ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

№ 426/4694/16-к

№ 1-кп/415/119/17

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.17 року Лисичанський міський суд Луганської області

у складі головуючого судді Березіна А.Г.

за участю секретаря Болотової І.В.

прокурора Бражник В.І.

представника потерпілого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Лисичанського міського суду Луганської області кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, маючого неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого головним лікарем Лисичанської комунальної лікувально-профілктичної установи станція швидкої медичної допомоги, не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: місто Сєвєродонецьк, проспект Радянський, 38/9,

у скоєнні злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_3, будучи, відповідно до рішення № 20/7 від 23.10.2013 головним лікарем Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги та наказу головного лікаря Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги ОСОБА_3 № 60 від 12.03.2015 Про зміну складу комітету з конкурсних торгів станції швидкої медичної допомоги , головою комітету з конкурсних торгів, тобто службовою особою, посада якої пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Посадовою інструкцією ОСОБА_3 від 02.01.2014, з якою останній був ознайомлений під розпис, зокрема передбачено:

- п.1.1. головний лікар станції швидкої медичної допомоги - керівник, що здійснює управління всіма видами діяльності станції швидкої медичної допомоги на основі єдиноначальності;

- п.2.1.5. основним завданням головного лікаря є забезпечення раціонального використання сил станції швидкої медичної допомоги;

- п.2.2.5. до функціональних обов'язків головного лікаря відноситься бережливе ставлення до використання матеріально-технічних ресурсів, медикаментів, перев'язного матеріалу, виробів медичного призначення, різних цінностей та коштів;

- п.2.2.11 до функціональних обов'язків головного лікаря відноситься укладання господарських та науково-практичних договорів на виконання робіт, обслуговування, постачання, взаємодію, проведення конференцій;

- п. 2.2.12 до функціональних обов'язків головного лікаря відноситься організація фінансово-господарської та економічної діяльності станції швидкої медичної допомоги та її структурних підрозділів та служб;

- п. 2.2.13 до функціональних обов'язків головного лікаря відноситься забезпечення законності в діяльності станції швидкої медичної допомоги та її структурних підрозділів і служб; збереження матеріальних, технічних та фінансових ресурсів та їх оптимальне використання;

- п.3.5. головний лікар має право: перевіряти та направляти діяльність всіх структурних підрозділів та служб станції швидкої медичної допомоги;

- п. 3.15. головний лікар має право: розпоряджатися фінансами у рамках затвердженого бюджету та наявних коштів;

- п.4.1. головний лікар несе відповідальність за всі види діяльності станції швидкої медичної допомоги згідно з чинним законодавством України та за виконання завдань і функцій, які передбачені посадовою інструкцією головного лікаря станції швидкої медичної допомоги.

Згідно з наказом головного лікаря Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги ОСОБА_3 №60 від 12.03.2015 Про зміну складу комітету з конкурсних торгів станції швидкої медичної допомоги , головою комітету з конкурсних торгів було призначено головного лікаря Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної - ОСОБА_3

Згідно з Положенням про комітет з конкурсних торгів , затвердженого 09.11.2012, а саме:

- п.3 розділу ІІ: Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій .

- п. 6 розділу ІІ: На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

-планування здійснення процедур закупівель;

-складання та затвердження річного плану державних закупівель;

-вибір процедури закупівлі;

-інші питання відповідно до Закону України Про здійснення державних закупівель від 10.04.2014.

Відповідно до ч.5 ст.2 Закону України Про здійснення державних закупівель (далі Закону) від 10.04.2014 забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ст.2 Закону, сфера його застосування поширюється до всіх замовників та закупівель товарів, робіт, послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів) послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 000,00 гривень. Відповідно до Закону, замовник визначає предмет закупівлі товару на підставі Наказу Міністерства економіки України Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі від 26.07.2010 № 921 (далі Порядок № 921), що зареєстрований в Міністерства юстиції України від 06.08.2010 № 623/17918.

Відповідно до п. 2.1. розділу 2 Визначення предмета закупівлі товарів і послуг Порядку № 921, предмет закупівлі визначається замовником на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457, за показниками п'ятого знака.

Так, у період з 24.05.2015 по 23.07.2015 ОСОБА_3, внаслідок неналежного ставлення до виконання своїх службових обов'язків, передбачених п. 2.2.5. п. 2.2.11. п. 2.2.12, п. 2.2.13, п. 4.1 функціональних обов'язків, в порушення положень ст. 7 пункту 6 Бюджетного Кодексу України дотримання принципів ефективності та результативності, а саме при притягнені мінімального об'єму бюджетних коштів досягнення максимального результату, не вжив всіх ефективних заходів, щодо встановлення вартості товаро-матеріальних цінностей, які поставлялись ТОВ Техностиль 2000 , ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех , ТОВ Компанія Макстрой до Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги , не перевірив належним чином їх вартість на ринку України, внаслідок чого підписав і таким чином уклав між Лисичанською комунальною лікувально-профілактичною установою станція швидкої медичної допомоги та ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех , ТОВ Техностиль 2000 , ТОВ Компанія Макстрой 18 договорів купівлі-продажу спеціального одягу, м'якого інвентарю та медичного обладнання на загальну суму 1 567 305, 00 грн., за цінами вищими, ніж можлива, згідно висновку експерта № 11/1-29 від 26.02.2016 року, середня роздрібна ринкова вартість з урахуванням вільного ціноутворення на території України,

Зокрема, 28.05.2015 між Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги , в особі головного лікаря ОСОБА_3, та ТОВ Техностиль 2000 , в особі директора ОСОБА_5, укладено 4 договори купівлі-продажу спеціального одягу та м'якого інвентарю, згідно із висновками судово-економічної експертизи № 352/16-25 від 10.06.2016 року, а саме:

- 1) по договору № 198 від 28.05.2015 за 143 жакети чоловічі на загальну суму 84 370 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 34 320 грн.;

- 2) по договору № 196 від 28.05.2015 за 43 штанів робочих жіночих на загальну суму 15 910 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 6 020 грн.;

- 3) по договору № 195 від 28.05.2015 за 100 подушок на загальну суму 20 000 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 6 000 грн., та за 90 ковдр стьобаних на загальну суму 42 750 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 10 530 грн.;

- 4) по договору № 197 від 28.05.2015 за 147 футболок жіночих на загальну суму 40 425 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 26 460 грн.,

крім того, 2 із вище перелічених договорів купівлі-продажу укладені в порушення ч.5 ст. 2 Закону, а саме:

- № 195 з метою придбання подушок за ціною 200,00 грн. за одиницю, у кількості 100 штук, на загальну суму 20000,00 грн., ковдр стьобаних за ціною 475,00 грн. за одиницю, у кількості 90 штук, на загальну суму 42750,00 грн.;

- № 197 з метою придбання футболок жіночих за ціною 275,00 грн. за одиницю, у кількості 147 штук, на загальну суму 40425,00 грн.;

15.06.2015 та 25.06.2015 між Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги, в особі головного лікаря ОСОБА_3 та ТОВ Компанія Макстрой , в особі директора ОСОБА_6, укладено 10 договорів купівлі-продажу, згідно із висновками судово-економічної експертизи № 352/16-25 від 10.06.2016 року, а саме:

- 1) по договору № 231 від 15.06.2015 за 47 курток робочих жіночих на загальну суму 49 350 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 32 900 грн. та за 46 курток робочих чоловічих на загальну суму 50 600 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 34 500 грн.;

- 2) по договору № 229 від 15.06.2015 за 27 водолазок жіночих на загальну суму 9 720 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 5 481 грн. та за 25 водолазок чоловічих на загальну суму 9 250 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 5 325 грн.;

- 3) по договору № 230 від 15.06.2015 за 100 матраців на загальну суму 45 000 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 28 400 грн.;

- 4) по договору № 226 від 15.06.2015 за 90 курток утеплених чоловічих на загальну суму 99 000 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 45 000 грн.;

- 5) по договору № 228 від 15.06.2015 за 95 курток утеплених жіночих на загальну суму 99 750 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 42 750 грн.;

- 6) по договору № 257 від 25.06.2015 за 103 штанів робочих чоловічих на загальну суму 44 805 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 21 115 грн.;

- 7) по договору № 256 від 25.06.2015 за 5 костюмів робочих жіночих на загальну суму 8 605 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 5 705 грн. та за 7 костюмів робочих чоловічих на загальну суму 12 600 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 8 540 грн.;

- 8) по договору № 255 від 25.06.2015 за 136 штанів утеплених чоловічих на загальну суму 95 200 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 50 320 грн.;

- 9) по договору № 254 від 25.06.2015 за 120 светрів жіночих трикотажних на загальну суму 43 200 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 24 360 грн. та за 118 светрів чоловічих трикотажних на загальну суму 43 660 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 25 134 грн.;

- 10) по договору № 253 від 25.06.2015 за 142 штанів утеплених жіночих на загальну суму 95 850 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 48 990 грн.,

крім того, 7 із вище перелічених договорів купівлі-продажу спеціального одягу та м'якого інвентарю укладені в порушення ч.5 ст. 2 Закону, а саме:

- № 226 з метою придбання курток утеплених чоловічих за ціною 1100,00 грн. за одиницю, у кількості 90 штук, на загальну суму 99000,00 грн.;

- № 228 з метою придбання курток утеплених жіночих за ціною 1050,00 грн. за одиницю, у кількості 95 штук, на загальну суму 99750,00 грн.;

- № 231 з метою придбання курток робочих жіночих за ціною 1050,00 грн. за одиницю, у кількості 47 штук, на загальну суму 49350,00 грн., курток робочих чоловічих за ціною 1100,00 грн. за одиницю, у кількості 46 штук, на загальну суму 50600,00 грн.;

- № 253 з метою придбання штанів утеплених жіночих за ціною 675,00 грн. за одиницю, у кількості 142 штук, на загальну суму 95850,00 грн.;

- № 255 з метою придбання штанів утеплених чоловічих за ціною 700,00 грн. за одиницю, у кількості 136 штук, на загальну суму 95200,00 грн.;

- № 256 з метою придбання костюмів робочих жіночих за ціною 1721,00 грн. за одиницю, у кількості 5 штук, на загальну суму 8605,00 грн., костюмів робочих чоловічих за ціною 1800,00 грн. за одиницю, у кількості 7 штук, на загальну суму 12600,00 грн.;

- № 257 з метою придбання штанів робочих чоловічих за ціною 435,00 грн. за одиницю, у кількості 103 штук, на загальну суму 44805,00 грн.

18.06.2015 між Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги, в особі головного лікаря ОСОБА_3 та ПП Лібротех , в особі директора ОСОБА_7, укладено 1 договір купівлі-продажу, згідно із висновками судово-економічної експертизи № 352/16-25 від 10.06.2016 року, а саме:

- № 235 від 18.06.2015 за 5 холодильників марки Аtlant МХ 2823-66, 2014 року випуску на загальну суму 64 995 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 26 385 грн.;

23.07.2015 між Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги, в особі головного лікаря ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, в особі ОСОБА_4, укладено 3 договори купівлі-продажу, згідно із висновками судово-економічної експертизи № 352/16-25 від 10.06.2016 року, а саме:

- 1) по договору № 3С від 23.07.2015 за 4 електрокардіографи цифрових "Біомед ECG300G на загальну суму 99 200 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 48 220 грн.;

- 2) по договору № 2С від 23.07.2015 за 11 саквояжів алюмінієвих УМСП-01 на загальну суму 93 940 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 52 305 грн.;

- 3) по договору № 5С від 23.07.2015 за 1 ноші - каталку Біомед В-07, на загальну суму 43 000 грн., з різницею між оціночною вартістю та договірною ціною на загальну суму - 16 616 грн..

На виконання умов вказаних вище договорів, на підставі платіжних доручень підписаних головним лікарем Луганської обласної дитячої клінічної лікарні (ЛОДКЛ) ОСОБА_8 та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії при ЛОДКЛ ОСОБА_9, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Луганській області було здійснене перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки: ТОВ Техностиль 2000 - №26003000028930, відкритий в АБ Південний у м. Харків, ТОВ Компанія Макстрой - №26000052331047, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк м. Харків, ПП Либротех - № 26003052326628 відкритий в ПАТ КБ Приватбанк у м. Харків, ФОП ОСОБА_10 - № 26004015219396 відкритий в філії АТ Укрексимбанк м. Житомир.

На виконання умов вищевказаних договорів до Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги ТОВ Техностиль 2000 , ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех , ТОВ Компанія Макстрой було поставлено весь придбаний спеціальний одяг, предмети м'якого інвентарю, медичне обладнання та побутова техніка.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 352/16-25 від 10.06.2016, внаслідок договірних відносин між Лисичанською комунальною лікувально-профілактичною установою станція швидкої медичної допомоги та ТОВ Техностиль 2000 , ТОВ Компанія Макстрой , ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех , які мали місце у період часу з 28.05.2015 по 23.07.2015, перераховано державних коштів на поточні рахунки ТОВ Техностиль 2000 , ТОВ Компанія Макстрой , ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех загальну суму 1 567 305, 00 грн. (ТОВ Техностиль 2000 згідно вказаних договорів на загальну суму 493 400, 00 грн., ТОВ Компанія Макстрой згідно вказаних договорів на загальну суму 750 270,00 грн., ФОП ОСОБА_4 згідно вказаних договорів на загальну суму 258 640, 00 грн., ПП Либротех згідно вказаних договорів на загальну суму 64 995,00 грн.), документально підтверджується різниця між оціночною вартістю та договірною ціною на суму 625 136, 00 грн.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків ОСОБА_3 через несумлінне ставлення до них було спричинено тяжкі наслідки, які виразились в безпідставному перерахуванні державних коштів на суму 625 136, 00 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у скоєнні інкримінованого йому злочину визнав частково та пояснив, що в 2015 році станцією швидкої медичної допомоги дійсно було проведено ряд закупівель обладнання та інвентарю. Рішення щодо проведення закупівель приймалося на засіданнях тендерного комітету, фірми, у яких проводилася закупка визначалися шляхом моніторингу цін на території України. Договори купівлі-продажу підписував він після погодження з централізованою бухгалтерією. Всі матеріально-технічні цінності, зазначені в договорах, були поставлені в повному обсязі. Про те, що обладнання та інвентар закупались по завищеним цінам йому на час укладення договорів не було відомо. Він розуміє, що, якби на час проведення закупівель у нього була можливість обладнання та інвентар придбати по більш низьким цінам, він це робив би. У скоєному щиро кається. Вину визнає частково, оскільки умислу на одержання неправомірної вигоди у нього не було, службовим становищем він не зловживав. Усі рішення щодо закупівлі обладнання та інвентарю приймались колегіально на засіданнях тендерного комітету, тиску на членів комітету він не здійснював.

Крім визнання своєї вини обвинуваченим, його винність у скоєнні злочину, викладеному у вироку, знайшла своє повне підтвердження в судовому засіданні.

Свідок ОСОБА_11 показала, що працює завгоспом в Лисичанській комунальній лікувально-профілактичній установі станція швидкої медичної допомоги. В липні 2015 року на установу були поставлені товарно-матеріальні цінності згідно накладних. Зауважень не було.

Свідок ОСОБА_12 показав, що є членом комітету з проведення конкурсних торгів в Лисичанській комунальній лікувально-профілактичній установі станція швидкої медичної допомоги. Він приймав участь в проведенні засідань комітету в період з травня по липень 2015 року. Головою комітету був ОСОБА_3. Під час засідань рішення приймались колегіально, ніякого тиску з боку голови комітету ОСОБА_3 на членів комітету не було. Рішення приймались відповідно до вимог чинного законодавства, одноголосно. При прийнятті рішень враховувались потреби установи.

Свідок ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 надали суду пояснення, аналогічні поясненням ОСОБА_12

Свідок ОСОБА_9 показала, що працює головним бухгалтером централізованої бухгалтерії при Луганській обласній дитячій клінічній лікарні. Вона ставила підпис на договорах купівлі-продажу, укладених між Лисичанською комунальною лікувально-профілактичною установою станція швидкої медичної допомоги та ТОВ Техностиль 2000 , ТОВ Компанія Макстрой , ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех , які мали місце у період часу з 28.05.2015 року по 23.07.2015 року. Ніякого тиску на неї під час підписання договорів не було. Грошові кошти на рахунки зазначених підприємств були перераховані після отримання від них товарно-матеріальних цінностей.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 11/1-29 від 26.02.2016 року (т.3, а.с. 91-101) встановлена можлива середня роздрібна ринкова вартість спеціального одягу, предметів м'якого інвентарю, медичного обладнання та побутової техніки.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 352/16-25 від 10.06.2016 року (т.3, а.с.134-155), внаслідок договірних відносин між Лисичанською комунальною лікувально-профілактичною установою станція швидкої медичної допомоги та ТОВ Техностиль 2000 , ТОВ Компанія Макстрой , ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех , які мали місце у період часу з 28.05.2015 по 23.07.2015, перераховано державних коштів на поточні рахунки ТОВ Техностиль 2000 , ТОВ Компанія Макстрой , ФОП ОСОБА_4, ПП Либротех загальну суму 1 567 305, 00 грн. (ТОВ Техностиль 2000 згідно вказаних договорів на загальну суму 493 400, 00 грн., ТОВ Компанія Макстрой згідно вказаних договорів на загальну суму 750 270,00 грн., ФОП ОСОБА_4 згідно вказаних договорів на загальну суму 258 640, 00 грн., ПП Либротех згідно вказаних договорів на загальну суму 64 995,00 грн.), документально підтверджується різниця між оціночною вартістю та договірною ціною на суму 625 136, 00 грн.

В судовому засіданні не здобуто достовірних, узгоджених між собою даних про те, що ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, в інтересах інших осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбав спеціальний одяг, м'який інвентар, медичне обладнання та побутову техніку для Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи станція швидкої медичної допомоги , по цінам, які значно перевищують ринкові та виконав дії, спрямовані на зловживання службовим становищем в інтересах інших фізичних осіб.

Сам обвинувачений пояснив, що умислу на одержання неправомірної вигоди у нього не було, службовим становищем він не зловживав, усі рішення щодо закупівлі обладнання та інвентарю приймались колегіально на засіданнях тендерного комітету, тиску на членів комітету він не здійснював, а допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_12 заперечували те, що при укладанні договорів ОСОБА_3 яким-небудь чином здійснював тиск на членів тендерного комітету. Крім того, стороною обвинувачення суду не надано достатніх даних щодо порушення ОСОБА_3 тендерної процедури, а також того, що він діяв з корисливих мотивів в інтересах інших осіб.

Приймаючи до уваги наведене, а також відсутність належних доказів щодо наявності у ОСОБА_3 прямого умислу на скоєння зловживання службовим становищем в інтересах інших фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, і те, що усі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого, суд вважає, що ці фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті, свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли, і підлягають виключенню з обвинувачення ОСОБА_3.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку, що дії ОСОБА_3 необхідно правильно кваліфікувати за ст.367 ч.2 КК України, оскільки він скоїв службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочину, а також дані про особу винного: за місцем роботи та мешкання характеризується позитивно, не судимий.

Обставиною, яка пом'якшує покарання ОСОБА_3, суд визнає щире каяття, визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину, наявність неповнолітньої дитини.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, суд не вбачає.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, особу винного - позитивні характеристики з місця мешкання та роботи, неодноразові заохочення з боку вищих органів влади та місцевого самоврядування, декілька обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченого та суттєво знижають ступінь тяжкості скоєного ним злочину - щире каяття, визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину, наявність неповнолітньої дитини, відсутність обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, суд вважає, що виправлення ОСОБА_3 можливе із звільненням від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на підставі ст.75 КК України, на підставі ст.69 КК України без призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без призначення додаткового покарання у виді штрафу.

Суд вважає за необхідне цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації залишити без розгляду за заявою прокурора.

Крім того, суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_3 на користь держави (отримувач банк ГУДКСУ в Луганській області УДКСУ в місті Лисичаньску р/р 3111715700051 МФО 804013 ідентифікаційний код одержувача 37800278) судові витрати за проведення судової товарознавчої експертизи в сумі 3225 грн. 60 коп. та на користь держави в особі Житомирського відділення Київського НДІСЕ судові витрати за проведення судової економічної експертизи в сумі 6165 грн. 60 коп.

Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки на підставі ст.69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без штрафу.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням на 1 (один) рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов'язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_3 до набуття вироком законної сили залишити попередній - застава.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави (отримувач банк ГУДКСУ в Луганській області УДКСУ в місті Лисичаньску р/р 3111715700051 МФО 804013 ідентифікаційний код одержувача 37800278) судові витрати за проведення судової товарознавчої експертизи в сумі 3225 (три тисячі двісті двадцять п'ять) грн. 60 коп.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави в особі Житомирського відділення Київського НДІСЕ судові витрати за проведення судової економічної експертизи в сумі 6165 (шість тисяч сто шістдесят п'ять) грн. 60 коп.

Речові докази: куртка робоча жіноча, куртка робоча чоловіча, водолазка чоловіча, водолазка жіноча, матрац , куртка утеплена чоловіча, куртка утеплена жіноча, штани робочі чоловічі, костюм робочий жіночий, костюм робочий чоловічій, штани утеплені чоловічі, светр жіночий трикотажний, светр чоловічій трикотажний, штани утеплені жіночі, штани робочі жіночі, жакет чоловічій, футболка жіноча, подушка, ковдра стьобана, жакет жіночий, керівництво з експлуатації та гарантійна картка на холодильний прибор Atlant MX 2823-66 - 2 шт., - передати Лисичанській комунальній лікувально-профілактичній установі станція швидкої медичної допомоги.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не буде подано.

На вирок суду протягом 30 днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд Луганської області.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя

Зареєстровано 28.04.2017
Оприлюднено 04.05.2017
Дата набрання законної сили 04.04.2017

Судовий реєстр по справі 415/4694/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Вирок від 04.04.2017 Лисичанський міський суд Луганської області Кримінальне
Вирок від 04.04.2017 Лисичанський міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 21.09.2016 Лисичанський міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 12.09.2016 Лисичанський міський суд Луганської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру