ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73424/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Харкевича В.П., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України РайкунО.С. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) що перебувають у володінні ДП Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, та сертифікації код ЄДРПОУ 02568360, адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 278.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, клопотання підтримує.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001548 від 22.11.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштам, виділеними у 2017 році закладам охорони здоров'я на закупівлю медичних виробів шляхом підроблення сертифікатів відповідності на вказані медичні вироби та реалізації за бюджетні кошти неякісних та не забезпечених гарантійним та сервісним обслуговуванням медичних виробів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу В.П., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у державному підприємстві Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, та сертифікації код ЄДРПОУ 02568360, адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 278, що можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, зокрема:

- сертифікати відповідності із наступними серіями та номерами:

UA.003.C.00024-16 від 17.05.2016; UA.003.C.00025-16 від 17.05.2016;

UA.003.C.00026-16 від 17.05.2016; UA.003.C.00033-16 від 24.06.2016;

UA.003.C.00034-16 від 24.06.2016; UA.003.C.00028-16 від 24.05.2016;

UA.003.C.00018-16 від 27.04.2016; UA.003.C.038-16 від 21.07.2016;

UA.003.C.046-16 від 08.08.2016; UA.003.C.048-16 від 08.08.2016;

UA.003.C.053-16 від 12.09.2016; UA.003.C.054-16 від 13.09.2016;

UA.003.C.056-16 від 20.09.2016; UA.003.C.060-16 від 04.10.2016;

UA.003.C.061-16 від 27.10.2016; UA.003.C.064-16 від 27.10.2016;

UA.003.C.067-16 від 07.11.2016; UA.003.C.069-16 від 09.11.2016;

UA.003.C.070-16 від 11.11.2016; UA.003.C.072-16 від 21.11.2016;

UA.003.C.073-16 від 21.11.2016; UA.003.C.074-16 від 23.11.2016;

UA.003.C.075-16 від 23.11.2016; UA.003.C.076-16 від 23.11.2016;

UA.003.C.078-16 від 25.11.2016; UA.003.C.079-16 від 30.11.2016;

UA.003.C.083-16 від 02.12.2016; UA.003.C.084-16 від 02.12.2016;

UA.003.C.087-16 від 12.12.2016; UA.003.C.090-16 від 19.12.2016;

UA.003.C.091-16 від 19.12.2016; UA.003.C.092-16 від 22.12.2016;

UA.003.C.001-17 від 17.01.2017; UA.003.C.004-17 від 24.01.2017;

UA.003.C.006-17 від 27.01.2017; UA.003.C.007-17 від 27.01.2017;

UA.003.C.008-17 від 03.02.2017; UA.003.C.009-17 від 08.02.2017;

UA.003.C.014-17 від 28.02.2017; UA.003.C.015-17 від 10.03.2017;

UA.003.C.019-17 від 29.03.2017; UA.003.C.020-17 від 29.03.2017;

UA.003.C.022-17 від 07.04.2017; UA.003.C.023-17 від 07.04.2017;

UA.003.C.026-17 від 12.04.2017; UA.003.C.027-17 від 20.04.2017;

UA.003.C.028-17 від 24.04.2017; UA.003.C.029-17 від 03.05.2017;

UA.003.C.031-17 від 15.05.2017; UA.003.C.032-17 від 24.05.2017;

UA.003.C.034-17 від 30.05.2017; UA.003.C.035-17 від 30.05.2017;

UA.003.C.036-17 від 30.05.2017; UA.003.C.038-17 від 31.05.2017;

- заявки про проходження оцінки відповідності та на видачу указаних вище сертифікатів відповідності, що подавались виробником або уповноваженими представниками до ДП "ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" , опитувальні анкети, а також документи, що підтверджували повноваження заявника (договори,що укладені між заявником та виробником медичного виробу на підставі яких діяв заявник під час представлення інтересів, довіреності на представлення інтересів виробника або уповноваженого виробника, тощо);

- протоколи відібрання зразків медичних виробів для випробувань та досліджень, а також протоколи випробувань медичних виробів та досліджень, за результатами яких було прийнято рішення про видачу указаних вище сертифікатів відповідності;

- матеріалів експертиз, випробувань, що проведені державним підприємством під час експертизи поданих заявником документів, які подавалось для отримання указаних вище сертифікатів;

- матеріалів експертиз, випробувань, що проведені державним підприємством з медичними виробами на які були надані указані вище сертифікати;

- опис технічного файлу виробника із зазначенням відомостей про розділи, глави та кількість сторінок, на медичні вироби, на які були надані зазначені вище сертифікати відповідності;

- інструкції по застосуванню та маркування на медичні вироби, на які державним підприємством надано зазначені вище сертифікати відповідності;

- товарно-транспортні документи (товарно-транспортні накладні, інвойси, CMR, коносаменти, рахунки фактури, митні декларації, тощо) на медичні вироби, які подавались заявником з метою отримання указаних вище сертифікатів відповідності,

- рішення державного підприємства про видання указаних вище сертифікатів відповідності;

- порядок проведення робіт з оцінки відповідності продукції на ДП "ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" , а також наказ про його затвердження;

- документ, яким регламентовано в державному підприємстві процедуру відбору зразків та їх ідентифікацію, направлення у лабораторії, та наказ про його затвердження;

- положення про структурний підрозділ ДП "ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" , який здійснює роботи з оцінки відповідності медичних виробів, штатний розпис із зазначенням посад, прізвища, ім'я, по-батькові та ідентифікаційного номеру осіб, які здійснюють указані роботи, а також документи про підтвердження кваліфікації указаних працівників,

- перелік осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові та ідентифікаційного номеру, які залучались державним підприємством для здійснення робіт з оцінки відповідності медичних виробів на які були видані указані вище сертифікати;

- перелік лабораторій ДП "ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" та їх акредитаційні документи, на яких проводились експертизи та випробування медичних виробів, сертифікати яких указані вище;

- актів перевірки ДП "ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" , що проводились Національним агентством з акредитації України за 2016, 2017 роки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Службовим особам ДП Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, та сертифікації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/73424/17-к

Примірник 2 та завірену копію надано слідчому Руденку П.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Дата ухвалення рішення 26.12.2017
Зареєстровано 29.12.2017
Оприлюднено 29.12.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону