Ухвала
від 20.09.2017 по справі 826/15408/15
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/15408/15 Головуючий у 1-й інстанції: Кузьменко В.А

Суддя-доповідач: Шурко О.І.

У Х В А Л А

20 вересня 2017 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого Шурка О.І.,

суддів Кузьменка В.В., Бабенка К.А.,

при секретарі Коцюбі Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Комуністичної партії України - ОСОБА_2 про зупинення провадження у справі за апеляційною скаргою Комуністичної партії України на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 грудня 2015 року у справі за адміністративним позовом Міністерства юстиції України до Комуністичної партії України, третя особа: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини про припинення діяльності політичної партії, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2017 року через канцелярію апеляційного суду представником Комуністичної партії України ОСОБА_2 було подано клопотання про зупинення провадження у справі.

Так, в зазначеному клопотанні представник відповідача зазначає, що підставою для зупинення провадження в дані справі є те, що 12 липня 2017 року Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у справі за поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки від 9 квітня 2015 року № 317-VII .

Зокрема, як зазначає ОСОБА_2, суттєвість обставин справи, що розглядається у порядку конституційного судочинства, полягає в тому, що у випадку визнання неконституційним Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичної (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки Конституційний Суд України, по-перше, підтвердить факт відсутності у Міністерства юстиції України як суб'єкта владних повноважень звертатись до суду з позовом у справі № 826/15408/15, що є підставою для закриття провадження у справі та, відповідно, перешкодою для подальшого розгляду по суті позовних вимог. По-друге, орган конституційної юрисдикції підтвердить відсутність правових підстав позову після припинення діяльності партії (невідповідність Закону про декомунізацію програми, статуту та символіки Комуністичної партії України).

Колегією суддів було поставлено на обговорення питання відповідно вимог пункту 3 частини 1 статті 156 Кодексу адміністративного судочинства України про зупинення провадження у справі у зв'язку з конституційним провадженням Конституційного Суду України щодо конституційності Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичної (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки .

Представники відповідача повністю підтримали вказане клопотання з підстав викладених в його мотивувальній частині.

Представник позивача Міністерства юстиції України Скалецька І.О. заперечила щодо задоволення клопотання Комуністичної партії України, зазначивши, що зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом України конституційної справи за зверненням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки суперечить нормам процесуального законодавства, оскільки відповідно до вимог ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, а її зупинення призведе до невиправданого затягування судового розгляду справи.

Також представник позивача зазначила, що сторони у справі не позбавлені права звернення до суду у разі встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (п.5 ч.2 ст.245 КАС України).

Надаючи оцінку заявленому клопотанню та враховуючи думку сторін у справі, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Судом встановлено, що 12 липня 2017 року Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у справі за поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки від 9 квітня 2015 року № 317-VII .

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 156 Кодексу адміністративного судочинства України суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи означає те, що обставини, які розглядаються у такій іншій справі, не можуть бути встановлені адміністративним судом самостійно через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок непідвідомчості, обмеженості предметом позову, неможливості розгляду тотожної справи, певної черговості розгляду вимог тощо.

Як вбачається з матеріалів справи, правовою підставою для звернення Міністерства юстиції України з даним адміністративним позовом стали невідповідність, на думку позивача, статуту, програми та символіки Комуністичної партії України Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичної (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки .

Відповідно до ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенств права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Згідно з ч. 2 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішені справи керується принципом законності, відповідно до якого: суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 4 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

Пленум Верховного Суду України у постанові Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя від 01.11.1996 зазначив, що оскільки Конституція України, як зазначено в її ст. 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

Як вбачається з вказаного конституційного подання в межах конституційного провадження розглядатиметься питання щодо неконституційності усього Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки .

Зважаючи на викладене, колегія суддів вважає, що прийняття законного і обґрунтованого рішення у даній справі є неможливим до вирішення по суті пов'язаної справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України №180/30-05 від 30.05.2017, оскільки при вирішенні останньої можуть бути встановлені обставини, що мають суттєве значення для вирішення даної справи: конституційність/неконституційність Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки .

Колегія суддів зауважує, що в межах даної справи не можливо дослідити питання конституційності вищезазначеного Закону, оскільки єдиним органом, який вирішує питання про відповідність Конституції України законів України відповідно до ст.ст. 19, 147 Конституції України на сьогодні є Конституційний Суд України.

Що ж стосується доводів представника Міністерства юстиції України з приводу того, що у разі встановлення Конституційним Судом України неконституційності вказаного Закону, застосованого судом при вирішенні справи, сторони мають право звернутись із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, то колегія суддів звертає увагу на наступне.

Статтею 245 Кодексу адміністративного судочинства України передбачені підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, зокрема, якщо встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи.

Колегія суддів звертає увагу, що дана норма статті застосовується до рішень, які вже набрали законної сили.

У даній ж справі № 826/15408/15 судовий розгляд ще триває, а тому підлягають застосуванню саме вимоги ст. 156 Кодексу адміністративного судочинства України щодо зупинення провадження у справі в разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі;

Одним з основоположних принципів адміністративного судочинства є, зокрема, принцип законності, який полягає у тому, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відтак, суд зобов'язаний вирішувати справи відповідно до Конституції та законів України, водночас, виникнення сумнівів у відповідності закону Конституції України фактично унеможливлює розгляд справи із дотриманням основоположних і фундаментальних принципів адміністративного судочинства.

Таким чином, враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження з перегляду оскаржуваної постанови суду першої інстанції підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 156, 160, 165, 196, 205, 206 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника Комуністичної партії України - ОСОБА_2 - задовольнити.

Зупинити апеляційне провадження у справі № 826/15408/15 до вирішення справи Конституційним Судом України за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки від 9 квітня 2015 року № 317-VII .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядок і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Головуючий:

Судді:

Повний текст ухвали виготовлено 25.09.2017.

СудКиївський апеляційний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення20.09.2017
Оприлюднено27.09.2017
Номер документу69097682
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —826/15408/15

Ухвала від 22.11.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Кашпур О.В.

Ухвала від 05.10.2022

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Кузьменко В.А.

Ухвала від 11.07.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Кашпур О.В.

Ухвала від 02.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 02.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 02.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 02.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 02.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 02.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 02.05.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні