ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

23 травня 2017 р. № 820/1298/17

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Тітова О.М.,

за участю секретаря судового засідання - Костіної А.В.,

представника позивача - ОСОБА_1,

представника відповідача - Анушкевич О. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові адміністративну справу за позовом ОСОБА_3 до Прокуратури Харківської області, треті особи - Народний депутат України Лапін Ігор Олександрович, Народний депутат України Алєксєєв Сергій Олегович про визнання дій незаконними та зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просить суд:

- визнати дії Прокуратури Харківської області щодо неналежного розгляду колективних скарг стягувачів за зведеним виконавчим провадженням № 33410750 від 17.01.2017 року, які адресовані народним депутатам України Лапіну І.О. та Алєксєєву С.О., незаконними;

- зобов'язати Прокуратуру Харківської області належним чином розглянути колективні скарги стягувачів за зведеним виконавчим провадженням № 33410750 від 17.01.2017 року, які адресовані народним депутатам України Лапіну І.О. та Алєксєєву С.О., та надати належну відповідь.

В обґрунтування позову вказано, що в порушення Закону України Про звернення громадян посадові особи Прокуратури Харківської області об'єктивно, всебічно і вчасно не перевірили доводи звернення, не вжили невідкладних заходів до припинення неправомірних дій, не забезпечили поновлення порушених прав тощо.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі, просив їх задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві.

Представник відповідача, Прокуратури Харківської області, у судовому засіданні заперечував проти позову, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на наведені у письмових запереченнях обставини, в яких зазначив, що прокуратура Харківської області належним чином розглянула звернення працівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, які надійшли від народних депутатів України та діяла в межах повноважень і у спосіб визначений законодавством України.

Третя особа, Народний депутат України Лапін Ігор Олександрович, в судове засідання не прибув, був повідомлений належним чином про час, дату та місце розгляду справи.

Третя особа, Народний депутат України Алєксєєв Сергій Олегович, в судове засідання не прибув, був повідомлений належним чином про час, дату та місце розгляду справи, просив адміністративну справу розглядати без його участі.

Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, виходить з таких підстав та мотивів.

Судом встановлено, що 17.01.2017 року на адресу народних депутатів України Лапіна Ігоря Олександровича та Алексеева Сергія Олеговича направлено колективну скаргу, в тому числі і позивачем, про не виконання боржником та органами державної виконавчої служби України рішення суду про стягнення з Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на користь фізичних та юридичних осіб суми боргу.

20.02.2017 до прокуратури Харківської області надійшла колективна скарга ОСОБА_1 та інших з супровідним листом народного депутата України Лапіна І.О. щодо невиконання судових рішень Харківським державним авіаційним виробничим підприємством та законності дій державного виконавця.

За наслідками розгляду вищевказаної скарги 24.02.2017 за № 04/2/2-101-17 направлено відповідь народному депутату України та ОСОБА_1 (для повідомлення іншим) по суті порушених питань за підписом уповноважених осіб.

Також 24.02.2017 відповідачем направлено колективну скаргу та супровідний лист народного депутата України Лапіна І.О. з метою забезпечення перевірки доводів заявників в частині неправомірних дій посадових осіб Харківського державного авіаційного виробничого підприємства до військового прокурору сил АТО, про що також поінформовано заявників та народного депутата України листом від 24.02.2017 № 04/2/2-101-17.

З матеріалів справи встановлено, що колективна скарга ОСОБА_1 та інших з супровідним листом народного депутата України Алексеева С.О. щодо невиконання судових рішень Харківським державним авіаційним виробничим підприємством та законності дій державного виконавця була направлена відповідачем до військового прокурору сил АТО, про що листом від 06.03.2017 за № 04/2/2-101-17 проінформовано народного депутата України та заявників.

Статтею 1 Закону України Про звернення громадян встановлено, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Відповідно до ст. 18 Закону України Про звернення громадян громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Суд зазначає, що зі ст. 19 Закону України Про звернення громадян вбачається, що органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи зобов'язані перевіряти заяви та скарги в межах своїх повноважень.

Повноваження органів прокуратури визначені у ст. 131-1 Конституції України та ст.ст. 22-26 Закону України Про прокуратуру , де зазначено, що прокуратура здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, шо визначені законом.

Зі змісту колективного звернення вбачається, що воно обумовлено невиконанням судових рішень Харківським державним авіаційним виробничим підприємством.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Харківське державне авіаційне виробниче підприємство розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134 та його єдиним засновником є Державний концерн Укроборонпром .

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.04.2015 у справі №922/5397/13 стосовно вищезазначеного підприємства порушено провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до п.1 наказу Генерального прокурора України Про особливості діяльності військових прокуратур №12гн від 29.08.2014 на військових прокурорів покладено забезпечення виконання функцій органів прокуратури та повноважень прокурорів, визначених Конституцією України, Законом України Про прокуратуру і галузевими наказами Генерального прокурора України щодо Державного концерну Укроборонпром підприємств, що йому підпорядковані.

У зв'язку із зазначеним, представництво інтересів держави у розгляді господарським судом Харківської області справи № 922/5397/13 здійснюється прокурором військової прокуратури сил антитерористичної операції.

З урахування вищевикладеного та письмових пояснень відповідачем суд зазначає, що з метою організації перевірки доводів у частині неправомірних дій посадових осіб Харківського державного авіаційного виробничого підприємства колективна скарга ОСОБА_1 та інших з супровідними листами народних депутатів України Лапіна І.О. та Алексеева С.О. було направлено відповідачем до військового прокурору сил АТО.

Також у зверненні зазначено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області знаходиться зведене виконавче провадження №33410750 про стягнення з Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на користь фізичних та юридичних осіб боргу, у тому числі заборгованості із заробітної плати на користь заявників.

Відповідно до п.6 ч.6 ст. 23 Закону України Про прокуратуру під час здійснення представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження: брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді;

Згідно ст.19 Закону України Про виконавче провадження право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження мають сторони та прокурор як учасник виконавчого провадження.

Тобто новою редакцією Закону України Про виконавче провадження звужено право прокурора на участь у виконавчому провадження та виключено можливість бути учасником у випадку здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді. Наразі прокурор відповідно до ст.ст. 15, 26 Закону України Про виконавче провадження є учасником виконавчого провадження у разі відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за його заявою.

Враховуючи вищенаведене суд зазначає, що відповідач позбавлений можливості вирішити питання щодо наявності підстав для вжиття заходів реагування на стадії виконання судового рішення, про що було повідомлено заявників з урахуванням вимог ст. 131-1 Конституції України, ст.23 Закону України Про прокуратуру .

Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, іх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, суд приходить до висновку, що прокуратура Харківської області належним чином розглянула звернення працівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, які надійшли від народних депутатів України, та діяла в межах повноважень і у спосіб визначений Конституцією України, законами України Про прокуратуру та Про звернення громадян .

Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.1, 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Однак, покладений на суб'єкта владних повноважень даною нормою тягар доказування правомірності свого рішення, вчинення дії чи допущення бездіяльності не звільняє позивача від обов'язку доказування своїх тверджень.

Згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Будь-яке рішення чи дії суб'єкта владних повноважень мають бути законними та обґрунтованими, прийнятими чи вчиненими в межах наданих повноважень, мати під собою конкретні об'єктивні факти, на підставі яких його ухвалено або вчинено, а суд, відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, перевіряє чи прийнято такі рішення на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, з використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано, обґрунтовано, тобто з урахуванням всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, безсторонньо (неупереджено), добросовісно, розсудливо, з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації, пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, своєчасно, тобто протягом розумного строку. Також рішення суб'єкта владних повноважень не може ґрунтуватися на припущеннях.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку, що відповідач діючи у спірних правовідносинах та приймаючи відповідні рішення, не порушував вимоги чинного законодавства, тому позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-163, 167, 186, 254 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні адміністративного позову ОСОБА_3 до Прокуратури Харківської області, треті особи - Народний депутат України Лапін Ігор Олександрович, Народний депутат України Алєксєєв Сергій Олегович про визнання дій незаконними та зобов'язання вчинити певні дії - відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови виготовлено 29.05.2017 року.

Суддя О.М.Тітов

Дата ухвалення рішення 23.05.2017
Зареєстровано 13.06.2017
Оприлюднено 15.06.2017

Судовий реєстр по справі 820/1298/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.05.2017 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.03.2017 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.03.2017 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 820/1298/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону