ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року Житомир справа № 806/558/17

категорія 8.2.3

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Капинос О.В.,

розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом

Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна торгова компанія" про стягнення 132478,66 грн.,-

встановив:

Житомирська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Житомирській областізвернулася до суду з позовом, в якому , з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог, просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна торгова компанія"131699,66 грн. В обґрунтування позову зазначає, що за відповідачем рахується податковий борг за узгодженими грошовими зобов'язаннями з податку на прибуток та податку на додану вартість, не сплаченими у встановлений законом строк.

Представник позивача в судове засідання з"явився, подав заяву про розгляд справи у порядку письмового провадження.

Представник відповідача судове засідання не з"явився, повідомлений про розгляд справи належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з огляду на таке.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна торгова компанія" як платник податків перебуває на обліку у Житомирській об'єднаній державній податковій інспекції.

З матеріалів справи вбачається, що за відповідачем рахується податковий борг з податку на прибуток та з податку на додану вартість у розмірі 131699,66 грн.

Відповідно до підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Наявність податкового боргу з податку на прибуток підтверджується податковою декларацією з податку на прибуток підприємства від 25.02.2016 за 2015 рік, у якій самостійно визначено до сплати та не сплачено у строк 3828,00 грн.(а.с.8)

Наявність податкового боргу з податку на додану вартість підтверджується:

- податковою декларацією з податку на додану вартість від 20.05.2015, у якій самостійно визначено до сплати та не сплачено у строк 28213,00 грн. (а.с. 7)

- податковою декларацією з податку на додану вартість від 21.09.2015, у якій самостійно визначено до сплати та не сплачено у строк 779,00 грн. (а.с. 16 )

- уточнюючими розрахунками податкових зобов"язань з податку на додану вартість у зв"язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій від 01.11.2015 на суму 9192,00 грн. основного платежу та 276 грн. штрафних санкцій, від 01.06.2016 на суму 36181,00 грн. основного платежу та 1085 грн. штрафних санкцій, від 01.07.2017 на суму 10263,00 грн. основного платежу та 308 грн. штрафних санкцій. (а.с.12-14)

- податковим повідомленням-рішенням від 13.06.2016 №002131201, яким підприємству, на підставі акту перевірки від 13.06.2016 №3425/06-25-12-01/39553483 за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, на 15 і меше календарних днів на суму ПДВ 42648,26 грн. застосовано штраф в розмірі 4264,83 грн. та за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 16 до 30 календарних днів на суму ПДВ 11017, 19 грн. застосовано штраф в розмірі 2203,44 грн. (а.с.9)

Загальна сума становить 6468,27 грн.

- податковим повідомленням-рішенням від 29.08.2016 №0004841201, яким підприємству, на підставі акту перевірки від 26.08.2016 №06-25-12-01/39553483 за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, на 15 і меше календарних днів на суму ПДВ 80869,33 грн. застосовано штраф в розмірі 8086,93 грн. та за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 16 до 30 календарних днів на суму ПДВ 23184,00 грн. застосовано штраф в розмірі 4636,80 грн., за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 31 до 60 календарних днів на суму ПДВ 48333,34 грн. застосовано штраф у сумі 14500,00 грн. (а.с.10)

Загальна сума становить 27223,73 грн.

- податковим повідомленням-рішенням від 25.10.2016 №0006931201, яким підприємству, на підставі акту перевірки від 21.10.2016 №5982/06-25-12-01/39553483 за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, на 15 і меше календарних днів на суму ПДВ 42749,34 грн. застосовано штраф в розмірі 4274,94 грн. та за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 16 до 30 календарних днів на суму ПДВ 18618,33грн. застосовано штраф в розмірі 3723,67 грн. (а.с.11).

Загальна сума становить 7998,61 грн.

По даному рішенню відповідачем частково була погашена заборгованість у розмірі 779 грн.

Дані податкові повідомлення-рішення отримані уповноваженою особою відповідача, що підтверджується підписами на таких рішеннях.

Доказів погашення решти суми боргу або оскарження податкових повідомлень-рішень у матеріалах справи не міститься.

Згідно п.п.14.1.156 ст.14 Податкового кодексу України податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно до п.57.1. ст.57 Кодексу платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 57.3 статті 57 Податкового кодексу України передбачено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

За змістом пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

У зв'язку з несвоєчасним погашенням відповідачем податкових зобов'язань, контролюючим органом була нарахована пеня з податку на додану вартість у розмірі 663,05 грн.. що підтверджується розрахунком податкового боргу.

Таким чином, загальна сума заборгованості зі сплати податку на прибуток та з податку на додану вартість становить 131699,66 грн.

Відповідно до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України встановлено, що грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до абзацу 1 пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з пунктом 59.5 статті 59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Житомирською ОДПІ відповідно до положень статті 59 Податкового кодексу України Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна торгова компанія" було виставлено податкову вимогу від 03.06.2015 34127-25 на суму 28213,00 грн., яка була направлена поштою та отримана уповноваженою особоу віповідача.(а.с.17).

Доказів оскарження податкової вимоги у матеріалах справи не міститься.

У розумінні пп.14.1.17 п.14.1 ст.14 ПКУ грошове зобов"язання у розмірі 131699,66 грн. вважається податковим боргом.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 ст.14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до підпункту 20.1.34. пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України визначено, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно п. 95.3- п. 95.4 ст. 95 Податкового кодексу України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Орган державної податкової служби на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Доказів сплати податкового боргу у матеріалах справи не міститься.

Враховуючи наведене, а також те, що на час розгляду справи заборгованість не сплачена, суд задовольняє адміністративний позов у повному обсязі.

Керуючись статтями 86,94,158-162,186,254 Кодексу адміністративного судочинства України,

постановив:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна торгова компанія" (код 39553483) на користь держави в особі Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області (код 39904577) податковий борг в сумі 131699,66 грн. (сто тридцять одна тисяча шістсот дев"яносто дев"ять гривень шістдесят шість копійок) з рахунків у банках, обслуговуючих платника податків.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга подається до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

          

Суддя                                                             О.В. Капинос

Дата ухвалення рішення 16.03.2017
Зареєстровано 20.03.2017
Оприлюднено 22.03.2017

Судовий реєстр по справі 806/558/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.03.2017 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.02.2017 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 806/558/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону