ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 815/3667/17

У Х В А Л А

06 лютого 2018 року Одеський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді - Стеценко О.О.,

судді - Левчук О.А.,

судді - Свиди Л.І.,

розглянувши в порядку письмового провадження в приміщенні Одеського окружного адміністративного суду заяву третьої особи ОСОБА_1 про відвід головуючого судді Стеценко О.О. по справі за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває справа за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 про визнання протиправним та скасування наказу Державної фіскальної служби України №133-дс від 23.06.2017 року Про притягнення до дисциплінарної відповідальності , яким звільнено ОСОБА_2 із займаної посади; визнання протиправним та скасування наказу ГУ ДФС в Одеській області №836-0 від 26.06.2017 року Про оголошення наказу ДФС України від 23.06.2017 року №133-дс , яким звільнено ОСОБА_2 із займаної посади; поновлення ОСОБА_2 на посаді начальника Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; стягнення з Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області на користь ОСОБА_2 грошового забезпечення за час вимушеного прогулу за період з 23.06.2017 року по день фактичного поновлення на посаді.

Ухвалою суду від 17.07.2017 року було відкрито провадження у справі №815/3667/17.

Ухвалою суду від 25.07.2017 року провадження по справі №815/3667/17 було зупинено до 22.09.2017 року.

Ухвалою суду від 22.09.2017 року провадження по справі №815/3667/17 було зупинено до 10.10.2017 року.

Ухвалою суду від 12.10.2017 року провадження по справі №815/3667/17 було зупинено до 03.11.2017 року.

Ухвалою суду від 03.11.2017 року провадження по справі №815/3667/17 було зупинено до 10.11.2017 року.

Ухвалою суду від 22.11.2017 року провадження по справі №815/3667/17 було зупинено до 01.12.2017 року.

Ухвалою суду від 01.12.2017 року провадження по справі №815/3667/17 було зупинено до 12.12.2017 року.

В судовому засіданні 12.12.2017 року за результатом розгляду клопотання представника відповідачів - Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, ухвалою суду, занесеною до журналу судового засідання, ОСОБА_1 залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

Ухвалою суду від 12.12.2017 року провадження по справі було зупинено №815/3667/17 до 17.01.2018 року.

15.12.2017 року набув чинності Закон України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів №2147-VIII від 03.10.2017, котрим Кодекс адміністративного судочинства України (далі - КАС України) викладено в новій редакції. Відповідно до п. 10 ч. 1 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України в редакції чинній з 15.12.2017 року, справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності Кодексу в редакції від 15.12.2017 року, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності нової редакції Кодексу. Відтак, справа розглядалась в порядку КАС України в редакції чинній з 15.12.2017 року.

Ухвалою суду від 17.01.2018 року справу за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу було призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання було призначено на 13.02.2018 року о 14:00 год.

26.01.2018 року до канцелярії суду надійшла заява третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 про відвід головуючого судді (судді-доповідача) Стеценко О.О. В обґрунтування відводу третя особа зазначає, що 12.12.2017 року з боку представника відповідача по справі №815/3667/17 в судовому засіданні було подано клопотання про залучення ОСОБА_1, до участі у даній справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. У вказаному судовому засіданні суд залучив ОСОБА_1 до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. При цьому, третя особа не була присутньою у судовому засіданні, а очікувала на вулиці біля входу до суду на представників відповідачів з метою дізнатись наслідки розгляду вищевказаного клопотання. Третя особа зазначає, що вона стала свідком розмови представника позивача по справі адвоката Якових Євгена Володимировича, який у розмові по телефону говорив, що не розуміє, як так сталося, суддя обіцяв сьогодні рішення. Тому, на думку заявника, без будь-яких інших обставин є зрозумілим на яке рішення очікував позивач та що йому було повідомлено, що саме у цей день буде прийнято рішення на його користь. Враховуючи вищевикладене, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 вважає, що головуючий у справі №815/3667/17 суддя Стеценко О.О. є необ'єктивним та зацікавленим в результатах розгляду справи, а отже є упередженим під час розгляду справи, що порушує принципи об'єктивності, всебічності та повноти розгляду справи.

Відповідно до приписів п. 4 ч. 1 ст. 36 КАС України суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді.

Згідно ч.ч. 1-3 ст. 39 КАС України за наявності підстав, зазначених у статтях 36-38 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід. За цими самими підставами їм може бути заявлено відвід учасниками справи. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Відповідно до статті 40 КАС України, питання про відвід судді вирішується судом, який розглядає справу.

Відповідно до частини 1 статті 34 КАС України, усі питання, що виникають під час колегіального розгляду адміністративної справи, вирішуються більшістю голосів суддів.

Відповідно до ч.1 статті 35 КАС України, справа, розгляд якої розпочато одним суддею чи колегією суддів, повинна бути розглянута цим самим суддею чи колегією суддів, за винятком випадків, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи.

Оскільки на момент надходження заяви ОСОБА_1 до канцелярії суду суддя Левчук О.А. знаходилась на лікарняному, заява про відвід головуючого судді (судді-доповідача) Стеценко О.О. розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Стеценко О.О., судді Левчук О.А., судді Свиди Л.І після виходу судді Левчук О.А з лікарняного, в межах строку встановленого ст. 40 КАС України.

Дослідивши заяву третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 про відвід головуючого судді (судді-доповідача) Стеценко О.О, суд дійшов висновку про необґрунтованість заявленого відводу з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 36 КАС України, суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу): 1) якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі; 2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи; 3) якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді; 5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого статтею 31 цього Кодексу. Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу (недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи).

Відповідно до ч. 3 ст. 39 КАС України, відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження. Вмотивованою можна вважати заяву про відвід, в якій міститься виклад та аналіз фактичних підстав, що вказують на упередженість судді, деталізація цих фактів, зазначення того, що підстави для заявленого відводу викликають сумнів у безсторонності, посилання на засоби доказування та докази, які в них містяться, якими підтверджуються наведені обставини, що свідчать про юридичні підстави для відводу тощо.

Визначаючись щодо наявності підстав для відводу необхідно враховувати, що згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини наявність безсторонності має визначатись, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, за допомогою суб'єктивного та об'єктивного критеріїв. За суб'єктивним критерієм оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об'єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності (див., зокрема, рішення у справах "Фей проти Австрії" (Fey v. Austria), рішення від 24.02.1993, серія A, № 255, с. 12, п. 27, 28 і 30, та "Веттштайн проти Швейцарії" (Wettstein v. Switzerland), заява № 33958/96, п. 42, ЄСПЛ 2000-XII).

У кожній окремій справі потрібно визначити, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про те, що суд не є безстороннім (див. рішення у справі "Пуллар проти Сполученого Королівства" (Pullar v. the United Kingdom), рішення від 10.06.1996, Reports 1996-III, с. 794, п. 38).

Особиста безсторонність суду презумується, поки не надано доказів протилежного (рішення у справі "Веттштайн проти Швейцарії" (Wettstein v. Switzerland), заява № 33958/96, п. 43, ЄСПЛ 2000-XII).

Посилання заявника на ймовірну зацікавленість у результатах розгляду справи по своїй суті є припущенням, а заяви, які містять припущення про існування відповідних обставин, не підтверджених належними і допустимими доказами, не є підставами для відводу суддів.

Проаналізувавши наведені в клопотанні про відвід доводи заявника, суд дійшов висновку, що викладені обставини не свідчать про те, що головуючий суддя Стеценко О.О. прямо чи опосередковано зацікавлений в результаті розгляду справи, або на підтвердження інших обставин, які б викликали сумнів в його неупередженості відповідно до ст. 36 КАС України, що виключає підстави для відводу судді.

Відповідно до статті 40 КАС України, питання про відвід судді вирішується судом, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 31 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Відповідно до п.8 ч.2 статті 236 КАС України, суд має право зупинити провадження у справі в разі надходження заяви про відвід - до вирішення питання про відвід.

Враховуючи викладене, відповідно до п. 4 ст. 40 КАС України, провадження у даній справі слід зупинити, а справу необхідно передати у відділ з надання судово-адміністративних послуг та аналітичної роботи для визначення у порядку, встановленому ч.1 ст.31 КАС України судді, який не входить до складу суду, що розглядає справу, для вирішення питання щодо відводу головуючого судді Стеценко О.О за заявою третьої особи ОСОБА_1

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 236, 248, 256 КАС України, суд,-

У Х В А Л И В:

Зупинити провадження по справі №815/3667/17.

Передати справу у відділ з надання судово-адміністративних послуг та аналітичної роботи Одеського окружного адміністративного суду для виконання вимог ч.4 ст.40 КАС України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Стеценко О.О.

Суддя Левчук О.А.

Суддя Свида Л.І.

Дата ухвалення рішення 06.02.2018
Оприлюднено 07.02.2018

Судовий реєстр по справі 815/3667/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 20.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.04.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.02.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.01.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.11.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.11.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.09.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.07.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.07.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/3667/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону