ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2018 р. Справа № 911/3834/17

за позовом публічного акціонерного товариства "Національна Акціонерна компанія "Нафтогаз України", м. Київ

до відповідача об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Яблуневий-4"

с. Чубинське Бориспільського району

про стягнення 9 020,24 грн.

Суддя О.В. Конюх

за участю представників учасників судового процесу:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 14.04.2017 №14-70;

від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ:

позивач - публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулось до господарського суду Київської області з позовною заявою від 08.11.2017 №14/4-747 до об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Яблуневий-4" про стягнення 9 020,24 грн. заборгованості.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 30.01.2015 між публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку "Яблуневий-4" укладено договір №2599/15-ТЕ-17 купівлі-продажу природного газу. На виконання умов договору, позивач в 2015 році передав у власність відповідача природний газ на загальну суму 64 784,01 грн., що підтверджується актами приймання-передачі природного газу, однак оплату за переданий газ відповідач здійснив несвоєчасно, у зв'язку з чим позивачем нараховано відповідачу пеню у сумі 6524,55 грн., 3% річних у сумі 628,51 грн. та 1 867,18 грн. інфляційних втрат за прострочення виконання грошових зобов'язань.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.12.2017 позовну заяву публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №911/3834/17, ухвалено справу розглядати в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання у справі №911/3834/17 призначено на 22.01.2018.

Ухвалою суду від 22.01.2018 підготовче провадження закрито, призначено справу до судового розгляду по суті на 12.02.2018.

В судове засідання 12.02.2018 з'явився представник позивача. Відповідач в судові засідання 22.01.2018 та 12.02.2018 двічі не з'явився, свого представника двічі не скерував, відзив на позов та заперечення у встановлений судом строк не подав, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся судом належним чином, що підтверджується залученими до матеріалів справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Згідно до частин 1, 3 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Враховуючи, що відповідач в судові засідання 22.01.2018 та 12.02.2018 двічі не з'явився, відзив на позов та витребувані судом документи не надав, про причини неявки суд не повідомив, суд вважає за необхідне розглянути спір по суті за наявними матеріалами.

Розглянувши позов публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", м. Київ (далі - ПАТ "НАК" Нафтогаз") до об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Яблуневий-4", с. Чубинське (далі - ОСББ "Яблуневий-4") про стягнення 9 020,24 грн., всебічно та повно вивчивши наявні у матеріалах справи докази, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, зокрема з правочинів. Згідно ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Майново-господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання виникають на підставі договорів (ст. 179 Господарського кодексу України) і сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору (ст. 627 Цивільного кодексу України).

Так, 30.01.2015 між ПАТ "НАК "Нафтогаз" та ОСББ "Яблуневий-4" укладено договір №2599/15-ТЕ-17 купівлі-продажу природного газу, відповідно до умов якого:

- продавець зобов'язується передати у власність покупцю у 2015 році природний газ, ввезений на митну територію України Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за кодом УКТ ЗЕД 2711 21 0000, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити цей природний газ, на умовах цього договору (пункт 1.1 договору);

- продавець передає покупцеві з 01.01.2015 по 31.12.2015 газ обсягом до 50 тис.куб.м., у тому числі по місяцях кварталів (пункт 2.1 договору);

- продавець передає покупцю газ у пунктах приймання-передачі газу на запірній/відключній арматурі покупця. Право власності на газ переходить від продавця до покупця в пунктах приймання-передачі. Після переходу права власності на газ покупець несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов'язану з правом власності на газ (пункт 3.1. договору);

- приймання-передача газу, переданого продавцем покупцеві у відповідному місяці продажу, оформляється актом приймання-передачі газу. Обсяг використання газу покупцем у відповідному місяці поставки встановлюється шляхом складання добових обсягів, визначених на підставі комерційного вузла/вузлів обліку газу покупця (пункт 3.3 договору);

- не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем продажу газу, покупець зобов'язується надати продавцеві підписані та скріплені печатками покупця та газотранспортного підприємства три примірники акта-приймання-передачі газу, у якому зазначаються фактичні обсяги використаного газу, його фактична ціна та вартість. Продавець не пізніше 8 числа зобов'язується повернути покупцеві та газотранспортному підприємству по одному примірнику оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта. Акти є підставою для остаточних розрахунків між сторонами (пункт 3.4 договору);

- ціна (граничний рівень ціни) на газ і тарифи на його транспортування установлюються уповноваженим державною владою України органом (пункт 5.1 договору);

- ціна за 1000 куб.м. природного газу становить 1 091, 00 грн. з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом та без врахування податку на додану вартість. До сплати за 1000 куб. м. природного газу - 1 091,00 грн., крім того ПДВ - 20% - 218,20 грн., всього з ПДВ - 1 309,20 грн. (пункт 5.2 договору);

- оплата за газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом 100% поточної оплати протягом місяця поставки газу. Остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється до 14 числа (включно) місяця , наступного за місяцем поставки газу (пункт 6.1 договору);

- у разі невиконання покупцем умов пункту 6.1. цього договору продавець має право не здійснювати поставку газу покупцю або обмежити поставку пропорційно до кількості несплачених обсягів з наступною поставкою цих обсягів при умові їх оплати та наявності технічної можливості. У разі невиконання покупцем пункту 6.1 умов цього договору він зобов'язується сплатити продавцю, крім суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожен день простроченого платежу (пункт 7.2 договору);

- строк у межах якого сторони можуть звернутись до суду з вимогою про захист своїх прав за цим договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, встановлюється тривалістю у 5 років (пункт 9.3 договору);

- договір набуває чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками сторін, поширює дію на відносини, що фактично склались між сторонами з 01.01.2015 і діє в частині реалізації газу до 31.12.2015, а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення (пункт 11 договору);

20.03.2015 між ПАТ "НАК "Нафтогаз" та ОСББ "Яблуневий-4" укладено додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу природного газу від 30.01.2015 №2599/15-ТЕ-17, відповідно до умов якої сторони погодили внести зміни в п.5.2 договору та викласти його в наступній редакції:

- ціна за 1000 куб.м. природного газу становить 2 495,25 грн. з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом та без урахування податку на додану вартість. До сплати за 1000 куб.м. природного газу - 2 495,25 грн., крім того ПДВ -20% - 499,05 грн., всього з ПДВ - 2 994,30 грн. (пункт 5.2 договору);

Решта умов договору залишаються незмінною і обов'язковою для виконання сторонами.

20.07.2015 між ПАТ "НАК "Нафтогаз" та ОСББ "Яблуневий-4" укладено додаткову угоду №2 до договору купівлі-продажу природного газу від 30.01.2015 №2599/15-ТЕ-17, відповідно до умов якої сторони погодили внести зміни в п.5.2 договору та викласти його в наступній редакції:

- ціна за 1000 куб.м. природного газу становить 2 994,30 грн., в тому числі:

ь тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами - 275,30 грн., крім того ПДВ -20% - 55,06 грн., всього з ПДВ - 330,36 грн.;

ь тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 388,20 грн. (в тому числі вартість газу на виробничо-технологічні витрати та власні потреби, що враховано в структурі тарифу з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, встановленого постановою НКРЕКП), крім того ПДВ -20%-77,64 грн., всього з ПДВ -465,84 грн.;

ь збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ (2%) - 35,92 грн., крім того ПДВ -20% - 7,18 грн., всього з ПДВ -43,10 грн.

Ціна за 1000 куб.м. природного газу, як товару, становить 1 795,83 грн., крім того ПДВ - 20%- 359,17 грн., всього з ПДВ - 2 155,00 грн. До сплати за 1000 куб. м. природного газу - 2 495,25 грн., крім того ПДВ -20% - 499,05 грн., всього з ПДВ - 2994,30 грн. (пункт 5.2. договору).

Решта умов договору залишається незмінною і обов'язковою до виконання сторонами.

20.07.2015 між ПАТ "НАК "Нафтогаз" та ОСББ "Яблуневий-4" укладено додаткову угоду №3 до договору купівлі-продажу природного газу від 30.01.2015 №2599/15-ТЕ-17, відповідно до умов якої сторони погодили внести зміни в п.5.2 договору та викасти його в наступній редакції:

- ціна за 1000 куб.м. становить 1 770,74 без урахування податку на додану вартість,збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів на транспортування і розподіл природного газу, крім того:

ь збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ - 2%

ь податок на додану вартість за ставкою 20%

Крім того, тариф на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами - 689,10 грн., крім того ПДВ -20% -137,82 грн., всього з ПДВ - 826,92 грн.. В структурі тарифу на транспортування природного газу розподільними газопроводами, затвердженого постановою НКРЕКП, враховано вартість газу на виробничо-технологічні витрати та власні потреби газорозподільного підприємства. До сплати за 1000 куб.м. природного газу - 2 495,25 грн., крім того ПДВ -20% - 499,05 грн., всього з ПДВ - 2 994,30 грн.

Решта умов договору залишаються незмінними та обов'язковими до виконання сторонами.

25.11.2015 між ПАТ "НАК "Нафтогаз" та ОСББ "Яблуневий-4" укладено додаткову угоду №4 до договору купівлі-продажу природного газу від 30.01.2015 №2599/15-ТЕ-17, відповідно до умов якої сторони погодили внести зміни в банківські реквізити продавця в п.12 "Адреси та реквізити сторін". Решта умов цього договору залишаються незмінними та обов'язковими до виконання сторонами.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Протягом 2015 року позивач здійснював поставки відповідачу природного газу. До матеріалів справи подано копії підписаних та скріплених печатками обох сторін актів приймання-передачі природного газу, які в порядку пунктів 3.4, 6.1 договору є підставою для остаточних розрахунків між сторонами до 14 числа включно наступного місяця всього нас суму 64 784,01 грн., а саме:

- акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2015 на суму 9 904,11 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2015 на суму 7 343,30 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 31.03.2015 на суму 5 116,34 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 30.04.2015 на суму 5 180,15 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 31.05.2015 на суму 1 598,95 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 30.06.2015 на суму 1 389,36 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 31.07.2015 на суму 985,13 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 31.08.2015 на суму 1 048,01 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 30.09.2015 на суму 1 257,61 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2015 на суму 6 641,35 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2015 на суму 11 135,79 грн.,

- акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2015 на суму 13 183,91 грн.,

Згідно умов договору від 30.01.2015 №2599/15-ТЕ-17, остаточний розрахунок по кожному з актів мав бути здійснений не пізніше 14 числа наступного місяця, а у випадку прострочення оплати у продавця було наявне право на нарахування пені (пункт 7.2 договору), процентів річних та інфляційних втрат (ст. 625 ЦК України).

До матеріалів справи залучено довідку по операціях за договором від 30.01.2015 №2599/15-ТЕ-17, з якої вбачається, що оплата за поставлений природний газ відповідачем здійснювалась з порушеннями встановленого договором строку.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Щодо вимоги позивача про стягнення пені в сумі 6 524,55 грн., суд зазначає наступне.

Пунктом 7.2 Договору визначено, що за порушення строків оплати покупець виплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

Статтею 230 ГК України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, які учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі неналежного виконання господарського зобов'язання. Цією ж статтею визначено види штрафних санкцій неустойка, штраф, пеня. При цьому порядок нарахування та розмір санкцій, які можуть бути встановлені договором, встановлені частиною 4 ст. 231 ГК України: у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання, в певній визначеній грошовій сумі, у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів.

Зазначене кореспондується з положеннями ст. 549 ЦК України, відповідно до яких неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання, при цьому пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Тому період обчислення пені починається з наступного дня після дати, в якій зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до частини 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано, якщо інше не встановлено законом або договором.

Згідно до частини 3 ст. 254 ЦК України строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку, отже нарахування пені має здійснюватись з наступного дня після спливу строку виконання грошового зобов'язання та припинитися або в переддень виконання грошового зобов'язання (оскільки день фактичної сплати суми заборгованості не включається в період часу, за який здійснюється стягнення пені або у відповідне число через шість місяців після дати початку нарахування пені.

За таких обставин, здійснивши перевірку розрахунку пені (за прострочення оплати газу, поставленого в січні 2015 - з 17.02.2015 по 01.03.2015, в лютому 2015 - з 17.03.2015 по 29.03.2015, в травні 2015 - з 16.06.2015 по 14.12.2015, в червні 2015 - з 15.07.2015 по 05.01.2016, в липні 2015 - з 15.08.2015 по 05.01.2016, в серпні 2015 - з 15.09.2015 по 05.01.2016, у вересні 2015 - з 15.10.2015 по 10.04.2016, у жовтні 2015 - з 17.11.2015 по 11.04.2016, у листопаді 2015 - з 15.12.2015 по 13.04.2016, у грудні 2015 - з 15.01.2016 по 14.07.2016), суд встановив, що вірно розрахований розмір належної до стягнення з відповідача на користь позивача пені становить 6 524,55 грн., а відтак вказані вимоги слід задовольнити в повному обсязі.

Крім того, у зв'язку з простроченням грошового зобов'язання позивач просить суд стягнути з відповідача згідно ст. 625 ЦК України 628,51 грн. 3% річних та 1 867,18 грн. інфляційних втрат.

Відповідно до частини 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом.

Формулювання ст. 625 ЦК, коли нарахування процентів тісно пов'язується із застосуванням індексу інфляції, орієнтує на компенсаційний, а не штрафний характер відповідних процентів, а тому 3 % річних не є неустойкою у розумінні положень ст. 549 ЦК і ст. 230 ГК.

Отже, за змістом наведеної норми закону нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних входять до складу грошового зобов'язання і вважаються особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування останнім утримуваними грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Здійснивши перевірку розрахунку 3% річних (за прострочення плати газу, поставленого у січні 2015 - з 17.02.2015 по 01.03.2015, у лютому 2015 - з 17.03.2015 по 29.03.2015, у травні 2015 - з 16.06.2015 по 05.01.2016, у червні 2015 - з 15.07.2015 по 05.01.2016, у липні 2015 - з 15.08.2015 по 05.01.2016, у серпні 2015 - з 15.09.2015 по 05.01.2016, у вересні 2015 - з 15.10.2015 по 10.04.2016, у жовтні 2015 - з 17.11.2015 по 11.04.2016, у листопаді 2015 - з 15.12.2015 по 13.04.2016, у грудні 2015 - з 15.01.2016 по 17.05.2017), суд встановив, що вірно розрахований розмір належних до стягнення з відповідача на користь позивача 3% річних становить 628,51 грн., а відтак вказану вимогу слід задовольнити в повному обсязі.

Суд здійснивши перевірку розрахунку інфляційних втрат (за прострочення оплати газу, поставленого у червні 2015 - за серпень-грудень 2015, у липні 2015 - за вересень-грудень 2015, у серпні 2015 - за жовтень-грудень 2015, у вересні 2015 - за листопад 2015-березень 2016, у жовтні 2015 - за грудень 2015 - березень 2016, у листопаді 2015 - за січень-березень 2016, у грудні 2015 - за лютий 2016 - квітень 2017), встановив, що вірно розрахований розмір інфляційних втрат, належних до стягнення з відповідача на користь позивача, складає 1 867,18 грн., а відтак вказану вимогу слід задовольнити повністю.

За таких обставин, повно та ґрунтовно дослідивши матеріали справи, перевіривши на відповідність закону та дійсним обставинам справи розрахунки заборгованості, надані позивачем, суд задовольняє позов публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" повністю, приймає рішення про стягнення з об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Яблуневий-4" 6 524,55 грн. пені, 628,51 грн. 3% річних, 1 867,18 грн. інфляційних втрат.

У зв'язку тим, що спір виник в результаті неправильних дій відповідача, що призвело до необхідності позивачу звертатися з позовом до суду та здійснювати додаткові витрати на сплату судового збору, суд, відповідно до свого права, передбаченого частиною 9 ст.129 ГПК України, покладає на відповідача відшкодування позивачу судового збору у мінімальному законом встановленому розмірі в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 13 73, 74, 129, 236, 238, пункту 9 Перехідних положень ГПК України в редакції Закону України №2147-VІІІ від 03.10.2017, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов публічного акціонерного товариства "Національна Акціонерна компанія "Нафтогаз України" задовольнити повністю.

2. Стягнути з Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Яблуневий-4" (08320, Київська обл., Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Яблунева, буд. 4, ідентифікаційний код 36953933)

на користь публічного акціонерного товариства "Національна Акціонерна компанія "Нафтогаз України" (01601, м. Київ, Шевченківський район, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, ідентифікаційний код 20077720)

6 524,55 грн. (шість тисяч п'ятсот двадцять чотири гривні п'ятдесят п'ять копійок) пені;

628,51 грн. (шістсот двадцять вісім гривень п'ятдесят одну копійку) 3% річних;

1867,18 грн. (одну тисячу вісімсот шістдесят сім гривень вісімнадцять копійок) інфляційних втрат;

1600,00 грн. (одну тисячу шістсот гривень нуль копійок) судового збору;

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення підписано 13.02.2018.

Суддя О.В. Конюх

Зареєстровано 14.02.2018
Оприлюднено 14.02.2018
Дата набрання законної сили 12.02.2018

Судовий реєстр по справі 911/3834/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.02.2018 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.12.2017 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону