ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12 вересня 2017 р. Справа № 903/574/17

за позовом: Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії "Український державний центр радіочастот"

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"

про стягнення 2636,40 грн.

Суддя Шум М.С.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 , довіреність №80/07.1-9/18009 від 29.12.2016р., ОСОБА_2 , витяг з наказу №19/п від 27.10.2014р.;

від відповідача: ОСОБА_3 - директор, ОСОБА_4 , довіреність від 25.07.2017р..

Відповідно до ст. 20 Господарського процесуального кодексу України роз'яснено право відводу судді. Відводу судді не заявлено. На підставі ст.22 ГПК України роз'яснено процесуальні права та обов'язки сторін.

Клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу від представників сторін не поступало.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії "Український державний центр радіочастот" звернулось з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ", в якому просило стягнути з відповідача заборгованість за виконанні роботи пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в сумі 2868,44 грн.

04.09.2017р. на адресу суду від позивача надійшов лист №вих.Ф05/34-1-10/2/1037 від 28.08.2017р. з додатками.

У судовому засіданні 12.09.2017р. представниками позивача подано заяву №Ф05/34-1-10/2/10/1058 від 08.09.2017р. (вх.№01-65/188/17), згідно якої просять зменшити розмір позовних вимог, а саме стягнути з ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ" на користь ДП "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії УДЦР 2636,40 грн. заборгованості за виконанні роботи пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, судові витрати покласти на відповідача.

Суд розглянувши заяву позивача про зменшення розміру позовних вимог в порядку ст.22 ГПК України, приймає таке зменшення, а відтак має місце нова ціна позову в сумі 2636,40 грн., виходячи з якої й вирішується спір.

У судовому засіданні 12.09.2017р. представники позивача позовні вимоги з підстав викладених у позовній заяві з врахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог підтримали, просять позов задоволити.

У судовому засіданні 12.09.2017р. представники відповідача просили суд відмовити в задоволенні позовних вимог з підстав наведених в запереченнях.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

встановив:

17.04.2013р. між Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" в особі Вінницької філії УДЦР, яка перейменована в Подільську філію згідно наказу ДП "Український державний центр радіочастот" №419 від 17.09.2014 року (далі-Виконавець) та ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ" (далі-Замовник) було укладено договір №55 на виконання робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів з протоколом розбіжностей від 17.04.2013р.(далі-Договір).

Згідно п.1.1 Договору, предметом цього Договору є проведення Виконавцем радіочастотного моніторингу параметрів випромінювання з метою забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ), а також виявлення та усунення радіозавад в роботі РЕЗ Замовника.

Згідно п.2.1 Договору, Виконавець зобов'язується протягом всього терміну дії цього Договору проводити заходи щодо забезпечення ЕМС РЕЗ, які використовує Замовник, згідно з дозволами на експлуатацію РЕЗ.

Відповідно до п. 2.2.2 Договору, Замовник (відповідач) зобов'язаний своєчасно сплачувати на користь Виконавця (позивача) плату за виконані роботи.

Згідно п.3.3 Договору вартість робіт з радіочастотного моніторингу наведена у Додатку до Договору, визначається на підставі затверджених у встановленому порядку Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства Український державний центр радіочастот , пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України за один календарний місяць і не включає податок на додану вартість. ПДВ нараховується згідно законодавства України.

Згідно п.3.6 Договору, виконання робіт підтверджується відповідним актом виконаних робіт і спектрограмою випромінювання РЕЗ мовлення(в редакції протоколу розбіжностей від 17.04.2013р.).

Згідно п.3.7 Договору, якщо у Замовника є обґрунтовані заперечення щодо ОСОБА_1 виконаних робіт, Замовник зобов'язаний протягом 5-ти робочих днів від дати отримання ОСОБА_1 надати Виконавцю письмову обґрунтовану відмову від його підписання.

Згідно п.3.8 Договору, не підписання Замовником акту виконаних робіт при відсутності обґрунтованої відмови в строк, встановлений в п.3.7 цього Договору, вважається фактом визнання Замовником повного та належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань, а відповідні роботи вважаються виконаними Виконавцем належним чином (якісно) і прийнятими Замовником без претензій і зауважень.

Згідно п.2 Протоколу розбіжностей сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток №1 до Договору №55 від 17 квітня 2013р. та застосувати в останньому коефіцієнт 0,5 на підставі п.20 Тарифів, так як передавач розповсюджує виключно державну радіопрограму - Українське радіо (УР-1).

В порушення умов Договору, ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ" , як користувач радіочастотного ресурсу України не провів своєчасну оплату за виконану роботу, а саме на суму 2636,40 грн. по наступних виставлених актах виконаних робіт:

- за серпень 2016 року на суму 259,60 грн. рахунок №3861 від 30.08.2016р. (ОСОБА_1 № 16-01-3861 від 31.08.2016р.);

- за вересень 2016 року на суму 259,60 грн. рахунок № 4213 від 27.09.2016р. (ОСОБА_1 № 16-01-4213 від 30.09.2016р.);

- за жовтень 2016 року на суму 259,60 грн. рахунок №4786 від 25.10.2016р. (ОСОБА_1 № 16-01-4786 від 31.10.2016р.);

- за листопад 2016 року на суму 259,60 грн. рахунок №5128 від 28.11.2016р. (ОСОБА_1 № 16-01-5128 від 30.11.2016р.);

- за грудень 2016 року на суму 259,60 грн. рахунок №5805 від 21.12.2016р. (Акт№ 16-01-5805 від 30.12.2016р.);

- за березень 2017 року на суму 1338,40 грн. рахунок № 1143 від 27.03.2017р. (Акт№17-01-1143 від 31.03.2017р.).

Позивачем на адресу відповідача було направлені вищезазначені рахунки та акти виконаних робіт, проте останні неоплачені ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ".

Контррозрахунку заборгованості суду відповідачем не надано.

Суд зазначає, що рахунок №2401 від 31.05.2017 (ОСОБА_1 №17-01-2401 від 31.05.2017р.) за травень 2017 року на суму 134,41 грн. та рахунок №2601 від 27.06.2017 (ОСОБА_1 №17-01-2601 від 30.06.2017р.) за червень 2017 року на суму 97,63 грн. оплачені відповідачем, що стверджується наявними в матеріалах справи виписками по рахунку та свідчить про часткове виконання останнім зобов'язання по Договору.

09.02.2017р. позивачем направлено на адресу відповідачу претензію №2143, яка залишена останнім без задоволення.

Згідно п.5 ч.2 ст.6 ЗУ Про радіочастотний ресурс України від 01.06.2000р. користувачі радіочастотного ресурсу України зобов'язані вносити платежі та збори, передбачені законом, а також у встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, порядку плату за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування.

Відповідно до статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки, та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Зазначене також кореспондується зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України відповідно до яких зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами згідно зі ст.629 ЦК України.

Твердження відповідача, що спектрограми випромінювання РЕЗ, які є доказом виконання робіт, в порушення умов п.3.6 Договору, не направлялися позивачем на адресу відповідача, а рахунки та акти виконаних робіт містили більшу кількість РЕЗ РРЛ ніж та, що фактично використовувалась і замовлялась та відповідно підлягала моніторингу та у зв'язку із цим, оскільки підставою для оплати є належним чином оформлений рахунок та підписаний акти виконаних робіт - відповідач не міг виконати зобов'язання по оплаті (принаймні робіт по тих РЕЗ, щодо яких відсутній спір) та виконання такого зобов'язання ним було відстрочене на підставі ч.2 ст.613 ЦК України - відхиляються судом з огляду на таке.

Пунктом 3.6 Договору, сторонами не закріплено обов'язку направлення на адресу відповідача спектрограми випромінювання РЕЗ, які є доказом виконання робіт, останні закріплюють сам факт надання послуг по Договору.

Згідно ч.2 ст.613 ЦК України, якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов'язок, виконання зобов'язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора.

Відповідач у своїх запереченнях визнає факт отримання рахунків та актів виконаних робіт за спірний період. Суд наголошує, що виконання замовником зобов'язання підписати акт виконаних робіт або відмовитися від підпису з повідомленням про це виконавця послуг залежить від виконання іншою стороною (виконавцем послуг) обов'язку направити акт виконаних робіт для розгляду замовнику. Відповідач після отримання актів виконаних робіт за певний період мав можливість їх розглянути, підписати або мотивовано відмовити у підписанні з повідомленням про це виконавця послуг. Відповідач у відповідях на претензії позивача, не наводив мотивованої відмови саме від підписання актів виконаних робіт(окремо по кожному з них після їх отримання), що в силу п.3.8 Договору, вважається фактом визнання Замовником повного та належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань, а відповідні роботи вважаються виконаними Виконавцем належним чином (якісно) і прийнятими Замовником без претензій і зауважень.

В силу ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. При цьому вимоги, що пред'являються до доказів, визначені ст.34 ГПК України, відповідно до якої, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи; обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Беручи до уваги наявні в матеріалах справи документи, докази та письмові пояснення сторін, господарський суд, оцінюючи подані сторонами докази за своїм переконанням, що ґрунтується на всебічному й об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності та враховуючи визнання позову відповідачем, дійшов висновку про підставність та обґрунтованість пред'явленого позову, вважає за необхідне позовні вимоги задовольнити та стягнути з відповідача на користь позивача 2636,40 грн. заборгованості за виконанні роботи пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Беручи до уваги, що спір до суду було доведено з вини відповідача, судові витрати в сумі 1600 грн. в порядку ст.ст.44,49 ГПК України, слід покласти на нього.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, -

вирішив:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ" (43023, Волинська обл., місто Луцьк, вул. КАРБИШЕВА, будинок 2Ж, код ЄДРПОУ 33559741) на користь Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"(03179, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 15 КМ, код ЄДРПОУ 01181765) в особі Подільської філії "Український державний центр радіочастот" (21050, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, вул. СОБОРНА, буд.59, офіс 900, код ЄДРПОУ ВП: 21726250) 2636,40 грн. заборгованості та 1600 понесених витрат позивача з оплати судового збору.

Повний текст рішення складено

18.09.2017

Суддя М. С. Шум

Дата ухвалення рішення 12.09.2017
Оприлюднено 18.09.2017

Судовий реєстр по справі 903/574/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 03.11.2017 Господарський суд Волинської області Господарське
Постанова від 24.10.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.10.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 12.09.2017 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 08.08.2017 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 18.07.2017 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 903/574/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону