СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Справа № 712/9092/17

Провадження № 1-кп/712/455/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - Чечот А.А.

при секретарі - Деркач А.І.

за участю прокурора - Колісник Ю.А.

захисника - ОСОБА_1

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 42017251010000060 відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не працюючого, зареєстрованого: м. Черкаси, просп.. Хіміків, 10/1 кв. 14, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 , обіймаючи у період з 27.09.2016 по 14.06.2017 посаду головного інженера комунального підприємства Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради, та будучи відповідно до підпункту а пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України Про запобігання корупції (далі - Закону), суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, в порушення вимог частини 2 статті 45 Закону умисно не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, чим порушив вимоги, передбачені чинним законодавством України, при наступних обставинах.

Наказом директора комунального підприємства Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради ОСОБА_3 №22 від 26.09.2016, ОСОБА_2 призначено з 27.09.2016 на посаду головного інженера комунального підприємства Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради, з оплатою згідно штатного розпису, положень колективного договору.

Відповідно до п.п. 1-8 Розділу 1 посадової інструкції головного інженера комунального підприємства Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради (далі - Інструкція), затвердженої директором КП ЧЕЛУАШ ОСОБА_4, головний інженер належить до професійної групи Керівник , підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства та є його першим заступником і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності підприємства. Головному інженеру підпорядковується технічний персонал підприємства та його розпорядження є обов'язковими для виконання технічним персоналом підприємства.

Відповідно до п.п.1, 2, 4, 5, 11, 14, 25 Розділу 2 Інструкції, головний інженер: визначає технічну політику, напрямки технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи його реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації і диверсифікації на перспективу; організовує роботу технічної служби з метою забезпечення готовності рухомого складу підприємства, підготовку рухомого складу підприємства, будівель та споруд для роботи у весняно-літній період та осінньо-зимовий періоди, забезпечує безперебійну роботу автотракторної техніки; керує розробкою та реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту автотракторної техніки, контролює їх виконання; організовує роботи з впровадження нової техніки і технологій, вдосконалення організації і проведення технічного обслуговування і ремонту автотракторної техніки; організовує матеріально-технічне постачання підприємства, веде контроль за придбанням і витрачанням паливо - мастильних матеріалів; керує діяльністю технічної служби підприємства, контролює результати її роботи; під час відсутності керівника підприємства виконує його обов'язки та набуває його прав, несе відповідальність за належне їх виконання.

Таким чином, використовуючи надані посадою повноваження, ОСОБА_2, здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто являвся посадовою особою.

Відповідно до п. 1.1-1.5 Розділу 1 Загальні положення Статуту комунального підприємства Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради (далі Підприємство), який являє собою додаток до рішення міської ради від 31.03.2016 №2-419, Підприємство засновано на комунальній власності територіальної громади міста Черкаси. Власником та одноосібним засновником Підприємства є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради. Органом управління Підприємства є департамент житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним, комерційним та діє з метою отримання прибутку.

Враховуючи, що комунальне підприємство Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради створене розпорядчим актом органу місцевого самоврядування, а саме Черкаської міської ради, тому відповідно до ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, Підприємство являє собою юридичну особу публічного права, що має на меті одержання прибутку.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті а пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 01 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Пунктом 5 частини 1 статті 12 Закону, передбачено, що Національне агентство з питань запобігання корупції з метою виконання покладених на нього повноважень має приймати з питань, що належать до його компетенції, обов'язкові для виконання нормативно-правові акти. Частиною 5 вказаної статті визначено, що нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 10.06.2016 Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088) із змінами, внесеними згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.08.2016 № 1, визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи:

1)перший етап - з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб'єктів декларування:

- щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці:

2)другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших субєктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб від 23.03.2017 №1975-VIII, внесено зміни до ЗУ Про запобігання корупції , а саме Розділ ХІІІ Прикінцеві положення доповнено пунктом 5-1 в якому зазначено: Продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше .

Таким чином, ОСОБА_2 був зобов'язаний до 01.05.2017 року подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування декларацію за 2016 рік.

Незважаючи на вказані обставини ОСОБА_2, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи суб'єктом декларування, визначеним підпунктом а пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України Про запобігання корупції , який повинен був відповідно до пунктом 5-1 Розділу ХІІІ Прикінцеві положення Закону подати електронну декларацію особи, яку для цілей цього Закону прирівнюють до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працюючи в період часу з 27.09.2016 по 14.06.2017 на посаді головного інженера комунального підприємства Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів Черкаської міської ради, маючи всі необхідні умови та технічну можливість не подав декларацію посадової особи юридичної особи публічного права, яка для цілей Закону прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, що подається до 01 травня року, наступного за звітним роком, тобто до 01.05.2017, шляхом заповнення такої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 кваліфіковано за ст. 366-1 КК України, як умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України Про запобігання корупції .

У судовому засіданні захисник заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України в зв'язку з дієвим каяттям, а кримінальне провадження закрити.

Прокурор не заперечував проти заявленого клопотання.

Обвинувачений підтримав заявлене захисником клопотання та просив суд його задовольнити.

Наслідки закриття кримінального провадження обвинуваченому ОСОБА_2 роз'яснено.

Вислухавши пояснення обвинуваченого, який просив звільнити його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за нереабілітуючою підставою, заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_2, вивчивши зібрані по кримінальному провадженні докази, суд вважає, що ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 366-1 КК України , а провадження підлягає до закриття, оскільки ОСОБА_2 вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, збитків своїми діями не завдав, щиро розкаявся у вчиненому злочині, активно сприяв розкриттю злочину та подав декларацію.

Відповідно до ст. 12 КК України вчинений ОСОБА_2 злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

У відповідності до ст. 45 КК України , особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Крім того, суд бере до уваги, що ОСОБА_2 за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 не обиралася.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати відсутні.

Речові докази відсутні.

Керуючись ст. ст. 284-288 , 314 КПК України, ст. 45 КК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України на підставі ст. 45 КК України , у зв'язку з дійовим каяттям.

Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 не обиралася.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати відсутні.

Речові докази відсутні.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області на протязі 7 діб з дня її проголошення.

Головуючий : А.А. Чечот

Зареєстровано 28.07.2017
Оприлюднено 28.07.2017
Дата набрання законної сили 27.07.2017

Судовий реєстр по справі 712/9092/17

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2017 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне
Ухвала від 20.07.2017 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Opendatabot до улюбленного месенджеру