ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

29 листопада 2017 року № 826/14224/16

В приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою у м. Києві по вул. Великій Васильківській, 81-а, Окружний адміністративний суд міста Києва у складі

головуючого Бояринцевої М.А., розглянувши в порядку письмового провадження справу

за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Правекс-Банк"

до Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_1

про зняття арешту,

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Правекс-Банк" звернулося до суду з позовом про зняття арешту з автомобіля марки CHERY, модель AMULET DA11A, 2007 року випуску, колір бежевий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_3, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіля марки ОРЕL, модель ASTRA H OAHL 48, 2007 року випуску, колір чорний, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_4, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний № НОМЕР_2, що знаходяться у заставі Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Правекс-Банк", на які було накладено арешт постановою державного виконавця Гордієнко Ю.Ю. від 15 березня 2013 року за виконавчим провадженням № 36265926.

В обґрунтування наведених вимог позивач посилається на закони України "Про виконавче провадження", "Про заставу", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" та зазначає, що державним виконавцем Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції протиправно накладено арешт на автомобіль марки CHERY, модель AMULET DA11A, 2007 року випуску, колір бежевий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_3, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки ОРЕL, модель ASTRA H OAHL 48, 2007 року випуску, колір чорний, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_4, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний № НОМЕР_2, оскільки вказані автомобілі знаходяться в заставі Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Правекс-Банк".

Представник відповідача в судові засідання не з'явився, проте через канцелярію суду подав належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчого провадження та відзив на адміністративний позов, в якому поклав вирішення справи на розсуд суду.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

28 березня 2007 року між Акціонерним комерційним банком "Правекс-Банк" та ОСОБА_1 укладений кредитний договір № 3369-008/07Р, за умовами якого з метою своєчасної оплати позичальником вартості автомобіля, що купується за договором купівлі-продажу автомобіля № 349 від 27 березня 2007 року, а також з метою оплати страхових платежів згідно з договорами страхування автомобіля, укладання яких здійснюється на підставі і з урахуванням вимог пункту 6.1.11 даного договору, банк надає позичальнику кредит в іноземній валюті на загальну суму 9932 долара США. Кредит надається позичальникові терміном з 28 березня 2007 року по 28 березня 2012 року зі сплатою 11,99 відсотків річних.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним банком "Правекс-Банк" укладено договір застави транспортного засобу від 28 березня 2007 року № 3369-008/07/Р, за умовами якого заставодавець передає в заставу заставодержателю належне йому на праві власності майно: автомобіль марки CHERY, модель AMULET DA11A, 2007 року випуску, колір бежевий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_3, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

28 січня 2008 року між Акціонерним комерційним банком "Правекс-Банк" та ОСОБА_1 укладений кредитний договір № 3369-006/08Р, за умовами якого з метою своєчасної оплати позичальником вартості автомобіля, що купується за договором купівлі-продажу автомобіля № 347 від 24 січня 2008 року, а також з метою оплати страхових платежів згідно з договорами страхування автомобіля, укладання яких здійснюється на підставі і з урахуванням вимог пункту 6.1.11 даного договору, банк надає позичальнику кредит в іноземній валюті на загальну суму 21 872 долара США. Кредит надається позичальникові терміном з 28 січня 2008 року по 28 січня 2015 року зі сплатою 11,99 відсотків річних.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним банком "Правекс-Банк" укладено договір застави транспортного засобу від 28 березня 2007 року № 3369-006/08/Р, за умовами якого заставодавець передає в заставу заставодержателю належне йому на праві власності майно: автомобіля марки ОРЕL, модель ASTRA H OAHL 48, 2007 року випуску, колір чорний, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_4, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний № НОМЕР_2.

В грудні 2013 року державним виконавцем Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження № 36265926 по примусовому виконанню виконавчого листа Октябрського районного суду м. Полтава від 12 квітня 2012 року № 2-2147/10 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Полтава-Банк" боргу в розмірі 18 660,12 грн.

Постановою державного виконавця Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції від 15 березня 2013 року ВП № 36265926 накладено арешт на все майно ОСОБА_1

22 травня 2014 року державним виконавцем Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції прийнято постанову у виконавчому провадженні № 36265926 про повернення виконавчого документа стягувачеві, в якій зазначено про припинення чинності арешту майна боржника та скасовано інші заходи примусового виконання рішення.

Відповідно до Закону України від 21.04.1999 № 606-ХІV Про виконавче провадження (який був чинним на час виникнення спірних правовідносин, далі - Закон № 606) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

Відповідно до статей 40 та 57 Закону України Про виконавче провадження державний виконавець наділений правом вчиняти дії, направлені на розшук майна боржника, та арешт такого майна.

Згідно частини першої статті 3 Закону України від 18.11.2003 № 1255-ІV Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (в редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин, далі - Закон № 1255) обтяженням є право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав і обов'язків щодо рухомого майна.

Статтею 4 Закону № 1255 встановлено, що обтяження поділяються на публічні та приватні.

Публічним є обтяження рухомого майна, яке виникає відповідно до закону або рішення суду.

Приватні обтяження можуть бути забезпечувальними та іншими договірними.

Забезпечувальним є обтяження, яке встановлюється для забезпечення виконання зобов'язання боржника або третьої особи перед обтяжувачем.

Предметом обтяження може бути рухоме майно, не вилучене з цивільного обороту, на яке згідно із законодавством може бути звернене стягнення. Залежно від змісту обтяження предмет обтяження повинен належати боржнику або обтяжувачу на праві власності чи на праві господарського відання. Відносини щодо рухомого майна, яке належить особі на праві господарського відання, регулюються за правилами, встановленими для регулювання відносин щодо рухомого майна, яке належить особі на праві власності (стаття 5 Закону №1255).

Відповідно до статті 14 Закону № 1255, якщо інше не встановлено цим Законом, зареєстроване обтяження має вищий пріоритет над незареєстрованими обтяженнями. Пріоритет зареєстрованих обтяжень визначається у черговості їх реєстрації, за винятками, встановленими цим Законом. Обтяжувачі, які зареєстрували обтяження одного і того ж рухомого майна одночасно, мають рівні права на задоволення своїх вимог.

Обтяжувач з вищим пріоритетом має переважне право на звернення стягнення на предмет обтяження.

Статтею 21 Закону № 1255 встановлено, що до забезпечувальних обтяжень належать, зокрема, застава рухомого майна згідно з параграфом 6 глави 49 Цивільного кодексу України, що виникає на підставі договору.

Відповідно до статті 572 Цивільного кодексу України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих застав та застав, які зареєстровані пізніше (частина четверта статті 588 Цивільного кодексу України).

Згідно статті 589 Цивільного кодексу у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Як встановлено під час розгляду справи, постановою державного виконавця Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції від 15 березня 2013 року ВП № 36265926 накладено арешт на все майно ОСОБА_1

22 травня 2014 року державним виконавцем Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції прийнято постанову у виконавчому провадженні № 36265926 про повернення виконавчого документа стягувачеві, в якій зазначено про припинення чинності арешту майна боржника та скасовано інші заходи примусового виконання рішення.

Проте, як вбачається з витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за станом на 31 серпня 2016 рік, арешт із майна, яке перебуває в заставі Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Правекс-Банк", а саме: автомобіля марки CHERY, модель AMULET DA11A, 2007 року випуску, колір бежевий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_3, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіля марки ОРЕL, модель ASTRA H OAHL 48, 2007 року випуску, колір чорний, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_4, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний № НОМЕР_2, не знятий.

З огляду на встановлені у суді обставини та враховуючи, що позивач має переважне право на погашення боргу ОСОБА_1 за кредитними договорами за рахунок заставленого майна, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для зняття арешту з автомобіля марки CHERY, модель AMULET DA11A, 2007 року випуску, колір бежевий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_3, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіля марки ОРЕL, модель ASTRA H OAHL 48, 2007 року випуску, колір чорний, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_4, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний № НОМЕР_2, на які було накладено арешт постановою державного виконавця Гордієнко Ю.Ю. від 15 березня 2013 року за виконавчим провадженням № 36265926.

Згідно частини сьомої статті 54 Закону № 606 спори, що виникають під час виконавчого провадження щодо звернення стягнення на заставлене майно, вирішуються судом.

Відповідно до частини другої статті 59 Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII "Про виконавче провадження" у разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

За таких обставин позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до частини першої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 98, 160-163, 181 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Правекс-Банк" задовольнити повністю.

2. Зняти арешт з автомобіля марки CHERY, модель AMULET DA11A, 2007 року випуску, колір бежевий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_3, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіля марки ОРЕL, модель ASTRA H OAHL 48, 2007 року випуску, колір чорний, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_4, тип ТЗ: легковий комбі, реєстраційний № НОМЕР_2, що знаходяться у заставі Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Правекс-Банк", на які було накладено арешт постановою державного виконавця Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_2 від 15 березня 2013 року за виконавчим провадженням № 36265926.

3. Присудити на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Правекс-Банк" (код ЄДРПОУ 39311445) судовий збір у розмірі 1 378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) грн. за рахунок Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції.

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя М.А.Бояринцева

Дата ухвалення рішення 29.11.2017
Зареєстровано 30.11.2017
Оприлюднено 04.12.2017

Судовий реєстр по справі 826/14224/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.11.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 06.11.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/14224/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону