ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

19/140

                                ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                  83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

                                                             Р І Ш Е Н Н Я   

                                                            іменем України

31.05.07 р.                                                                               Справа № 19/140                               

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Дучал Н.М.

При секретарі судового засідання Москалик В.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: Мартиненко Н.Л., за довіреністю.

Від відповідача: Плотнікова О.С. – довіреність б/н від 12.12.06р.

Прокурор: Кілійчук Т.В. – посвідчення

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу

За позовом Прокурора Київського району м. Донецька в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька

до відповідача Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” м. Донецьк

про  стягнення з Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” на користь Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька суму витрат на виплату та доставку пенсій у розмірі  309 208,38 грн.

В судовому засіданні 30.05.2007р. оголошувалась  перерва до 31.05.2007 р.

Прокурор Київського району м. Донецька звернувся до господарського суду Донецької області в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька до Відкритого акціонерного товариства “Точмаш”                 м. Донецьк про стягнення з Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” м. Донецьк на користь Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька суми витрат на виплату та доставку пенсій у розмірі  309 208,38 грн.

          В обґрунтування заявлених вимог прокурор посилається на докази понесення витрат, частину 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, Закон України „Про пенсійне забезпечення”, розрахунок суми позову;  Розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з” ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”; документи про фактичну виплату пенсій;  Інструкцію про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, затверджену Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003р. № 21-1.

           30.05.07р. до матеріалів справи надано заяву (вх. № 02-41/21666 від 30.05.07р.) про зменшення позовних вимог, в якій прокурором та позивачем заявлено про  зменшення розміру позовних вимог в зв'язку з частковим погашенням відповідачем заборгованості перед УПФУ в Київському районі м. Донецька, в результаті чого вимагається до стягнення з відповідача 179 936,61 грн.     

Позивач позов прокурора з урахуванням зменшення розміру позовних вимог підтримав, наполягає на задоволенні позовних вимог.  

Відповідач в судовому засіданні 17.05.2007р. проти позовних вимог заперечував, про що надав відзив від 26.04.07р., посилався на ухилення позивача від надання ВАТ “Точмаш” відомостей про осіб, яким виплачені пенсії, документів в підтвердження права цих осіб на пільгову пенсію, розрахунку суми заборгованості з урахуванням цих даних.

Судом було зобов”язано сторін здійснити докладну звірку розрахунків з зазначенням сум по кожній особі, якій виплачена пільгова пенсія.

30.05.07р. до матеріалів справи від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 02-41/21667 від 30.05.2007р.), в якому відповідач позовні вимоги в сумі 179 936,61 грн. визнав в повному обсязі, що підтверджується актом звірки.

          У відповідності до п.п. 2, 3, 4 частини 3 ст.129 Конституції України, основними засадами  судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення  доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні  перед судом їх переконливості.

          Згідно ст.42 Господарського процесуального кодексу України - правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно ст.43 Господарського процесуального кодексу України - судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Стаття 33 Господарського процесуального кодексу України зазначає - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.  

          Розглянувши  матеріали  справи  та  заслухавши  пояснення   представників сторін, прокурора, господарським судом

                                                            в с т а н о в л е н о.

Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

          Закон України “Про пенсійне забезпечення” у відповідності до Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій.   

         Відповідно статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", працівникам інших виробництв, професій та посад, визначених в п.п. “б”-“з” ( на відміну від тих, що зазначені в частині  першій цієї статті) дострокові пенсії залежно від умов праці можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку.

         Громадяни, що перелічені в Розрахунках фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з” ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”( що додані до матеріалів справи), працюючи у ВАТ “Точмаш” м. Донецьк,  були зайняті на роботах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах згідно п.„б”-“з” ст. 1З Закону України „Про пенсійне забезпечення".      

               

Відповідач підтверджує працю зазначених осіб у Відкритому акціонерному товаристві “Точмаш” м.Донецьк та  призначення  їм пільгових пенсій. Документи  про фактичну виплату пільгових пенсій особам, що перелічені  в Розрахунках, додані позивачем до матеріалів справи.

Порядок покриття витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, визначається згідно частини 2 розділу ХV Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” № 1058-ІV від 9 липня 2003 року, який набув чинності  з 1 січня 2004 року  та  Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (далі по тексту – Інструкція).

          За приписами частини 2 розділу ХV Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” № 1058-ІV, який набрав чинності з 1 січня 2004 року,  Пенсійне  забезпечення  застрахованих осіб,  які працювали або   працюють   на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо шкідливими  і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  N 1 та  на  інших  роботах  із  шкідливими  і важкими умовами праці за списком  N  2  виробництв,  робіт,  професій,  посад і показників, затверджених  Кабінетом  Міністрів  України, та за результатами атестації робочих місць,  на посадах,  що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за  вислугу років,  які  відповідно  до законодавства,  що діяло раніше,  мали право  на  пенсію  на пільгових  умовах  або  за  вислугу  років, здійснюється  згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

          До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди: 1) особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення".

         У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

         При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.

          За приписами частини 2 розділу ХV Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” № 1058-ІV від 9 липня 2003 року, який набрав чинності з 1 січня 2004 року,  Пенсійне  забезпечення  застрахованих осіб,  які працювали або   працюють   на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо шкідливими  і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  N 1 та  на  інших  роботах  із  шкідливими  і важкими умовами праці за списком  N  2  виробництв,  робіт,  професій,  посад і показників, затверджених  Кабінетом  Міністрів  України, та за результатами атестації робочих місць,  на посадах,  що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за  вислугу років,  які  відповідно  до законодавства,  що діяло раніше,  мали право  на  пенсію  на  пільгових  умовах  або  за  вислугу  років, здійснюється  згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

          До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди: 1) особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення".

          У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.

За приписами п.6.1. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, відшкодуванню підлягають витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до ч.2 “Прикінцевих положень” Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, для платників, зазначених у підпункті 2.1.1. п.2 цієї Інструкції, в розмірі 100 відсотків фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до абз.1 частини 2 Прикінцевих положень Закону  № 1058 застрахованим особам, які працювали або працюють на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій , посад і показників, затв. Кабінетом Міністрів України та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах ( п. 6.1. Інструкції).

Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу, необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах (п. 6.2. Інструкції).

Розмір сум до відшкодування на поточний рік визначається відділами доходів  органів  Пенсійного  фонду  України  щорічно  в повідомленнях  про  розрахунок  сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій,  призначених відповідно  до  частини  2 "Прикінцевих  положень"  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  (згідно з  додатками  6 та  7),  які  надсилаються  підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених пенсій (п. 6.4. Інструкції).

Повідомлення складаються на підставі відомостей відділів з призначення  пенсій  органів  Пенсійного  фонду  України,  які подаються згідно з  додатком  8  до  1  січня  поточного  року  та протягом  10  днів  з  дня прийняття рішення про призначення нової пенсії (п. 6.5. Інструкції).

         Підприємства  щомісяця  до  25-го   числа  вносять до Пенсійного  фонду  зазначену в повідомленні про розрахунок місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку  пенсій,  призначених  на  пільгових умовах ( п. 6.8. Інструкції).

          У разі  зміни  розміру  пенсії  або  настання  обставин,  які впливають  на  суму відшкодування (смерть пенсіонера,  зміна місця проживання та ін.),  органи Пенсійного фонду повідомляють  про  це підприємства в місячний термін з моменту виникнення цих обставин.

         Загальна сума витрат Управління ПФУ в Київському районі м. Донецька на виплату і доставку пільгових пенсій за період з 01.08.06р. по 01.02.07р. складає 179 936,61грн. з врахуванням часткової сплати, що  підтверджується Розрахунками фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з” ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”; довідками по фактичну виплату пенсій; актами звірок, відзивом відповідача.

          Відповідач не надав доказів відшкодування Пенсійному Фонду України сум, що покривають суму фактичних витрат на виплату і доставку пенсій за період з 01.08.06р. по 01.02.07р. в розмірі 179 936,61 грн., тому вимоги позивача в сумі 179 936,61 грн. є обґрунтованими, підтверджені матеріалами справи  та підлягають задоволенню.

Господарський суд приймає визнання позову відповідачем, оскільки це є його правом згідно ст. 22 ГПК України, і зазначені дії не суперечать законодавству та не порушують чиї-небудь права та охоронювані законом інтереси.

                Судові витрати,  відповідно статті 49 Господарського процесуального Кодексу України,  покладаються на відповідача.

           Керуючись статтями 22, 33, 34, 43, 49, 75, 77, 82 – 85 Господарського процесуального кодексу України,  господарський суд, -

                                             В И Р І Ш И В:

Задовольнити позовні вимоги Прокурора Київського району м. Донецька в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька до Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” м. Донецьк про стягнення з Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” на користь Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька витрат на виплату та доставку пенсій у розмірі                          179 936,61грн.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” м. Донецьк на користь Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька 179 936,61 грн. витрат на виплату та доставку пенсій .

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства “Точмаш” м. Донецьк на користь Державного бюджету України державне мито в сумі 1 799,36 грн.

Видати накази після набрання рішенням суду законної сили.

Текст рішення оголошений в судовому засіданні 31 травня 2007 р.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

          

Суддя                                                                                                        

Дата ухвалення рішення 31.05.2007
Оприлюднено 22.08.2007

Судовий реєстр по справі 19/140

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Рішення від 31.05.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 21.05.2007 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 16.04.2007 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 06.04.2007 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.01.2007 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.01.2007 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.12.2006 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.12.2006 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.11.2006 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 10.08.2006 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 19/140

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону