ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2017 р.Справа № 916/2413/16

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Курка Д.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: Чайка В.О. за довіреністю № б/н від 06.01.2017р.

Від відповідача: не з'явився.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Літман" до товариства з обмеженою відповідальністю „Юг-Пресс-Форм" про розірвання договору та стягнення 3 112 277,09 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Літман" (далі по тексту - ТОВ „Літман") звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю „Юг-Пресс-Форм" (далі по тексту - ТОВ „Юг-Пресс-Форм") про розірвання договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р., укладеного між сторонами по справі, та стягнення грошових коштів у розмірі 3 112 277,09 грн. Позовні вимоги обґрунтовані фактом порушення відповідачем прийнятих на себе зобов'язань за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. в частині своєчасного виконання підрядних робіт.

Ухвалою від 21.09.2017р. господарським судом було задоволено клопотання ТОВ „Літман" про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ „Юг-Пресс-Форм" в межах заявлених позовних вимог у розмірі 3 112 277,09 грн.

16.11.2016р. ТОВ „Юг-Пресс-Форм" звернулось до господарського суду із клопотанням (вх. №2-6035/16) про витребування у ТОВ „Літман" доказів, а саме оригіналів протоколів засідань штабу з приводу питань будівництва житлового комплексу 14 мікрорайону. Вказані протоколи, за переконанням відповідача, можуть підтвердити участь останнього у проведенні підрядних робіт за договором, оскільки на таких засіданням представниками позивача було заслухано звіти - ТОВ „Юг-Пресс-Форм" про обсяги виконаних відповідачем робіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

Господарський суд зазначає, що у поданому клопотання відповідачем не було надано суду доказів неможливості самостійно отримано названі документи шляхом звернення до позивача, як і необхідності залучення до матеріалів справи саме оригіналів названих протоколів. Крім того, частина витребуваних доказів була за клопотанням ТОВ „Юг-Пресс-Форм" долучена до матеріалів справи. З огляду на викладене судом було відмовлено відповідачу у задоволенні клопотання про витребування доказів.

Окрім клопотання про витребування доказів, 16.11.2016р. ТОВ „Юг-Пресс-Форм" звернулось до господарського суду із клопотанням про проведення судової будівельно-технічної експертизи на території ЖК „Цвєтной Бульвар" (територія виконання підрядних робіт за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.).

Позивач заперечував проти поданого ТОВ „Юг-Пресс-Форм" клопотання про проведення судової будівельно-технічної експертизи та у поданому до господарського суду клопотанні (вх. №2-612/16) від 21.11.2016р.) просив призначити по справі судову фінансово-бухгалтерську експертизу, на вирішення якої поставити запитання, перелік яких було надано позивачем.

Ухвалою від 22.11.2016р. господарським судом було призначено по даній справі судову будівельно-технічну експертизу, провадження у справі зупинено, матеріали справи надіслано на адресу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення названої судом експертизи було вирішено покласти наступні питання:

- Визначити обсяг виконаних товариством з обмеженою відповідальністю „Юг-Пресс-Форм" підрядних робіт за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.; адреса об'єкта: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-ше травня, 14-мікрорайон;

- Визнати вартість виконаних товариством з обмеженою відповідальністю „Юг-Пресс-Форм" підрядних робіт за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.адреса об'єкта: Одеська область, м. Чорноморськ, 14-мікрорайон.

При цьому, господарським судом було відмовлено ТОВ „Літман" у задоволенні клопотання про проведення по даній справі судової фінансово-бухгалтерської-експертизи документів, з підстав наведених в ухвалі суду від 22.11.2016р.

21.12.2016р. до суду надійшло клопотання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної згідно з ухвалою суду від 22.11.2016р.

На виконання вимог експерта листом від 26.12.2016р. судом було повідомлено сторони по справі про необхідність надання документів, клопотання про витребування яких надійшло від судового експерта. 17.01.2017р. від ТОВ „Літман" до суду надійшло повідомлення про неможливість надання документів, з огляду на їх відсутність. При цьому, господарський суд зазначає, що з боку ТОВ „Юг-Пресс-Форм" не надійшло жодного повідомлення на виконання запиту експерта.

15.02.2017р. відповідач звернувся до господарського суду із клопотання (вх. №3732/17) про продовження строків проведення судової будівельно-технічної експертизи на 30 днів, з приводу чого господарський суд вважає за необхідне зазначити, що положеннями ГПК України, Закону України „Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року4038-XII (з наступними змінами і доповненнями) та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року N 144/5 не передбачено права сторін по справі звертатись до суду із клопотанням про продовження строків проведення експертизи.

При цьому, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що після скерування матеріалів справи до експертної установи, від ТОВ „Літман" на адресу господарського суду неодноразово надходили клопотання про скасування ухвали суду від 22.11.2016р. про призначення експертизи та поновлення провадження у справі. Наведені клопотання позивача судом були відхилені з огляду на доцільність отримання висновку судового експерта з метою з'ясування питання щодо обсягу та вартості виконаних відповідачем підрядних робіт, та, відповідно, і встановлення факту виконання останнім умов договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.

20.02.2017р. до господарського суду від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз разом із матеріалами справи надійшло повідомлення про неможливість надання судового висновку за матеріалами господарської справи №916/2413/16, у зв'язку з чим, господарським судом ухвалою від 02.03.2017р. було поновлено провадження по даній справі.

22.03.2017р. до господарського суду надійшло клопотання від ТОВ „Юг-Пресс-Форм" про відкладення розгляду справи, з огляду на неможливість представника відповідача взяти участь у судовому засіданні. Господарським судом було відмовлено відповідачу у задоволенні поданого клопотання, з огляду на відсутність доказів на підтвердження неможливості представника відповідача бути присутнім у судовому засіданні та закінчення процесуальних строків розгляду даної справи.

У відзиві на позовну заяву ТОВ „Юг-Пресс-Форм" частково було визнано позовні вимоги ТОВ „Літман", проте відповідач просив господарський суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог в частині розірвання договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р., укладеного між сторонами по справі, та стягнення на користь позивача грошових коштів у розмірі 1 512 953,25 грн., які були використанні ТОВ „Юг-Пресс-Форм" на закупівлю будівельних матеріалів.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

24.03.2016р. між ТОВ „Літман" (Замовник) та ТОВ „Юг-Пресс-Форм" (Підрядник) було укладено договір підряду №24/03-16-Б , у відповідності до п. п. 1.1-1.3 якого Підрядник зобов'язується по завданню Замовника виконати підрядні роботи у відповідності з договором, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані Підрядником роботи у відповідності з умовами договору. Найменування підрядних робіт: благоустрій 1-ї черги будівництва житлового комплексу „Цветной Бульвар" у відповідності з видами робіт, обумовленими в договірній ціні (Додатки №1, №2, №3). Додатки є невід'ємною частиною даного договору. Адреса об'єкта: Одеська область, м. Чорноморськ, 14-й мікрорайон.

Відповідно до ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом .

Відповідно до п. п. 2.1.1, 2.1.3 договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. Підрядник зобов'язаний власними силами і засобами виконати роботи відповідно до п. 1.2 договору у відповідності до умом договору та чинного законодавства України; передати виконані роботи в обумовлений договором строк Замовнику, своєчасно усунути всі недоліки і дефекти, які виникли з вини Підрядника та які будуть виявлені під час виконання робіт, приймання робіт і/або гарантійного строку експлуатації.

Умовами п. п. 2.1.11, 2.1.13 договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. до обов'язків Підрядника також віднесено необхідність здачі Замовнику у відповідності з цим договором і чинним законодавством роботи по актах виконаних робіт у затвердженій сторонами формі. Акти виконаних робіт та поточний місяць надаються Замовнику для перевірки відповідно до етапів виконаних робіт. На протязі всього етапу виконання робіт Підрядник зобов'язаний вести документацію (журнали, акти тощо) відповідно до вимог державних будівельних норм та чинного законодавства України, а при завершенні будівництва в повному обсязі передати її Замовнику.

Згідно з п. п. 2.3.1, 2.3.4 договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. Замовник зобов'язаний оплатити роботи, виконані Підрядником у відповідності з договором, у розмірах та строки, обумовлені договором. Надати Підряднику фронт робіт не пізніше 10 квітня 2016р. в частині виконання робіт по ущільненню ґрунту в траншеях і не пізніше 1 травня 2016р. в частині виконання робіт з викладення тротуарної плитки.

Строк виконання робіт сторонами договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. було обумовлено у розділом 3, у відповідності до якого Підрядник зобов'язаний розпочати виконання робіт протягом 2-х робочих днів з моменту отримання повідомлення Замовника про наявність фронту робіт та здати виконані роботи не пізніше 31.06.2016р.

Відповідно до п. 4.1 та п. 4.2 договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. вартість робіт по договору визначається відповідно до договірної ціни (додаток №4) і складається із договірної ціни на види робіт на основі погодженої між сторонами вартості окремих робіт, які не підлягають зміні, та обсягу фактично виконаних робіт. Фінансування робіт здійснюється у відповідності до графіка фінансування (додаток №5).

Порядок здачі та приймання робіт за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. обумовлений, зокрема, у п. п. 5.1,5.2 договору, якими встановлено, що по факту виконаних робіт Підрядник направляє Замовнику лист про виконані роботи. Замовник зобов'язаний брати участь у здачі-прийманні виконаних робіт. Роботи вважаються прийнятими Замовником з моменту підписання акту приймання виконаних робіт.

Додатковою угодою №1 від 18.04.2016р. до договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. сторонами було погоджено виконання з боку Підрядника додаткового обсягу робіт, які останній повинен виконати у строки, обумовлені договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.

Додатком №5 до договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. затверджено графік фінансування та виконання робіт. Вказаним додатком сторонами було погоджено авансування робіт Замовником протягом періоду з 01.04.2016р. по 02.04.2016р. у розмірі 700 000,00 грн. Крім того, протягом періоду з 02.05.2016р. по 03.05.2016р., з 10.05.2016р. по 11.05.2016р. та періоду з 01.06.2016р. по 02.06.2016р. Замовник прийняв на себе зобов'язання передати Підряднику аванс у розмірі 800 000,00 грн., 1 200 000,00 грн. та 700 000,00 грн. в якості оплати за виконані Підрядником роботи по актам. Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник зобов'язався здійснити протягом періоду з 30.06.2016р. по 31.06.2016р.

З матеріалів справи, а саме з платіжних доручень /т. 1, а. с. 30-43 / та банківської виписки по рахунку ТОВ „Літман" вбачається, що позивачем було перераховано на користь ТОВ „Юг-Пресс-Форм" грошові кошти у загальному розмірі 3 112 277,09 грн., вказавши призначенні таких платежів у якості авансу згідно договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.

08.07.2016р. ТОВ „Літман" звернулось до ТОВ „Юг-Пресс-Форм" із претензією, у відповідності до якої позивач вимагав у відповідача протягом 2-х робочих днів надати ТОВ „Літман" акти виконаних робіт, протягом 5-ти робочих днів повернути грошові кошти, перераховані на користь ТОВ „Юг-Пресс-Форм" у якості авансу, у розмірі фактично невиконаних робіт, після виконання названих вимог припинити виконання підрядних робіт по договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.

Листом від 18.07.2016р. позивач повідомив відповідача про розірвання договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. в односторонньому порядку та про необхідність повернення грошових коштів у розмірі 3 112 277,09 грн., який був залишений ТОВ „Юг-Пресс-Форм" без задоволення, що стало підставою для звернення до суду із даними позовними вимогами з метою захисту порушеного права позивача.

Варто зазначити, що під час розгляду судом позовних вимог ТОВ „Літман", останнім неодноразово подавались заяви про уточнення правової позиції по справі, з останньої з яких вбачається, що грошові кошти у розмірі 3 112 277,09 грн. позивач кваліфікує як завданій йому збитки неналежним виконанням з боку ТОВ „Юг-Пресс-Форм" прийнятих на себе зобов'язань за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.

Вирішуючи питання про обґрунтованість заявлених в межах даної справи позовних вимог, суд виходить із наступного.

Статтею 193 ГК України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Зобов'язання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Положеннями ст. 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами. Відповідно до ст. 180 ГК України зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

В силу положень ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Положеннями ст. 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Проте, як свідчать матеріали справи та пояснення представників сторін, ТОВ „Юг-Пресс-Форм", в порушення прийнятих на себе за договором зобов'язань ні повідомлення про необхідність приймання виконаних підрядних робіт ні акти приймання виконаних робіт на адресу позивача надіслані не були, що дозволяє суду зробити висновок про відсутність будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження виконання повністю або частково підрядних робіт.

У відповідності до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Приписами ч. 2 ст. 852 ЦК України встановлено, що за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

В силу положень ч. 1 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Положеннями ч. ч. 3,4 ст. 653 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

В той же час, згідно з положеннями ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Як вбачається із змісту ч. 2 ст. 651 ЦК України, чинним законодавством України під істотним розуміється таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладені договору.

Як зазначено у постанові судових палат у цивільних та у господарських справах Верховного Суду України від 18 вересня 2013 р. у справі N 6-75цс13, оцінка порушення договору як істотного здійснюється судом відповідно до критеріїв, що встановлені вказаною нормою. Оціночне поняття істотності порушення договору законодавець розкриває за допомогою іншого оціночного поняття - "значної міри" позбавлення сторони того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Це (друге) оціночне поняття значно звужує сферу огляду суду. Істотність порушення визначається виключно за об'єктивними обставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору. В такому випадку вина (як суб'єктивний чинник) сторони, що припустилася порушення договору, не має будь-якого значення і для оцінки порушення як істотного, і для виникнення права вимагати розірвання договору на підставі частини другої статті 651 ЦК України.

Іншим критерієм істотного порушення договору закон визнає розмір завданої порушенням шкоди, який не дозволяє потерпілій стороні отримати очікуване при укладенні договору. При цьому йдеться не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе використати результати договору.

Вирішальне значення для застосування зазначеного положення закону має співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати від виконання договору сторона.

Суд зауважує, що у спірних правовідносинах відповідач не виконав взятих на себе зобов'язань з виконання підрядних робіт у строки та на умовах, обумовлених договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. За переконанням суду, така протиправна поведінка відповідача значною мірою позбавила ТОВ „Літман" того, на що вказане товариство розраховувало при укладенні договору, у зв'язку з чим, суд визнає допущене відповідачем порушення власних зобов'язань у спірних правовідносинах істотним та таким, що дозволяє суду зробити висновок про правомірність розірвання договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. з передбачених ч. 2 ст. 651, ч. 2 ст. 852 ЦК України підстав.

Приписами ст. 854 ЦК України встановлено порядок оплати підрядних робіт, а саме: якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково; підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

У відповідності до положень ст. 546, ч. 1 ст. 547 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Згідно зі ст. 570 ЦК України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком встановлено ст. 571 ЦК України, якою передбачено наступне . Якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості. Сторона, винна у порушенні зобов'язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором. У разі припинення зобов'язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню.

Підсумовуючи вище викладені положення чинного законодавства, господарський суд доходить висновку, що грошові кошти у розмірі 3 112 277,09 грн. за своєю правовою природою є авансом, що сторонами прямо було передбачено положеннями договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р., та які, в силу приписів ст. ст. 653, 571 ЦК України, підлягають поверненню на користь ТОВ „Літман", що має наслідком задоволення позовних вимог останнього у названій частині.

При цьому, господарський суд відхиляє посилання позивача щодо необхідності застосування до правовідносин сторін положень, якими врегульовано порядок та підстави відшкодування збитків, оскільки умовами договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р. передбачено право підрядника на отримання від замовника авансу в рахунок виконання прийнятих на себе зобов'язань, а, отже, правовим наслідком порушення такого зобов'язання є необхідність повернення таких коштів, які за своєю правовою природою не можуть вважатися збитками.

Окрім того, господарський суд вважає за необхідне надати правову оцінку доводам відповідача в частині посилання останнього на наявність правових підстав для відмови у задоволенні позовних вимог в частині стягнення авансу у розмірі 1 512 953,25 грн., які були використанні ТОВ „Юг-Пресс-Форм" на закупівлю будівельних матеріалів, що за переконанням відповідача, свідчить про часткове виконання з боку останнього прийнятих на себе зобов'язань за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р.

Відповідно до ч. 4 ст. 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Приписами ч. 2 ст. 34 ГПК України встановлено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як зазначалось по тексту рішення вище, умовами договору сторонами по справі було передбачено, що факт виконання з боку Підрядника робіт повинен підтверджуватись актами, підписаними сторонами по справі. Проте, відповідачем не було надано суду жодного доказу на підтвердження як повідомлення позивача про необхідність приймання виконаних робіт, так і не надано доказів надіслання на адресу позивача актів виконаних робіт. При цьому, господарський суд зазначає, що надані ТОВ „Юг-Пресс-Форм" договори поставки, підряду та договори перевезення, укладені відповідачем з третіми особами, не можуть вважатися безумовними та достатніми доказами на підтвердження виконання підрядних робіт саме за договором №24/03-16-Б від 24.03.2016р.

Окрім того, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що судом з метою встановлення фактичного обсягу підрядних робіт, які, за твердженням відповідача все ж таки частково були виконані за договором підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р., саме за клопотанням ТОВ „Юг-Пресс-Форм" було призначено по справі судову будівельно-технічну експертизу, виконати яку не вбачалось можливим, з огляду на ненадання з боку відповідача документів, необхідних для проведення експертизи, клопотання про надання яких було подано до господарського суду судовим експертом.

Згідно вимог ст.ст. 32, 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. В свою чергу, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Разом з тим, ст. 43 ГПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Відповідно до ч. 2 ст. 617 ЦК України особа, не звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання у разі відсутності у боржника необхідних коштів. Крім того, згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Підсумовуючи вищезазначене, суд доходить висновку щодо необхідності задоволення заявлених товариством з обмеженою відповідальністю „Літман" до товариства з обмеженою відповідальністю „Юг-Пресс-Форм" позовних вимог шляхом присудження до стягнення із відповідача грошових коштів у розмірі 3 112 277,09 грн., розірвання договору підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р., укладеного між сторонами по справі, відповідно до ст. ст. 11, 509, 525, 526, 530, 546, 547, 570, 574, 611, 617, 626, 629, 651, 653, 846, 852, 875, 882 Цивільного кодексу України, ст. ст. 180, 193 Господарського кодексу України.

Судові витрати зі сплати судового збору судом покладаються на відповідача згідно зі ст.ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 32, 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Розірвати договір підряду №24/03-16-Б від 24.03.2016р., укладений між товариством з обмеженою відповідальністю „Літман" /68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. 48, ідентифікаційний код 39591822/ та товариством з обмеженою відповідальністю „Юг-Пресс-Форм" /65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 35, офіс 2, ідентифікаційний код 39107665/.

3. Стягнути з товариством з обмеженою відповідальністю „Юг-Пресс-Форм" /65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 35, офіс 2, ідентифікаційний код 39107665/ на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Літман" /68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. 48, ідентифікаційний код 39591822/ грошові кошти у розмірі 3 112 277 грн. 09 коп. /три мільйони сто дванадцять тисяч двісті сімдесят сім грн. 09 коп./, судовий збір у розмірі 48 062 грн. 15 коп. /сорок вісім тисяч шістдесят дві грн. 15 коп./. Наказ видати.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 85 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. ст. 91, 93 ГПК України сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Повне рішення складено 27 березня 2017 р.

Суддя С.П. Желєзна

Дата ухвалення рішення 22.03.2017
Зареєстровано 28.03.2017
Оприлюднено 29.03.2017

Судовий реєстр по справі 916/2413/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.04.2017 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 22.03.2017 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.03.2017 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону