ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/8448/17

Провадження № 1-кс/761/5273/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А. при секретарі Савенко О.І., за участю слідчого Стринжи Г.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової поліції Стринжи Геннадія Львовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000124 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Стринжа Г.Л. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Чорним В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000124 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві (МФО 380805) та належать ТОВ "ОЛПА" (ЄДРПОУ 37404542), а саме: - інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ "ОЛПА" (ЄДРПОУ 37404542) по рахункам: рахунки № 26002325123, № 26001455759, з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків з 01.01.2010 по 31.12.2014.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32015100000000124, від 19.05.15, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ "ОЛПА" (ЄДРПОУ 37404542) за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ОЛПА" (ЄДРПОУ 37404542) в період з 01.01.10 по 31.12.14, під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин, що мають ознаки безтоварних , з ТОВ "ТРАНС МЕДІА ПРОМ" (ЄДРПОУ 38603763), ТОВ "БФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 38704239), ТОВ "КОМПАС ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 36797605), ТОВ "АВАСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39135645), ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ-ВАТ" (ЄДРПОУ 33937290), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1 361 055 грн., податку на прибуток підприємства в сумі 1 247 661 грн., а всього на загальну суму 2 608 716 грн. Вказані обставини підтверджуються актом перевірки ТОВ "ОЛПА" (ЄДРПОУ 37404542) № 127/26-59-22-13/37404542 від 27.03.15.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №32015100000000124 від 19.05.2015 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32015100000000124 від 19.05.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32015100000000124 від 19.05.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Лєскова 9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015100000000124 від 19.05.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової поліції Стринжи Геннадія Львовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000124 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Стринжі Геннадію Львовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та належать ТОВ "ОЛПА" (ЄДРПОУ 37404542), а саме: інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ "ОЛПА" (ЄДРПОУ 37404542) по рахункам: рахунки № 26002325123, № 26001455759, з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків з 01.01.2010 по 31.12.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві (МФО 380805), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак

Дата ухвалення рішення 16.03.2017
Зареєстровано 05.04.2017
Оприлюднено 07.04.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону