ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11.04.2017 Справа № 904/1415/17 За позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", м.Дніпро

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ", м.Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "СБ КОРДОН", м.Полтава

про стягнення 89134,04 грн.

Суддя Рудовська І.А.

Представники:

від позивача: Задорожний С.О., довіреність № 8211-К-О від 29.12.2016 р.

від відповідача-1: не з'явився

від відповідача-2: не з'явився

Суть спору:

Публічне акціонерне товариство Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, у якому просить солідарно стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ" (далі - відповідача-1) та з Товариства з обмеженою відповідальністю "СБ КОРДОН" (далі - відповідача-2) суму 89 134,04 грн. - заборгованості з якої: 20 000,00 грн. - заборгованості за кредитом (за період з 20.03.2014 р. по 30.12.2016 р.), 32091,11 грн. - заборгованості по процентам за користування кредитом (за період з 20.03.2014 р. по 30.12.2016 р.), 37042,93 грн. - пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором (за період з 17.11.2014 р. по 30.12.2016 р.), виконання якого забезпечено порукою за договором № 40210КІВ2S0АН від 11.08.2015 р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.02.2017 р. по справі № 904/1415/17 порушено провадження та розгляд справи призначено у судовому засіданні на 07.03.2017 р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.03.2017 р. розгляд справи відкладено на 11.04.2017 р.

Представник позивача у судових засіданнях наполягав на повному задоволенні позовних вимог.

Представник відповідача-1 у судові засідання не з'явився, вимог суду, викладених в ухвалах суду не виконав, письмовий відзив на позов не надав. Про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, доказом чого є поштове повідомлення (судова повістка) про вручення ухвали господарського суду Дніпропетровської області (а.с. 45).

Представник відповідача-2 у судові засідання не з'явився, вимог суду, викладених в ухвалах суду не виконав, письмовий відзив на позов не надав.

З матеріалів справи вбачається, що ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.02.2017 р. та 07.03.2017 р. надіслані на адресу відповідача-2, що зазначена у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (36011, м. Полтава, вул. Гагаріна, буд. 5, оф. 10; код ЄДРПОУ 36577475) на яку насамперед і було направлено кореспонденцію Господарського суду Дніпропетровської області. Згідно з довідкою поштової установи поштові відправлення на адресу відповідача-2 повернуті до суду з позначкою: "за закінченням терміну зберігання".

У п. 4 інформаційного листа ВГСУ від 02.06.2006 р. № 01-8/1228 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році" зазначається, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "за закінченням терміну зберігання", "адресат відсутній" і т.п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

За таких обставин, господарський суд вважає, що відповідачі-1,-2 не скористалися своїм правом на участь представників у судовому засіданні.

Згідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

В порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 11.04.2017 р. оголошені вступна та резолютивна частини судового рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

Встановив:

23.06.2011 року між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком "ПРИВАТБАНК" (позивачем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СБ КОРДОН" (відповідачем-2) підписано заяву про відкриття поточного рахунку.

Згідно вказаної вище заяви, відповідач приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг" (надалі - Умови), тарифів Банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, які разом із заявою складають Договір банківського обслуговування № б/н від 23.06.2011 року.

Відповідно до договору відповідачу-2 було встановлено кредитний ліміт, на поточний рахунок 26007060297722, в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк/інтернет клієнт-банк, sms-повідомлення чи інших), що визначено і врегульовано "Умовами та правилами надання банківських послуг".

Розділом 3.2.2 Умов та Правил надання банківських послуг регламентований порядок надання кредиту за послугою "Гарантований платіж".

Послугу "Гарантований платіж" ПАТ КБ "Приватбанк" надає, для виконання за господарськими договорами, що укладаються між клієнтом та його контрагентами, а також між клієнтом і ПАТ КБ "Приватбанк". Послуга надається у вигляді виконання ПАТ КБ "Приватбанк" заявок на договірне списання коштів (далі - "гарантований платіж" або "заявка"), згідно якої клієнт-платник доручає ПАТ КБ "Приватбанк" зарахувати кошти на рахунок отримувача, в сумі і в дату, зазначені при створенні заявки. Послуга надається ПАТ КБ "Приватбанк" як за рахунок власних коштів платника, так і за рахунок кредитних коштів. Споживачами цієї послуги є платник і одержувач платежів за господарськими договорами (п. 3.1.1.73 Умов).

Обов'язковими реквізитами заявки на договірне списання коштів є: номер і дата заявки (присвоюються автоматично), рахунок платника, рахунок одержувача, сума платежу, призначення платежу (із зазначенням відомостей про господарському договорі, на виконання оплати по якому подається заявка), дата зарахування коштів одержувачу (дата виконання заявки), вказівки за рахунок яких коштів (власних коштів клієнта / кредитних / змішано) необхідно зарезервувати гроші для виконання гарантованого платежу (п. 3.1.1.74 Умов).

Після отримання позивачем за допомогою системи дистанційного обслуговування заявки (система Internet Banking Приват - 24 - офіційний канал зв'язку між Банком та клієнтом відповідно до п. 1.1.1.91. Умов) він розглядає її на предмет надання або відмови у наданні Послуги, у разі відсутності у платника власних коштів та/або некредитоспроможності платника (п. 3.2.2.2. Умов).

Відповідно до п.3.2.2.2. Умов та Правил, Клієнт погашає заборгованість по кредиту в розмірі, зазначеному в заявці Клієнта, в строк до 30 днів з дати виконання заявки. За користування кредитом у період з дати ініціювання Клієнтом заявки до дати виконання заявки Клієнт сплачує винагороду за надання фінансового інструменту в розмірі 4% річних (але не менш ніж 5 гривень) від розміру кредиту, зазначеного у черговій заявці Клієнта. Винагорода за надання фінансового інструменту сплачується Клієнтом в дату надання в Банк чергової заявки.

На виконання умов зазначеного вище договору позивач виконав належним чином, своєчасним проведенням Гарантованих платежів ініційованих клієнтом, що підтверджується розрахунком заборгованості та виписками по рахунках відкритих для обслуговування рахунку відповідача-2.

Відповідно до п. 3.2.2.2.Умов у разі непогашення заборгованості Клієнтом за кредитом у строк до 30 днів, включно, на 31-й день - заборгованість по кредиту стає простроченою. При цьому за користування кредитом клієнт платить відсотки в розмірі 56 % річних від суми заборгованості.

Згідно наданому розрахунку позивача, заборгованість із прострочення кредиту складає 20 000,00 грн. (за період з 20.03.2014 р. по 30.12.2016 р.) та із сплати відсотків у сумі 32091,11 грн. (за період з 20.03.2014 р. по 30.12.2016 р.), які підлягають до примусового стягнення.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту, або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Строки позовної давності за вимогами про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки - пені, штрафів за цим Договором встановлюються сторонами тривалістю 15 років ( п. 3.2.2.10.7. Умов).

За приписами п. 3.2.2.10.4. Умов нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбачених п.п.3.2.2.10.1 - 3.2.2.10.3 цього Договору, здійснюється протягом 15 років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано Клієнтом.

Згідно наданому розрахунку, позивачем нарахована пеня в сумі 37042,93 грн. (за період з 17.11.2014 р. по 30.12.2016 р.), яка підлягає задоволенню.

11.08.2015 р. між відповідачем-1 (поручитель) та позивачем (кредитор) укладено Договір поруки № 40210КІВ2S0АН, предметом якого є надання поруки поручителем перед кредитором за виконання боржником (відповідачем-2) всіх своїх обов'язків за договором №б/н від 23.06.2011 р. (п.1. Договору поруки).

У п. 2. Договору поруки, встановлено, що поручитель (відповідач-1) відповідає перед кредитором (позивачем) за виконання обов'язків за кредитним договором в тому ж розмірі, що і боржник включаючи сплату кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, винагороди, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків, зазначених в Кредитному договорі.

За Кредитним договором, боржник і поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники (п. 4 Договору поруки).

За умовами п. 5 Договору поруки, у випадку невиконання боржником будь-якого обов'язку, передбаченого п.1 цього договору, кредитор направляє на адресу поручителя письмову вимогу із зазначенням невиконаного обов'язку.

Поручитель зобов'язаний виконати обов'язок, зазначений в письмовій вимозі Кредитора впродовж 5-ти календарних днів з моменту отримання вимоги (п. 6. Договору поруки).

Вимога, щодо виконання обов'язків за договором від 23.06.2011 р. викладена у претензії вих. № 40210КІВ2S0АН від 27.12.2016 р., яка надіслана на адресу відповідача-1 30.12.2016 р., що підтверджується описом вкладення до цінного листа (а.с. 40).

Доказів виконання обов'язків за договором банківського обслуговування від 23.06.2011 р., на момент розгляду спору відповідач-1 не надав.

Відповідно до ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

З огляду на викладене, сума 20 000,00 грн. - заборгованості за кредитом, 32091,11 грн. - заборгованості по процентам за користування кредитом, 37042,93 грн. - пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, підлягає солідарному стягненню з відповідачів-1,-2.

Згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору по справі покладається на відповідача-2, оскільки спір доведено з його вини.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 75, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "СБ КОРДОН" (36011, м. Полтава, вул. Гагаріна, буд. 5, оф. 10; код ЄДРПОУ 36577475) та з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; код ЄДРПОУ 35201640) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; код ЄДРПОУ 14360570) 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) - заборгованості за кредитом, 32091,11 грн. (тридцять дві тисячі дев'яносто одна грн. 11 коп.) - заборгованості по процентам за користування кредитом, 37042,93 грн. (тридцять сім тисяч сорок дві грн. 93 коп.) - пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, про що видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СБ КОРДОН" (36011, м. Полтава, вул. Гагаріна, буд. 5, оф. 10; код ЄДРПОУ 36577475) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; код ЄДРПОУ 14360570) 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот грн. 00 коп.) - судового збору, про що видати наказ.

Накази видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя І.А. Рудовська Дата підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України "13 " квітня 2017 р.

Повне рішення складено 12.04.2017

Дата ухвалення рішення 12.04.2017
Зареєстровано 14.04.2017
Оприлюднено 19.04.2017

Судовий реєстр по справі 904/1415/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.04.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.03.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.02.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону