ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 201/13035/17

Провадження №2з/201/268/2017

У Х В А Л А

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

15 вересня 2017р. суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська - Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про вжиття заходів забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3, товариства з обмеженою відповідальністю ПЕРЕМОГА про стягнення суми боргу,

ВСТАНОВИЛА:

13.09.2017р. в провадження Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_3, товариства з обмеженою відповідальністю ПЕРЕМОГА про стягнення суми боргу.

Провадження по справі відкрито ухвалою судді Ткаченко Н.В. від 15.09.2017р.

Одночасно з позовною заявою, 13.09.2017р. до суду надійшло клопотання представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про вжиття заходів забезпечення позову, в якій він просив: накласти арешт на кошти ТОВ "ПЕРЕМОГА" , що знаходяться на рахунках у банку ПАТ НОВИЙ , МФО 305062, у межах суми 4915300грн.; накласти заборону вчиняти будь-кому будь-які дії, спрямовані на відчуження частки ОСОБА_3, що належить йому на праві власності, у розмірі 31 500грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ БОГДАНІВСЬКЕ-М ; накласти заборону вчиняти будь-кому будь-які дії, спрямовані на відчуження частки ОСОБА_3, що належить йому на праві власності, у розмірі 12 374грн. 97коп. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ ПОКРОВА-СІЧ ; накласти заборону вчиняти будь-кому будь-які дії, спрямовані на відчуження частки ОСОБА_3, що належить йому на праві власності, у розмірі 10 000грн. у статутному капіталі юридичної особи ПП ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ РЕГІОН . В обґрунтування вимог, представник позивача посилався на те, що відповідачі ухиляються від виконання свого обов'язку щодо повернення грошових коштів позивачу, чим порушують права позивача. З огляду на те, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим в майбутньому виконання рішення у разі задоволення позову, просив заяву задовольнити та вжити заходи забезпечення позову.

Ознайомившись із клопотанням представника позивача про вжиття заходів забезпечення позову, вважаю за можливе задовольнити його частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 151 ЦПК України, суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову.

Відповідно до ст. 152 ЦПК України, позов забезпечується в тому числі накладенням арешту та забороною вчиняти певні дії.

Відповідно до ч. 3 ст. 152 ЦПК України, види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до роз'яснень п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006р. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову , єдиною підставою для забезпечення позову є відповідне клопотання у формі мотивованої заяви будь-якої з осіб, котрі беруть участь у справі, а п. 4 вказаної Постанови, передбачено, що розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір і існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

Як вбачається з позовної заяви та клопотання про вжиття заходів забезпечення позову, між сторонами виникли правовідносини, предметом яких є солідарні боргові зобов'язання боржників за договором позики та поруки.

Подаючи заяву про забезпечення позову, представник позивача зазначає, що відповідачі ухиляються від виконання зобов'язань за договором позики та не повертають позивачу грошові кошти в розмірі 190 000дол. США, що є еквівалентом 4 915 300грн. Відповідач ОСОБА_3 зі свого боку здійснює дії щодо відчуження належного йому майна у статутних капіталах ТОВ БОГДАНІВСЬКЕ-М , ТОВ ПОКРОВА-СІЧ , ПП ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ РЕГІОН , а відповідач ТОВ "ПЕРЕМОГА" , маючи на рахунках грошові кошти, також не здійснює жодних дій щодо повернення суми боргу.

Факт звернення позивача до суду з позовом, свідчить про наявність спору між сторонами та неможливість його врегулювання в позасудовому порядку.

В обґрунтування клопотання про забезпечення позову, на підтвердження наявності грошових коштів на рахунку ТОВ "ПЕРЕМОГА" надано копії виписок за особовим рахунком з АКБ Новий від 02.02.2017р. та 17.05.2017р., а на підтвердження наявності часток у відповідача ОСОБА_3 в статутних капіталах товариств надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи надані представником позивача в обґрунтування клопотання про вжиття заходів забезпечення позову докази, а також приймаючи до уваги що обраний позивачем вид забезпечення позову, передбачений ст. 151 ЦПК України, вважаю за можливе клопотання задовольнити частково та до набрання рішенням законної сили накласти заборону вчиняти будь-кому будь-які дії, спрямовані на відчуження частки ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, що належить йому на праві власності, у розмірі 31 500грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ БОГДАНІВСЬКЕ-М , ЄДРПОУ 33702568; накласти заборону вчиняти будь-кому будь-які дії, спрямовані на відчуження частки ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, що належить йому на праві власності, у розмірі 12 374грн.97коп. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ ПОКРОВА-СІЧ , ЄДРПОУ 30059865; накласти заборону вчиняти будь-кому будь-які дії, спрямовані на відчуження частки ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, що належить йому на праві власності, у розмірі 10 000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" , ЄДРПОУ 23367370.

Задовольняючи вимоги клопотання про забезпечення позову в цій частині, також враховане те, що загальний розмір часток відповідача ОСОБА_3 в вищезазначених товариствах, не перевищує загальної суми боргу за договором позики та поруки, яка становить 190 000дол. США.

В іншій частині в задоволені клопотання представника позивача про накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ПЕРЕМОГА" вважаю за можливе відмовити, оскільки належних та допустимих доказів наявності рахунків даного товариства в ПАТ Новий суду не надано, а з наданих копій виписок по особових рахунках не вбачається, що в ПАТ Новий наявні будь-які рахунки саме ТОВ "ПЕРЕМОГА" .

При винесені даної ухвали, суддею також враховано те, що невжиття даних заходів забезпечення позову може ускладнити або унеможливити в майбутньому виконання рішення суду по даній справі у разі задоволення позову.

Копію даної ухвали слід надіслати для виконання особі, яка визначена представником позивача в заяві, а саме приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_4.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 151, 152, 210, 293 ЦПК України, суддя,

УХВАЛИЛА :

Клопотання представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про вжиття заходів забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3, товариства з обмеженою відповідальністю ПЕРЕМОГА про стягнення суми боргу - задовольнити частково.

До набрання законної сили рішенням суду по цивільній справі № 201/13035/17 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3, товариства з обмеженою відповідальністю ПЕРЕМОГА про стягнення суми боргу - накласти заборону на вчинення будь-ким будь-яких дій, спрямованих на відчуження:

частки ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, що належить йому на праві власності, у розмірі 31 500грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ БОГДАНІВСЬКЕ-М , ЄДРПОУ 33702568;

частки ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, що належить йому на праві власності, у розмірі 12 374грн. 97коп. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ ПОКРОВА-СІЧ , ЄДРПОУ 30059865;

частки ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, що належить йому на праві власності, у розмірі 10 000грн. у статутному капіталі юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" , ЄДРПОУ 23367370.

В іншій частині в задоволені клопотання представника позивача ОСОБА_2 про вжиття заходів забезпечення позову - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але на увалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом п'яти днів.

Копію ухвали направити для відома позивачу; відповідачам на підставі ч. 7 ст. 153 ЦПК України копію ухвали надіслати після її виконання.

Для виконання копію ухвали надіслати приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( 49000 м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 105).

Строк пред'явлення ухвали до виконання, як виконавчого листа, три роки.

Адреси сторін:

Позивач: ОСОБА_1 (490100 АДРЕСА_1, РНОКПП - НОМЕР_2).

Відповідачі:

ОСОБА_3 (49000 АДРЕСА_2 РНОКПП - НОМЕР_1).

ТОВ "ПЕРЕМОГА" (52930, Дніпропетровська область, Межівський р-н., с. Веселе, вул. Центральна, буд. 74 ЄРДПОУ - 30927164);

Суддя: Н.В.Ткаченко

Дата ухвалення рішення 15.09.2017
Зареєстровано 20.09.2017
Оприлюднено 20.09.2017

Судовий реєстр по справі 201/13035/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.04.2018 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Ухвала від 02.04.2018 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Постанова від 08.02.2018 Апеляційний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 27.10.2017 Апеляційний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 24.10.2017 Апеляційний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 15.09.2017 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Ухвала від 15.09.2017 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону