ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 рокуЛьвів№ 876/6986/17

Львівський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді - Богаченка С. І.,

суддів - Ільчишин Н. В., Онишкевича Т. В.,

з участю секретаря судового засідання - Болюк Н. В.,

представника позивача - Єлізарової У. Г.,

представника відповідача - Паньківа А. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" на постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2017 року у справі № 809/675/17 за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області до Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2017 року Державна податкова інспекція у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області звернулася в суд з адміністративним позовом до Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття", в якому просила стягнути податковий борг з відповідача у сумі 225 282,03 грн з розрахункових рахунків у банках, які обслуговують дане підприємство за рахунок готівки, що йому належить.

В обґрунтування позовних вимог зазначила, що внаслідок несплати відповідачем сум орендної плати за земельну ділянку за період з 29 вересня 2013 року по 30 вересня 2016 року у відповідача наявний податковий борг у сумі 225 282,03 грн, який підлягає стягненню в судовому порядку.

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2017 року адміністративний позов задоволено повністю.

Не погодившись із вказаною постановою суду першої інстанції, Приватне підприємство "Панорама Прикарпаття" подало апеляційну скаргу на неї, в якій просило постанову суду першої інстанції скасувати та прийняти нову, якою відмовити в задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги зазначає, що у вказані періоди підприємство не здійснювало господарської діяльності. Вказує, що ним не було отримано податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги, а тому відсутні підстави для стягнення заборгованості з орендної плати. Зазначає, що судом першої інстанції не повідомлено його про дату, час та місце розгляду справи, що призвело до неповного з'ясування всіх обставин справи.

Представник відповідача в судовому засіданні підтримав вимоги поданої апеляційної скарги та просив її задовольнити, посилаючись на викладені в ній доводи.

Представник позивача в судовому засіданні заперечила проти вимог апеляційної скарги, посилаючись на те, що оскаржуване рішення прийняте з дотриманням норм матеріального та процесуального права, просила відмовити в її задоволенні.

Заслухавши суддю-доповідача, представників сторін, проаналізувавши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, суд вважає, що апеляційну скаргу необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Судом першої інстанції встановлено та підтверджується матеріалами справи, що Приватне підприємство "Панорама Прикарпаття" зареєстроване як юридична особа та перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області як платник податків.

За результатами проведеної Державною податковою інспекцією у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області камеральної перевірки щодо визначення податкових зобов'язань по орендній платі за землю державної та комунальної форми власності за 2013, 2014, 2015 роки та станом на 30 вересня 2016 року винесено податкове повідомлення-рішення форми "Р" від 01 грудня 2016 року № 0004961203, яким відповідачу визначено суму грошового зобов'язання за податковими зобов'язаннями у розмірі 202124,65 грн та штрафні санкції в розмірі 50531,16 грн, на загальну суму 252655,81 грн, яке не оскаржене відповідачем.

У зв'язку з неповною сплатою Приватним підприємством "Панорама Прикарпаття" узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, Державною податковою інспекцією у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області надіслано йому податкову вимогу від 19 грудня 2016 року № 335671-17 про сплату боргу в сумі 241188, 72 грн, яка була надіслана за адресою відповідача рекомендованим листом з повідомленням про вручення, однак, виконана не була.

Відповідно до довідки Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області від 29 березня 2017 року станом на 28 березня 2017 року за Приватним підприємством "Панорама Прикарпаття" обліковується податковий борг в сумі 225282,03 грн., зокрема, з податкових зобов'язань в сумі 173974,65 грн, штрафних санкцій в сумі 50531,16 грн, в тому числі нарахованої пені в сумі 776,22 грн.

Підставою для нарахування відповідачу податкових зобов'язань була несплата відповідачем орендної плати за землю відповідно до договору оренди землі, укладеного 30 липня 2013 року між Приватним підприємством "Панорама Прикарпаття" та Івано-Франківською міською радою, згідно з умовами якого сума орендної плати на дату підписання договору становила 54510 грн.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції керувався тим, що сума узгодженого податкового зобов'язання з орендної плати за землю є узгодженою та у встановлений строк до бюджету не сплачена, а тому підлягає стягненню.

Суд частково погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на наступне.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання;

Згідно з пунктом 41.2 статті 41 Податкового Кодексу України органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Відповідно до підпункту 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

За змістом пункту 288.1 статті 288 Податкового Кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Згідно з вимогами статті 269 Податкового кодексу України платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

У відповідності до пункту 287.1 статті 287 Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Пунктом 288.7 статті 288 Податкового кодексу України встановлено, що податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.

Згідно з вимогами статті 285 Податкового кодексу України базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Положеннями пункту 287.3 статті 287 Податкового кодексу України встановлено, що податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Відповідно до пункту 36.1 статті 36 Податкового кодексу України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Згідно з пунктом 287.7 статті 287 Податкового кодексу України разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Відповідно до пункту 289.1 статті Податкового кодексу України для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

Приписами пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України встановлено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до пункту 95.1. статті 95 Податкового кодексу України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно з пунктом 95.3. статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи наведені вище правові норми, а також несплату Приватним підприємством "Панорама Прикарпаття" у встановлений Податковим кодексом України строк узгоджених грошових зобов'язань з орендної плати, суд погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність підстав для стягнення податкового боргу в судовому порядку.

Разом з тим, суд звертає увагу на неналежне повідомлення судом першої інстанції відповідача про дату, час і місце судового засідання, оскільки відповідачем було змінено місцезнаходження, що унеможливило його участь та подання ним доказів.

Суд бере до уваги долучені відповідачем до апеляційної скарги квитанції про сплату орендної плати за землю від 07 квітня 2017 року № 22344900 на суму 149 000 грн, від 11 квітня 2017 року № 22421774 на суму 22 000 грн, від 04 травня 2017 року №008737986 на суму 8100 грн, які з урахуванням пункту 87.9 статті 87 Податкового кодексу України підлягають зарахуванню в рахунок погашення існуючого податкового боргу.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що стягненню з Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" підлягає податковий борг у розмірі 46182,03 грн, оскільки, вказана Державною податковою інспекцією у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області в позовній заяві сума податкового боргу із сплати сум орендної плати за земельну ділянку була частково сплачена відповідачем, що підтверджується матеріалами справи.

За наведених обставин, судом першої інстанції допущено порушення норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, що відповідно до пункту 4 частини першої статті 202 Кодексу адміністративного судочинства України є підставою для скасування постанови суду першої інстанції та ухвалення нової постанови про часткове задоволення позову.

Згідно з частиною третьою статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Оскільки позовні вимоги були задоволені в частині стягнення податкового боргу у сумі 46182,03 грн, то на користь Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" підлягає стягненню з Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області за рахунок бюджетних асигнувань сплачений судовий збір при поданні апеляційної скарги відповідно до частини вимог, у задоволенні яких відмовлено, в розмірі 2955 (дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень) 15 копійок.

Керуючись статтями 160, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 254 Кодексу адміністративного судочинства України,

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" задовольнити частково.

Постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2017 року у справі № 809/675/17 скасувати та прийняти нову, якою позов Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області до Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" про стягнення заборгованості задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" (код ЄДРПОУ 33278774) в дохід Державного бюджету податковий борг в сумі 46182 (сорок шість тисяч сто вісімдесят дві) гривні 03 копійки з розрахункових рахунків у банках, які обслуговують дане підприємство та за рахунок готівки, що належить відповідачу.

Стягнути з Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську Головного управління ДФС в Івано-Франківській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь Приватного підприємства "Панорама Прикарпаття" (код ЄДРПОУ 33278774) 2955 (дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень) 15 копійок сплаченого судового збору.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з днів складення постанови в повному обсязі шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Головуючий суддя С. І. Богаченко судді Н. В. Ільчишин Т. В. Онишкевич Повний текст судового рішення виготовлено 10 серпня 2017 року.

Дата ухвалення рішення 10.08.2017
Зареєстровано 12.08.2017
Оприлюднено 12.08.2017

Судовий реєстр по справі 809/675/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.08.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.07.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.07.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.06.2017 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.05.2017 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 15.05.2017 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.05.2017 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 809/675/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону