ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

09 січня 2018 року м. Київ№ 826/42/18 Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шейко Т.І.,

розглянувши позовну заяву в адміністративній справі

за позовом ОСОБА_1 доДержавного агенства резерву України про визнання протиправною бездіяльність, зобовязання вчинити дії , Треті особа, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача:

- виконуючий обов'язки директора Державного підприємства Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву України ОСОБА_2;

- Державне підприємство Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву;

- Реєстраційна служба Вознесенського міського управління юстиції у Миколаївській області;

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державного агентства резерву України, у якому просив суд:

- визнати бездіяльність Державного агентства резерву України протиправною та зобов'язати Державне агентство резерву України (вулиця Пушкінська, 28, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 37472392) через уповноважену особу подати до реєстраційної служби Вознесенського міського управління юстиції Миколаївської області (адреса: вулиця Пушкінська, 4, м. Вознесенськ, Миколаївська область) документи для вчинення реєстраційної дії, а саме виключення запису з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що ОСОБА_1 є керівником Державного підприємства Вознесенський Комбінат Хлібопродуктів Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 00955064).

В якості підстави позову позивач посилається на те, що Наказом №257-к від 25 грудня 2015 року Позивач був звільнений з посади директора Державного підприємства Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву України, проте відповідачем не здійснено відповідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно керівника Державного підприємства Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву України про зміну керівника підприємства.

В позовній заяві Позивачем зазначено: виконуючого обов'язки директора Державного підприємства Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву України ОСОБА_2, Державне підприємство Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву, Реєстраційну службу Вознесенського міського управління юстиції у Миколаївській області як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.

Суд дійшов висновку, що судове рішення по даній справі може вплинути на інтереси виконуючого обов'язки директора Державного підприємства Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву України ОСОБА_2, Державне підприємство Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву, Реєстраційну службу Вознесенського міського управління юстиції у Миколаївській області.

Враховуючи зазначене, суд залучає виконуючого обов'язки директора Державного підприємства Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву України ОСОБА_2, Державне підприємство Вознесенський комбінат хлібопродуктів Державного агентства резерву, Реєстраційну службу Вознесенського міського управління юстиції у Миколаївській області, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача у даній справі.

Спір виник із публічно - правових відносин, у яких Державне агентство резерву України є суб'єктом владних повноважень.

Згідно з статтею 19 Кодексу адміністративного судочинства України зазначений спір відноситься до компетенції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Суд визнав подану заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі

Враховуючи викладене та керуючись статтями 12, 248, 257-262, Кодексу адміністративного судочинства України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Справа розглядатиметься суддею Шейко Т.І. одноособово у порядку загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче судове засідання на 01 березня 2018 року о 11:30 год., яке відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, за судових засідань №1.

4. Відповідачу у п'ятнадцяти денний строк з моменту отримання даної ухвали подати відзив на позовну заяву і всі письмові і електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову (разом з доказами надіслання (надання) іншим учасникам справи копії відзиву та доданих до нього документів).

5. Звернути увагу сторін, що письмові докази, які подаються до суду мають бути оформленні відповідно до вимог статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України.

6. Звернути увагу відповідача, що у разі не подання відзиву на позовну заяву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішить справу за наявними матеріалами.

7. Звернути увагу відповідача, що відзив на позовну заяву повинен відповідати вимогам ч.ч.2-4 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

8. Повідомити відповідача про можливість отримання матеріалів справи безпосередньо у суді.

9. Запропонувати сторонам подати до суду усі наявні заяви клопотання до закінчення підготовчого провадження.

10. Треті особи мають право подати пояснення щодо позову протягом 5 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву протягом десяти днів з дня його отримання.

11. Звернути увагу сторін, що у разі невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, або зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству суд, відповідно до статті 149 Кодексу адміністративного судочинства України, може застосувати заходи процесуального примусу шляхом постановлення ухвали про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штраф у сумі від 0,3 трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

12. Звернути увагу сторін, що застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє їх від виконання обов'язків, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

13. Звернути увагу позивача, що відповідно до частини 5 статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи.

14. Копію Ухвали невідкладно надіслати особам, які беруть участь у справі.

Суддя Т.І. Шейко

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/

Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Зареєстровано 11.01.2018
Оприлюднено 11.01.2018
Дата набрання законної сили 09.01.2018

Судовий реєстр по справі 826/42/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.03.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.01.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Opendatabot до улюбленного месенджеру