ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 344/2834/18

Провадження № 1-кс/344/1171/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42014090040000003 від 28.03.2014,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014090040000003 від 28.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи сільських та селищних рад Яремчанської міської ради та відділу Держземагенства в м. Яремче, погодили технічну документацію та передали у власність громадянам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та для громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) в різних населених пунктах Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, які відносяться до земель природо-заповідного призначення та перебуває в користуванні Карпатського національного природнього парку.

Внаслідок неправомірних дій вищезазначених службових осіб земельні ділянки природно-заповідного призначення незаконно вибули із території земель природно-заповідного призначення Карпатського НПП, чим державним інтересам заподіяно збитки.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судових земельно-технічних експертиз, для проведення яких необхідно здійснити розрахунки в програмному комплексі AutoCAD та Digitals , у зв'язку з чим необхідно отримати координати окружної межі Карпатського національного природного парку.

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході здійснення досудового розслідування та судового розгляду справи по суті, проведення всіх необхідних судових експертиз, а також встановлення меж, площі та конфігурацій земельних ділянок природно-заповідного призначення КНПП, виникла необхідність в проведенні у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме всіх Геодезичних журналів окружної межі Карпатського НПП складених в 2002 році на основі геоданих проведеної інвентаризації ДП КАРПАТИГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ земель Карпатського НПП наступних лісництв (природоохоронних науково-дослідних відділень):

- Ворохтянського ПНДВ;

- Женецького ПНДВ;

- Вороненківського ПНДВ;

- Бистрецької сільської ради Верхньоясенівського лісництва ВРЛ;

- Бистрецького ПНДВ;

- Ямнянського ПНДВ;

- Підліснівського ПНДВ;

- Яблуницького ПНДВ;

- Говерлянського ПНДВ;

- Яремчанського ПНДВ;

- Чорногірського ПНДВ;

- Високогірного ПНДВ;

- Татарівського ПНДВ;

та населених пунктів:

смт. Ворохта, с. Татарів, с. Микуличин, с. Яблуниця, м.. Яремче;

землі запасу Бистрецької сільської ради Красницьке лісництво ВРЛ;

землі запасу Зеленської сільської ради;

землі запасу Бистрецької сільської ради Довгопільського лісництва ВРЛ;

землі запасу Бистрецької сільської ради Верхньоясенівського лісництва ВРЛ;

землі запасу Бистрецької сільської ради Красницького лісництва ВРЛ.

Наявні достатні підстави вважати, що зазначена документація знаходиться у адміністративному та інших приміщеннях Карпатського національного природного парку (ЄДРПОУ 05509323), що знаходиться за адресою: м. Яремче, вул. Василя Стуса, 6 Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3.

Аналізом документів можливо буде встановити коло конкретних службових осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та експертним шляхом встановити межі, площі та конфігурацій земельних ділянок природно-заповідного призначення КНПП та підтвердити факти накладання земельних ділянок КНПП переданих у власність громадянам. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза переховування, зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженню, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Виходячи з того, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі і вилученні належним чином завірених копій вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення необхідних судових експертиз, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Учасники процесу в судове засідання не з»явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у адміністративному та інших приміщеннях Карпатського Національного природного парку (ЄДРПОУ 05509323), що знаходиться за адресою: м. Яремче, вул. Василя Стуса, 6, директором якого являється ОСОБА_3, належним чином завірених копій всіх Геодезичних журналів окружної межі Карпатського НПП складених в 2002 році на основі геоданих проведеної інвентаризації ДП КАРПАТИГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ земель Карпатського національного природного парку, а саме: Ворохтянського, Женецького, Вороненківського, Бистрецької сільської ради Верхньоясенівського лісництва ВРЛ, Бистрецького, Ямнянського, Підліснівського, Яблуницького, Говерлянського, Яремчанського, Чорногірського, Високогірного, Татарівського лісництв (природоохоронних науково-дослідних відділень) та населених пунктів смт. Ворохта, с. Татарів, с. Микуличин, с. Яблуниця, м. Яремче, землі запасу Бистрецької сільської ради Красницьке лісництво ВРЛ, землі запасу Зеленської сільської ради, землі запасу Бистрецької сільської ради Довгопільського лісництва ВРЛ, землі запасу Бистрецької сільської ради Верхньоясенівського лісництва ВРЛ, землі запасу Бистрецької сільської ради Красницького лісництва ВРЛ, для проведення всіх необхідних судових експертиз.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 квітня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.

Зареєстровано 07.03.2018
Оприлюднено 13.03.2018
Дата набрання законної сили 06.03.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону