КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Провадження № 2-в/235/14/17

Справа № 235/2400/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м. Покровськ

Красноармійський міськрайонний суд в складі

головуючого судді Хмельової С.М.

за участю секретаря Харенко Т.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 7 м. Покровська цивільну справу за заявою ОСОБА_1 про відновлення втраченого судового провадження по цивільній справі Кіровського районного суду міста Донецька, заінтересовані особи: ОСОБА_2, ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест , -

В С Т А Н О В И В:

До Красноармійського міськрайонного суду надійшла заява ОСОБА_1 про відновлення втраченого судового провадження по цивільній справі Кіровського районного суду міста Донецька, заінтересовані особи: ОСОБА_2, ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест . В обґрунтуванні заявлених вимог зазначено, що в провадженні Кіровського районного суду м. Донецька перебувала цивільна справа за позовом ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест до ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про відшкодування шкоди завданої в наслідок дорожньо-транспортної пригоди. 16.05.2003 року суд виніс ухвалу про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_1. 11.05.2005р. представник позивача відмовився від позову в частині стягнення матеріальної та моральної шкоди з ОСОБА_1 та ухвалою суду від 11.05.2005 року прийнято відмову ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест в частині стягнення матеріальної та моральної шкоди з ОСОБА_1 23.05.2005р. рішенням Кіровського районного суду м. Донецька було стягнуто з ОСОБА_3 на користь ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест матеріальну шкоду на суму 43823 грн. та 480 грн. судових витрат, в задоволенні інших позовних вимог - відмовлено. Після винесення судом рішення по справі арешт з квартири АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_1 знятий не був. Оскільки Кіровський районний суд міста Донецька знаходиться на тимчасово окупованій території України, заявник не має ніякої можливості отримати будь-яку офіційну інформацію та документи, що стосуються судового провадження по справі за позовом ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест до ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про відшкодування шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди . У зв'язку чим, існують всі підстави вважати, що матеріали цивільної справи втрачені, тому заявник змушений звернутися до суду з заявою про відновлення втраченого провадження. Заявник просить суд відновити повністю втрачене судове провадження по цивільній справі №2-2-05 за позовом ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест до ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Заявник до судового засідання не з'явився, уповноважив представляти свої інтереси в суд ОСОБА_4

Представник заявника до судового засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Заінтересовані особи до судового засідання не з'явилися, по невідомій суду причині.

Суд, розглянувши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються заява, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 402 ЦПК України , відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому ЦПК України.

Статтею 403 ЦПК України передбачено, що втрачене судове провадження у цивільній справі може бути відновлене за заявою осіб, які брали участь у справі, або за ініціативою суду.

Згідно ст. 407 ЦПК України , при розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 408 ЦПК України , на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ухвали Кіровського районного суду міста Донецька від 16 травня 2003 року про забезпечення позову накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_1 (а.с.7).

Згідно до ухвали Кіровського районного суду міста Донецька від 11 травня 2005 року прийнято відмову ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест в частині стягнення матеріальної та моральної шкоди з ОСОБА_1, а провадження по справі в цій частині припинено (а.с.8).

Відповідно до рішення Кіровського райсуду м. Донецька від 23 травня 2005 року було стягнуто з ОСОБА_2 на користь ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест матеріальну шкоду на суму 43823 грн. та 480 грн. судових витрат, в задоволенні інших позовних вимог - відмовлено (а.с.9-10).

Згідно з Розпорядженням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 №27/0/38-14 розгляд справ, підсудних Кіровському районному суду м. Донецька, здійснюється Красноармійським міськрайонним судом Донецької області.

Будь-які матеріали судової справи, як і сама судова справа, після розгляду не було передано Кіровським районним судом м. Донецька до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Якщо місцевий суд знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, то відновлення втраченої справи здійснюється судом за територіальною підсудністю судових справ, визначеною згідно зі ст. 12 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України або ст. ст. 1,3 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції (Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.07.2015 р. по справі № 6-13992св15).

Розпорядженням Вищого спеціалізованого суду України з розгляд) цивільних і кримінальних справ Про визначення територіальної підсудності справ № 2710/38-14 від 02.09.2014 р. (зі змінами та доповненнями) у зв'язку з проведенням антитерористичної операції розгляд цивільних справ, які підсудні судам Донецької та Луганської області було підпорядковано судам, які знаходяться на підконтрольній території України.

У зв'язку з загостренням суспільно-політичної ситуації та території Донецької області в зоні АТО, зокрема у м. Донецьку, блокуванням шляхів проїзду до м. Донецька з 22.07.2014 р. було фактично призупинено приймання та пересилання поштових відправлень, а відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 1085-р Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження , УДППЗ Укрпошта з 27.11.2014 р. взагалі припинено приймання поштових відправлень на/з територію/ї Донецької та Луганської областей до/з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі повноваження.

Відповідно до ч.1 ст. 408 ЦПК України , на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

З'ясувавши дійсні обставини справи, дослідивши матеріали даної справи, суд вважає за можливе частково відновити втрачене провадження, а саме: ухвалу Кіровського районного суду міста Донецька від 16.05.2003 року по цивільній справі №2-2-05, ухвалу Кіровського районного суду міста Донецька від 11.05.2005 року по цивільній справі №2-2-05, рішення Кіровського районного суду міста Донецька від 23.05.2005 року по цивільній справі №2-2-05, відповідно до якого стягнуто з ОСОБА_3 на користь ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест матеріальну шкоду на суму 43823 грн. та 480 грн. судових витрат, в задоволенні інших позовних вимог-відмовлено.

Керуючись ст. 209 , 212, 213, 215 , 402-409 ЦПК України , суд,

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 про відновлення втраченого судового провадження по цивільній справі Кіровського районного суду міста Донецька, задовольнити частково.

Відновити мовою оригінал , а саме: ухвалу Кіровського районного суду міста Донецька від 16.05.2003 року по цивільній справі №2-2-05, ухвалу Кіровського районного суду міста Донецька від 11.05.2005 року по цивільній справі №2-2-05, рішення Кіровського районного суду міста Донецька від 23.05.2005 року по цивільній справі №2-2-05, відповідно до якого стягнуто з ОСОБА_2 на користь ЗАТ Інвестиційна Компанія Керамет Інвест матеріальну шкоду на суму 43823 грн. та 480 грн. судових витрат, в задоволенні інших позовних вимог - відмовлено.

Дело №2-2-05

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

об обеспечении иска

16 мая 2003 г. Кировский районный суд г. Донецка в составе

Председательствующего судьи - Шилана В.М.,

при секретаре - Кириченко И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Донецке гражданское дело по иску ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест к ОСОБА_3 и ОСОБА_5 о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происществия,-

У С Т А Н О В И Л :

ЗАО Инвестиционная компанія Керамет Инвест обратилось в Кировский райсуд г. Донецка с исковым заявленим о взыскании с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия в сумме 45303 грн.

В настоящее время от истца с целью обеспечения иска поступило ходатайство о наложении ареста на принадлежащую ответчику ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_3.

Исследовав материалы дела, суд считает, что данное ходатайство подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 149-152 ГПК Украины,суд-

ОПРЕДЕЛИЛ :

Наложить арест на квартиру АДРЕСА_3, принадлежащую ОСОБА_5.

Исполнение определения возложить на 1-ю Донецкую госнотконтору.

Определение напечатано председательствующим лицом в совещательной комнате

Судья В.М. Шилан

Дело №2-2-05

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11 мая 2005 г. Кировский районный суд г. Донецка в составе

Председательствующего судьи - Подолянчук И.Н.,

при секретаре - Лебедевой Е.Н.,

рассмотрев материалы гражнаского дела по иску ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест к ОСОБА_3 и ОСОБА_5 о возмещении ущерба, полученного в результате ДТП,-

У С Т А Н О В И Л :

В судебном заседании представитель истца отказался от иска в части взыскания материального и морального вреда с ОСОБА_5, так как ОСОБА_5 не может отвечать по данному иску в святи с тем, что на момент причинения ущерба источником повышенной опасности автомобилем Форд-Скорпио , принадлежащем на праве собственности ОСОБА_5, пользовался по нотариальной доверенности ответчик ОСОБА_3, который является надлежащим ответчиком по данному иску.

Отказ подлежит принятию судом, а производство по делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.227п.4 ГПК Украины, суд,-

ОПРЕДЕЛИЛ :

Принять отказ от иска ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест в части взыскания материального и морального ущерба с ОСОБА_5, а производство по делу в этой части прекратить.

Определение может бать обжаловано в Донецкий апелляционный суд через Кировский райсуд г. Донецка в течении 15 дней с момента его провозглашения.

Судья

Дело №2-2-05

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23мая 2005 г. Кировский районный суд г. Донецка в составе

Председательствующего судьи - Подолянчука И.Н.,

при секретаре - Лебедевой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суд гражданское дело по иску ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест к ОСОБА_3 , 3-е лицо ОСОБА_6 О взыскании материального ущерба, причиненного вследствие ДТП ,-

У С Т А Н О В И Л :

ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест обратилось в суд с иском, в котором указывает, что 3-е лицо - ОСОБА_6 на основании приказа № 36 от 05 июля 2001 г. находился в трудовых отношениях с ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест и работал в качестве водителя автомобиля Опель VEKTRA Караван госномерной знак НОМЕР_1.

09 января 2002 г., в 19-30 час., возле въезда во двор дома №75-а по ул. Куйбышева в Куйбышевском районе г. Донецка, при движении со стороны Ленинского проспекта и в направлении проспекта Панфилова, произошло столкновение автомобиля НОМЕР_2 под управлением ответчика ОСОБА_3, выполнявшего маневр разворота в левую сторону от правой обочины, с автомобилем истца Опель VEKTRA Караван , госномер НОМЕР_1 под управленеим водителя ОСОБА_6

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль истца был поврежден и предприятию этим был причинен ущерб на суму 43823,00 грн.

Ответчик в добровольном порядке отказывается возместить причиненный материальный ущерб.

Просил постановить судебное решение, которым взыскать с ответчика сумму причиненного материального ущерба и судебные расходы в сумме 1480 грн.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования и суду дал пояснения, аналогичные исковому заявлению.

Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, о дне слушания дела уведомлены в порядке ст.. 96 ГПК Украины. В деле имеется достаточно материалов о правах и взаимоотношениях сторон.

Суд признает неявку ответчика и третьего лица в судебное заседание неуважительной и считает возможным рассмотреть дело без их участия.

Суд, заслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к убеждению в том, что исковые требования ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

С 01 января 2004г., вступил в силу новый ГК Украины, принятый ОСОБА_7 Украины 16 января 2003г. с изменениями, внесенными в соответствии с Законом Украины от 19 июня 2003г. № 980-1У.

Ст.4 Заключительных и переходных положений указанного Кодекса предписывает, что ГК Украины в редакции 2003г. применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после вступления его в силу. Относительно гражданско-правовых отношений, возникших до вступления в силу ГК Украины в редакции 2003г., положения этого Кодекса применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли или продолжают существовать после вступления его в силу.

В связи с изложенным, суд считает необходимым применить к правоотношениям рассматриваемым в рамках предъявленных исковых требований, нормы ГК Украины в редакции 1963г.

Ст. ст.. 450, 450 ГК Украины в редакции 1963г. предусматривают, что организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих /транспортне организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и т.п. / обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

В судебном заседании установлен факт того, что 3-е лицо ОСОБА_6 на основании приказа за № 36 от 05 июля 2001г., находящийся в трудовых отношениях с ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест , работал в качестве водителя автомобиля Опель VEKTRA Караван , госномер НОМЕР_1.

9 января 2002г. в 19-30 час.. возле въезда во двор дома №75-а по ул. Куйбышева в Куйбышевском районе г. Донецка, при движении со стороны Ленинского проспекта и в направлении проспекта Панфилова, произошло столкновение автомобиля НОМЕР_2 под управлением ответчика ОСОБА_3, выполнявшего маневр разворота в левую сторону от правой обочины, с автомобилем истца Опель VEKTRA Караван , госномерной знак НОМЕР_1 под. управлением водителя ОСОБА_6

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль истца был поврежден и предприятию этим был причинен ущерб на суму 43823,00 грн.

Постановлением от 07 июня 2002г. инспектора по выезду на ДТП ГАИ ДГУ УМВД Украины в Донецкой области, утвержденным начальником ГАИ ДГУ УМВД Украины в Донецкой области, по данному факту ДТП было отказано в возбуждении уголовного дела, а за нарушение требований п.п 10.1,10.4 Правил дорожного движения ответчик был привлечен к административной ответственности.

На постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела, на постановление судьи о привлечении к административной ответственности ответчик ОСОБА_3 не обжаловал в установленном законом порядке.

По заключению автотовароведческой экспертизы за № 18 от 13 августа 2002г. стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет 43823,00 грн. При проведении исследования ответчик не принимал участие, однако о времени и месте осмотра письменно предупреждался.

Суд считает взыскать с ответчика указанную сумму причиненного ущерба.

Суд так же считает взыскать с ответчика понесенные истцом судебные расходы в сумме 480 грн.: оплату за проведение автотовароведческой экспертизы в сумме 380грн. и оплату за транспортировку автомобиля в сумме 100грн.

В судебном заседании также были исследованы и обозрены материалы о ДТП с участием ответчика, их которых в полном объеме усматривается вина ответчика в событии ДТП и подтверждаются понесенные истцом материальные затраты в святи с событием ДТП, при котором было повреждено транспортное средство истца.

В удовлетворении исковых требований в части взыскания в качестве судебных расходов за оплату юридических услуг 1000 грн. необходимо отказать, т.к. адвокат со стороны истца не принимал участия в судебном заседании по данному делу.

Руководствуясь ст.ст. 440,450 ГК Украины в редакции 1963г., ст,ст..15,30,62,76,105,202,203 ГПК Украины, суд-

РЕШИЛ :

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ЗАО Инвестиционная компания Керамет Инвест (расчетный счет 26006063000 в ЗАО Донгорбанк гор. Донецка, МФО 334970, код ЕГРПОУ 20337279) материальный ущерб на сумму 43823 (сорок три тысячи восемьсот двадцать три) грн. и судебные расходы в сумме 480 (четыреста восемьдесят) грн., в удовлетворении иных требований -отказать.

Решение может бать обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Кировский райсуд г.Донецка в течении одного месяца с момента его провозглашения.

Судья

Рішення може бути оскаржено сторонами до апеляційного суду Донецької області через Красноармійський міськрайонний суд Донецької області шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня його проголошення, а особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя

Дата ухвалення рішення 06.06.2017
Оприлюднено 09.06.2017

Судовий реєстр по справі 235/2400/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.06.2017 Красноармійський міськрайонний суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 24.05.2017 Красноармійський міськрайонний суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 23.05.2017 Красноармійський міськрайонний суд Донецької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 235/2400/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону