ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "23" травня 2017 р. Справа № 906/385/17

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Машевської О.П.

- за участю секретаря судового засідання: Вікарчука В.О.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, дов. від 20.04.2017 р., дійсн. до 20.04.2018 р.

від відповідача: не прибув

Розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (м. Київ)

до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Біотех сістемс" (с. Базар, Народицького р-ну, Житомирської області)

про стягнення 59173,97 грн.

Позивач ТОВ "ТДС УКРСПЕЦТЕХНІКА" (м. Київ) звернувся до суду із позовом ТОВ "БІОТЕХ СІСТЕМС" (с. Базар, Народицького р-ну, Житомирської обл.) про стягнення 59173, 97 грн.

В обґрунтування підстав поданого позову позивач посилається на невиконання відповідачем свого зобов'язання по поставці товару у погоджений сторонами строк згідно умов, порядку та строків, визначених Договором №9/08-2016р. від 09.08.2016р., внаслідок чого був втрачений інтерес до товару, тому вимагає повернення коштів за не поставлений товар.

В якості правових підстав позову позивач посилається на ст.ст. 525, 526, 530, 620, 625, 693 ЦК України.

Ухвалою від 05.05.17р. порушено провадження у справі №906/385/17, вжито заходи по підготовці справи до розгляду.

До початку розгляду справи по суті позивачем не подано заяву про зміну підстави та предмету позову, відповідачем не подано зустрічного позову, відповідно.

Представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просить суд їх задовольнити.

Відповідач відзиву на позов не подав, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про вручення рекомендованого відправлення 12.05.17р.

Відповідно до п. 3.9.1. Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.11р. передбачено, що особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

Відповідно до п. 3.9.2 Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.11 року у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників сторін або представника однієї із сторін справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Оскільки згідно ч.3 ст. 4-3 ГПК України господарський суд створив сторонам у справі необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, господарський суд відповідно до ст. 75 ГПК України вирішує спір за наявними в ній матеріалами, в засіданні суду 23.05.17р. судом оголошено вступну та резолютивну частину рішення суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2016р. між позивачем ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Біотех Сістемс" (як постачальник) та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ТДС УкрСпецтехніка" (як покупець) уклали Договір №09/08-2016 згідно якого постачальник зобов'язався продати, а покупець прийняті і оплатити пелету (паливну гранулу з деревини), далі за текстом - товар (надалі за текстом Договір №09/08-2016) (а.с. 13-15).

У п. 1.2. Договору №09/08-2016 сторони домовились, що кількісні, технічні характеристики, ціна, умови поставки, умови оплати вказуються в Специфікації, які є невід'ємною частиною цього Договору і підписуються на кожну партію окремо.

Право власності на товар переходить до покупця з моменту підписання сторонами відповідних накладних (п. 1.4.Договору №09/08-2016).

Загальна сума Договору формується з вартості всіх підписаних сторонами специфікацій, які є невід'ємною частиною цього Договору (п. 2.4. Договору №09/08-2016).

За умовами п. 3.1. Договору №09/08-2016 сторони погодили, що оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника, у терміни, що зазначені у Специфікаціях до Договору. Товар вважається таким, що оплачений з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника.

Права та обов'язки сторін сторони погодили у розділі 4 Договору №09/08-2016, зокрема у п. 4.1.2. Договору №09/08-2016 вказано, серед іншого, обов'язок відповідача відвантажити і передати покупцю товар відповідно до Специфікації. Виконання покупцем умов, визначених у Специфікаціях цього Договору є необхідною умовою для виконання постачальником, своїх зобов'язань, зазначених у даному пункті. Покупець, в свою чергу, зобов'язаний оплатити товар відповідно до умов, визначених цим Договором згідно Специфікації (п. 4.2.2. Договору №09/08-2016).

Відповідальність сторін визначена сторонами у розділі 5 Договору №09/08-2016, згідно п. 5.1. якого передбачено, що за порушення строку поставки товару, постачальник сплачує покупцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від вартості не вчасно поставленої партії товару за кожен день прострочки.

Строк дії Договору №09/08-2016, згідно 8.1. якого, - до 31 грудня 2017р.

09.08.16р. сторони уклали Специфікацію №1 до Договору №09/08-2016, згідно якого сторони погодили технічні характеристики замовлення, умови оплати: 100% передоплата протягом 2 (двох) банківських днів з моменту встановлення рахунку постачальника; строк постачання: в термін до 23 серпня 2016р. з моменту отримання коштів постачальником, найменування товару - пелета в кількості 44,0 т., на загальну суму з ПДВ 77 000, 00 грн. (а.с. 16).

10.11.2016р. сторони уклали Специфікацію №2 до договору №09/08-2016, згідно якої погодили технічні характеристики замовлення; умови оплати: 100% передоплата протягом 2 (двох) банківських днів з моменту виставлення рахунку постачальником; строк постачання: в термін до 15 грудня 2016р. з моменту отримання коштів постачальником; найменування товару - пелета в кількості 22,0 т. на загальну суму 46200, 00 грн. (а.с. 17).

25.01.17р. сторони уклали Специфікацію №3 до договору №09/08-2016, згідно якої погодили технічні характеристики замовлення; умови оплати: 100% передоплата протягом 2 (двох) банківських днів з моменту виставлення рахунку постачальником; строк постачання: в термін до 16 лютого 2017р. з моменту отримання коштів постачальником; найменування товару - пелета в кількості 22,0т. на загальну суму 55 000, 00 грн. (а.с. 18).

В усіх трьох Специфікаціях ідентичні технічні характеристики, а саме: найменування товару - пелета з деревини, розмір - 8 мм, сировина - сосна, пакування біг-бег по 1т., умови поставки: DDP, склад покупця: вул. Металургів, буд. 17, м. Бровари, Київська область, Україна.

Одночасно, відповідач виставив позивачу рахунок на оплату №19 від 25.01.17р. на суму 55 000, 00 грн. (а.с. 19).

Позивач свої зобов'язання перед відповідачем виконав у повному обсязі сплативши кошти в сумі 55 000, 00 грн., про що свідчить копія банківської виписки від 08.02.17р. Відділення №609 АТ "УкрСиббанк" (а.с. 21).

В свою чергу, відповідач своїх зобов'язань по поставці товару перед позивачем не виконав, у зв'язку з чим позивач надіслав останньому претензію з вимогою повернути кошти в сумі 55 000, 00 грн., а також суму пені за період з 17.02.17р. по 15.03.17р. на суму 1139, 18 грн.

Як свідчать матеріали справи, позивач надіслав претензію на юридичну адресу відповідача: 11452, Житомирська обл., Народицький р-н, с. Базар, вул. Комсомольська, буд. 58 та на поштову адресу, а саме: 49000, м. Дніпро, а/с 73 (а.с. 22-25).

Відповідач отримав вимогу про повернення коштів та сплати пені в24,0317р. та 20.03.17р., однак залишив без задоволення (а.с. 26-27).

У зв'язку з наведеним, позивач звернувся до суду за захисом свого порушеного права з даним позовом та просив суд стягнути суму попередньої оплати в розмірі 55 000, 00 грн., 2872, 05 грн. пені та додаткові матеріально-правові вимоги про сплату суми інфляційних втрат в розмірі 990, 00 грн. та 3% річних в розмірі 311, 92 грн.

Дослідивши матеріали справи, повно, всебічно та об'єктивно дослідивши всі матеріали справи в сукупності до ст. 43 ГПК України, господарський суд прийшов до висновку про часткове задоволення позовних вимог, з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Спірні правовідносини виникли на підставі Договору №09/08-2016, який відповідає правовій природі договору поставки.

У ч. 2 статті 712 ЦК України встановлено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як передбачено ст.655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу (ч.1 ст. 662 ЦК України).

Згідно норм ст. 664 ЦК України обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов'язку передати товар.

У ч.2. ст. 693 ЦК України передбачено, що якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Відповідно до ч. 1 статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

У ч. 1. ст. 252 ЦК України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Відповідно до ч.1.ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Відповідно до статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Можливість обрання певно визначеного варіанта правової поведінки є виключно правом покупця, а не продавця. Волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги покупця має бути вчинено ним в активній о д н о з н а ч н і й формі такої поведінки, причому доведеної до продавця.

Оскільки законом не визначено форму пред'явлення такої вимоги покупця, останній може здійснити своє право будь-яким шляхом: як шляхом звернення до боржника з претензією, листом, телеграмою тощо, так і шляхом пред'явлення через суд вимоги у визначеній законом процесуальній формі - формі позову (постанова ВСУ від 28.11.11р. у справі № 43/308-10).

Судом встановлено, що на момент звернення позивача з позовом до суду існував основний борг в сумі 55 000, 00 грн.

З врахуванням викладеного, позовна вимога про стягнення 55 000, 00 грн. попередньої оплати за правилами ч. 2 ст. 693 ЦК України є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Правові наслідки порушення грошового зобов'язання передбачені, зокрема, приписами ст.ст. 549-552, 611, 625 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Як зазначалося раніше, п. 5.1 Договору №09/08-2016 передбачено, що за порушення строку поставки товару, постачальник сплачує покупцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від вартості не вчасно поставленої партії товару за кожен день прострочки.

Позивачем заявлено до стягнення пеню в загальній сумі за період з 17.02.17р. по 26.04.2017р. на суму 2872, 05 грн.

З огляду на вимоги ч.1 ст. 4-7 і ст. 43 ГПК України господарський суд має з'ясовувати обставини, пов'язані з правильністю здійснення позивачем розрахунку, та здійснити оцінку доказів, на яких цей розрахунок ґрунтується (п.1.12 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.12.2013 №14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань" (далі - Постанова №14).

Господарський суд, перевіривши розрахунок пені, здійснив власний розрахунок, згідно якого обґрунтований період є період з 17.02.17р. по 24.03.17р. (момент отримання претензії), що становить 36 днів прострочення із суми 55 0000, 00 грн., тому сума пені становить 1518, 90 грн., яка є обґрунтованою, тому у стягненні 1353, 15 грн. пені суд відмовляє.

Щодо стягнення 990, 00 грн. інфляційних втрат та 311, 92 грн. 3% річних в порядку ч. 2 ст. 625 ЦК України суд відмовляє у її стягненні з огляду на те, що таке зобов'язання не є грошовим за приписом частини п'ятої статті 11 ЦК України грошове зобов'язання може виникати з рішення суду. Відтак якщо певне зобов'язання згідно з рішенням господарського суду є грошовим (наприклад, у зв'язку з прийняттям судового рішення про стягнення суми попередньої оплати в зв'язку з недопоставкою продукції), відповідальність за невиконання такого зобов'язання, яке виникло з рішення суду, настає на загальних підставах згідно з частиною другою статті 625 названого Кодексу (п. 5.4. Постанови Пленуму ВГСУ №14 від 17.12.13р.).

Крім того, абз. 2 підп. 7.1. вказаної Постанови передбачає, що саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом порядку, не припиняє зобов'язальних відносин сторін і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання передбачених частиною другою статті 625 ЦК України сум.

Отже, таке право у позивача виникне після рішення суду.

Позивачем за правилами ст. 33 ГПК України частково доведено обґрунтованість позовних вимог належними та допустимими доказами.

Щодо судового збору.

Витрати щодо стягнення судового збору покладаються на позивача пропорційно суми задоволених позовних вимог згідно ч. 5 ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 4-3, 4-7, 33, 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Біотех сістемс" (11452, Житомирська обл., Народицький р-н, с. Базар, вул. Комсомольська, буд. 58, код ЄДРПОУ 37620374) на користь ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "ТДС Укрспецтехніка" (01133, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, буд. 18/7, кімн. 417, код ЄДРПОУ 37001696):

- 55 000, 00 грн. боргу;

- 1518, 90 грн. пені;

- 1528,20 грн. судового збору.

Видати наказ.

3. Відмовити у стягненні 1353, 15 грн. пені, 990, 00 грн. інфляційних втрат та 311, 92 грн. 3% річних.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 29 травня 2017р.

Суддя Машевська О.П.

Віддрукувати: 1- у справу

2- позивачу (рек. з повідомл.)

3-4 відповідачу на дві адреси: 1. 11452, Житомирська обл., Народицький р-н, с. Базар, вул. Комсомольська, буд. 58) рек. з повідомл.

2. 49000, м. Дніпро, а/с 73 - рек. з повідомл.

Зареєстровано 30.05.2017
Оприлюднено 01.06.2017
Дата набрання законної сили 23.05.2017

Судовий реєстр по справі 906/385/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 23.05.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.05.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 05.05.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону