Рішення
від 03.12.2017 по справі 911/2814/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"04" грудня 2017 р. Справа № 911/2814/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "У озера", 08296, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Ворзель, вулиця Горького, будинок 24

до Приватного акціонерного товариства "Київобленерго", 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, будинок 2-Б

про скасування протоколу засідання комісії

суддя Н.Г. Шевчук

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 (дов.№7 від 07.09.2017);

ОСОБА_2 (довє №7 від 07.09.2017);

від відповідача: ОСОБА_3 (дов. №394 від 08.09.2017);

ОСОБА_4 (дов. №409 від 09.10.2017).

суть спору:

Товариство з обмеженою відповідальністю "У озера" звернулось до господарського суду з позовом до Приватного акціонерного товариства "Київобленерго", в якому з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог просить скасувати протокол засідання комісії №200 від 19.07.2017 по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.2017.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що його належним чином не було повідомлено про дату та час засідання комісії та стверджує, що відповідачем при визначенні вартості не облікованої електричної енергії, неправильно здійснено нарахування оперативно-господарської санкції, що є окремою підставою для визнання рішення комісії недійсним.

Відповідач проти позовних вимог заперечує в повному обсязі з посиланням на правомірність своїх дій, а в процесі розгляду справи 04.12.2017 подав заяву (вх. №25877/17, т.1, а.с. 176) про припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмету спору, так як на засіданні комісії 01.12.2017, яке оформлено протоколом №100, було прийнято рішення про перерахунок суми оперативно-господарської санкції.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази, оцінивши їх в сукупності та заслухавши пояснення представників позивача і відповідача суд

встановив:

29.11.2011 між ПАТ АЕС Київобленерго (Постачальник), правонаступником якого є ПрАТ Київобленерго , та ТОВ У Озера (Споживач) було укладено Договір про постачання електричної енергії №0584, відповідно до пункту 1.1. якого Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю 140 кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) ним електричної енергії та здійснює інші платежі за умовами цього Договору (Договір, т.1, а.с. 10-19).

Відповідно до пункту 2.1 Договору під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).

Підписавши акт №375597 від 07.02.2017 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб, встановлених на ньому, Споживач прийняв на відповідальне зберігання лічильник №10006291 типу NP-О6ТD.МЕ.3F та пломби, зазначені у вказаному акті, та зобов'язався забезпечити збереження елементів обліку та цілісність плом, встановлених на ньому, разом з пломбувальним матеріалом, цілісність ізоляції ізольованого ввідного проводу (кабелю) перед лічильником, вторинних кіл обліку, незмінність фазування лічильника, трансформаторів струму, не порушувати кріплення елементів обліку та обмежень доступу до струмовідних частин. У випадку пошкодження розрахункового приладу обліку, пломб, встановлених на ньому, складається ОСОБА_4 про порушення.

13.03.2017 працівниками ПрАТ Київобленерго було складено ОСОБА_4 про порушення №К034235 (ОСОБА_4 про порушення, т.1, а.с. 69), згідно якого зазначено Споживач при користуванні електричною енергією за адресою смт. Ворзель, вул. Горького, буд.24 порушив пункти 3.31 та 6.40 ПКЕЕ: пломба про повірку засобу обліку, яка встановлена на правому гвинті кріплення кожуха електролічильника не відповідає пломбі про повірку засобів обліку (невідповідність відбитку на пломбі про повірку засобу обліку).

Даний акт підписаний працівниками позивача інспектором Куделя С.А. посвідчення №1442, старшим інспектором Сухоруковим Д.О. посвідчення № 1444, інспектором Миколаєнко А.В. посвідчення № 1440, інспектором Жданюком А.В. посвідчення №144, які відповідно до пункту 2.2.2. інструкцій ПрАТ Київобленерго , введеної в дію наказом №1138к від 19.08.2016, зобов'язані якісно, правильно та повноцінно складати акти про порушення ПКЕЕ (ПКЕЕН), акти по контролю потужності, акти технічних перевірок, акти вимог, акти контрольного огляду та акти збереження пломб.

Як стверджує відповідач, 29.03.2017 на засіданні комісії ПрАТ Київобленерго було розглянуто питання стосовно обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення правил користування електричною енергією по акту №К034235 від 13.03.2017, за результатами проведення якого прийнято рішення направити прилад обліку №10006291 з речовим доказом, запакований в герметичний сейф-пакет №11272983 на експертне дослідження. Про результати засідання комісії позивача було повідомлено рекомендованим листом №06/280/3134 від 10.04.2017, який був отриманий останнім 14.04.2017 згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (т.1, а.с. 73).

Згідно висновку експертного дослідження трасологічної експертизи Київського Науково-Дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 03.05.2017 № 8-3/3 відбиток тавра зі сторони аверсу (висота, ширина, форма, взаємне розміщення елементів, тощо) на пломбі, яка встановлена з правої сторони електролічильника NP-06TDME3F зав. №10006291, не відповідає відбитку тавра на пломбі, фотозображення якої надано в якості порівняльного матеріалу.

Листом №06/280/5395 від 11.07.2017 відповідач повідомив позивача, що 19.07.2017 о 13:30 за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 1А відбудеться повторна комісія по акту про порушення №К034235 від 13.03.2017. Вказаний лист отриманий позивачем 15.07.2017 згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0413605113705 (т.1, а.с. 72)

19.07.2017 за результатами засідання комісії ПрАТ Київобленерго по розгляду актів про порушення ПКЕЕ було складено протокол № 200, відповідно до якого вирішено провести нарахування обсягу та вартості недоврахованої електричної енергії за період 160 днів з 05.10.2016 по 13.03.2017, виходячи із договірної потужності від знятого контрольного показника згідно пункту 6.40 ПКЕЕ та пункту 2.5 "Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, що за розрахунком відповідача складає 207 131,96 грн.

Позивач не погоджується з вказаним рішенням та вважає його прийнятим з порушенням норм діючого законодавства, у зв'язку з чим звернувся з даним позовом до суду.

Статтею 26 Закону України «Про електроенергетику» визначено, що споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України. Правила користування електричною і тепловою енергією для населення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно статті 27 Закону України «Про електроенергетику» правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Правопорушеннями в електроенергетиці є, зокрема, крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку. Методика розрахунку розміру шкоди, завданої енергопостачальнику внаслідок викрадення електроенергії, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 6.40 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, (далі - Правила користування електричною енергією) у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656 .

Пунктом 6.41. Правил користування електричною енергією передбачено, що у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень.

В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, які необхідно вжити для усунення допущених порушень.

Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.

Акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача.

У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації).

Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, які зазначаються в акті, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Акт підписують тільки особи, які брали участь в контрольному огляді або технічній перевірці.

Згідно пункту 6.42. Правил користування електричною енергією на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Комісія з розгляду актів порушень створюється постачальником електричної енергії (електропередавальною організацією) і має складатися не менше ніж з трьох уповноважених представників постачальника електричної енергії.

Споживач має бути повідомлений про час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до призначеного дня засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії.

Згідно із підпунктом 2 пункту 2.1 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 562 від 04.05.2006, Методика застосовується у випадку пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр енергопостачальника чи інших заінтересованих сторін, індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному ПКЕЕ, або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження приладів обліку, установлених пломб та індикаторів.

Відповідно пункту 2.4. Методики у разі виявлення у споживача порушень ПКЕЕ, зазначених у підпунктах 1 - 4, 6 пункту 2.1 Методики, та за умови наявності договору про постачання електричної енергії для потреб струмоприймачів (електроустановок) щодо яких виявлено порушення (далі - Договір), зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 Методики, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення. У разі, коли вартість електричної енергії відповідно до виставлених за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення, менша вартості електричної енергії, оплаченої за період порушення, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості оплаченої електричної енергії. В інших випадках споживачу виписується рахунок на всю розраховану суму.

Пунктом 2.5. Методики передбачено, що у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2.1 цієї Методики, крім виявлення випадків фіксації індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (W, кВтгод) визначається за формулою:

W = P · t · K , (2.4)

доб доб в

де: P - потужність (кВт), визначена як:

а) сумарна максимальна потужність наявних у споживача на час складання акта про порушення ПКЕЕ струмоприймачів відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі);

б) потужність, обчислена виходячи зі струму навантаження електроустановки споживача при підключенні всіх наявних на час складання акта про порушення ПКЕЕ (струмоприймачів на максимальну потужність, визначеного на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (за умови відсутності паспортних даних всіх струмоприймачів, наявних у споживача на час складення акта про порушення ПКЕЕ, та якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі);

в) дозволена потужність для даної точки обліку, зазначена в Договорі (за умови, якщо потужність, визначена відповідно до положень підпунктів "а" або "б" цього пункту, перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, недопуску представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для перевірки інформації щодо сумарної максимальної потужності струмоприймачів, відмови споживача від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність);

t - тривалість роботи обладнання протягом доби (год.), що становить:

при однозмінній роботі споживача - t = 8;

при двозмінній роботі споживача - t = 16;

при тризмінній роботі споживача - t = 24;

при інших режимах роботи визначається на підставі Договору;

K (K ) - коефіцієнт використання струмоприймачів в.i

За умови згоди сторін коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним K = 0,5. У разі недосягнення в такої згоди та за умови недопуску споживачем представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для складення переліку струмоприймачів, про що має бути зазначено в акті про порушення, коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним K = 0,75.

Кількість днів у періоді, за який має здійснюватися перерахунок (Д , день), визначається за формулою

Д = Д + Д , (2.6)

пер пор усун

де: Д - кількість робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.

Перевіривши розрахунок завданих збитків за недовраховану електричну енергію суд дійшов висновку, що ПрАТ Київобленерго при прийнятті протокольного рішення комісії №200 від 19.07.2017 невірно визначено початкову дату періоду нарахування оперативно-господарської санкції, оскільки нарахування проведено за період з 05.10.2016 по 13.03.2017 в цілому без врахування дати останнього контрольного огляду лічильника №10006291 типу NP-О6ТD.МЕ.3F, що зафіксована актом №375597 від 07.02.2017 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб, встановлених на ньому.

Окрім цього, з розрахунку вартості необлікованої електричної енергії, здійсненого ПрАТ Київобленерго при прийнятті протокольного рішення комісії №200 від 19.07.2017, не вбачається, що відповідачем враховано проплати, які здійснювались ТОВ "У озера" на виконання умов договору №0584 від 29.11.2011 згідно платіжних доручень №8 від 13.01.2017 на суму 3945,18 грн., №39 від 30.01.2017 на суму 52300 грн., №52 від 13.02.2017 на суму 4290,64 грн. і №61 від 23.02.2017 на суму 47491,32 грн. (т.1., а.с. 57-58), та не зменшено суму до сплати на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за точкою обліку, на якій було виявлено порушення.

Статтею 235 Господарського кодексу України встановлено, що за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватись оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором.

Постановою Верховного Суду України від 04.04.2011 у справі № 2-24/912-2010, що є обов'язковою для застосування в силу статті 111 28 Господарського процесуального кодексу України, визначено, що рішення постачальника електричної енергії про нарахування вартості недоврахованої спожитої електроенергії є оперативно-господарською санацією.

Таким чином, обраний позивачем спосіб захисту свого права, а саме: вимога про скасування рішення комісії відповідача, відповідає способам, встановленим законодавством.

З урахуванням норм наведеного законодавства та встановлених обставин справи суд дійшов висновку про те, що ПрАТ Київобленерго при прийнятті протокольного рішення комісії №200 від 19.07.2017 невірно здійснено нарахування вартості недоврахованої спожитої електричної енергії, а тому, підставою (навіть єдиною) недійсності такого рішення може бути його невідповідність приписам законодавства (в тому числі, розрахунок за невірний період, який означає покладення в основу розрахунку неправильних вихідних даних), що є підставою для скасування оспорюваної господарської санкції.

Аналогічна позиція узгоджується з позицією Вищого господарського суду України, яка викладена в постановах від 20.06.2013 у справі №23/5005/780/2012, від 20.06.2013 у справі №6/5005/10803/2012, від 03.02.2014 у справі №2/5005/6944/2012, від 12.11.2014 у справі №910/2132/14 тощо.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку, що протокол засідання комісії ПрАТ Київобленерго №200 від 19.07.2017 по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.2017 є неправомірним та прийнятий з порушенням норм чинного законодавства.

04.12.2017 відповідач подав заяву (вх. №25877/17, т.1, а.с. 176) про припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмету спору, так як на засіданні комісії 01.12.2017, яке оформлено протоколом №100 було прийнято рішення про перерахунок суми оперативно-господарської санкції, нарахованої на підставі акту про порушення правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.2017.

З доданого до рішення розрахунку вбачається, що нарахування оперативно-господарської санкції здійснено за період з 08.02.2017 по 13.03.2017 з урахуванням сплаченої частини електричної енергії.

Позивач проти даного клопотання заперечив в повному обсязі.

Розглянувши вказане клопотання суд прийшов до висновку, що воно не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 1 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

У пункті 4.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.11.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку із відсутністю предмета спору (пункт 1 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилось неврегульованих питань.

Враховуючи, що в протокольному рішенні комісії ПрАТ Київобленерго №100 від 01.12.2017 відсутні посилання на скасування оперативно-господарської санкції, накладеної протокольним рішенням №200 від 19.07.2017, суд приходить до висновку, що між сторонами з даного приводу залишились неврегульовані питання, а клопотання відповідача про припинення провадження у справі задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що протокол засідання комісії №200 від 19.07.2017 по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.2017, є неправомірним та прийнятий з порушенням норм чинного законодавства позовні вимоги ТОВ "У озера" про його скасування є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються судом на відповідача.

Враховуючи вищезазначене, керуючись статями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України господарський суд

вирішив:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Скасувати рішення комісії по розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією №К034235 від 13.03.2017, яке оформлено протоколом №200 від 19.07.2017.

3. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Київобленерго" (код 23243188) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "У озера" (код 30844429)- 1600 (одна тисяча шістсот) грн. судового збору.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Н.Г. Шевчук

Дата підписання повного рішення: 11.12.2017.

Дата ухвалення рішення03.12.2017
Оприлюднено14.12.2017

Судовий реєстр по справі —911/2814/17

Ухвала від 08.08.2018

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 08.08.2018

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Постанова від 14.03.2018

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 27.01.2018

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Ухвала від 15.01.2018

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Мальченко А.О.

Рішення від 12.12.2017

Господарське

Господарський суд Київської області

Шевчук Н.Г.

Ухвала від 21.09.2017

Господарське

Господарський суд Київської області

Шевчук Н.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні