Рішення
від 19.06.2017 по справі 910/6925/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2017Справа №910/6925/17 За позовом Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Радіо Шарманка"

про стягнення 7 364,70 грн.

Суддя Усатенко І.В.

Представники сторін:

від позивача Панамаренко Д. М. (за дов.);

від відповідача не з'явились

В судовому засіданні 19.06.2017 на підставі ст. 85 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України) оголошено вступну та резолютивну частину рішення суду.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернувся з позовом Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Радіо Шарманка" про стягнення 7 364,70 грн.

Ухвалою суду від 05.05.2017 порушено провадження у справі № 910/6925/17, розгляд останньої призначено на 29.05.2017.

Ухвалою суду від 29.05.2017 розгляд справи відкладено на 19.06.2017.

У судове засідання 19.06.2017 представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи. Неявка відповідача не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до п. 3.9.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК. За змістом зазначеної статті 64 ГПК, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Представник позивача в судове засідання 19.06.2017 з'явився та надав суду усні пояснення по суті справи, в яких заявлені позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем його зобов'язань за договором № 4-506 від 21.11.2014, в частині оплати наданих послуг за травень 2015 року.

Відповідач своїм правом на подання відзиву на позовну заяву не скористався.

Відповідно до положень ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ :

Як підтверджується матеріалами справи, 21.11.2014 між Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (далі по тексту - позивач, виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю РАДІО ШАРМАНКА (далі по тексту - відповідач, замовник) укладено договір № 4-506 (далі по тексту - договір), згідно якого позивачем надавалися відповідачу телекомунікаційні послуги з технічного обслуговування та експлуатації технічних засобів замовника, а саме радіомовних комплексів в складі:

- передавальних засобів мовлення (радіопередавач та антенно-фідерна система або міст складання) (ПЗМ);

- супутникових приймальних станцій (СПС);

- регіональних контрольно-керуючих блоків (РКБ).

Відповідно до п. 3.1. договору, ціна договору встановлюється за домовленістю сторін і визначається в додатку №1, який є невід'ємною частиною договору, та може бути переглянута сторонами за взаємною згодою.

Відповідно до п.3.2. договору, вартість наданих послуг по договору вибачається щомісяця Актом прийняття наданих послуг, оплаті підлягають фактично надані послуги.

Відповідно до п.5.3. договору, замовник у термін 5 (п'ять) робочих днів після отримання рахунку, акту і зведення, розглядає їх, і у випадку відсутності зауважень або заперечень підписує акт і повертає виконавцю.

Відповідно до п. 5.8. договору, оплата здійснюється за фактичний час надання телекомунікаційних послуг за кожний місяць. Замовник здійснює оплату надання послуг до 15 (п'ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним за умови підписання сторонами акту прийняття наданих послуг.

Додатком №1 до договору визначений перелік засобів мовлення із визначеною ціною, що використовуються для надання телекомунікаційних послуг Концерном РРТ ТОВ Радіо Шарманка в 2015 році: в м.Донецьк, частотою МГц 99,4, потужність (кВт) -1, ціна за годину послуг без ПДВ: СПС - 0,30, ПЗМ - 7,82, РКБ - 0,23. Також додатком №1 визначений точний перелік обладнання: підсилювач потужності СТЕ VL1000+ потужністю 0,5 кВт 99,4 МГц, RDS Кодер, передавач, системний блок, ефірний процесор, комплект комутації, міні пульт, стойка рейкова, комплект мережевих та силових кабелів, монітор, мережевий продовжувач.

Відповідно до наказу Донецької філії Концерну РРТ (обладнання розміщене в м. Донецьку та обслуговувалось працівниками Донецької філії Концерну РРТ) №91/1 від 08.06.2015 з 05.06.2015 було знято з технічного обслуговування передавач СТЕ VL1000+ потужністю 0,5 кВт 99,4 МГц, який розташований на дільниці ФМ мовлення цеху №1 міста Донецьк, оскільки вийшов з ладу системний блок, що підтверджується актом від 02.06.2015.

Позивач стверджує, що на підставі вищевказаного наказу, позивачем було припинено надання послуг відповідачу за договором та направлено акт виконання робіт (надання послуг) №742 від 30 червня 2015 року за фактично надані послуги у червні 2015 року та виставлено Рахунок на сплату №827 від 30 червня 2015 року. Акт було підписано відповідачем та рахунок було оплачено.

Проте, відповідачем залишено не оплаченим рахунок № 681 від 31 травня 2015 року на суму 7 364, 70 грн. за послуги надані в травні 2015 року, який було виставлено позивачем на підставі акту виконання робіт (надання послуг) № 608 від 31 травня 2015 року, який підписано з обох сторін та оформлено належним чином (копія акту наявна в матеріалах справи).

Вказані документи було направлено відповідачу разом із супровідним листом №2297/4-07 від 03.06.2015 та отримано представником відповідача Тищенко 05.06.2015, що підтверджується матеріалами справи

Доказів оплати наданих відповідачу позивачем за договором послуг у травні 2015 року в розмірі 7 364, 70 грн. та/або іншому розмірі матеріали справи не містять.

Предметом позову у справі є матеріально - правова вимога позивача до відповідача про стягнення з останнього 7 364, 70 грн.

Судом встановлено, що укладений між сторонами Договір № 4-506 від 21.11.2014 за своєю юридичною природою є договором про надання послуг.

Відповідно до частини 1 статті 901 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України ) за договором про надання послуг одна сторона - виконавець, зобов'язується за завданням другої сторони - замовника, надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки, та в порядку, що встановлені договором (ч. 1 ст. 903 ЦК України ).

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу , інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Як встановлено судом, позивачем у відповідності до вимог чинного законодавства та умов договору надано відповідачу в травні 2015 року послуги на суму 7 364, 70 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Враховуючи, що відповідачем надані в травні 2015 року за договором послуги оплачені не були, станом на момент подання позовної заяви та вирішення спору заборгованість відповідача перед позивачем складає 7 364, 70 грн., доказів сплати якої відповідачем суду не надано.

Позивачем умови договору виконані в повному обсязі, у відповідності до вимог чинного законодавства та умов договору. Відповідачем, в свою чергу, жодних претензій у строки визначені договором, щодо невідповідності наданих послуг умовам договору не заявлялось та доказів іншого суду не надано.

В силу ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В силу ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказів на підтвердження сплати заборгованості у розмірі 7 364, 70 грн. відповідачем суду не надано.

Факт наявності боргу у відповідача перед позивачем за договором в сумі 7 364, 70 грн. належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачем не спростований, строк оплати наданих послуг, у відповідності до п. 5.8. договору є таким, що настав, а тому позовні вимоги в частині стягнення основного боргу у розмірі 7 364, 70 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 44 ГПК України , судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до вимог ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд міста Києва,

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Радіо Шарманка" (01032, м. Київ, бул. Шевченка, буд. 54/1, ідентифікаційний код 31552351) на користь Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 10, ідентифікаційний код 01190043) 7364 (сім тисяч триста шістдесят чотири) грн. 70 коп. основного боргу та 1 600 (одна тисяча шістсот) грн. судового збору.

3. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 21.06.2017

Суддя І. В. Усатенко

Дата ухвалення рішення19.06.2017
Оприлюднено26.06.2017

Судовий реєстр по справі —910/6925/17

Рішення від 19.06.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Усатенко І.В.

Ухвала від 29.05.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Усатенко І.В.

Ухвала від 03.05.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Усатенко І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні