ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/33561/17

Провадження № 1-кс/761/21310/2017

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новицького А.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новицький звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченком В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ Преміум (МФО 339555), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36 стосовно клієнтів ТОВ "БРАЙД" (код 39466768), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100100000080 від 15.09.2017 за ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП "ПЕГАС-ПРІОР" (код за ЄДРПОУ 24575567), протягом 2015 - 2016 років ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1 517 356 грн., шляхом формування валових витрат від підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39476912), ТОВ "ВЕНДЛЕНД" (код за ЄДРПОУ 39517953), ТОВ "АМРОН ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 39553457), ТОВ "КРОМПА-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39600999), ТОВ "БРАЙД" (код за ЄДРПОУ 39466768), що підтверджено актом документальної планової виїзної перевірки ДП Пегас - Преор №72/26-15-14-02-01-14/24575567 від 27.02.2017 року. На даний час, для встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій на предмет наявності або відсутності операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні банківських документів підприємств, задіяних у схемі. Згідно баз даних Державної фіскальної служби України службовими особами ТОВ "БРАЙД" (код 39466768) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ Преміум (МФО 339555), а саме: - №26007001014752 (українська гривня), відкритий ТОВ "БРАЙД" (код 39466768). Враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківських документів підприємств ТОВ "БРАЙД" (код 39466768), оскільки вони необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32017100100000080 від 15.09.2017 розсдідується за ч. 1 ст. 212 КК України у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ Преміум (МФО 339555).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ Преміум (МФО 339555).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню враховуючи період відкриття та закриття рахунку.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Новицькому Андрію Леонідовичу, або за його дорученням слідчому слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії які знаходяться у володінні ПАТ КБ Преміум (МФО 339555), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36 стосовно клієнтів ТОВ "БРАЙД" (код 39466768), а саме:

в—Џбанківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 10.03.15 по 28.03.2016 по рахунку №26007001014752 (українська гривня) відритий ТОВ "БРАЙД" (код 39466768) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;

в—Џсправи з юридичного оформлення рахунку №26007001014752 (українська гривня) відритий ТОВ "БРАЙД" (код 39466768); у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства за період з 10.03.15 по 28.03.2016;

в—Џжурнал транзакції клієнтських з'єднань по рахунку №26007001014752 (українська гривня) відритий ТОВ "БРАЙД" (код 39466768) за період з 10.03.15 по 28.03.2016;

в—Џзаяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку №26007001014752 (українська гривня) відритий ТОВ "БРАЙД" (код 39466768) за період з 10.03.15 по 28.03.2016;

в—Џдокументів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ Преміум , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ КБ Преміум , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 26.09.2017
Зареєстровано 29.09.2017
Оприлюднено 29.09.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону