ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 161/4804/17

Провадження № 1-кс/161/2372/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю прокурора Матюка А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Універсал Банк" (МФО: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю "Хартлейн-Корп" (код ЄДРПОУ: 39904648) №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751, з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751 службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01 січня 2015 по 31 грудня 2016 року; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751 - за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року ; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000060 від 17 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ "Комо Україна", в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ "ОСОБА_2 Груп", крім того вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, у зв'язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ "Універсал Банк" (МФО: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокруора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Універсал Банк" (МФО: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Універсал Банк" (МФО: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю "Хартлейн-Корп" (код ЄДРПОУ: 39904648) №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751, з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751 службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26009001400746, №26006001400749, №26005001400751 - за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року ; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 24 квітня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш

Дата ухвалення рішення 24.03.2017
Оприлюднено 30.03.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 161/4804/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону