ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/21009/17

Провадження № 1-кс/761/13094/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017110000000180 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ Аудиторська фірма Інсайт юридична адреса (адреса реєстрації): м. Київ, вул. Оболонська, 12 та фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205, та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Безпалий Олександр Анатолійович, по кримінальному провадженню за №12017110000000180 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ТОВ Аудиторська фірма Інсайт юридична адреса (адреса реєстрації): м. Київ, вул. Оболонська, 12 та фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205, та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2).

Клопотання обґрунтовується тим, що працівниками оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України в ході проведення заходів з попередження і викриття фактів незаконного розподілу, розкрадання та нецільового використання бюджетних коштів та майна на території Київської області, були виявлені факти виконання у стислі строки значного обсягу будівельно-ремонтних робіт на території Київської області за бюджетні кошти підрядними організаціями на замовлення розпорядника бюджетних коштів та перерахування вказаних коштів за виконання цих робіт одразу після укладання договорів підряду.

Аналізом отриманої інформації, було встановлено, що: 23.11.2016 між Державним підприємством Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21586524, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 5; фактична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 12-Б та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2) був укладений договір підряду № 11-272 на будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Баришівка Київської області продуктивністю 2000 м3/добу. В подвльшому, на виконання умов вказаного договору представниками замовника та підрядника були узгоджені акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, на підставі яких 12.12.2016 та 28.12.2016 підряднику були перераховані бюджетні кошти в загальній сумі 11 728 032 (одинадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч тридцять дві) гривень 22 коп.

Термін виконання робіт за договором - 31.12.2016. За умовами договору розрахунки з підрядником за виконані будівельні роботи здійснюються після підписання актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки вартості виконаних робіт (форма КБ-3).

На даний час ремонтні роботи щодо будівництва каналізаційних очисних споруд смт. Баришівка продуктивністю 2000 м3/добу не виконані, але акти виконаних робіт між підрядником - ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" та замовником - Державним підприємством Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України підписані, а також наприкінці грудня 2016 року підряднику були перераховані бюджетні кошти за невиконані роботи.

Таким чином, службові особи ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" та ДП "ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Управління справами Апарату Верховної ради України , які внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду № 11 - 272 від 23.11.2016 щодо будівництва каналізаційних очисних споруд у смт. Баришівка Київської області, що призвело до безпідставного перерахування та привласнення бюджетних коштів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017110000000180 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ Аудиторська фірма Інсайт юридична адреса (адреса реєстрації): м. Київ, вул. Оболонська, 12 та фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205, та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2), - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Безпалому Олександру Анатолійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у ТОВ Аудиторська фірма Інсайт юридична адреса (адреса реєстрації): м. Київ, вул. Оболонська, 12 та фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205, та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2) щодо проектно-кошторисну та фінансово-звітну документацію щодо здійснення будівельних робіт по договору підряду № 11 - 272 від 23.11.2016, укладеного між Державним підприємством Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України (ЄДРПОУ 21586524) та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ЄДРПОУ 37470856), а саме:

- оригінал договір підряду № 11 - 272 від 23.11.2016, укладеного між Державним підприємством Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України (ЄДРПОУ 21586524) та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ЄДРПОУ 37470856);

- оригінали договорів субпідряду та додаткові угоди з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання будівельних робіт, які здійснювалися за цим договором;

- оригінали актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цим договором;

- оригінали актів огляду прихованих робіт на об'єктах будівельних робіт, які здійснювалися за цим договором;

- копії загальних журналів робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) під час виконання будівельних робіт за цим договором;

- копії документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання - договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за цим договором;

- копії трудових угод з працівниками, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цим договором;

- копії документації, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цим договором, інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Службовим особам ТОВ Аудиторська фірма Інсайт юридична адреса (адреса реєстрації): м. Київ, вул. Оболонська, 12 та фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205, та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій та оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ Аудиторська фірма Інсайт юридична адреса (адреса реєстрації): м. Київ, вул. Оболонська, 12 та фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205, та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ Аудиторська фірма Інсайт юридична адреса (адреса реєстрації): м. Київ, вул. Оболонська, 12 та фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 29, офіс 205, та ТОВ "ГЕЛОН ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37470856, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 2) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Дата ухвалення рішення 23.06.2017
Оприлюднено 04.07.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/21009/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону