КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

УХВАЛА

Справа № 404/7429/17

Номер провадження 1-кс/404/2399/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню №42017121010000004 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів у пологовому будинку № 1 (ЄДРПОУ 20652012, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, по взаємовідносинам з суб'єктами господарювання, а саме: з ПП Енерго (ЄДРПОУ 41219410) по виконанню робіт з капітального ремонту - дорожнього покриття та благоустрою території, відділення оперативної гінекології та будівлі старого корпусу пологового будинку № 1 по вул. Олени Журливої, 1 в м. Кропивницький, а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт у вказаному медичному закладі у копіях, договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3; платіжних доручень, виписки банку; договорів на виконання авторського та технічного нагляду; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2016 по 16.11.2017; з філією Центр ПП Енерго (ЄДРПОУ 39676110) по виконанню робіт з капітального ремонту господарчого підрозділу (в т.ч. ремонт харчоблоку, пральні) пологового будинку № 1 по вул. Олени Журливої, в м. Кропивницький, а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт у вказаному медичному закладі у копіях, договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3; платіжних доручень, виписки банку; договорів на виконання авторського та технічного нагляду; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2016 по 16.11.2017, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (виїмку) ініціатор клопотання пов'язує з тим, що в первинних бухгалтерських документах по виконанню вищезазначених робіт, що зберігаються у пологовому будинку № 1 (ЄДРПОУ 20652012), містяться відомості щодо обсягів, виконаних видів робіт, кількісних і якісних характеристик придбаних товарів, їх перелік, а також найменування наданих послуг тощо. Крім того, необхідністю вилучення зазначених документів зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об'єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів та документів по взаємовідносинам з суб'єктами господарювання, а саме: з ПП Енерго (ЄДРПОУ 41219410) по виконанню робіт з капітального ремонту - дорожнього покриття та благоустрою території, відділення оперативної гінекології та будівлі старого корпусу пологового будинку № 1 по вул. Олени Журливої, 1 в м. Кропивницький, а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт у вказаному медичному закладі у копіях, договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3; платіжних доручень, виписки банку; договорів на виконання авторського та технічного нагляду; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2016 по 16.11.2017; з філією Центр ПП Енерго (ЄДРПОУ 39676110) по виконанню робіт з капітального ремонту господарчого підрозділу (в т.ч. ремонт харчоблоку, пральні) пологового будинку № 1 по вул. Олени Журливої, в м. Кропивницький, а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт у вказаному медичному закладі у копіях, договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3; платіжних доручень, виписки банку; договорів на виконання авторського та технічного нагляду; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2016 по 16.11.2017 - з можливістю їх вилучення, які перебувають пологовому будинку № 1 (ЄДРПОУ 20652012, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул.

ОСОБА_2, 1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 21 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній

Дата ухвалення рішення 21.11.2017
Зареєстровано 25.11.2017
Оприлюднено 25.11.2017

Судовий реєстр по справі 404/7429/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.11.2017 Кіровський районний суд м.Кіровограда Кримінальне
Ухвала від 21.11.2017 Кіровський районний суд м.Кіровограда Кримінальне
Ухвала від 21.11.2017 Кіровський районний суд м.Кіровограда Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону