ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/46935/17

Провадження № 1-кс/761/29628/2017

У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Гошовським Р.М., згідно якого просить тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) (01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 42), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22017000000000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року службові особи ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) вчинили заволодіння грошовими коштами ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) шляхом зловживання своїм службовим становищем в сумі понад 6 500 000 грн. Так, у 2017 році службові особи ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) уклали договори із ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426), на підставі яких перераховані грошові кошти в сумі понад 6 500 000 грн. на рахунки ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426). При цьому, встановлено, що ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) відсутні за місцями реєстрацій та використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються. Тому, формально великим платникам ПДВ збільшуються витрати та незаконно формується податковий кредит. На даний час представники реального сектору економіки використовують реквізити вищевказаних підконтрольних фіктивних підприємств для здійснення безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин в результаті чого ухиляються від сплати податків. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування реальності господарських операцій між ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) у 2017 році із ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426), виконавців рукописних записів на вказаних фінансово-господарських документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374), що становлять комерційну таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22017000000000388 від 19.10.2017 розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) (01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 42).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) (01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 42).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) (01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 42), з можливістю зробити копії, а саме документів, щодо фінансово-господарських відносин ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) та ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) і ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) за 2017 рік:

-оригінали договорів, контрактів між ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) та ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, додаткових угод та змін до них, а також специфікацій та додатків до них;

-оригінали видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом щодо виконання договорів, контрактів тощо між ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) та ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426);

-копії сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність щодо виконання договорів, контрактів тощо між ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) та ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426),

-копії платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами щодо виконання договорів, контрактів тощо між ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) та ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426),

-роздруківки регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях,

-роздруківки регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 Товари , 26 Готова продукція інші), які відображають залишки товарів станом на 01.10.2017 р., збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.10.2017 р. по 31.10.2017 р. та залишки товару станом на 31.10.2017 р. у розрізі номенклатури товару,

-копії дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо) щодо виконання договорів, контрактів тощо між ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) та ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426),

-оригінали документів, які підтверджують подальшу реалізацію матеріальних цінностей, придбаних у ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426),

-роздруківки обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426);

-копії наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374), які працювали на займаних посадах у 2017 році, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 27.12.2017
Зареєстровано 02.01.2018
Оприлюднено 04.01.2018

Судовий реєстр по справі 761/46935/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.12.2017 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.12.2017 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/46935/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону