ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м. Житомир справа № 806/2928/17

категорія 5.1.2

Житомирський окружний адміністративний суд у складі судді Капинос О.В., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної служби України з питань праці в особі Управління Держпраці у Житомирській області до Приватного підприємства "Вода України" про застосування заходів реагування,

встановив:

Державна служба України з питань праці в особі Управління Держпраці у Житомирській області звернулася до суду з позовом, в якому просить , у зв"язку з загрозою життю та здоров"ю працівників застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до Приватного підприємства "Вода України" шляхом зупинення робіт, експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

-електрогосподарства офісних, складських приміщень по вул.І.Сірка,50;

-електроустановок в магазині по вул.Андріївській,2;

-електроустановок в магазині по вул.Покровській, 151;

- електроустановок в магазині по вул.Покровській, 94;

-електроустановок в магазині по вул.Київській, 74;

-електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 43;

- електроустаново в магазині по вул.Шевченка, 24;

-КТП №705 10/0,4 Кв;

- балонів газобалонного обладнання автомобілів ГАЗ-270514 деож. №АМ3088АХ, ГАЗ-5312 держ. №АМ7363ВМ, ЗІЛ-431452 держ. №АМ7216ВМ, САЗ-3507 держ. №АМ7366ВМ, САМ3-3507 держ. №АМ7216ВМ, до усунення порушень, зазначених в акті перевірки від 09.10.2017 №1625/10-0018.

Заборонити Приватному підприємству "Вода України" виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

-електрогосподарства офісних, складських приміщень по вул.І.Сірка,50;

-електроустановок в магазині по вул.Андріївській,2;

-електроустановок в магазині по вул.Покровській, 151;

- електроустановок в магазині по вул.Покровській, 94;

-електроустановок в магазині по вул.Київській, 74;

-електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 43;

- електроустаново в магазині по вул.Шевченка, 24;

-КТП №705 10/0,4 Кв;

- балонів газобалонного обладнання автомобілів ГАЗ-270514 деож. №АМ3088АХ, ГАЗ-5312 держ. №АМ7363ВМ, ЗІЛ-431452 держ. №АМ7216ВМ, САЗ-3507 держ. №АМ7366ВМ, САМ3-3507 держ. №АМ7216ВМ, до усунення порушень, зазначених в акті перевірки від 09.10.2017 №1625/10-0018.

Позовні вимоги мотивовані тим, що за результатами проведеної перевірки дотримання відповідачем вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, виявлені порушення, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, що є підставою для застосування до відповідача заходів реагування.

Ухвалою від 25.10.2017 відкрито скорочене провадження у справі (у редакції КАС України до 15.12.2017).

15.12.2017 набрала чинності нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України, у зв"язку з чим, ухвалою суду від 18.12.2017, розгляд вказаної адміністративної справи призначено а правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Ухвала про відкриття спрощеного позовного провадження в адміністративній справі направлялась відповідачу за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, однак поштове відправлення повернулося до суду 29.01.2018 з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Отже, відповідно до ч. 11 ст. 126 КАС України, ухвала вважається врученою належним чином.

Відповідно до ч.5 ст.262 КАС України справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що на підставі наказу № 1800 25.09.2017 та направлення № 1625/10 від 25.09.2017, посадовими особами управління Держпраці у Житомирській області проведено планову перевірку ПП "Вода України" на предмет дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, за результатами якої складено акт №1625/10-0018 від 09.10.2017.

Вказаним актом зафіксовано ряд порушень, про що зазначено у п.10-33, п.42-44, п.47-53, п.57,58, п.61-64, п.67-69, п.73,74, п.77,87,88, п.100 таблиці, зокрема: порушення експлуатаційних вимог підприємства виробника, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил охорони праці експлуатації електронно-обчислювальних машин, Правил експлуатації електрозахисних засобів, Правил улаштування електроустановок, Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

З метою усунення виявлених порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, виявлених під час перевірки, відповідача було зобов"язано усунути встановлені перевіркою порушення.

У зв'язку тим, що порушення вказані у приписі, усунені не були, особи, які здійснювали перевірку, дійшли висновку про наявність підстав для застосування заходів реагування, з приводу чого позивач звернувся до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V (далі - Закон № 877-V).

Абзацом 2 статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V, у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин (далі – Закон № 877-V) визначено, що державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища

Згідно зі пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (зі змінами та доповненнями, далі - Положення), Державна служба України з питань праці (Держпраці) Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Основними завданнями Держпраці, зокрема, є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб (підпункт 1 пункту 3 Положення).

В силу приписів пункту 4 Положення, Держпраці відповідно до покладених на неї завдань: здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю; здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань: забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення; виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів; організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань.

Пунктом 7 Положення визначено, що Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. На утворені територіальні органи Держпраці може покладати виконання завдань за міжрегіональним принципом.

Відповідно до абзаців 1-2 частини першої статті 39 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII, із змінами та доповненнями, (далі – Закон № 2694-XII), посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, мають право безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції.

Частиною 7 ст. 7 цьогоЗакону передбачено, що на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.

З огляду на викладені положення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про охорону праці", підставою для звернення з позовом до суду про застосування заходів реагування є виявлення органом нагляду (контролю) порушення вимог законодавства, про що зазначається в акті перевірки.

Як вже зазначалося, на підставі наказу № 1800 25.09.2017 та направлення № 1625/10 від 25.09.2017, посадовими особами управління Держпраці у Житомирській області проведено планову перевірку ПП "Вода України" на предмет дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, за результатами якої складено акт №1625/10-0018 від 09.10.2017.

Вказаним актом зафіксовано ряд порушень, зазначених у п.10-33, п.42-44, п.47-53, п.57,58, п.61-64, п.67-69, п.73,74, п.77,87,88, п.100, зокрема: порушення експлуатаційних вимог підприємства виробника, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил охорони праці експлуатації електронно-обчислювальних машин, Правил експлуатації електрозахисних засобів, Правил улаштування електроустановок, Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Позивачем попереджено відповідача про необхідність негайного зупинення робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- Електрогосподарства офісних, складських приміщень по вул.І.Сірка,50, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №10-33 таблиці.

-Електроустановок в магазині по вул.Андріївській,2, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №42-44 таблиці акту перевірки

-Електроустановок в магазині по вул.Покровській, 151, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №47-53 таблиці акту перевірки.

- Електроустановок в магазині по вул.Покровській, 94, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №57,58 таблиці акту перевірки.

-Електроустановок в магазині по вул.Київській, 74, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №61-64 таблиці акту перевірки.

-Електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 43, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №67-69 таблиці акту перевірки.

- Електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 24, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №73,74 таблиці акту перевірки.

-КТП №705 10/0,4 Кв, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №77,87,88 таблиці акту перевірки.

- Балонів газобалонного обладнання автомобілів ГАЗ-270514 деож. №АМ3088АХ, ГАЗ-5312 держ. №АМ7363ВМ, ЗІЛ-431452 держ. №АМ7216ВМ, САЗ-3507 держ. №АМ7366ВМ, САМ3-3507 держ. №АМ7216ВМ, у зв"язку з виявленням порушень, зазначених у рядках №100 таблиці акту перевірки.

Досліджуючи питання наявності підстав для вжиття відповідних заходів, про які просить заявник, суд зважає на те, що в силу правил статті 39 Закону України "Про охорону праці" передумовою заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт є створення суб'єктом господарювання загрози життю.

У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня.

Це відповідає, зокрема, принципу державного нагляду (контролю), закріпленому статтею 3 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", відповідно до якого такий нагляд здійснюється виходячи із пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини.

Отже, підставою для застосування відповідних заходів реагування є порушення суб'єктом господарювання законодавства про охорону праці, яке створює загрозу життю та здоров"ю людей та у подальшому може призвести до тяжких наслідків.

Згідно із ч.1 ст.4 Закону № 2694-XII, державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

У п. 7 ст. 7 Закону № 877-V передбачено, що на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

За приписами абз.5 ст.39 Закону України "Про охорону праці" посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, мають право забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.

Загроза життю та здоров'ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об'єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків.

Статтею 3 Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров"я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

У ст. 77 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до п.5 ст.4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Відповідачем доказів щодо усунення порушень, зазначених у акті перевірки управління Держпраці у Житомирській області №1625/10-0018 від 09.10.2017чи заперечення проти позову суду надано не було.

З огляду на викладене, а також враховуючи те, що під час проведеної перевірки ПП "Вода України" виявлено порушення вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю і здоров'ю працівників, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 77, 90, 139, 242-246, 263 Кодексу адміністративного судочинства України,

вирішив:

Позов задовольнити.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до Приватного підприємства "Вода України" (пров.Метеорологічний,12 кв.2, м.Житомир, 10003, код ЄДРПОУ 36548910) шляхом зупинення робіт, експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

-електрогосподарства офісних, складських приміщень по вул.І.Сірка,50;

-електроустановок в магазині по вул.Андріївській,2;

-електроустановок в магазині по вул.Покровській, 151;

- електроустановок в магазині по вул.Покровській, 94;

-електроустановок в магазині по вул.Київській, 74;

-електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 43;

- електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 24;

-КТП №705 10/0,4 Кв;

- балонів газобалонного обладнання автомобілів ГАЗ-270514 деож. №АМ3088АХ, ГАЗ-5312 держ. №АМ7363ВМ, ЗІЛ-431452 держ. №АМ7216ВМ, САЗ-3507 держ. №АМ7366ВМ, САМ3-3507 держ. №АМ7216ВМ, до усунення порушень, зазначених в акті перевірки від 09.10.2017 №1625/10-0018.

Заборонити Приватному підприємству "Вода України" (пров.Метеорологічний,12 кв.2, м.Житомир, 10003, код ЄДРПОУ 36548910) виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

-електрогосподарства офісних, складських приміщень по вул.І.Сірка,50;

-електроустановок в магазині по вул.Андріївській,2;

-електроустановок в магазині по вул.Покровській, 151;

- електроустановок в магазині по вул.Покровській, 94;

-електроустановок в магазині по вул.Київській, 74;

-електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 43;

- електроустановок в магазині по вул.Шевченка, 24;

-КТП №705 10/0,4 Кв;

- балонів газобалонного обладнання автомобілів ГАЗ-270514 деож. №АМ3088АХ, ГАЗ-5312 держ. №АМ7363ВМ, ЗІЛ-431452 держ. №АМ7216ВМ, САЗ-3507 держ. №АМ7366ВМ, САМ3-3507 держ. №АМ7216ВМ, до усунення порушень, зазначених в акті перевірки від 09.10.2017 №1625/10-0018.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Житомирського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з дня його складення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя                                                             О.В. Капинос

Дата ухвалення рішення 29.01.2018
Оприлюднено 01.02.2018

Судовий реєстр по справі 806/2928/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 29.01.2018 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.12.2017 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.10.2017 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 806/2928/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону