Ухвала
від 26.01.2018 по справі 127/1563/18
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/1563/18

Провадження №1-кс/127/695/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення № 42018020000000005 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_4 та приватного підприємства « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №50 на суму 1436881,00 грн. Предметом договору є капітальний ремонт будівлі сільської ради по АДРЕСА_1 .

Вартість робіт, які відповідно до підрядного договору повинні бути виконані Підрядником та оплачено відповідно Замовником у 2017 році становить 560426,95 грн. В підтвердження цього, сторонами договору підписано відповідний план виконання робіт.

На виконання договірних зобов`язань в грудні 2017 року Підрядником пред`явлено для оплати Замовнику акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 560426,95 грн. гривень, в т.ч. ПДВ.

Вжитими заходами з`ясовано, що підрядником внесено недостовірні відомості актів приймання виконаних будівельних робіт щодо проведення капітального ремонту будівлі сільської ради.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовником та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо капітального ремонту будівлі сільської ради по АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх копій), щодо капітального ремонту будівлі сільської ради по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договір підряду №50 від 07.12.2017 на капітальний ремонт будівлі сільської ради по АДРЕСА_1 та відповідні додаткові угоди до нього;

- тендерна документація щодо проведення відкритих торгів;

- проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівлі сільської ради по АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- прийняття, документи щодо оплати);

- документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)

- акти приймання виконання виконаних робіт за 2017 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2017 рік;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2017 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2016 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2017рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журнал обліку виконаних робіт, форма КБ-6;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акти на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2017 рік;

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

- відомості про облікову політику;

- прибуткові накладні, рахунки-фактури, договори, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

- завірені копії наказів про призначення (звільнення) службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та їх функціональні обов`язки;

- завірені копії реєстраційно-установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:

СудВінницький міський суд Вінницької області
Дата ухвалення рішення26.01.2018
Оприлюднено27.02.2023
Номер документу71955367
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —127/1563/18

Ухвала від 26.01.2018

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Михайленко А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні