ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Вн. №27/47

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

11 січня 2018 року 12:45 № 826/14712/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бел-Пак"

До Головного управління ДФС у м. Києві

Про скасування Наказу №7635 від 10.08.2017 р.

Суддя О.В.Головань

Секретар Б.О.Литвин

Представники:

Від позивача: Владимиров Г.А. - п/к (дов. від 12.10.17 р.)

Від відповідача: Кульков В.С. - п/к (дов. від 15.12.17 р.)

Обставини справи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛ-ПАК" звернулось з позовом до Головного управління ДФC у місті Києві про скасування наказу від 10.08.17р. №7635 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел-Пак".

В судовому засіданні 11.01.18 р. оголошено резолютивну частину постанови про часткове задоволення позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.03.17 р. у справі №757/14620/17-к за результатами розгляду клопотання прокурора надано дозвіл на призначення у кримінальному провадженні №32015040650000041 документальної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ "Бел-Пак" (код 31867211) за 2014-2015 роки, проведення перевірки доручено спеціалістам Головного управління ДФС у м. Києві, у строки встановленні Податковим кодексом України.

На виконання вказаної ухвали, відповідно до наказу Головного управління ДФС у м. Києві №7635 від 10.08.17 р. "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел Пак" (код 31867211)", на підставі пп.78.1.11 п. 78.1 ст.78 Податкового кодексу України вирішено провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "Бел Пак" (код 31867211) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.14р. року по 31.12.15 р. тривалістю 5 робочих днів з 11.08.17 р.

Наказом Головного управління ДФС у м. Києві №7886 від 15.08.17 р. "Про продовження строку проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел-Пак" (код 31867211)" вирішено продовжити строк проведення перевірки на два робочих дні з 18.08.17 р.

Листом №78 від 18.08.17 р. товариство повідомило контролюючий орган про виявлені пошкодження первинних фінансово-господарських документів необхідних для перевірки, у зв'язку з чим наказом Головного управління ДФС у м. Києві №8045 від 18.08.17 р. "Про перенесення строку проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел Пак" (код 31867211)" вирішено перенести строк проведення перевірки з 18.08.17 р. до дати відновлення документів.

За результатами перевірки складено акт від 24.11.17 р. №181/26-15-14-07-02-10/31867211 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел Пак", (код 31867211) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.14 р. по 31.12.15 р."

Позивач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛ-ПАК" - вважає оскаржуваний наказ протиправним та просить його скасувати з таких підстав.

Позивач зазначає, що 11.08.17 р. старшим слідчим Слідчого управління фінансових розслідувань державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції Федосовим М.В. винесено постанову "Про закриття кримінального провадження", згідно з якою кримінальне провадження №32015040650000041 від 23.07.15 р. було закрито у зв'язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ "Бел-Пак" складу кримінального правопорушення.

13.11.17 р. позивач звернувся до контролюючого органу з листом, у якому доведено до відома факт закриття кримінального провадження №32015040650000041, у зв'язку з чим позивач просив скасувати наказ від 10.08.17р. №7635 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел-Пак", проте, його не було скасовано.

Позивачем вживалися заходи для скасування ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.03.17 р. у справі №757/14620/17-к про призначення перевірки, проте, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.10.17 р. у справі №757/60999/17-к відмовлено у відкритті провадження за клопотанням позивача, оскільки кримінальне провадження закрите; ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.11.17 р. у справі №757/65492/17-к в задоволенні клопотання відмовлено, оскільки порядок скасування таких ухвал не передбачений.

Відповідач - Головне управління ДФС у м. Києві - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Відповідач зазначив, що підставою для прийняття наказу від 10.08.17р. №7635 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел-Пак" стала саме ухвала Печерського районного суду м. Києва від 15.03.17 р. у справі №757/14620/17-к про призначення перевірки, і до її скасування підстави для проведення перевірки наявні.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги підлягають до часткового задоволення з таких підстав.

П. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно пп.75.1.2. п.75.1 ст. 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

П. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік підстав для здійснення документальної позапланової виїзної перевірки.

Так, відповідно до пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на момент прийняття оскаржуваного наказу) документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється у випадку отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки винесену ними відповідно до закону.

Оскаржуваний наказ Головного управління ДФC у місті Києві від 10.08.17р. №7635 "Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Бел-Пак" прийнято саме у зв'язку з прийняттям ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.03.17 р. у справі №757/14620/17-к за результатами розгляду клопотання прокурора про надання дозволу на призначення у кримінальному провадженні №32015040650000041 документальної позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ "Бел-Пак" (код 31867211) за 2014-2015 роки.

Станом на час прийняття оскаржуваного наказу розслідування у кримінальному провадженні №32015040650000041 тривало, відповідно, перевірка призначена у межах повноважень контролюючого органу та з передбаченої пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України підстави.

Вказане свідчить про відсутність підстав для визнання протиправним оскаржуваного наказу з огляду на підстави, що були наявні станом на час його прийняття, а також про наявність у контролюючого органу підстав для проведення перевірки.

Дії та рішення, що вплинули на відповідність законодавству призначеної оскаржуваним наказом перевірки відбулися 11.08.17 р., коли старшим слідчим Слідчого управління фінансових розслідувань державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції Федосовим М.В. винесено постанову "Про закриття кримінального провадження", згідно з якою кримінальне провадження №32015040650000041 від 23.07.15 р. було закрито у зв'язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ "Бел-Пак" складу кримінального правопорушення.

Згідно наявних у справі матеріалів 13.11.17 р. позивач повідомив контролюючий орган про факт закриття кримінального провадження №32015040650000041, що безпосередньо впливає на рішення та дії контролюючого органу щодо фактичного проведення призначеної 10.08.17 р. перевірки.

Чинне законодавство України не передбачає можливість, а також процедуру скасування ухвали про надання дозволу на проведення перевірки у зв'язку з закриттям кримінального провадження, оскільки питання щодо останнього вирішується слідчим органом, а дозвіл на проведення перевірки надається слідчим суддею.

Між тим, закриття кримінального провадження є обставиною, що безпосередньо стосується можливості проведення перевірки, дозвіл на проведення якої надано слідчим суддею в межах закритого кримінального провадження, оскільки за умови закриття кримінального провадження наступні дії та рішення щодо проведення перевірки втрачають сенс.

За таких обставин, на думку суду, після закриття кримінального провадження контролюючим органом не можуть вживатися жодні заходи та прийматися жодні рішення щодо проведення призначеної в межах закритого кримінального провадження перевірки, незалежно від факту формального скасування ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.03.17 р. у справі №757/14620/17-к, що стала підставою для призначення перевірки, оскільки вказана ухвала має похідний характер від наявності кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно правової позиції Європейського суду з прав людини, висловленої у п. 25 рішення MIKHAYLYUK AND PETROV v.UKRAINE , заява №11932/02, від 10.12.09 р., Суд нагадує, що вираз "згідно із законом" насамперед вимагає, щоб оскаржуване втручання мало певну підставу в національному законодавстві; він також стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було доступне відповідній особі, яка, крім того, повинна передбачати його наслідки для себе, а також це законодавство повинно відповідати принципу верховенства права (див., серед багатьох інших, рішення у справі "Полторацький проти України" (Poltoratskiy v. Ukraine) №38812/97, п. 155, ЄСПЛ 2003-V) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96220.

В даному випадку відсутність законодавчого врегулювання питання щодо скасування ухвали про надання дозволу на проведення перевірки у зв'язку з закриттям кримінального провадження свідчить про неналежну якість закону, що є порушенням принципу верховенства права і позбавляє позивача можливості передбачати наслідки закриття кримінального провадження для наступних дій щодо податкової перевірки.

Згідно правової позиції Європейського суду з прав людини, висловленої у п. 70 рішення RYSOVSKYY v. UKRAINE, заява № 29979/04, аналізуючи відповідність цього мотивування Конвенції, Суд підкреслює особливу важливість принципу "належного урядування". Він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб (див. рішення у справах "Беєлер проти Італії" [ВП] (Beyeler v. Italy [GC]), заява № 33202/96, п. 120, ECHR 2000-I, "Онер'їлдіз проти Туреччини" [ВП] (Oneryildiz v. Turkey [GC]), заява №48939/99, п. 128, ECHR 2004-XII, "Megadat.com S.r.l. проти Молдови" (Megadat.com S.r.l. v. Moldova), заява № 21151/04, п. 72, від 8 квітня 2008 року, і "Москаль проти Польщі" (Moskal v. Poland), заява № 10373/05, п. 51, від 15 вересня 2009 року). Зокрема, на державні органи покладено обов'язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (див., наприклад, рішення у справах "Лелас проти Хорватії" (Lelas v. Croatia), заява № 55555/08, п. 74, від 20 травня 2010 року, і "Тошкуце та інші проти Румунії" (Toscuta and Others v. Romania), заява №36900/03, п. 37, від 25 листопада 2008 року) і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси (див. зазначені вище рішення у справах "Онер'їлдіз проти Туреччини" (Oneryildiz v. Turkey), п. 128, та "Беєлер проти Італії" (Beyeler v. Italy), п. 119). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107088.

Відповідно, саме на державу покладено обов'язок запровадження відповідної процедури, і негативні наслідки її відсутності не можуть бути покладені на позивача.

З врахуванням викладеного після отримання інформації про закриття кримінального провадження щодо посадових осіб позивача контролюючий орган мав вжити заходів до припинення будь-яких дій, пов'язаних з проведенням призначеної перевірки, при чому, не має значення, у який спосіб це мало бути зроблено - шляхом скасування дії оскаржуваного наказу, припинення його дії в інший спосіб, тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КАС України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень

В даному випадку, суд вважає за необхідне скористатися вказаним правом та надати оцінку діям контролюючого органу щодо проведення раніше призначеної перевірки, що мали місце після 13.11.17 р., коли контролюючий орган був поставлений до відома про закриття кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, ст. 9, 241-246, 257-262, 293, 295 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати протиправними дії Головного управління ДФС у м. Києві щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Бел-Пак", вжиті після 13.11.17 р.

3. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

4. Присудити до стягнення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Бел-Пак" 1600 грн. сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у м. Києві.

5. Рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя О.В. Головань

Повний текст рішення

виготовлено і підписано 15.01.18 р.

Дата ухвалення рішення 11.01.2018
Зареєстровано 15.01.2018
Оприлюднено 15.01.2018

Судовий реєстр по справі 826/14712/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.09.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.08.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.07.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.06.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.04.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.04.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.03.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 11.01.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 18.12.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 17.11.2017 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/14712/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону