Рішення
від 24.09.2017 по справі 914/1721/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2017р. Справа № 914/1721/17

За позовом: Житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН 1 , м. Львів

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю ХІТВЕЙ , м. Львів

про стягнення 1 479 390 грн. 46 коп.

Cуддя Мазовіта А.Б.

Секретар Зубко С.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, представник (довіреність №4 від 17.08.2017), ОСОБА_2, представник (довіреність №3 від 17.08.2017);

від відповідача: не з'явився

Житлово-будівельний кооператив АВАЛОН 1 , м. Львів звернувся до Господарського суду Львівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю ХІТВЕЙ , м. Львів про стягнення 1 479 390 грн. 46 коп.

Розглянувши матеріали справи, суд визнав представлені матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду і ухвалою від 11.08.2017 р. призначив розгляд справи на 04.09.2017 р. Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду.

Представнику роз'яснено права та обов'язки, передбачені ст. 22 ГПК України, заяв про відвід суду не поступало.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що 16.05.2016 між позивачем та відповідачем було укладено договір підряду №16/05/16-2, згідно умов якого замовник доручає, а підрядник забезпечує встановлення системи вентильованих фасадів, облицьованих композитними панелями Alubond B1 в будинку 2-ї черги забудови (секція №2) об'єкта будівництва Торгово-громадський, офісно-готельний і житловий комплекс на вул. ОСОБА_3 - вул. Замарстинівська. На виконання умов договору позивач перерахував аванс в розмірі 4 063 362 грн. 04 коп. Проте, у передбачений договором строк відповідач не виконав увесь обсяг робіт, що був обумовлений договором, а роботи, що були відображені в акті передачі-приймання виконаних робіт (на суму 2 452 209 грн. 11 коп.), який надано для підписання позивачу - виконані з недоліками (неякісно виконані роботи на суму 980 883 грн. 64 коп.). Позивач повідомив відповідача про вищевказані обставини, у зв'язку з чим відповідачем було складено акт передачі-приймання виконаних робіт на меншу суму (1 471 325 грн. 47 коп.). Також відповідачем було повідомлено про неможливість усунення недоліків та виконання решти робіт. Наведене стало підставою для надіслання позивачем відповідачу повідомлення про розірвання договору. Також у повідомленні містилась вимога про повернення авансу у сумі 2 592 036 грн. 57 коп. В подальшому відповідачем в рахунок часткового повернення авансу було передано позивачу матеріали на загальну суму 1 112 646 грн. 11 коп. Таким чином, позивач просив суд стягнути з відповідача сплачений ним аванс в сумі 1 479 390 грн. 46 коп.

Відповідач в судове засідання явку представника не забезпечив, проти позову не заперечив, доказів погашення заборгованості не надав, вимог ухвал суду не виконав, повідомлення про дату, час та місце розгляду справи надсилалися на адресу, вказану позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що згідно ст. 64 ГПК України є врученням належним чином.

У відповідності до п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції за змістом зазначеної статті 64 ГПК, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. Проаналізувавши зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про достатність матеріалів справи для її розгляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяву.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника сторони, повно та об'єктивно дослідивши докази в їх сукупності, суд встановив наступне.

16 травня 2016 року між Житлово-будівельним кооперативом АВАЛОН 1 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю ХІТВЕЙ (підрядник) було укладено договір підряду №16/05/16-2.

За цим договором підрядник (відповідач) на свій ризик зобов'язувався власними та/або залученими силами і засобами виконати та здати замовнику в установлений даним договором строк комплекс робіт, пов'язаних із встановленням системи вентильованих фасадів, облицьованих композитними панелями Alubond Bl, падалі по тексту - роботи, в будинку 2-ї черги забудови (секція №2) об'єкта будівництва: Торгово-громадський, офісно-готельний і житловий комплекс на вул. ОСОБА_3 - вул. Замарстинівській у м. Львові , надалі по тексту - об'єкт, а замовник (позивач) зобов'язується оплатити виконання робіт та прийняти їх відповідно до умов договору (п. 1.1. договору).

Згідно п. 1.2. договору роботи виконуються у відповідності із специфікацією №1, яка є додатком та невід'ємною частиною цього договору. В специфікації сторонами узгоджується перелік робіт, їх об'єми (одиниця виміру та кількість), найменування, асортимент, колір та інші характеристики матеріалів, вартість виконання робіт за одиницю виміру та загальна вартість робіт, інші необхідні відомості. Одночасно з підписанням договору підряду було підписано специфікацію №1 від 16.05.2016 року до договору підряду.

Відповідно до п. 5.1. договору підряду підрядник зобов'язується виконати роботи протягом 80 (вісімдесяти) календарних днів після затвердження технічних креслень замовником та підписання сторонами акту передачі-приймання фронту робіт.

На виконання п. 2.3.1. договору між сторонами був підписаний акт від 01.06.2016 року, яким підтверджується передача замовником підряднику креслень фасадів із зазначенням схем заземлення та водовідведення (ринви, труби, дренаж балконів), деформаційних швів, розділи OB ВК та ЕП.

22.06.2016 року між сторонами був підписаний акт, згідно якого підрядник передав, а замовник прийняв та затвердив технічні креслення фасадів згідно п. 5.1. договору підряду, що дає можливість розпочати виконання робіт.

26.07.2016 року між сторонами був підписаний акт приймання-передачі фронту робіт (секція 2).

Згідно п. 3.1. договору загальна сума (ціна) договору становить 4 159 446 грн. 88 коп., в тому числі ПДВ, яка визначається згідно специфікації №1 до даного договору з розрахунку орієнтовно визначеної кількості квадратних метрів площі фасадів будинку, помноженої на ціну робіт за один метр квадратний/погонний. Остаточна сума (ціна) договору визначається за об'ємами фактично виконаних робіт, які зазначаються в актах передачі-приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в).

Згідно п. 4.1. договору замовник зобов'язаний здійснити оплату договірної ціни, вказаної в п. 3.1. цього договору, у наступному порядку: авансовий платіж в розмірі 65% (шістдесят п'ять відсотків) від загальної суми (ціни) договору, вказаної в п. 3.1. договору, сплачується протягом 5 (п'яти) банківських днів від дати підписання даного договору. Зазначена сума авансу в першочерговому порядку спрямовується підрядником на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт, переліки яких погоджені замовником в специфікації №1 до даного договору.

Платіж в розмірі 15% (п'ятнадцять відсотків) від загальної суми (ціни) договору, вказаної в п. 3.1. договору, сплачується протягом 5 (п'яти) банківських днів після підписання сторонами проміжного акту передачі-приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), яким підтверджується виконання підрядником понад 50% (п'ятдесяти відсотків) робіт, передбачених цим договором.

Решта суми в розмірі 20% (двадцяти відсотків) від загальної суми (ціни) договору, вказаної в п. 3.1. договору, сплачується протягом 5 (п'яти) банківських днів після прийняття Замовником всіх закінчених робіт та підписання кінцевого акту передачі-приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в).

27.07.2016 року сторонами був підписаний додатковий договір №2, яким внесено зміни в п. 3.1. договору підряду та збільшено суму договору на суму 919 755 грн. 68 коп. з ПДВ у зв'язку із необхідності встановлення додаткових панелей.

На виконання умов договору підряду (п. 4.1. договору) і додаткової угоди позивач перерахував відповідачу 4 063 362 грн. 04 коп., що підтверджується платіжними дорученнями №294 від 20.05.2016, №213 від 02.08.2016, №200 від 18.10.2016.

06.10.2016 року між сторонами був підписаний проміжний акт приймання-передачі виконаних робіт, яким підтверджено, що при загальному візуальному огляді об'єкту об'єм виконаних робіт з улаштування фасаду секції №2 складає орієнтовно 50%.

03.04.2017 року відповідач надав позивачу для підписання акт передачі-приймання виконаних робіт №1 за березень 2017 року (форма №КБ-2в) про виконання робіт на загальну суму 2 452 209 грн. 11 коп.

Листом за вих. №06/04-17/2 від 06.04.2017 року позивач повідомив відповідача про неякісно виконані роботи на загальну суму 980 883 грн. 64 коп. з ПДВ, що підтверджується складеним комісією актом про виявлені недоліки (дефекти) №06/04-17/2 від 06.04.2017 року, а тому відмовився приймати роботи на сказану суму.

Листом від 07.04.2017 року відповідач надіслав новий акт передачі-приймання виконаних робіт №1 за березень 2017 року (форма №КБ-2в) про виконання робіт на загальну суму 1 471 325 грн. 47 коп. з ПДВ, а також повідомив про неможливість усунення недоліків і дефектів по монтажу системи вентильованого фасаду, у зв'язку з тривалою відсутністю керівника ТзОВ ХІТВЕЙ , який мав би організувати цей процес усунення недоліків.

Відповідно до п. 14.2. договору підряду із змінами і доповненнями дія даного договору може бути достроково припинена за взаємною згодою сторін, або в судовому порядку з підстав, передбачених чинним законодавством, або з ініціативи замовника, про що замовник письмово повідомляє підрядника не менше як за 30 (тридцять) днів до дати дострокового розірвання даного договору, а з підстав неналежного виконання своїх зобов'язань підрядником - не менше як за 5 (п'ять) днів до дати дострокового розірвання даного договору. Вказане повідомлення вручається наручно або направляється кур'єрською службою або направляється цінним листом з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Даний договір вважається розірваним на 30 (тридцятий) день з дати отримання підрядником відповідного повідомлення, а у разі, якщо підрядник ухиляється від отримання повідомлення, - на 34 (тридцять четвертий) день з дати надіслання повідомлення замовником, а з підстав неналежного виконання своїх зобов'язань підрядником договір вважається розірваним на 5 (п'ятий) день з дати отримання підрядником відповідного повідомлення, а у разі, якщо підрядник ухиляється від отримання повідомлення, - на 9 (дев'ятий) день з дати надіслання повідомлення замовником.

У разі дострокового припинення (розірвання) даного договору замовник зобов'язаний оплатити підряднику усі фактично виконані роботи, а якщо сума сплачено авансу перевищує вартість належним чином виконаних та прийнятих робіт, то підрядник зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів з дати дострокового припинення (розірвання) договору повернути зайво отримані кошти або за письмовою згодою замовника підрядник в рахунок повернення авансу повністю чи частково може передати замовнику у власність матеріали, обладнання, устаткування, які були ним закуплені для виконання робіт за даним договором. У такому випадку передача матеріалів, обладнання, устаткування у власність замовнику здійснюється за актами передачі-приймання по закупівельних цінах, які збільшуються на суму вартості розмитнення та транспортування, та фіксуються в актах передачі-приймання. При цьому, сума авансу, яку підрядник зобов'язаний повернути замовнику, зменшується на суму матеріалів, обладнання, устаткування, переданих підрядником замовнику по актах передачі-приймання.

10.04.2017 позивач надіслав відповідачу повідомлення за вих. №10/04-17/2 про дострокове розірвання договору підряду №16/05/16-2 від 16.05.2016 року та повернення суми сплаченого авансу, що перевищує вартість виконаних та прийнятих робіт, в сумі 2 592 036 грн. 57 коп. з ПДВ протягом 3 (трьох) днів з дати дострокового припинення (розірвання) договору.

Вказане повідомлення отримано відповідачем 10.04.2017 наручно, про що свідчить підпис на вказаному повідомленні ОСОБА_4, який згідно з додатковим договором №1 від 19.07.2016 до договору підряду №16/05/16-2 від 16.05.2016 є уповноваженою особою ТзОВ ХІТВЕЙ .

У відповідь на вищевказане повідомлення позивача відповідач листом від 20.04.2017 запропонував позивачу в рахунок часткового повернення авансу в сумі 2 592 036 грн. 57 коп. з ПДВ прийняти у власність закуплені матеріали та обладнання по акту передачі-приймання на суму 1 112 646 грн. 11 коп. з ПДВ, по закупівельних цінах, які збільшені на суму вартості розмитнення та транспортування, та підписати акти передачі-приймання матеріалів.

Відповідно до акту передачі-приймання матеріалів від 20.04.2017 року ЖБК АВАЛОН 1 в рахунок часткового повернення авансу в сумі 2 592 036 грн. 57 коп. з ПДВ прийняло у власність від ТзОВ ХІТВЕЙ матеріали на загальну суму 1 112 646 грн. 11 коп. з ПДВ.

З огляду на розірвання з 15.04.2017 року договору підряду №16/05/16-2 від 16.05.2016 року (на 5 день з дати отримання підрядником відповідного повідомлення) та у зв'язку із неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань щодо повернення зайво отриманих коштів у сумі 1 479 390 грн. 46 коп. в строк до 18.04.2017 року (протягом 3 днів з дати дострокового припинення (розірвання) договору, позивач звернувся до суду із позовом про стягнення із відповідача на користь позивача 1 479 390 грн. 46 коп. авансових платежів.

При прийнятті рішення суд виходив з наступного.

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Відповідно до ст. 11 ЦК України, однією з підстав виникнення зобов'язань, є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦК України).

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ч. 1. ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Стаття 599 ЦК України вказує на те, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні вимоги встановлені ст. 193 ГК України.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частиною 1 ст. 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 3 ст. 612 ЦК України, ч. 2 ст. 220 ГК України передбачено, що якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Відповідно до ч. 2 ст. 849 ЦК України якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

За таких обставин, суд дійшов висновку про прострочення виконання зобов'язання боржником, що в свою чергу є підставою для стягнення суми перерахованих йому коштів передоплати, оскільки одностороння відмова від виконання договору не допускається.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 43 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані поданими доказами, а загальна сума заборгованості, яка підтверджена матеріалами справи та підлягає до задоволення, складає 1 479 390 грн. 46 коп. авансового платежу.

Оскільки спір виник з вини відповідача, то судові витрати по розгляду справи необхідно покласти на відповідача відповідно до ст. 49 ГПК України.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 11, 509, 526, 530, 599, 610, 612, 626, 837, 846, 849, 882 ЦК України, ст.ст. 193, 230, 320 ГК України та ст.ст. 1, 4, 33, 34, 35, 44, 49, 75, 80, 82, 83, 84, 85, 115, 116 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ХІТВЕЙ , м. Львів, вул. Панча, буд. 18В (ідентифікаційний код 40300420) на користь Житлово-будівельного кооперативу АВАЛОН 1 , м. Львів, вул. Реміснича, буд. 5 (ідентифікаційний код 39564013) 1 479 390 грн. 46 коп. авансового платежу, 22 190 грн. 87 коп. судового збору.

3. Наказ видати згідно ст. 116 ГПК України.

В судовому засіданні 25.09.2017 оголошено вступну та резолютивну частину рішення. Повне рішення складено 02.10.2017.

Суддя Мазовіта А.Б.

Дата ухвалення рішення24.09.2017
Оприлюднено09.10.2017

Судовий реєстр по справі —914/1721/17

Рішення від 07.10.2017

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

Ухвала від 07.10.2017

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

Ухвала від 29.08.2017

Господарське

Господарський суд Львівської області

Мазовіта А.Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні