КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

РІШЕННЯ

Справа№592/12748/17

Провадження №2/592/435/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі:

головуючого: судді Бичкова І. Г. ,

за участю: секретаря судового засідання Троценко Ю. Ю. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань в приміщенні суду в м. Суми цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» про стягнення заборгованості із заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення заборгованості із заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, і в обґрунтування позовних вимог вказала про те, що 18.10.2017 року його було звільнено з роботи за власним бажанням у зв'язку з невиконанням власником умов колективного договору за ч. 3 ст. 38 КЗпП України. При звільнені з ним не було проведено повного розрахунку, не виплачена заробітна плата. У зв'язку з тим, що позивачу при розрахунку не була виплачена заробітна плата і розрахункові суми, він змушений звернутися до суду з даним позовом і просить стягнути з відповідача на його користь заборгованість з заробітної плати в розмірі 59492 грн., середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні з 18.10.2017 року по день ухвалення судового рішення.

До початку судового засідання від позивача надійшла уточнена позовна заява, в якій він просить стягнути з відповідача на його користь заборгованість по заробітній платі в сумі 59492,42 грн. та середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в розмірі 18681,20 грн. Справу просив розглянути у його відсутність.

20.11.2017 року до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми від представника відповідача за довіреністю ОСОБА_2 надійшли письмові пояснення, в яких він вказав що заборгованість з заробітної плати, належна позивачу до виплати, складає 59492,42 грн. Крім того, вказав, що кількість робочих днів для обчислення стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні для позивача необхідно виходити із робочих днів, встановлених наказом Товариства від 21.03.2014 року № 75 (понеділок, вівторок, середа), які з 23.10.2017 року (перший робочий день Товариства після звільнення позивача) по 20.12.2017 року (останній робочий день Товариства, що передує дню розгляду справи судом) складають 25 робочих днів. Середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні складає 11675,75 грн. з розрахунку: 467,03 грн. (середньоденна заробітна плата позивачки на день звільнення) х 25 (кількість робочих днів). Справу просив розглянути у його відсутність.

Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК Україниу разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши письмові матеріали справи і оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивач перебував у трудових відносинах з Публічним акціонерним товариством Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання та наказом по підприємству № 10094/вк від 018.10.2017 року його було звільнено за власним бажанням у зв'язку з невиконанням власником умов колективного договору згідно ч. 3 ст. 38 КЗпП України .

Приписами ст. 43 Конституції України встановлено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає; право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Згідно ч. 1ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Судом встановлено, що в день звільнення позивачу в порушення ст.116 КЗпП України не виплачені належні суми заробітної плати.

Відповідно до довідки №16-07/1481 від 17.11.2017 року, виданої Публічним акціонерним товариством Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання , заборгованість по заробітній платі позивача склала 59492,42 грн. Середньоденна заробітна плата складала 467,03 грн.

Таким чином, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість з заробітної плати в розмірі 59492,42 грн.

Відповідно до наказу № 75 від 21.03.2014 року про встановлення режиму неповного робочого тижня, з 26.05.2014 року на Публічному акціонерному товаристві Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання встановлено триденний неповний робочий тиждень, робочі дні: понеділок, вівторок, середа .

Обчислюючи розмір середньої заробітної плати, яка підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу , при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При цьому, суд не знаходить підстав для звільнення відповідача від сплати середнього заробітку за час затримки розрахунку, оскільки відповідач не надав суду належних та допустимих доказів на підтвердження відсутності його вини у невиплаті належних позивачу сум в день звільнення. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

Відповідно до п. 21 Постанови Пленуму ВСУ Про практику застосування судами законодавства про оплату праці №13 від 24.12.1999р . при визначенні середньої заробітної плати слід виходити з того, що в усіх випадках, коли за чинним законодавством вона зберігається за працівником, це слід робити відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ №100 від 08.02.1995р .

Відповідно до абзацу 3 пункту 2 Порядку №100 ,середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують події, з якої пов"язана відповідна виплата.

Згідно п.8 Порядку нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на число календарних днів за цей період.

Відповідно до довідки №16-07/1481 від 17.11.2017 року, виданої Публічним акціонерним товариством Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання , розмір середньоденної заробітної плати позивача складає 467,03 грн.

Отже, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за період з 23.10.2017 року (перший робочий день Товариства після звільнення позивача) по 26.01.2018 року ( день розгляду справи судом) у розмірі 18681,20 грн., виходячи з розрахунку: 467,03 грн. середньоденна заробітна плата х 40 кількість робочих днів = 18681,20 грн., з послідуючим утриманням всіх податків і обов'язкових платежів.

Згідно вимог ст. 141 ЦПК України суд стягує з відповідача на користь держави судовий збір у сумі 704,80 грн.

Керуючись ст. ст. 116 , 117 Кодексу законів про працю України , ст. ст. 265-268 ЦПК України, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» про стягнення заборгованості із заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні задовольнити.

Стягнути з публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (40004, м. Суми, вул. Горького, 58, ЄДРПОУ 05747991) на користь ОСОБА_1 (40007, АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1) невиплачену заробітну плату в сумі 59492,42 грн.

Стягнути з публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (40004, м. Суми, вул. Горького, 58, ЄДРПОУ 05747991) на користь ОСОБА_1 (40007, АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1) середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в розмірі 18681,20 грн., з послідуючим утриманням всіх податків і обов'язкових платежів.

Допустити негайне виконання рішення в частині присудження ОСОБА_1 виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць.

Стягнути з публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» » (40004, м. Суми, вул. Горького, 58, ЄДРПОУ 05747991) в дохід держави судовий збір в розмірі 704,80 грн.

Рішення може бути оскаржене.

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми , який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Головуючий: І.Г. Бичков

Дата ухвалення рішення 26.01.2018
Зареєстровано 28.01.2018
Оприлюднено 28.01.2018

Судовий реєстр по справі 592/12748/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.01.2018 Ковпаківський районний суд м.Сум Цивільне
Ухвала від 09.11.2017 Ковпаківський районний суд м.Сум Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону