НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/179/18

№ 1-кс/183/21/18

16 січня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42018041500000006, внесеному до ЄРДР 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041500000006 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Рубікон-Моноліт" при здійсненні робіт з реконструкції 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний заклад в с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

11 вересня 2017 року між управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника управління - начальника проектно-технічного відділу управління ОСОБА_3 та ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 266/08-7. Згідно вказаного договору ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ являється генпідрядником, який забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції, проведення робіт на об'єкті ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний заклад в с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області , який знаходиться за адресою: пров. Мостовий, 3, с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області.

Відповідно до п.п. 2.1. Договору № 266/08-7 від 11 вересня 2017 року договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору, є динамічною і складає 19.965.348 грн. 00 коп. Згідно п.п. 11.1 Договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт; проміжними платежами в міру виконання робіт.

У додатку № 2 до вказаного договору - календарний графік виконання робіт зазначено, що за 2017 рік повинні бути виконання наступні роботи: (мова оригіналу) - устройство кровель, устройство черновых полов, изготовление и монтаж оконных дверных конструкций, устройство фасада здания, устройство сетей вентиляции, устройство внутренних электрических сетей, комплектация щитовым оборудованием, устройство сетей отопления, устройство сетей водопровода и канализации, устройство молниезащиты и контура заземления, внутренние отделочные и общестроительные работы, устройство наружных сетей теплоснабжения, комплектация теплогенерирующим модулем.

Згідно огляду місця події від 04.01.2018 року - об'єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний заклад в с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області , який знаходиться за адресою: пров. Мостовий, 3, с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області встановлено, що вказані роботи повністю або частково не виконані. Хоча, згідно додатку №3 до Договору - план фінансування об'єкта на 2017-2018 роки - капітальні вкладення на фінансування будівельно-монтажних робіт за 2017 рік складають 10.402.581 грн. 00 коп., які, відповідно до договору, повинні бути виплаченими.

У зв'язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні генпідрядника - ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862), яке розташоване за адресою: пр. Дмитра Яворницького, 22, кім. 556, м. Дніпро, а саме до завірених належним чином копій документів - статутних документів ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862), наказу про призначення директора ОСОБА_4 та його посадової інструкції, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862). А також до оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації, договору № 266/08-7 від 11.09.2017 року з всіма додатками, договору про здійснення технічного нагляду за реконструкцією об'єкту та контроль за ходом, якістю та об'ємами робіт, тендерну пропозицію з тендерною документацією наданою ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ по об'єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний заклад в с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області , актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в з розрахунками одиничної вартості за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану по вказаному об'єкту, зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, договірну ціну, пояснювальну записку, локальний кошторис з розрахунками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3, рахунку на оплату робіт, платіжних доручень відображаючих отримання грошових коштів за вересень, жовтень, листопад та грудень 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану по об'єкту, довідку про рух грошових коштів по р/р ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862) № 26000300396120 за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017 року.

Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід'ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Крім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в за вересень, жовтень, листопад та грудень 2017 року, в яких внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Запит на адресу ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862) не надсилався, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому що коло осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, на даний час досудовим розслідуванням не встановлено.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчим встановлено, що інформація про виконаний на об'єкті об'єм робіт не відповідає фактичному об'єму. Для цього слідчий планує призначити експертизу, яка повинна встановити документально ці невідповідності та встановити розмір спричиненого збитку. При цьому слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів, оскільки на теперішній час слідчим та експертом не визначений об'єм документів, за якими буде проведена почеркознавча експертиза.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42018041500000006, внесеному до ЄРДР 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, які перебувають у володінні генпідрядника - ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862), за адресою пр. ОСОБА_5 (ОСОБА_6), 22, кім. 556, м. Дніпро, а саме до завірених належним чином копій документів:

- статутних документів ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862);

- наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_4;

- посадової інструкції директора ОСОБА_4, чинної на 2017 рік;

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862);

- проектно-кошторисної документації;

- договору № 266/08-7 від 11.09.2017 року з всіма додатками;

- договору про здійснення технічного нагляду за реконструкцією об'єкту та контроль за ходом, якістю та об'ємами робіт;

- тендерну пропозицію з тендерною документацією наданою ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ по об'єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний заклад в с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області ;

- актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в з розрахунками одиничної вартості за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану по вказаному об'єкту;

- зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, договірну ціну, пояснювальну записку, локальний кошторис з розрахунками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3, рахунку на оплату робіт;

- платіжних доручень, що відображають отримання грошових коштів за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану на рахунок ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ за виконання робіт по об'єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція 5-ти квартирного житлового будинку під дошкільний навчальний заклад в с. Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області ;

- довідку про рух грошових коштів по р/р ТОВ РУБІКОН-МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 33275862) № 26000300396120 за період з 11.09.2017 року по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали до 22.01.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк

Дата ухвалення рішення 16.01.2018
Оприлюднено 17.01.2018

Судовий реєстр по справі 183/179/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.02.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 16.01.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 16.01.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 15.01.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 183/179/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону