ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/5434/18

Провадження № 1-кс/761/3806/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції Кравченко Світлани Вікторівни, що внесене по кримінальному провадженню №42016111100000089 від 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, стосовно ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції Кравченко Світлана Вікторівна, по кримінальному провадженню за №42016111100000089 від 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, стосовно ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808).

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.11.2015 за результатами проведеної переговорної процедури закупівлі між Неприбутковою державною установою Пункт тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області (ідентифікаційний код 26426722) в особі директора ОСОБА_3. та ПП Фінансова будівельна компанія Завод Луч (ЄДРПОУ 32162693) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №23 від 17.11.2015 та №24 від 25.12.2015.

Відповідно до вказаних договорів Виконавець зобов'язується у встановлений строк відповідно до проектної документації та умов договору, на свій ризик, власними та залученими силами та засобами, виконати роботи з реконструкції недобудованого гуртожитку медучилища під пункт тимчасового розміщення біженців по вул. Студентській, 2 в м. Яготин Київської області (І черга), з дотриманням діючих будівельних норм, правил, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі роботи.

В свою чергу ПП Фінансова будівельна компанія Завод Луч (ЄДРПОУ 32162693) з метою виконання зазначених вище договорів уклало договір субпідряду з ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808) №25 від 17.11.2016 та договір субпідряду з ТОВ Фінансова Будівельна Компанія Луч (ЄДРПОУ 39456063) № 21 від 15.10.2015.

Відповідно до Акту Державної фінансової інспекції в Київській області від 22.04.2016 №31-21/4 перевірки державних закупівель, здійснених Пунктом тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області Державної міграційної служби України за період з 01.01.2015 по 01.03.2016 (реконструкції недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області (Коригування) 1 черга):

-Пунктом тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області здійснено перерахування коштів з порушенням вимог абз. 2 п. 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 та п. 2 ст. 56, пп. 20, п. 33, п. 40 ст.116 Бюджетного кодексу України на загальну суму 2850039,60 гривень, яка відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та ст. 224, 225 Господарського кодексу України є збитками нанесеними Пункту тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області;

-Пунктом тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області в порушення вимог п. 7.3 договору підряду від 17.11.2015 №23 здійснено незаконне відшкодування вартості придбаних матеріальних ресурсів, устаткування, меблів та інвентарю на загальну суму 2840255,22 гривень;

-Пунктом тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області здійснено перерахування коштів з порушення вимог абз. 2 п. 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кобінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 та п. 2 ст. 56, пп. 20, п. 33, п. 40 ст.116 Бюджетного кодексу України на загальну суму 232509,00 гривень, яка відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та ст. 224, 225 Господарського кодексу України є збитками нанесеними Пункту тимчасового розміщення біженців в м. Яготин Київської області.

Встановлено, що ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808) має банківський рахунок 260090003967457 в ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункуТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808) №260090003967457 є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, стосовно ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Кравченко Світлані Вікторівні право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, що перебувають ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, стосовно ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808), а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №260090003967457 який належить клієнту банка - ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 17.11.2015 по 01.01.2017рр.;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ Тенза Союз (ЄДРПОУ 38703808);

-копій заяв на замовлення готівкових коштів;

-копій довіреностей на отримання готівкових коштів;

-копій договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-копій видаткових касових ордерів про використання готівки.

Службовим особам ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПуАТ ФІДОБАНК (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Дата ухвалення рішення 21.02.2018
Зареєстровано 03.03.2018
Оприлюднено 03.03.2018

Судовий реєстр по справі 761/5434/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.02.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.02.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/5434/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону