ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

15 серпня 2017 рокусправа № 804/8452/16

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії: головуючий суддя: Сафронової С.В.

судді: Чепурнова Д.В. Мельника В.В.

за участю секретаря судового засідання: Царьової Н.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі апеляційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління ДФС на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2017 року

у адміністративній справі № 804/8452/16 за позовом Публічного акціонерного товариства АрселорМіттал Кривий Ріг до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління ДФС про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

в с т а н о в и л а :

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2017 року задоволено адміністративний позов Публічного акціонерного товариства АрселорМіттал Кривий Ріг , визнано протиправним та скасовано прийняте Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління ДФС податкове повідомлення-рішення форми В1 від 04.10.2016 року № 0000191403, яким позивачу було зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на 28 218 676 грн., та накладено штрафні (фінансові) санкції у розмірі 14 109 338,00 грн.

Зазначена постанова суду першої інстанції оскаржена до апеляційної інстанції відповідачем по справі з підстав порушення норм матеріального права та не дослідження всіх обставин справи, що мають значення для вирішення питання по суті, зокрема, наявних в матеріалах справи доказів, які беззаперечно підтверджують порушення позивачем п.44.1, ст.44, пп. а п. 198.1 та абзаців першого і другого пп. 198.3 ст. 198 п.200.1, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу, пп.1 п. 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 за № 21 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за №159/28289, що призвело до завищення суми податкового кредиту на загальну суму ПДВ у розмірі 28 218 676 грн. та завищення суми податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на загальну суму 28 218 676 грн., внаслідок чого СДПІ у м. Дніпропетровську було винесено податкове повідомлення-рішення від 04.10.2016 форми В1 №0000191403, яким підприємству зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ на 28 216 676 грн. та накладено штрафні (фінансові) санкції у розмірі 14 109 338 грн. З урахуванням наведеного, апелянт просить дану постанову суду першої інстанції скасувати і прийняти нову постанову про відмову у задоволені вимог позивача в повному обсязі.

Апеляційна скарга відповідача мотивована тим, що встановлена під час перевірки ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг не реальність його взаємовідносин з зазначеними в акті перевірки контрагентами-постачальниками ТМЦ, робіт та послуг - були зроблені на підставі аналізу наданих позивачем до перевірки: паперових носіїв за формою первинних документів; договорів, баз даних АІС Податковий блок , податкової інформації від інших податкових органів, що містить підтвердження нереальності здійснення господарських операцій, а також наявності кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100040000106 від 04.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 212 КК України, стосовно посадових осіб ТОВ Варуна Торг (по відносинам з ТОВ Прайд-Компані ), яке виступає в ланцюгу постачання алюмінію вторинного АВ 87 на адресу ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг , встановлення неможливості реального виконання господарських операцій контрагентами позивача (із-за відсутності достатньої кількості працівників, основних засобів, та неможливості встановлення походження товару, і невідповідності між наданими паперовими носіями до перевірки та даними АІС Податковий блок, тощо); та у зв'язку з ненаданням до перевірки позивачем належним чином оформлених документів, якими б було підтверджено виконання умов укладених з контрагентами договорів (зокрема: дозволу замовника на виконання будівельно-монтажних робіт субпідрядними організаціями; належним чином оформлених сертифікатів якості (відповідності) ТМЦ; журналу видачі довіреностей; належним чином оформлених первинних документів щодо руху (транспортування) ТМЦ від постачальників-контрагентів (товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, заявки, подорожні листи тощо); присутності працівників виконавця або субпідрядників на місцях проведення ремонтних робіт (перевіреною не встановлено фактичного виконавця ремонтних робіт); присутності (наявність) машин та механізмів підрядника (субпідрядника) на контрольно-пропускних пунктах, об'єктах будівництва, будівельних майданчиках; руху ТМЦ по ланцюгу постачання без встановлення його реального походження, належно оформлених актів виконаних робіт (наданих послуг) з детальною інформацією (розшифровкою) про підстави формування вартості охоронних послуг та залізничного тарифу, і т.д.), що у сукупності за твердженням апелянта свідчить про відсутність реально вчинених господарських операцій та про юридичну дефектність наданих позивачем до перевірки первинних документів, і відповідно свідчить про відсутність у позивача правових підстав для включення до складу податкового кредиту з податку на додану сум, зазначених в формально складених і недостовірних документах

В письмових запереченнях проти апеляційної скарги відповідача, позивач вказуючи на безпідставність доводів Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління ДФС, просить залишити прийняту 23.02.2017 року з дотримання норм матеріального та процесуального права і на підставі ґрунтовного аналізу усіх обставин справи, законну та обґрунтовану постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду - без змін.

Заперечення позивача проти апеляційної скарги мотивовані тим, що твердження податкового органу про: неналежне виконання умов укладених договорів між позивачем та контрагентами-постачальниками; дефектності частини первинних документів, копії яких було надано до перевірки та відсутності первинних документів, наявність яких є обов'язковою (зокрема: сертифікатів якості (відповідності) ТМЦ; журналу видачі довіреностей, для встановлення осіб, які приймали участь безпосередньо при здійсненні господарської операції; товарно-транспортних накладних, заявок, подорожніх листів тощо; дозволів замовника на виконання будівельно-монтажних робіт субпідрядними організаціями; доказів присутності працівників Виконавця або субпідрядників на місцях проведення ремонтних робіт; доказів присутності (наявності) машин та механізмів підрядника (субпідрядника) на контрольно-пропускних пунктах, об'єктах будівництва, будівельних майданчиках) - не відповідають дійсності, оскільки позивачем було долучено до матеріалів справи і судом перевірено та надана відповідна оцінка усім первинним документам на підставі яких ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг формувало податковий облік. Акцентує увагу апеляційного суду на те, що посилання відповідача на результати документальних позапланових перевірок контрагентів позивача, та контрагентів третьої і четвертої ланки (контрагентів контрагента позивача) на предмет дотримання ними вимог податкового та валютного законодавства, результатами яких виявлені порушення цими особами вищевказаних вимог - не повинні братися до уваги, оскільки згідно статті 61 Конституції України відповідальність має індивідуальних характер, поширюється на діяння, що визнаються законом протиправними та були вчинені саме цим платником податків, а притягнення суб'єкта права до юридичної відповідальності за діяння, що були вчинені іншими особами, згідно з законом неможливе.

Крім того, в письмових запереченнях позивач вказує на підтвердження правомірності формування ним сум податкового кредиту, які в подальшому трансформувались у спірні суми від'ємного значення та бюджетного відшкодування, а також на реальність господарських операцій з контрагентами по взаємовідносинами з якими сформовані такі суми податкового кредиту, що підтверджено наданими ним до суду первинними документами: договорами, видатковими накладними, актами приймання-передачі, документами щодо транспортування товарів (залізничні накладні, товарно-транспортні накладні), виписками банку, які у сукупності свідчать про товарний та оплатний характер господарських відносин підприємства позивача з його контрагентами.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, перевіривши матеріали справи та правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального права, і юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга відповідача не підлягає задоволенню, а постанова суду першої інстанції - не може бути скасована з наведених в апеляційній скарзі підстав, оскільки судом першої інстанції правильно було встановлено предмет спору і характер спірних правовідносин у цій справі, а за результатом їх перевірки, та оцінки доводів позивача і відповідача з приводу обставин виниклого спору, судом надано належну фактичну і правову оцінку оскаржуваному у цій справі податковому повідомленю-рішенню, прийнятого відповідачем на підставі викладених в акті перевірки висновків, які не лише не відповідають фактичним обставинам і долученим до матеріалів справи письмовим доказам, а й суперечать визначеним ч.3 ст.2 КАС України критеріям правомірності рішення суб'єкта.

Так, судом першої інстанції встановлено та матеріалами справи підтверджено, що оскаржуване у цій справі позивачем податкове повідомлення-рішення форми було винесено Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління ДФС на підставі акту перевірки від 26.09.2016 року №17/28-01-51-03/24432974 (а.с.8-131 т.1), складеного за результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг з питання дотримання вимог податкового законодавства при формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість по здійсненим фінансово-господарським операціям з контрагентами: ТОВ Прайд-Компані - лютий, березень 2016 року; ТОВ Торгівельний будинок Брянківська вугільна компанія - січень, лютий 2016 року, ТОВ Кривбасметалстіл - лютий, березень 2016 року; ТОВ ЕСК ; ТОВ Електропостачзбут ) - лютий, березень 2016 року; ТОВ Тателектромаш-сервіс лютий 2016 року; ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 36876257) березень 2016 року, ТОВ Нікопольський металургійний завод (код за ЄДРПОУ 39389118) лютий, березень 2016 року, ТОВ Будівельно-монтажне управління №30 (код за ЄДРПОУ 37663782) березень 2016 року, ПП "СІГМА" (код за ЄДРПОУ 30179160) січень, лютий 2016 року, ТОВ Голметресурс (код за ЄДРПОУ 34561966) лютий, березень 2016 року, ТОВ Науково- виробниче підприємство Адамант (код за ЄДРПОУ 35928576) лютий, березень 2016 року, ТОВ "ПРОМЛІГА" (код за ЄДРПОУ 32693427) березень 2016 року, ТОВ НВО Укрмехремчермет (код за ЄДРПОУ 30558043) березень 2016 року, ТОВ Стройбетон (код за ЄДРПОУ 31735675) березень 2016 року, ТОВ МК-Монтаж (код за ЄДРПОУ 33452566) лютий, березень 2016 року, ПП Виробниче об'єднання Укрпромсірвіс (код за ЄДРПОУ 30502268) березень 2016 року, ТОВ Реммаркбуд (код за ЄДРПОУ 31932903) лютий, березень 2016 року, ТОВ Тондо (код за ЄДРПОУ 31736464) березень 2016 року, ТОВ "ХАЙТЕК" (код за ЄДРПОУ 32264603) грудень 2015 року, лютий, березень 2016 року, ТОВ Бел-Пак (код за ЄДРПОУ 31867211) лютий, березень 2016 року, Концерн Стальпромбуд (код за ЄДРПОУ 32098749) січень, лютий, березень 2016 року, ПП "ГЕФЕСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 36041151) лютий, березень 2016 року, ТОВ "ЧАЛЕКС" (код за ЄДРПОУ 33874194) лютий, березень 2016 року, ТОВ Треі-Україна (код за ЄДРПОУ 31385781) березень 2016 року, ТОВ Науково-виробниче підприємство Електропривід- ЛТД (код за ЄДРПОУ 36033329) березень 2016 року, ТОВ Торговий дім Турбогазтехнологія (код за ЄДРПОУ 30499271) березень 2016 року, ТОВ Валкос Груп (код за ЄДРПОУ 31271159) лютий, березень 2016 року, ПП Ювікс (код за ЄДРПОУ 30166455) березень 2016 року, ТОВ Еталонбудсервіс (код за ЄДРПОУ 32692643) березень 2016 року, ТОВ Сьор-Реф Груп (код за ЄДРПОУ 35862086) березень 2016 року, ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" (код за ЄДРПОУ 32975543) березень 2016 року, ТОВ Проммонтаж-М (код ЄДРПОУ 31123763) лютий 2016 року, ТОВ "ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ" (код за ЄДРПОУ 32693626) лютий, березень 2016 року, ТОВ "ІНКОРПОРАЦІЯ" (код за ЄДРПОУ 30001349) березень 2016 року, ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код за ЄДРПОУ 33453203) березень 2016 року, ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" (код за ЄДРПОУ 35460521) грудень 2015 року, березень 2016 року, ТОВ Торгово-промислова компанія Омега-Автопоставка (код за ЄДРПОУ 33010822) березень 2016 року, ТОВ "ПКП "УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (код за ЄДРПОУ 34488965) лютий 2016 року, ТОВ "ДНІПРОГУМА" (код за ЄДРПОУ 33287328) березень 2016 року, ТОВ Торгівельно-промислове об'єднання Аріста (код за ЄДРПОУ 33221885) березень 2016 року, ТОВ Процесс-Інжиніринг (код за ЄДРПОУ 35000732) березень 2016 року, ТОВ Втормет Консалтінг (код за ЄДРПОУ 37334266) лютий, березень 2016 року, ТОВ "МАРКЕТ ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 38865577) березень 2016 року, ТОВ "МЖК ГРУП" (код за ЄДРПОУ 31953855) лютий, березень 2016 року, ТОВ Будівельно-інженирінгове підприємство Інвеститор (код за ЄДРПОУ 20197565) лютий, березень 2016 року, ТОВ Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг (код за ЄДРПОУ 33856547) лютий, березень 2016 року, ТОВ УКР МЕТ (код за ЄДРПОУ 32757375) лютий, березень 2016 року.

За висновками зазначеного Акту від 26.09.2016 року №17/28-01-51-03/24432974, відповідачем під час перевірки було встановлено порушення позивачем вимог п.44.1 ст.44, пп. а п.198.1 та абзаців першого та другого пп.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, та пп.1 п.4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року за № 21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 різку за № 159/28289 (далі - Порядок № 21), що призвело до завищення суми податкового кредиту на загальну суму податку на додану вартість у розмірі 28 218 676,00 грн., та завищення суми податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на загальну суму 28 218 676,00 грн.

Тобто, підставою для ухвалення податкового повідомлення-рішення форми В1 від 04.10.2016 року № 0000191403 про зменшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ на 28 216 676 грн. та накладення штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 14 109 338 грн. (а.с.7 т.1), став висновок податкового органу про незаконне формування позивачем податкового кредиту з ПДВ за безтоварними операціями із зазначеними в акті контрагентами-постачальниками, які не опосередковувалися реальним виконанням внаслідок відсутності у контрагентів позивача достатньої кількості працівників і основних фондів, рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, об'єктивно необхідних для провадження господарської діяльності та виконання спірних поставок.

На обґрунтування цього висновку податкова інспекція посилається на відсутність та ненадання належним чином оформленого документального підтвердження щодо: руху ТМЦ по ланцюгу постачання без встановлення його реального походження; надання дозволу замовника на виконання будівельно-монтажних робіт субпідрядними організаціями; присутність працівників виконавця або субпідрядників на місцях проведення ремонтних робіт (перевіреною не встановлено фактичного виконавця ремонтних робіт); присутність (наявність) машин та механізмів підрядника (субпідрядника) на контрольно- пропускних пунктах, об'єктах будівництва, будівельних майданчиках; а також на невідповідність між наданими позивачем до перевірки паперовими носіями та даними АІС Податковий блок і податкової інформації від інших податкових органів, що містить підтвердження нереальності здійснення господарських операцій; на наявність кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100040000106 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 212 КК України, стосовно посадових осіб ТОВ Варуна Торг (ЄДРПОУ 40044546), яке виступає в ланцюгу постачання алюмінію вторинного АВ 87 на адресу ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг , що у сукупності свідчить про нереальність взаємовідносин ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг із зазначеними в акті контрагентами-постачальниками, та відповідно позбавляє позивача права на формування суми податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку.

За змістом п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження., створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем достачання яких є митна територія України; г)ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту відповідно до пункту 198.2 статті 198 Податкового кодексу вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, а згідно пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу; протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

При цьому, підстави не можливості віднесення до податкового кредиту суми податку, чітко визначено пунктом 198.6 ст.198 Подактового кодексу, а порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення таких розрахунків прописано у ст.200 Податкового кодексу України, дотримання яких було предметом дослідження судом першої інстанції під час вирішення виниклого у цій справі спору.

Під час розгляду по суті позовних вимог ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг щодо неправомірності ухвалення спірного податкового повідомлення-рішення про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на 28 218 676 грн., та накладення штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 14 109 338,00 грн., суд першої інстанції виходячи з положень п.198.1 п.198.3 ст.198, п.200.1 п.200.4 ст.200, п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України, Порядку № 21 та ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні детально дослідив долучені до матеріалів адміністративної справи первинні облікові документи на купівлю товарів (робіт, послуг) та податкові накладні, що складалися за результатом здійснення господарських відносин між позиваем та його контрагентами, і інші письмові докази, на підставі системного аналізу яких суд дійшов обґрунтованого висновку про відповідність встановленим законодавством вимогам та належне оформлення позивачем первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з переліченими в акті контрагентами, які містять в собі несуперечливу й достовірну інформацію про реальність виконання відповідних господарських операцій, та відображать реальні зміни майнового стану платника податків-позивача.

Судова колегія в повному обсязі погоджується з наведеними висновками суду першої інстанції, оскільки позивачем підтверджено правомірність та обґрунтованість сформованого ним податкового кредиту по взаємовідносинам в перевіряємий період з поставщиками ТМЦ: ТОВ Будівельно-інженирінгове підприємство Інвеститор , ТОВ "ПРОМЛІГА" , ТОВ Торговий дім Турбогазтехнологія , ПП Виробниче об'єднання Укрпромсірвіс , ТОВ НВО Укрмехремчермет , ТОВ Науково-виробниче підприємство Електропривід-ЛТД , ТОВ МК-Монтаж , ТОВ Треі-Україна , ТОВ Стройбетон , ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОПЛЮС" , ТОВ Торгівельно-промислове об'єднання Аріста , ТОВ Валкос Груп , ТОВ "ДНІПРОГУМА" , ТОВ фірма Електропостачзбут , ТОВ Нікопольський металургійний завод , ТОВ Торгово-промислова компанія Омега-Автопоставка , ТОВ "ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ" , ТОВ СЬОР-РЕФ ГРУП , ТОВ Тателектромаш-сервіс , ТОВ Науково-виробниче підприємство Адамант , ПП Ювікс , а також поставщиками послуг і робіт: ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" , ТОВ Еталонбудсервіс , ТОВ Проммонтаж-М , ТОВ Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг , ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" , ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" , ТОВ Прайд-Компані , ТОВ ЕСК , Концерн Стальпромбуд , ПП Виробниче об'єднання Укрпромсірвіс , ТОВ "ЧАЛЕКС" , ТОВ Торгівельний будинок Брянківська вугільна компанія , ТОВ Втормет Консалтінг , ТОВ "МАРКЕТ ІНВЕСТ" , ТОВ УКР МЕТ , ТОВ Кривбасметалстіл , ТОВ Будівельно-монтажне управління №30 , ТОВ "МЖК ГРУП" , ТОВ Тондо , ПП "ГЕФЕСТ ПЛЮС" , ПП "СІГМА" , ТОВ Науково-виробниче підприємство Електропривід-ЛТД , ТОВ МК-Монтаж , ТОВ "ХАЙТЕК" , ТОВ Треі-Україна , ТОВ "НВП "АДАМАНТ" , ТОВ Реммаркбуд , ТОВ Бел-Пак , ТОВ Голметресурс , ТОВ "ІНКОРПОРАЦІЯ" , ТОВ Процесс-Інжиніринг , ТОВ "ПКП "УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" , про що свідчать долучені до матеріалів справи належно оформлені письмові докази, якими беззаперечно підтверджується реальність вчинюваних господарських операцій, які спичинили зміну руху активів та зміну стану зобов'язань позивача, як платника податку, внаслідок придбання ним товарів (послуг, робіт), що використовувалися ним у своїй господарській діяльності.

На спростування наведених в Акті перевірки висновків податкового органу про спрямованість господарських операцій позивача з переліченими в Акті перевірки контрагентами на отримання (надання) податкової вигоди з метою штучного формування податкового кредиту (а.с.12 т.1), суд першої інстанції перевіривши долучені до матеріалів адміністративної справи копії первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою позивачем податків на предмет їх відповідності положенням Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон від 16.07.99 N 996-XIV), Положенню про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 року №88 (далі - Положення №88), Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом міністерства Фінансів України № 99 (далі - Інструкція № 99), і Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997 року (далі - Правила перевезень №363), дійшов обґрунтованого висновку про безпідставність тверджень відповідача щодо: відсутності у позивача (нелнадаання до перевірки) паперових носіїв за формою первинних документів та дефектності наявних у позивача первинних документів; а також про неналежне виконання умов укладених договорів між ПАТ Арселор Міттал Кривий Ріг та його контрагентами-постачальниками, оформлення паперовими носіями за формою первинних документів господарських операцій без фактичного їх здійснення, оскільки в дійсності позивачем до перевірки контролюючого органу надавалися усі первинні документи, що оформлювалися при проведенні кожної господарської операції (перелік яких по кожному контрагенту наведено в додатках до акту перевірки), які за своєю формою та суттністю відповідають вимогам чинного законодавства, і обсяг яких є достатнім для виникнення у позивача права на формування податкового кредиту, що підтверджено матеріалами справи та не спростовано відповідачем під час вирішення спору у цій справі судом першої та апеляційної інстанції.

Судова колегія погоджуючись з наведеними висновками суду першої інстанції, додатково акцентує увагу на наявності в первинних та інших документах позивача усіх обов'язкових за законом реквізитів, усієї необхідної інформації про зміст та обсяг господарських операцій, які узгоджуються між собою, а також те, що з цих документів чітко прослідковується реальний характер господарських операцій між позивачем та його контрагентами, в т.ч. рух активів у процесі здійснення господарських операцій, та використання позивачем отриманого товару (послуг, робіт) у власній господарській діяльності, що повністю узгоджується із спеціальними нормами податкового законодавства, які встановлюють кваліфікуючі ознаки первинних документів для цілей податкового обліку. Зокрема, з наведеною в п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України ознакою достовірності первинних документів, тобто, відображенням реального змісту вчиненої господарської операції, та ст.1 Закону від 16.07.99 N 996-XIV якою визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Погоджується судова колегія також з наведеними в рішенні суду першої інстанції обґрунтуваннями не прийняття до уваги доводів відповідача про неправомірність віднесення позивачем до складу свого податкового кредиту сум податку на додану вартість внаслідок відсутності у позивача або ненадання належним чином оформлених по господарським операціям з контрагентами (ТОВ Прайд-Компані , ТОВ Торгівельний будинок Брянківська вугільна компанія , ТОВ Кривбасметалстіл ,ТОВ ЕСК , ТОВ фірма Електропостачзбут , ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОПЛЮС" , ТОВ Нікопольський металургійний завод , ТОВ Будівельно-монтажне управління №30 , ПП "СІГМА" , ТОВ Голметресурс , ТОВ СЬОР-РЕФ ГРУП , ТОВ Тателектромаш-сервіс , ТОВ Науково-виробниче підприємство Адамант , ПП Ювікс , ТОВ "ПКП "УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" , ТОВ "ПРОМЛІГА" , ТОВ НВО Укрмехремчермет , ТОВ Стройбетон , ТОВ МК-Монтаж , ПП Виробниче об'єднання Укрпромсірвіс , ТОВ Реммаркбуд , ТОВ Тондо ТОВ "ХАЙТЕК" ,ТОВ Бел-Пак , Концерн Стальпромбуд , ПП "ГЕФЕСТ ПЛЮС" , ТОВ "ЧАЛЕКС" , ТОВ Треі-Україна , ТОВ Науково-виробниче підприємство Електропривід-ЛТД , ТОВ Торговий дім Турбогазтехнологія , ТОВ Валкос Груп , ТОВ Еталонбудсервіс , ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" , ТОВ Проммонтаж-М ТОВ "ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ" ТОВ "ІНКОРПОРАЦІЯ" ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" , ТОВ Торгово-промислова компанія Омега-Автопоставка , ТОВ "ДНІПРОГУМА" , ТОВ Торгівельно-промислове об'єднання Аріста , ТОВ Процесс-Інжиніринг , ТОВ Втормет Консалтінг , ТОВ "МАРКЕТ ІНВЕСТ" , ТОВ "МЖК ГРУП" , ТОВ Будівельно-інженирінгове підприємство Інвеститор , ТОВ Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг , ТОВ УКР МЕТ ): сертифікатів якості (відповідності) ТМЦ; журналу видачі довіреностей; первинних документів щодо руху (транспортування) ТМЦ від постачальників-контрагентів (товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, заявок, подорожних листів, тощо); а також документального підтвердження надання дозволу замовника на виконання будівельно-монтажних робіт субпідрядними організаціями, присутності працівників виконавця або субпідрядників на місцях проведення ремонтних робіт, присутності (наявності) машин та механізмів підрядника (субпідрядника) на контрольно-пропускних пунктах, об'єктах будівництва, будівельних майданчиках.

Так, суд першої інстанції посилаючись на формальність наведених в попередньому абзаці доводів податкового органу правильно зазначив, що: сертифікати якості товару видаються безпосередньо виробником товару на підтвердження відповідності продукції певним нормативним вимогам і стандартам якості, які супроводжують продукцію, тобто, надходять разом з продукцією на склад, зберігаються та передаються в цехи для використання, і після використання продукції сертифікати не зберігаються, оскільки не є первинними документами в розумінні Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , та не використовуються для бухгалтерського обліку господарських операцій; а ведення журналу видачі довіреностей після 01.01.2015 року не є обов'язковим.

Крім того, із змісту акту перевірки судовою колегією встановлено, що позивачем надавалися посадовим особам відповідача, а останніми перевірялися: сертифікати якості, які містять інформацію щодо якісних показників ТМЦ, від яких залежить вартість ТМЦ (вологість, зольність тощо); а також журнал видачі довіреностей на одержання цінностей ведеться на підприємстві та оформлений на виконання п.13 Інструкції №99 лист за підписом керівника, яким постачальники повідомлялися про зразок печатки (штампу), якою матеріально відповідальна особа, що буде приймати цінності, завіряє на супровідних документах (накладній, акті, ордері тощо) свій підпис про одержання цінностей.

Щодо ненадання позивачем до перевірки товарно-транспортних накладних та іншої товарно-транспортної документації, обов'язкова наявність яких передбачена умовами договорів з його контрагентами, суд першої інстанції обґрунтовано зазначив, що Правила перевезень № 363 фактично лише встановлюють права, обов'язки та відповідальність власників автомобільного транспорту (перевізників), та не є у даному спірному випадку документами первинного бухгалтерського і податкового обліку, що підтверджують обставини придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей та є обов'язковими для їх обліку і зберігання позивачем, оскільки за умовами договорів позивача з його контрагентами-постачальниками, транспортування ТМЦ, машин і механізмів підрядника (субпідрядника) здійснювалося постачальниками товарів (послуг).

Обговорюючи доводи апеляційної скарги відповідача щодо відсутності у позивача належного документального підтвердження фактів придбання товарів (послуг та робіт) у його котрагентів, судова колегія виходить з того, що юридична дефектність первинних документів не дозволяє формувати дані податкового обліку в тому разі, якщо ці документи не відображають реального змісту господарської операції або якщо така дефектність могла бути об'єктивно встановлена особою, що використовує ці документи, тобто, позивачем у цій справі під час формування даних податкового обліку, оскільки окремі недоліки оформлення деяких документів не повинно бути підставою для позбавлення позивача його законних прав добросовісного платника податків.

В даному випадку, судом першої інстанції за матеріалами справи безспірно встановлена, а апеляційною інстанцією перевірена та підтверджена правомірність поведінки позивача в перевіряємий відповідачем період, фактичне здійснення позивачем господарських операцій поставки товарів (послуг, робіт) з зазначеними в акті перевірки контрагентами, і складення первинних документів саме за результатами цих операцій, дослідження та оцінка яких по кожному із контрагентів позивача окремо та у їх сукупності свідчить про їх достовірність, і їх відповідність вимогам ст.9 Закону від 16.07.99 N 996-XIV, ст.44 Податкового кодексу України, п.2.4 Положення № 88.

Реальність (товарність) здійснених в перевіряємий період ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" господарських операцій, підтверджується змістом правочинів, укладених ним з означеними в Акті перевірки суб'єктами господарювання, які безпосередньо пов 'язанні з господарською діяльністю позивача, що визначена основною згідно ЄДРПОУ, та в яких позивач чітко проговорив зі своїми контрагентами: предмет договору, вартість та якість товару (послуг, робіт), строки та умови поставок товару (послуг, робіт), обов'язки сторін, порядок здачі і приймання товару (послуг, робіт), платежі і розрахунки, відповідальність сторін, термін дії договору, порядок врегулювання спорів, гарантійні зобов'язання, охорона праці, та інші умови договору і форс-мажори. Зокрема, це підтверджується змістом договорів, контрактів, та додаткових угод: №193 від 04.01.2015, №192 від 04.01.2015, № 513 від 16.02.2016 - з ТОВ Дорводгазбут ; № 2658 від 27.05.2015 - з ТОВ БІП Інвеститор ; №4000 від 25.11.2015 і № 152 від 12.01.2016 - з ТОВ Еталонбудсервіс ; №628 від 26.02.2016 - ТОВ Проммонтаж-М ; № 472 від 10.02.2016 і № 2500 від 23.06.2014 - з ТОВ Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг ; №4065 від 05.12.2014 - з ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" ; №10 від 13.12.2013 - з ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" ; №1756 від 26.03.2015 - з ТОВ Прайд-Компані ; №755 від 10.03.2016 - з ТОВ "ПРОМЛІГА" ; №194 від 14.01.2016 і №3545 від 14.09.2015 - з ТОВ Торговий дім Турбогазтехнологія ; № 3377 від 25.08.2015, № 555 від 26.02.2016 і № 118 від 30.12.2016 - з ТОВ ЕСК ; № 3250 від 06.08.2015 - з Концерн Стальпромбуд ; № 200 від 06.01.2015, № 2895 від 25.06.2015 - з ПП Виробниче об'єднання Укрпромсірвіс ; № 3385 від 26.09.2014 (з додаткм 7) - з ТОВ "ЧАЛЕКС" ; № 2745 від 12.06.2015 і № 4125 від 09.12.2014 - з ТОВ Торгівельний будинок Брянківська вугільна компанія ; № 5 і № 6 від 16.12.2015 - з ТОВ Втормет Консалтінг ; № 10 від 16.12.2015 і № 11 від 16.12.2015 - з ТОВ "МАРКЕТ ІНВЕСТ" ; № 1 і № 2 від 16.12.2015 - з ТОВ УКР МЕТ ; № 13.12.2014 - з ТОВ Кривбасметалстіл ; № 502 і № 503 від 16.01.2015 та № 2393 від 14.02.2015 і № 2100 від 22.04.2015 - з ТОВ Будівельно-монтажне управління №30 ; № 170 від 19.01.2016, № 380 від 02.02.2016, № 630 від 26.02.2016 - з ТОВ "МЖК ГРУП" ; № 590 від 23.02.2016, № 2385 від 20.05.2015, № 3940 від 19.11.2015 - з ТОВ Тондо ; № 2196 від 29.04.2015, № 330 від 29.01.2016, № 2506 від 25.05.2015 - з ПП "ГЕФЕСТ ПЛЮС" ; №1138 від 13.03.2012 - з ПП "СІГМА" ; №3586 від 18.09.2015 і №3839 від 27.10.2015 - з ТОВ НВО Укрмехремчермет ; №2868 від 22.06.2015 і №362 від 01.02.2016 - з ТОВ Науково-виробниче підприємство Електропривід-ЛТД ; №3877 від 30.10.2015 і №3932 від 12.11.2015 - з ТОВ МК-Монтаж ; № 202 від 04.01.2015, № 837 від 27.01.2015, № 1087 від 03.12.2015, № 1560 від 13.03.2015, № 2238 від 30.04.2015, № 3267 від 27.07.2015 - з ТОВ "ХАЙТЕК" ; № 255 від 01.02.2016 - з ТОВ Треі-Україна ; № 244 від 09.01.2015 - з ТОВ Реммаркбуд ; № 2641 від 16.07.2012, №525 від 21.01.2015, № 2849 від 19.06.2015, № 3471 від 21.03.2016 - з ТОВ Бел-Пак ; № 2487 від 21.05.2015, № 2700 від 17.07.2014, № 2984 від 03.07.2015, № 2745 від 17.07.2014 - з ТОВ Голметресурс ; № 333 від 04.02.2016 - з ТОВ "ІНКОРПОРАЦІЯ" ; №163 від 06.01.2016 - з ТОВ Стройбетон ; №1619 від 19.03.2015 і № 815 від 14.03.2016 - з ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОПЛЮС" ; №536 від 17.02.2016 - з ТОВ Торгівельно-промислове об'єднання Аріста ; №15 від 07.12.2015 - з ТОВ Валкос Груп ; №99 від 22.12.2014 - з ТОВ "ДНІПРОГУМА" ; №524 від 16.02.2016 - з ТОВ фірма Електропостачзбут ; №3535/82 від 16.09.2015, № 1352/12 від 25.02.2015, № 3839 від 27.10.2015 - з ТОВ Нікопольський металургійний завод ; № 026722-15/2714 від 10.06.2015 - з ТОВ Торгово-промислова компанія Омега-Автопоставка ; №182 від 04.01.2015 - з ТОВ "ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ" ; №3950 від 17.11.2015 - з ТОВ Процесс-Інжиніринг ; № 689 від 02.03.2016 - з ТОВ СЬОР-РЕФ ГРУП ; № 524 від 16.02.2016 - з ТОВ Тателектромаш-сервіс ; №249 від 25.01.2016 - з ТОВ "ПКП "УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" ; №2412 від 18.05.2015, №3889 від 02.11.2015, №9 від 14.12.15 - з ТОВ Науково-виробниче підприємство Адамант ; №334 від 27.01.2016 - з ПП Ювікс ,

Проаналізувавши наведені вище договори, суд апеляційної інстанції зазначає, що їх зміст не суперечить актам цивільного законодавства і підстав вважати, що наміри сторін за цими правочинами не відповідають змісту цих договорів, або спрямовані на ухилення від сплати податків за фінансово-господарськими результатами виконання цих договорів - немає, і відповідачем по справі не надано належних доказів про не відповідність дійсних намірів сторін до вчинених ним господарських операцій.

На підтвердження реальності господарських операцій, що були проведені в межах вищезазначених договорів, позивачем були долучені до матеріалів адміністративної справи виписані контрагентами податкові накладні, зміст та форма яких відповідає вимогам ст.201 Податкового кодексу України та Порядку заповнення податкової накладної, а відповідачем не за результатами проведеної перевірки, не в суді не вказувалося на будь-які недоліки податкових накладних, які позивачем бралися до уваги при формуванні податкового кредиту в перевіряє мий період, і відповідно у суду відсутні підстави вважати зазначені податкові документи недійсними.

Із наявних у матеріалах справи виписок по рахунку 6311 Розрахунки з постачальниками встановлено факт виконання позивачем зобов'язань за спірними правочинами шляхом перерахування безготівкових грошових коштів, а факт отримання товару (послуг, робіт) підтверджується наявними у матеріалах адміністративної справи іншими (ніж зазначено вище) первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, якими саме і підтверджується фактичне здійснення господарських операцій між позивачем та вказаними в Акті контрагентами, і наявність яких є достатньою для формування позивачем того об'єму податкового кредиту, який зменшено оскаржуваним податковим рішенням-повідомленням відповідача.

Так, доводи податкового органу про неналежне виконання умов укладених між позивачем і його контрагентами договорів та про нереальність господарських операцій позивача, повністю спростовуються долученими до матеріалів справи первинними документами, сукупність яких свідчить про реальний (товарний) та оплатний характер господарських відносин позивача з його контрагентами, що спричинили рух активів позивача у процесі здійснення господарських операцій і реальні зміни майнового стану ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг . Підставою для наведених висновків апеляційної інстанції слугують нижченаведені первинні документи, що оформлювалися за результатом господарських операцій між позивачем та його контрагентами в перевіряємий період:

- з ТОВ Кривбасміталстіл : акти виконаних робіт, рахунки, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин, акти про використані при ремонті матеріали; Дозвіл №428.14.15 на експлуатацію технологічного транспортного засобу, що підлягає реєстрації органах ДЕРЖГІПРОМНАГЛЯДУ. Дозвіл №469.12.15 на верхолазні роботи. Дозвіл №414.14.15 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, та ін. дозвіл №415.14.15 на обстеження ремонт та чищення димарів, повітряпроводів, та інше. Дозвіл №568.14.15 на зварювальні, газополумяні, та ін. роботи. Дозвіл №559.14.15 на роботи з посудинами що працюють під тиском. Дозвіл №386.12.15 на роботи в діючих електроустановках та ін. Дозвіл №254.15.15 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 115 арк.

- з ТОВ Тателектромаш-сервіс : рахунки-фактури, видаткові накладні, коригуючі видаткові накладні, коригуючі рахунки-фактури, акти перерахування ціни, прибуткові ордери;

- з TOB ЕСК : рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних робіт, специфікація вартості робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості матеріалів поставки Підрядника, Дозвіл№180.15. 15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД намонтаж демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки... Дозвіл №179.15.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на експлуатацію електричного устаткування станцій та мереж, технологічне електрообладнання, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів та машин, технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ. Дозвіл №356.14.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №450.13.30 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на застосування шкідливих, небезпечних речовин 2 класу небезпеки. Дозвіл №245.13.15 на експлуатацію машин і механізмів пов'язаних з використанням та зберіганням небезпечних речовин, технологічне устаткування деревообробної промисловості. Дозвіл №244.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД налагодження, ТО машин і механізмів, газонебезпечні роботи, зберігання балонів із зрідженим газом та ін. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 45 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками ТОВ ЄСК .

- з ТОВ Втормет Консалтінг : акти сдачі, приймання, рахунки.

- з ТОВ "ХАЙТЕК" : рахунки, відомості про вартість виконаних робіт, акти приймання робіт, акти на використані при ремонті матеріали,акти передачі основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запчастин підрядній організації.

- з ПП ВО УКРПРОМСЕРВІС : рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, специфікації вартості об'ємів робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти оприбуткування обладнання, акти приймання-передавання ТМЦ, рахунки- фактура коригування, акти зміни ціни обладнання, Дозвіл №910.13.15 монтаж, демонтаж, налагодження устаткування, машин та механізмів, установок для вибуху та ін. Дозвіл №055.15.15 на монтаж, демонтаж налагодження ТО машин, механізмів, технологічного устаткування металургійної промисловості, роботи в діючих електроустановках, та ін. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 7 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками ПП ВО УКРПРОМСЕРВІС .

- з ТОВ ВАЛКОС ГРУП : акти прийому-передачі, рахунки, залізничні накладні.

- з ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" : рахунки, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, акти на використані матеріали, специфікації вартості робіт, реєстри обладнання, акти приймання обладнання, специфікація вартості обладнання, довідки про вартість обладнання, Дозвіл №451.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на виконання робіт з підвищеної небезпеки, роботи що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників ТОВ "ОН ЛАЙН ЕІР" на 12 арк.

- з КОНЦЕРН СТАЛЬПРОМБУД : рахунки-фактури, акти, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, договірні ціни, реєстри виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки кошторисних прибутків, інші розрахунки, акти приймання робіт. Дозвіл №515.13.15 на роботи верхолазні, Дозвіл №025.14.15 на роботи, що виконуються за допомогою підйомних та підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. Дозвіл №226.13.15 на експлуатування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, технологічного транспорту, що підлягає реєстрації в ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДІ. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 139 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками ТОВ СТАЛЬПРОМБУД на 11 арк.

- з ТОВ Будівельно-монтажне управління №30 : рахунки, договірні ціни, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, реєстр виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки до актів, Дозвіл №524.13.15 на монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію машин, механізмів, устаткування, конвеєрних стрічок для гірничорудної промисловості, роботи в траншеях, котлованах, роботи верхолазні. Дозвіл №523.13.15 на монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію машин, механізмів, устаткування, електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання, роботи в діючих електроустановках. Дозвіл №1105.16.12 на експлуатацію посудин, вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №520.13.15 на експлуатацію вантажно- підіймальних кранів і машин. Дозвіл №243.13.15 на експлуатацію вантажно підіймальних кранів і машин, Дозвіл №814.13.15 на експлуатацію посудин, що працюють підтиском. Дозвіл №0887.16.12 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №0886.16.12 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №1083.16.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки. Дозвіл №258.15.15 на виконання робіт підвищеної небезпеки. Дозвіл №425.14.15 на виконання робіт підвищеної небезпеки. Дозвіл №519.13.15 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №547.13.15 на обстеження, ремонт та чищення димарів та повітропроводів. Дозвіл №524.13.15 на монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №523.13.15 на монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл 1105.16.12 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №520.13.15 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №243.13.15 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №814.13.15 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском. Дозвіл №547.13.1515 на обстеження, ремонт та чищення димарів та повітропроводів. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Дозвіл №0887.16.12 15 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском. Дозвіл №0886.16.12 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Дозвіл №1083.16.12 на виконання робіт з підвищеної небезпеки. Дозвіл №158.15.15 на виконання робіт з підвищеної небезпеки. Договір №425.14.15 на виконання робіт з підвищеної небезпеки, монтаж, демонтаж машин, механізмів та ін. Дозвіл №519.13.15 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 80 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- ТОВ БУДІВЕЛЬНО-ІНЖЕНИРІНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНВЕСТИТОР : рахунки-фактури, прибуткові ордери, видаткові накладні, заявка №47 779 от 10.03.2016 на оформлення перепустки на Луценко та Сторчева пропуска на постачання запасних частин до вагонів, заявка №27 733 от 12.03.2016 на автомобіль на постачання запчастин, заявка №46 744 від 19.02.2016 на Сторчева та Запорожца на ввіз пружин, Заявка на оформлення тимчасової транспортної перепустки на автомобіль на ввезення пружин..

- з TOB МК - Монтаж : рахунки-фактури, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти передачі матеріалів ; Дозвіл №1337.16.12 на роботи в діючих електроустановках, ремонт, ТО машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №1336.16.12 на експлуатацію електричного устаткування електричних мереж, технологічного електрообладнання. Дозвіл №1335.16.12 12 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Дозвіл №0091.17.12 на зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом. Дозвіл №417.14.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №546.13.15 на газонебезпечні роботи, роботи в замкнутому просторі, на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №545.13.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 36 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- з ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС : рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання робіт, специфікації, довідка розрахунку вартості, відомості імпортних матеріалів, розрахунок вартості обладнання, акти оприбуткування, акти на передачу матеріалів. Дозвіл №618.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, Дозвіл №0883.16.12 на монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці, роботи верхолазні. Дозвіл ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД №001.14,15 на монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устаткування металургійної, коксохімічної, ливарної промисловості. Дозвіл №0779.16.12 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД експлуатувати посудини, що працюють під тиском. Дозвіл № 178.15.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів, та будівельних підйомників, зведення монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, зварювальні, газополумяні, наплавні роботи. Дозвіл №800.13,15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вантажопідіймальних кранів і машин і т.н. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП в кількості 27 шт., Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС .

- з ТОВ Науково-виробниче підприємство ЕЛЕКТРОПРИВІД - ЛТД : рахунки, видаткові накладні, прибуткові ордери, рахунки на оплату, акти приймання виконаних підрядних робіт. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз ТМЦ на 3 арк.

- з ТОВ Укрмехремчермет : накладні, прибуткові ордери, рахунки.

- з ТОВ СТРОЙБЕТОН : видаткові накладні, рахунки на оплату, прибуткові ордери, товарно-транспортні накладні. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз ТМЦ на 12 арк.

- з ТОВ ДАНІЕЛІ ХЕВІ МАШІНЕРІ ІНЖИНІРІНГ : рахунки на оплату, прибуткові ордери, видаткові накладні, ТТН з відміткою департаменту з безпеки про перетинання КПП. Договір №2500 від 23.06.2014 на капітальну закупівлю, Додаткова угода №1до Договору на капітальну закупівлю №2500 від 23.06.2014, Додаткова угода №2 до Договору на капітальну закупівлю №2500 від 23.06.2014. Згідно зазначених Додаткових угод ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг та компанія DANIELI CORUS D.V. та ТОВ Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг домовились, що постачальником обладнання за договором №2500 від 23.06.2014 виступає ТОВ Даніелі Хеві Машінері Інжинірінг і ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" , Дозвіл №494.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на експлуатацію машин, механізмів, устатковування підвищеної небезпеки вантажопідіймальні машини. Дозвіл №154.14.15 на підземні гірничі роботи. Дозвіл 271.15.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на монтаж демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №168.15.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування металургійної промисловості, ливарної, коксохімічної. Дозвіл 1093.16.12 на монтаж, демонтаж, налагоджування, устаткування підвищеної небезпеки, парових і водогрійних котлів, трубопроводів, технологічного електрообладнання і т.д. Дозвіл №1094.16.12 ДЕРЖПРАЦІ експлуатування посудин, що працюють під тиском. Декларація відповідності матеріально-технічної бази, роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП в кількості 26 шт. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" .

- з ТОВ "ПРОМЛІГА" : рахунки-фактури, видаткові накладні, рахунки на оплату, прибуткові ордери, ТТН.

- з ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" : рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договірні ціни, розрахунок вартості робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки до актів, акти про витрати давальницького матеріалу.

- з ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" : рахунки, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, акти про передачу матеріалів підряднику, Дозвіл №448.12.15 виконувати роботи з підвищеної небезпеки Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД), декларація відповідності матеріально технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, Дозвіл №0106.17.12 Головне управляння Держпраці на експлуатацію посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, Дозвіл №0095.17.112 Головне управляння Держпраці на зварювальні, газополумяні, наплавні роботи. Дозвіл №336.14.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №448.12.15 Держгірпромнагляд на здійснення ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування для металургії.

- з ТОВ ЕЛЕКТРОПРОМПОСТАЧЗБУТ : видаткові накладні, розрахунки вартості зважувальної недостачі, прибуткові ордери, вагова накладна, паспорти на продукцію.

- з ПП Ювікс : видаткові накладні, рахунки фактури, прибуткові ордери, ТТН.

- з ТОВ АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОІІОЛЮС : рахунки на оплату, прибуткові ордери, видаткові накладні, ТТН, накладні, відомості про товар.

- з ТОВ ПРАЙД-КОМПАНІ : рахунки, видаткові накладні з відміткою СБ про перетинання КПП, прибуткові ордери, ТТН.

- з ТОВ "НВП "АДАМАНТ" : рахунки на оплату, прибуткові ордери, видаткові накладні, ТТН. Дозвіл №456.11.15-28.52.0 на виконання робіт з підвищеної небезпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 20 арк. V/

- з ТОВ Нікопольський металургійний завод - видаткові накладні, рахунки на оплату, прибуткові ордери, ТТН. Заявки на оформлення перепусток на рацівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз ТМЦ на 16 арк.

- з ТОВ "ЧАЛЕКС" : рахунки на оплату, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунки адміністративних витрат, Дозвіл №865.13.15 на монтаж, демонтаж, налагодження ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - конвеєрних стрічок, устаткування для дроблення, сортування, збагачення, та ін. Дозвіл №0426.17.12 на експлуатацію посудини, що працює під тиском. Дозвіл №0425.17.12 на монтаж, демонтаж, ремонт, реконструкцію машин, механізмів, устаткування, вантажопідіймальних кранів, технологічних транспортних засобів, газонебезпечні роботи та ін. Дозвіл №636.14.15 на експлуатацію ТЗ що підлягають реєстрації в ДЕРЖГІРПРОМНАЕЛЯДІ. Дозвіл №101.14.15 на експлуатацію ТЗ що підлягають реєстрації в ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДІ. Дозвіл№233.14.15 на зведення монтаж і демонтаж будинків, споруд, ії зміцнення, роботи верхолазні, зварювальні роботи. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 58 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками ТОВ "ЧАЛЕКС"

- з ТОВ РЕММАРКБУД : відомості дефектів, акти приймання передачі з ремонту, приймально-сдавальні акти обладнання в ремонт, рахунки на оплату, акти приймання виконаних робіт, накладні вимоги.

- з ТОВ ГОЛМЕТРЕСУРС : рахунки-фактури, акти надання послуг, довідка про виконану роботу, акти надання послуг, акти приймання - передачі виконаних робіт.

- ТОВ ПРОМОНТАЖ-М Дозвіл №277.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки. Дозвіл №527.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на підземні гірничі роботи. Дозвіл №288.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на виконання робіт з підвищеної небезпеки: монтаж, демонтаж, налагодження ремонт, ТО та ін. Дозвіл №276.13.15 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД на зберігання балонів, роботи в діючих електроустановках, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, земляні роботи, роботи верхолазні та ін.

- з TOB ТБ БРЯНКІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ : рахунки, акти приймання-передавання вугільної продукції, розрахунок відповідальної недостачі, залізничні накладні, відомості вагонів, результати хімічного аналізу.

- ПП "ГЕФЕСТ ПЛЮС" Дозвіл №352.12.15 на зварювальні, газополумяні роботи та ін. Дозвіл №351.12.15 на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 13 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- ПП "СІГМА" : рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт. Дозвіл на початок роботи, Ліцензія МІНПРОМПОЛІТИКИ на заготівлю та переробку металобрухту №2295590. Акти комісійної перевірки, Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 139 арк.

- TOB НВО УКРМЕХЧЕРМЕТ

- ТОВ "ХАЙТЕК" : Дозвіл №260.15.15 на експлуатацію устаткування для транспортування корисних копалин відкритим способом. Дозвіл №570.14.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №571.14.15 на експлуатацію підйомників. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Дозвіл №684.14.15 на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, Дозвіл №153.13.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 64 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- ТОВ ТРЕЇ Україна Дозвіл №501.12.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №1123.16.12 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 13 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками

- ТОВ РЕММАРКБУД Дозвіл №528.12.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №508.12.15 на газонебезпечні роботи, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі. Дозвіл №006.13.15 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 16 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- ТОВ БЕЛ-ПАК : Дозвіл №2732.13.32 на роботи в замкнутому просторі, зварювальні роботи, земляні, зведення, монтаж будинків і споруд, їх зміцнення. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Дозвіл №764.14.32 на використання технологічних транспортних засобів. Дозвіл №842.13.32 на роботи в колодязях, траншеях, то що. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 106 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- TOB ГОЛМЕТРЕСУРС послуги з прибирання, благоустрою, навантаження та ін. Дозвіл №0625.13.12 на роботи в діючих електроустановках. Дозвіл №0574.17.12 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №0078.14.12 на роботи у вибухонебезпечних зонах. Дозвіл №0713.13.12 на земляні роботи, роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів. Дозвіл №0264.13.12 на ТО, устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 164 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- ТОВ "ІНКОРПОРАЦІЯ" Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Дозвіл №1318.16.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки, монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - вантажопідіймальних кранів і машин. Дозвіл №314.12.15 на експлуатацію машин і механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл №1621.16.12 на експлуатування вантажопідіймальних кранів і машин. Дозвіл №698.13.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл 574.14.15 на роботи верхолазні. Дозвіл №1622.16.12 на газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах, роботи в колодязі, шурфах, траншеях, зварювальні, газополумяні, наплавні та ін. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 25 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

- з ТОВ ТПК Омега-Автопоставка : рахунки-фактури, розрахунки недостачі, прибуткові ордери, видаткові накладні. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та павтотранспорт і механізми, а також на ввіз ТМЦ на 6 арк.

- з ТОВ Процесс-Інжиніринг : видаткові накладні, рахунки на оплату, специфікації обладнання, довідка про вартість обладнання, акт приймання обладнання, акт приймання здачі обладнання на зберігання. Дозвіл №327.15.32 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Заявка на видачу перепустки, Довіреність якою ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг уповноважує працівників складського господарства та підготовки виробництва підприємства підписувати від імені Підприємства приходні товарні накладні, ТТН, видаткові накладні, накладні, вимоги, акти приймання-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт. У довіреності зазначені зразки підписів уповноважених осіб, та зразки печаток складського господарства. На підставі зазначеної довіреності уповноважені особи здійснюють прийомну ТМЦ та легко ідентифікуються особи яка здійснила прийомну ТМЦ.

- з ТОВ "ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ" : видаткові накладні, ТТН, Акти приймання, рахунки-фактури, прибуткові ордери.

- з ТОВ "ДНІПРОГУМА" : рахунки-фактури, видаткові накладні, прибуткові ордери.

- з ТОВ "ТПО "АРІСТА" : рахунок-фактура, прибутковий ордер, видаткова накладна.

- з ТОВ УКР МЕТ : рахунки-фактури, акти виконаних робіт, рахунки вартості здійснення ТЕО.

- з ТОВ НАФТАН : вантажно-митні декларації.

- з ПАТ ДНІПРОАЗОТ : залізничні накладні.

- з ТОВ СЬОР-РЕФ ГРУП : рахунки-фактури, прибуткові ордери, видаткові накладні.

- з ТОВ "ПКП "УКРПРОМТЕХНОЛОГІЯ" : акти, рахунки, Дозвіл №703.13.15 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском. Дозвіл №702.13.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування підвищеної небезпеки. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Дозвіл №764.14.32 на використання технологічних транспортних засобів. Заявки на оформлення перепустки на 3 арк.

- з ТОВ "МЖК ГРУП" : Дозвіл №3414.12.32 на проведення робіт з підвищеної небезпекою, зберігання балонів, зварювальні, газополумяні та інші. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 16 арк.

- з ТОВ ТОНДО : Дозвіл №518.13.15 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском. Дозвіл №613.12.15 на виконання робіт з підвищеної небезпеки. Дозвіл №517.13.15 на роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, земляні роботи зварювальні та ін. Дозвіл №113.14.15 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування металургійної промисловості, устаткування для видобутку корисних копалин, електричного устаткування електростанцій, роботи в діючих електроустановках. Дозвіл №406.14.15 на роботи верхолазні. Дозвіл №1316.16.12 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування металургійної промисловості, устаткування для видобутку корисних копалин, дроблення, сортування, збагачення та ін. Дозвіл №0115.16.12 на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, ТО, устаткування металургійної промисловості, устаткування для видобутку корисних копалин, конвеєрних стрічок, парових і водогрійних котлів, трубопроводів, посудин під тиском. Заявки на оформлення перепусток на працівників, та автотранспорт і механізми, а також на ввіз і вивіз ТМЦ з відміткою департаменту з безпеки ПАТ АМКР про перетинання КПП на 29 арк. Витяг з журналу проходження інструктажу працівниками.

Судова колегія визнає, що не врахування вище перелічених документів перевіряяючими лише з огляду наявної в їх розпорядження інформації з бази даних податкових органів, податкової звітності та інших джерел інформації суперечить положенням чинного податкового законодавства, та принципам індивідуалізації юридичної відповідальності правопорушника, який закріплений в ст.61 Конституції України, оскільки платник податків не може бути притягнутий до юридичної відповідальності за діяння, що були вчинені іншими особами.

Згідно правової позиції податкового органу у цій справі, фактично підставою для зменшення оскаржуваним податковим повідомлення-рішенням суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, яка була задекларована позивачем за результатом здійсненної господарської діяльності в період грудня 2015 - березня 2016, стали підозри податкового органу про неналежне виконання контрагентами позивача своїх податкових обов'язків. Проте, всупереч загального правила індивідуалізації відповідальності, відповідач визнав за необхідне покласти відповідальність саме на позивача, без наведення конкретних та беззаперечних доказів щодо його (позивача) провини в частині невиконання або неналежного виконання податкового обов'язку контрагентами позивача, хоча довести правомірність свого рішення відповідно до принципу офіційності в адміністративному судочинстві зобов'язаний саме суб'єкт владних повноважень.

Проте, судова колегія акцентує увагу на тому, що несплата постачальниками платника податку на додану вартість по ланцюгу не є підставою для позбавлення такого платника права на формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого права та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту. Обгрнутованність вказаної позиції, суд першої інстанції мотивував судовими рішеннями: Верховного Суду України по справі за позовом ЗАТ "Мукачівський лісокомбінат" до Мукачівської державної податкової інспекції закарпатської області, в якому чітко зазначено, що законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника ПДВ права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства його контрагентами, оскільки при невиконанні такими контрагентами своїх зобов'язань щодо сплати податку до бюджету, відповідальність та негативні наслідки наступають саме для цієї особи (т.3 а.с.75-78); Європейського суду з прав людини по справі "Інтерсплав проти України" (заява № 803/02, 2007 рік), яким визнано, що платника податку не може бути позбавлено права на бюджетне відшкодування ПДВ за відсутності доказів того, що його було залучено до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним отриманням бюджетного відшкодування (п.38); Європейського суду з прав людини по справі "БУЛВЕС" АД проти Болгарії" від 22.01.2009 р. (заява № 3991/03), в якому зазначається, що у разі, якщо національні органи за відсутності будь - яких вказівок на безпосередню участь фізичної або юридичної особи у зловживанні, пов'язаним зі сплатою ПДВ, який нараховується у ланцюгу поставок або будь - яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все ж таки застосовують негативні наслідки до отримувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов'язання, за дії або бездіяльність постачальника, який перебував поза межами контролю отримувача і у відношенні якого у нього не було засобів перевірки та забезпечення його виконання, то такі владні органи порушують справедливий баланс, який має підтримуватися між вимогами суспільних інтересів та вимогами захисту права власності.

Рішення Вищого адміністративного суду України від 20 липня 2016 р. у справі № К/800/3837/16 передбачено наступне: При цьому, суд вважає за потрібне наголосити на необхідності дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі Федорченко та Лозенко проти України , відповідно до якої суд при оцінці доказів керується критерієм доведення поза розумними сумнівом . Так, наведені Інспекцією аргументи не є достатньо вагомими, чіткими та узгодженими доказами, що спростовують реальність господарських операцій між позивачем та контрагентом, факт чого підтверджується належними та допустимими доказами в розумінні положень статті 70 КАС України.

Судова колегія повністю погоджується з висновками суду першої інстанції в в цілому, оскільки неприпустимість притягнення до відповідальності однієї компанії (в даному випадку - ПАТ Арселор Міттал Кривий Ріг ) за неправомірні дії інших компаніх (контрагентів позивача) підтверджується практикою Європейського суду з прав людини. Так, в пункті 71 рішення у справі Булвес АД проти Болгарії Європейський суд з прав людини дійшов такого висновку: ... Суд вважає, що компанія-заявник не повинна нести відповідальність за наслідки невиконання постачальником його обов'язків щодо своєчасного декларування ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. Суд вважає, що такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права власності .

Вищенаведений висновок Європейського суду з прав людини повторно підтвердив у рішенні по справі Бізнес Сепорт Сентре проти Болгарії . У пункті 23 даного рішення Європейський суд з прав людини наголошує, що у разі виявлення податковими органами невиконання постачальником своїх обов'язків як платника ПДВ, вони могли б розпочати податкову перевірку цього постачальника, з тим щоб стягнути з нього належні платежі та штрафні санкції. Утім, зазначив Суд, прямого впливу на оподаткування організації-заявника (Бізнес Сепорт Сентре) це не мало б.

При цьому, судова колегія вважає за потрібне наголосити на необхідності дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі Федорченко та Лозенко проти України , відповідно до якої суд при оцінці доказів керується критерієм доведення поза розумними сумнівом .

За результатом апеляційного перегляду постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2017 року, судовою колегією встановлено, що наведені відповідачем в апеляційній скарзі аргументи стосовно причетності позивача до допущених його контрагентами порушень - не є достатньо вагомими, чіткими та узгодженими доказами, що спростовують реальність господарських операцій між позивачем та його контрагентами, факт чого підтверджується належними та допустимими доказами в розумінні положень статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України, які долучені до матеріалів справи.

Відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Такий підхід узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини. Так, у пункті 110 рішення від 23 липня 2002 року у справі Компанія Вестберґа таксі Актіеболаґ та Вуліч проти Швеції Суд визначив, що …адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податкове управління. .

Згідно з правовою позицією Верховного Суду України (постанова від 27.03.2012 року № 21-737во10), надання податковому органу належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком укладення нікчемних правочинів або коли відомості ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

В контексті зазначеного, судова колегія наголошує, що податковий орган при виконанні покладених на нього повноважень зобов'язаний діяти на підставі, у межах та у спосіб визначений чинним законодавством України. Не зважаючи на той факт, що Податковим кодексом України встановлене право контролюючого органу на здійснення перевірок (документальних, невиїзних, виїзних, планових та позапланових перевірок), судова наголошує, що у той же час, контролюючий орган позбавлений права на відображення в акті перевірки колегія необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень, які не мають підтвердження доказами.

Оскільки до обов'язків платника податків законом віднесено ведення в установленому порядку обліку доходів і витрат, складання звітності, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; виконання законних вимог контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписування актів (довідки) про проведення перевірки (пп. 16.1.2, 16.1.8 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України), то є очевидним, що він (платник податків) має легітимне очікування на реалізацію свого майнового права, в даному випадку, на гарантоване державою право щодо формування податкового кредиту та зважаючи на відсутність факту заниження податкових зобов'язань при відсутності будь-яких порушень саме з його (позивача) боку, як платника податків.

Приписами Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 року №727 визначено: акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів порушень норм законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. В акті документальної перевірки викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які стосуються фактів виявлених порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Факти виявлених порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою з посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, або отримані від інших суб'єктів господарювання, органів державної влади, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкову інформацію, що підтверджують наявність зазначених фактів.

В даному спірному випадку, відповідачем не дотримано вищеописанні приписи законодавця, та зазначено в акті перевірки інформацію, яка не відповідає фактичним обставинам та змісту перевірених первинних документів, і яка не має безпосереднього відношення до позивача (щодо кримінального провадження контрагентів по ланцюгу). Відповідно, виходячи з правової позиції Верховного Суду України з цього питання, судова колегія переглядаючи постанову суду першої інстанції не бере до уваги як підставу для скасування рішення суду доводи відповідача, які на думку його представника підтверджуються беззаперечним письмовим доказом - Актом перевірки.

Окремо, судова колегія також наголошує, що відповідачем під час розгляду даної адміністративної справи судом першої та апеляційної інстанцій, не наведено об'єктивних доводів щодо наявності в діях позивача ознак неправомірності чи недотримання принципу належної обачності при виборі контрагентів, також як і не доведено ненадання позивачем до перевірки паперових носіїв за формою первинних документів та дефектності наявних у позивача первинних документів, а також оформлення за участю позивача первинних документів господарських операцій без фактичного їх здійснення.

Підсумовуючи вищевикладене, судова колегія визнає законими та обґрунтованими висновки суду першої інстанції про те, що у ПАТ Арселор Міттал Кривий Ріг не було перепонів для укладення господарських договорів з означеними в Акті перевірки контрагентами і виконання умов цих договорів, також як і не було будь-яких законно визначених правових перешкод для включення позивачем до податкового кредиту сплачених ним сум податку на додану вартість податку на додану вартість за такими договорами, оскільки підставою для формування податкового обліку платника податків, в тому числі і для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість до податкового кредиту, є саме факт придбання товарів та послуг з метою їх використання в господарській діяльності, і підтвердження цього належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції.

Таким чином, оскільки позивачем повністю доведено фактичне здійснення ним господарських операцій з зазначеними в акті перевірки контрагентами та належними доказами підтверджено рух активів в процесі здійснення господарських операцій та зв'язок між фактом придбання товарів (послуг) і його господарською діяльністю, а наведеними відповідачем в апеляційній скарзі доводами не спростовано висновки суду першої інстанції про правомірність поведінки позивача в перевіряємий відповідачем період і правильності формування ним сум податкового кредита, які в подальшому трансформувались у спірні суми від'ємного значення та бюджетного відшкодування, у судової колегії не виникає сумнівів про законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, що є підставою для відмову у задоволенні апеляційної скарги відповідача в повному обсязі.

Керуючись п.1 ч. 1 ст. 198, 202, 205, 206 КАС України, судова колегія, -

У х в а л и л а :

Апеляційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального Головного управління ДФС - залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2017 року - залишити без змін

Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в порядку та в строки, що визначені ст.212 КАС України

Головуючий суддя: С.В. Сафронова

Суддя: Д.В. Чепурнов

Суддя: В.В. Мельник

Дата ухвалення рішення 15.08.2017
Зареєстровано 10.01.2018
Оприлюднено 12.01.2018

Судовий реєстр по справі 804/8452/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.04.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.04.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.02.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.02.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.01.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.12.2018 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.06.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.06.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.01.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 09.01.2018 Верховний Суд Адміністративне
Ухвала від 15.08.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.08.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.07.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.07.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.06.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.05.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.03.2017 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 23.02.2017 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 23.02.2017 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.12.2016 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 804/8452/16

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону