ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

29 травня 2017 р.Справа № 820/612/17

          Суддя Харківського апеляційного адміністративного суду Подобайло З.Г., розглянувши питання можливості відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДФС у Харківській області на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 27.04.2017р. по справі № 820/612/17          

за позовом ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ"

до Головного управління ДФС у Харківській області

про скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

          Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 27.04.2017р. задоволено позов ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" до Головного управління ДФС у Харківській області про скасування податкових повідомлень-рішень .

          На зазначену постанову Головним управління ДФС у Харківській області подано апеляційну скаргу та клопотання про відстрочення від сплати судового збору. В обгрунтування клопотання посилається на статті Конституції України, ст. ст. 13, 88 КАС України, ст. ст.7, 8 Закону України "Про судовий збір", ст. 2 Бюджетного кодексу України , практику Європейського Суду з прав людини, та на те, що у випадку наявності виконавчих листів про стягнення витрат по сплаті судового збору територіальний орган Головного управління Державної казначейської служби м. Харків Харківської області в першу чергу проводить безспірне списання коштів з рахунків. На період встановлення даних щодо можливості списання грошових коштів з рахунку не проводяться платежі за платіжним дорученнями, які було підготовлено та направлено уповноваженими особами відділу фінансування ГУ ДФС у Харківській області до територіального органу Головного управління Державної казначейської служби м. Харкова Харківської області, за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, крім захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України. Враховуючи наведені обставини просить не позбавляти права на оскарження судових рішень та відстрочити сплату судового збору до ухвалення рішення у справі.

Дослідивши наявні матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання Головного управління ДФС у Харківській області підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства, крім іншого, є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до частини 1 статті 88 Кодексу адміністративного судочинства України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

Статтею 8 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Законами України «Про Державний бюджет України » на 2016 р. та 2017р. затверджено плани формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Фінансування витрат на оплату судового збору для державних органів із державного бюджету передбачено за кодом економічної класифікації 2800 "Інші поточні платежі", розмір яких щорічно затверджується відповідним кошторисом.

При цьому, суд враховує, що саме відсутність бюджетних асигнувань, тобто фінансових ресурсів для покриття видатків на певні цілі, в даному випадку - на сплату судового збору, а не відсутність бюджетного фінансування є поважною причиною неможливості сплатити судові витрати.

Так, з 01.11.2011 року набрав чинності Закон України "Про судовий збір", частиною 1 статті 4 якого визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" установлено у 2017 році прожитковий мінімуму для працездатних осіб: у місячному розмірі: з 1 січня - 1600 гривень.

Статтею 4 Закону України "Про судовий збір" зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 22 травня 2015 року N 484-VIII, та які набули чинності з 01 вересня 2015 року, встановлено, що розмір ставки судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної скарги на рішення суду становить 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Суд зазначає, що при визначенні характеру адміністративного позову як майнового судам необхідно враховувати таке.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Окремі рішення, прийняті суб'єктом владних повноважень, можуть породжувати підстави для змін майнового стану фізичної чи юридичної особи.

Зокрема, реалізація таких рішень може призводити до зменшення або збільшення майна особи. Відповідно оскарження такого рішення спрямоване на захист порушеного права у публічно-правових відносинах з метою збереження належного особі майна.

Зі змісту Рішення Європейського суду з прав людини від 14 жовтня 2010 року у справі «Щокін проти України» вбачається, що збільшення податковим органом зобов'язань особи з податку є втручанням до його майнових прав.

Отже, за практикою Європейського суду з прав людини вимога про визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень, яке впливає на склад майна позивача, у тому числі шляхом безпідставного стягнення податків, зборів, штрафних санкцій тощо, є майновою.

В свою чергу, за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано суб'єктом владних повноважень, юридичною або фізичною особою підприємцем встановлено судовий збір - 1,5 відстотка ціни позову, але не меньше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, розмір ставки судового збору за подання адміністративного позову майнового характеру, до апеляційної скарги повинно бути додано документ про сплату судового збору у розмірі 100570 грн. 27 коп. (110 % від 91427 грн. 52 коп.).

Враховуючи вищенаведене та право суду на відстрочення та розстрочення сплати судового збору, звільнення від його сплати, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання апелянта та відстрочити сплату судових витрат до ухвалення апеляційним судом рішення у даній справі.

Крім того, судом враховано практику Європейського Суду з прав людини ( рішення від 19.06.2001 року Справа "Креуз проти Польщі" (CASE OF KREUZ v. POLAND) - заява N 28249/95), де суд дійшов висновку, що сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету.

Апеляційна скарга за формою та змістом відповідає вимогам ст. 187 Кодексу адміністративного судочинства України, подана з дотриманням порядку і строків апеляційного оскарження.

Інших перешкод для прийняття апеляційної скарги Харківським апеляційним адміністративним судом та відкриття апеляційного провадження не встановлено.

          З огляду на зазначене, перешкоди для прийняття апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження Харківським апеляційним адміністративним судом відсутні.

          Керуючись ст.ст. 88, 187, 189 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Головного управління ДФС у Харківській області про відстрочення сплати судового збору - задовольнити.

Відстрочити сплату судового збору до ухвалення судового рішення по даній справі.

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДФС у Харківській області на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 27.04.2017р. по справі № 820/612/17 за позовом ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" до Головного управління ДФС у Харківській області про скасування податкових повідомлень-рішень.

Особи, які беруть участь у справі, мають право подати клопотання про розгляд апеляційної скарги за їх відсутності.

Запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати до Харківського апеляційного адміністративного суду заперечення на апеляційну скаргу.

Надіслати особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття апеляційного провадження, копії апеляційної скарги та інформацію про їхні права та обов'язки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя                              (підпис)                     Подобайло З.Г.

Дата ухвалення рішення 29.05.2017
Зареєстровано 30.05.2017
Оприлюднено 01.06.2017

Судовий реєстр по справі 820/612/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.01.2022 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.11.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.10.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.10.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 08.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.07.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 07.07.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 29.05.2017 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2017 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 27.04.2017 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.02.2017 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 820/612/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону