Рішення
від 01.11.2017 по справі 914/1720/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2017р. Справа № 914/1720/17

Господарський суд Львівської області в складі судді Гоменюк З.П. розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Житлово-будівельного кооперативу «Авалон 1» , м. Львів

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Хітвей» , м. Львів

про стягнення 780132,06 грн.

За участю представників сторін:

від позивача ОСОБА_2 - представник;

від відповідача не з'явився.

Права та обов'язки сторін передбачені ст.ст. 20, 22 ГПК України роз'яснено, заяви про відвід судді не поступали. В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору: Позовні вимоги заявлено Житлово-будівельним кооперативом Авалон 1 до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Хітвей про стягнення авансових платежів в розмірі 780132,06 грн.

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та протоколах судового засідання.

Представник позивача позовні вимоги підтримав повністю, просив позов задоволити з підстав, що викладені у позовній заяві.

Відповідач явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив, вимог ухвал суду не виконав, причин неявки представника та невиконання вимог ухвал суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Станом на 02.11.2017р. від відповідача відзив, заяви, клопотання, в тому числі про відкладення розгляду справи не надходили.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані докази, суд вважає за можливе розглянути справу відповідно до ст. 75 ГПК України за наявними у ній матеріалами, яких достатньо для вирішення спору по суті.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши зібрані докази, заслухавши представників позивача, позивача та відповідача, суд,-

встановив:

16.05.2016р. між ЖБК Авалон-1 (замовник) та ТзОВ Хітвей (підрядник) укладено договір підряду №16/05/16-1, відповідно до умов якого підрядник на свій ризик зобов'язувався власними та/або залученими силами і засобами виконати та здати Замовнику в установлений даним договором строк комплекс робіт, пов'язаних із встановленням системи вентильованих фасадів, облицьованих композитними панелями Alubond В1 в будинку 1-ї черги забудови (секція №1 з підземним паркінгом) об'єкта будівництва: Торгово-громадський, офісно-готельний і житловий комплекс на вул.В.Чорновола - вул.Замарстинівській у м.Львові , а замовник зобов'язується оплатити виконання робіт та прийняти їх відповідно до умов договору.

Згідно із п.1.2. договору підряду, роботи виконуються у відповідності із Специфікацією №1, яка є додатком та невід'ємною частиною цього договору. В специфікації сторонами узгоджується перелік робіт, їх об'єми (одиниця виміру та кількість), найменування, асортимент, колір та інші характеристики матеріалів, вартість виконання робіт за одиницю виміру та загальна вартість робіт, інші необхідні відомості.

Відповідно до п.5.1. договору підряду підрядник зобов'язується виконати роботи протягом 80 (вісімдесяти) календарних днів після затвердження технічних креслень замовником та підписання сторонами акту передачі-приймання фронту робіт.

На виконання п.2.3.1. договору підряду між сторонами підписаний акт від 01.06.2016р., яким підтверджується передача замовником підряднику креслень фасадів із зазначенням схем заземлення та водовідведення, деформаційних швів, розділи ОВ ВК та ЕП.

22.06.2016р. між сторонами був підписаний акт, яким підтверджується передача підрядником замовнику погоджених технічних креслень, що дає можливість розпочати виконання робіт.

01.07.2016р. та 04.07.2016р. між сторонами були підписані акти приймання-передачі фронту робіт (секція 1), якими підтверджується передача замовником підряднику для виконання робіт з готовністю на об'єкті цегляної кладки і встановленими вікнами, що дозволяє виконувати роботи в повному обсязі.

Згідно п.3.1. договору підряду загальна сума (ціна) договору становить 6681677,91 грн., в тому числі ПДВ, яка визначається згідно специфікації №1 до даного договору з розрахунку орієнтовно визначеної кількості квадратних метрів площі фасадів будинку, помноженої на ціну робіт за один метр квадратний/погонний. Остаточна сума (ціна) договору визначається за об'ємами фактично виконаних робіт, які зазначаються в актах передачі-приймання виконаних робіт (форми №КБ2-в). При цьому, сторони погодили, що в розрахунок площі проекції фасаду включаються всі виступи на фасаді шириною до 5 (п'яти) сантиметрів (включно) та окремо не обчислюються і не оплачуються, а площа виступів шириною більше 5 (п'яти) сантиметрів не включається в площу проекції фасадів та обчислюється окремо.

Згідно п.4.1. договору підряду замовник зобов'язаний здійснити оплату договірної ціни, вказаної в п.3.1. цього договору, у наступному порядку:

п.4.1.1. Авансовий платіж в розмірі 65% (шістдесят п'ять відсотків) від загальної суми (ціни) договору, вказаної в п.3.1. договору, сплачується протягом 5 (п'яти) банківських днів від дати підписання даного договору. Зазначена сума авансу в першочерговому порядку спрямовується підрядником на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт, переліки яких погоджені замовником в специфікації №1 до даного договору.

4.1.2. Платіж в розмірі 15% (п'ятнадцять відсотків) від загальної суми (ціни) договору, вказаної в п.3.1. Договору, сплачується протягом 5 (п'яти) банківських днів після підписання сторонами проміжного акту передачі-приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), яким підтверджується виконання підрядником понад 50% (п'ятдесяти відсотків) робіт, передбачених цим Договором.

4.1.3. Решта суми в розмірі 20% (двадцяти відсотків) від загальної суми (ціни) договору, вказаної в п.3.1. договору, сплачується протягом 5 (п'яти) банківських днів після прийняття замовником всіх закінчених робіт та підписання кінцевого акту передачі-приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в).

Окрім того, 11.07.2016р. між замовником та підрядником був підписаний додатковий договір до договору підряду №16/05/16-1 від 16.05.2016р., яким передбачена додаткова поставка мінвати Rockwool на суму 171337,20 грн. з ПДВ та її використання під час монтажу.

Також між Сторонами був підписаний Додатковий договір №2 від 27.07.2016р. до договору підряду №16/05/16-1 від 16.05.2016р., згідно якого внесено зміни в п.3.1. договору підряду та збільшено суму договору на суму 1214993,02 грн. з ПДВ за рахунок необхідності встановлення додаткових панелей.

25.08.2016р. між сторонами був підписаний проміжний акт приймання-передачі виконаних робіт, яким підтверджено, що при загальному візуальному огляді об'єкту об'єм виконаних робіт з улаштування фасаду секції №1 складає орієнтовно 50%.

На виконання умов договору підряду і додаткових угод позивачем було перераховано відповідачу грошові кошти на загальну суму 7006673,94 грн. з ПДВ, що підтверджується наступними платіжними дорученнями:

- №292 від 20.05.2016р. на суму 4343090,64 грн.;

- №151 від 12.07.2016р. на суму 171337,20 грн.;

- №214 від 02.08.2016р. на суму 789745,46 грн.;

- №235 від 26.08.2016р. на суму 1179500,64 грн.;

- №425 від 20.02.2017р. на суму 413000,00 грн.;

- №465 від 15.03.2017р. на суму 110000,00 грн.

Як стверджує позивач, відповідач свої зобов'язання за договором підряду виконав не належним чином з огляду на наступне.

Так, 27.12.2016р. комісією з представників позивача та відповідача проведено огляд змонтованих ТзОВ Хітвей конструкцій вентильованих фасадів секції №1 на об'єкті за титулом: Багатоквартирний житловий будинок із підземним паркінгом на вул.В.Чорновола-вул.Замарстинівській у м.Львові та підписано відповідний акт огляду, у якому перелічено ряд недоліків і дефектів, які були допущені відповідачем при виконанні робіт.

29.12.2016р. між сторонами підписано додатковий договір №3 до договору підряду №16/05/16-1 від 16.05.2016р., у якому вони узгодили нові строки завершення виконання робіт, зокрема, роботи по влаштуванню фасаду виконуються до 31.01.2017р.; доставка скляних виробів до 31.01.2017р.; роботи по міжквартирним перегородкам виконуються протягом 45 днів з моменту погодження комерційної пропозиції замовником; роботи по зароблянню швів виконуються протягом 20 днів (відлік не пізніше 01.04.2017р.).

Як зазначає позивач, 03.04.2017р. відповідачем надано для підписання акт передачі-приймання виконаних про виконання робіт на загальну суму 7567262,37 грн. з ПДВ.

Листом №06/04-17/1 від 06.04.2017р. позивачем надано відповідачу заперечення від підписання акту, в якому вказано, що підрядником частково неякісно виконано роботи на загальну суму 2445807,94 грн. з ПДВ, про що було складено акт про виявлені недоліки (дефекти) №07/04/17-1 від 05.04.2017р., а тому позивач стверджує, що такі роботи не могли бути ним прийняті.

Листом від 07.04.2017р. відповідач направив акт передачі-приймання виконаних робіт №1 за березень 2017 року (форма №КБ-2в) про виконання робіт на загальну суму 5121454,43 грн. з ПДВ, а також повідомив про неможливість усунення недоліків і дефектів по монтажу системи вентильованого фасаду, у зв'язку з тривалою відсутністю керівника відповідача, який мав би організувати процес усунення недоліків.

Таким чином, відповідачем було визнано перевищення вартості виконаних та прийнятих робіт в сумі 2445807,94 грн. з ПДВ.

Відповідно до п.14.2. договору підряду, дія даного договору може бути достроково припинена за взаємною згодою сторін, або в судовому порядку з підстав, передбачених чинним законодавством, або з ініціативи замовника у разі порушення підрядником своїх зобов'язань по договору, про що замовник письмово повідомляє підрядника не менше як за 30 днів до дати дострокового розірвання даного договору. Вказане повідомлення направляється цінним листом з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Даний договір вважається розірваним на 30 (тридцятий) день з дати отримання підрядником відповідного повідомлення або на 34 (тридцять четвертий) день з дати надсилання повідомлення замовником. У разі дострокового припинення (розірвання) даного договору замовник зобов'язаний оплатити підряднику усі фактично виконані роботи, а якщо сума сплаченого авансу перевищує вартість виконаних робіт, то підрядник зобов'язаний повернути зайво отримані кошти .

Враховуючи наведене, зважаючи на неякісне виконання відповідачем робіт та наявність істотних недоліків у роботах на загальну суму 2445807,94 грн. з ПДВ, порушення договірних строків виконання робіт та неможливість усунення виявлених недоліків і дефектів з боку відповідача, позивач 10.04.2017 скерував відповідачу повідомлення №10/04-17/1 про дострокове розірвання договору підряду №16/05/16-1 від 16.05.2016р. із вимогою повернути суму сплаченого авансу, що перевищує вартість виконаних та прийнятих робіт, в сумі 1885219,51 грн. з ПДВ протягом 3 (трьох) днів з дати дострокового припинення (розірвання) договору. Також вказаним листом позивач повідомив відповідача про те, що датою розірвання договору підряду №16/05/16-1 від 16.05.2016р. буде 5 (п'ятий) день з дати отримання ТзОВ Хітвей даного повідомлення.

Вказане повідомлення відповідачем було отримано представником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Хітвей» 10.04.2017р., про що свідчить проставлена на ньому відмітка.

У відповідь на вказане повідомлення позивача №10/04-17/1 від 10.04.2017р. відповідач у листі від 20.04.2017р. запропонував ЖБК Авалон 1 в рахунок часткового повернення авансу в сумі 1885219,51 грн. з ПДВ прийняти у власність закуплені матеріали та обладнання по акту передачі-приймання на суму 1105087,45 грн. з ПДВ, по закупівельних цінах, які збільшені на суму вартості розмитнення та транспортування, та підписати акти передачі-приймання матеріалів.

Відповідно до акту передачі-приймання матеріалів від 20.04.2017р. ЖБК Авалон 1 в рахунок часткового повернення авансу в сумі 1885219,51 грн. з ПДВ прийняло у власність від ТзОВ Хітвей матеріали на загальну суму 1105087,45 грн.

Відтак, з врахуванням викладеного суд встановив, що заборгованість відповідача із повернення авансових платежів, проведених позивачем за договором підряду №16/05/16-1 від 16.05.2016р. становить 780132,06 грн. (7006673,94 грн. (загальна сума сплаченого авансу) - 5121454,43 грн. (вартість прийнятих робіт) - 1105087,45 грн. (вартість переданих матеріалів) = 780132,06 грн.).

Відповідач проти позову не заперечив, відзив на позовну заяву не подав.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані докази, заслухавши представника позивача, суд дійшов висновку, що позов слід задоволити повністю з наступних підстав.

Згідно ст.11 Цивільного кодексу України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема є договори та інші правочини. Згідно ст.174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов'язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Згідно ст.627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору, з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За умовами ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно із ст.875 ЦК України, за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Як вбачається із матеріалів справи, 16.05.2016р. між сторонами укладено договір підряду №16/05/16-1, відповідно до умов якого відповідач на свій ризик зобов'язувався власними та/або залученими силами і засобами виконати та здати позивачу в установлений даним договором строк комплекс робіт, пов'язаних із встановленням системи вентильованих фасадів, облицьованих композитними панелями Alubond В1 в будинку 1-ї черги забудови (секція №1 з підземним паркінгом) об'єкта будівництва: Торгово-громадський, офісно-готельний і житловий комплекс на вул.В.Чорновола - вул.Замарстинівській у м.Львові , а позивач зобов'язується оплатити виконання робіт та прийняти їх відповідно до умов договору.

Факт перерахування позивачу коштів підтверджується наступними платіжними дорученнями:

- №292 від 20.05.2016р. на суму 4343090,64 грн.;

- №151 від 12.07.2016р. на суму 171337,20 грн.;

- №214 від 02.08.2016р. на суму 789745,46 грн.;

- №235 від 26.08.2016р. на суму 1179500,64 грн.;

- №425 від 20.02.2017р. на суму 413000,00 грн.;

- №465 від 15.03.2017р. на суму 110000,00 грн.

Таким чином позивачем загалом перераховано відповідачу грошові кошти в розмірі 7006673,94 грн.

Згідно із ст.852 ЦК України якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Статтею 854 ЦК України передбачено, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Як встановлено судом, в даному випадку мали місце недоліки у виконаних роботах, що підтвердив відповідач у листі від 20.04.2017р., в якому позивачу було запропоновано в рахунок часткового повернення авансу прийняти у власність закуплені матеріали та обладнання.

Враховуючи здійснені позивачем авансові платежі, беручи до уваги положення п.14.2. договору підряду та повідомлення позивача №10/04-17/1 про дострокове розірвання договору із вимогою повернути суму сплаченого авансу, що перевищує вартість виконаних та прийнятих робіт, в сумі 1885219,51 грн. з ПДВ, враховуючи також вартість прийнятих позивачем робіт, а також вартість переданих позивачу матеріалів в рахунок часткового повернення авансу, суд дійшов висновку, що розмір неповернутого відповідачем авансу становить 780132,06 грн.

Однак, відповідач аванс в сумі 780132,06 грн. позивачу не повернув, докази перерахування на рахунок позивача 780132,06 грн. в матеріалах справи відсутні, відповідач проти позову не заперечив, відзив на позовну заяву не подав.

У відповідності із ст.193 ГК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічно відповідно до ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Таким чином враховуючи вищенаведені норми законодавства, дослідивши наявні в справі матеріали, суд вважає, що позовна вимога про стягнення з відповідача авансових платежів в розмірі 780132,06 грн. є обґрунтована, підтверджена матеріалами справи, не спростована відповідачем та підлягає задоволенню.

В порядку ст. 4 3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

В порядку ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до абзацу 2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ст.43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

З огляду на вищенаведені норми процесуального закону та як вбачається з матеріалів справи, відповідачем не спростовано доводів позовної заяви, не надано суду належних та допустимих доказів про наявність інших обставин ніж ті, що досліджені в ході судових засідань.

Беручи до уваги викладене, суд дійшов висновку, що позов слід задоволити повністю.

Відповідно до ч.1 ст.49 ГПК України, судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Сплата позивачем судового збору підтверджується платіжним дорученням №767 від 14.07.2017р. на суму 11701,98 грн.

Як передбачено частиною 6 статті 84 ГПК України, в резолютивній частині рішення вказується про розподіл судових витрат між сторонами, про повернення судового збору з бюджету.

Суд вважає, що відповідно до вимог ст.49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору слід покласти на відповідача, оскільки позов слід задоволити повністю.

Керуючись ст.ст. 4 3 , 33, 34, 43, 49, 75, 82-85, 115, 116 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Хітвей» (79020, м.Львів, вул.Панча, буд.18В, ідентифікаційний код 40300420) на користь Житлово-будівельного кооперативу «Авалон 1» (79019, м.Львів, вул.Реміснича, буд.5, ідентифікаційний код 39564013) 780132,06 грн. авансових платежів та 11701,98 грн. судового збору.

3. Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили, в порядку ст.116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст.85 ГПК України, може бути оскаржене до Львівського апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст.ст.91-93 ГПК України.

В судовому засіданні 02.11.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення. Повне рішення складено 07.11.2017 р.

Суддя Гоменюк З.П.

Дата ухвалення рішення01.11.2017
Оприлюднено18.11.2017

Судовий реєстр по справі —914/1720/17

Рішення від 18.11.2017

Господарське

Господарський суд Львівської області

Гоменюк З.П.

Ухвала від 29.10.2017

Господарське

Господарський суд Львівської області

Гоменюк З.П.

Ухвала від 07.10.2017

Господарське

Господарський суд Львівської області

Гоменюк З.П.

Ухвала від 23.08.2017

Господарське

Господарський суд Львівської області

Гоменюк З.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні