Ухвала
від 05.03.2018 по справі 344/2834/18
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/2834/18

Провадження № 1-кс/344/1171/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42014090040000003 від 28.03.2014,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014090040000003 від 28.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи сільських та селищних рад ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , погодили технічну документацію та передали у власність громадянам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та для громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) в різних населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відносяться до земель природо-заповідного призначення та перебуває в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Внаслідок неправомірних дій вищезазначених службових осіб земельні ділянки природно-заповідного призначення незаконно вибули із території земель природно-заповідного призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим державним інтересам заподіяно збитки.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судових земельно-технічних експертиз, для проведення яких необхідно здійснити розрахунки в програмному комплексі «AutoCAD» та «Digitals», у зв`язку з чим необхідно отримати координати окружної межі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході здійснення досудового розслідування та судового розгляду справи по суті, проведення всіх необхідних судових експертиз, а також встановлення меж, площі та конфігурацій земельних ділянок природно-заповідного призначення КНПП, виникла необхідність в проведенні у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме всіх ІНФОРМАЦІЯ_6 складених в 2002 році на основі геоданих проведеної інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земель Карпатського НПП наступних лісництв (природоохоронних науково-дослідних відділень):

- Ворохтянського ПНДВ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Бистрецького ПНДВ;

- Ямнянського ПНДВ;

- Підліснівського ПНДВ;

- Яблуницького ПНДВ;

- Говерлянського ПНДВ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Високогірного ПНДВ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

та населених пунктів:

АДРЕСА_1 ;

землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Наявні достатні підстави вважати, що зазначена документація знаходиться у адміністративному та інших приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_5 .

Аналізом документів можливо буде встановити коло конкретних службових осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та експертним шляхом встановити межі, площі та конфігурацій земельних ділянок природно-заповідного призначення КНПП та підтвердити факти накладання земельних ділянок КНПП переданих у власність громадянам. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза переховування, зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженню, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Виходячи з того, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі і вилученні належним чином завірених копій вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення необхідних судових експертиз, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у адміністративному та інших приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_5 , належним чином завірених копій всіх ІНФОРМАЦІЯ_6 складених в 2002 році на основі геоданих проведеної інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Ворохтянського, Женецького, Вороненківського, ІНФОРМАЦІЯ_10 , Бистрецького, Ямнянського, Підліснівського, Яблуницького, Говерлянського, Яремчанського, Чорногірського, Високогірного, Татарівського лісництв (природоохоронних науково-дослідних відділень) та населених пунктів смт. Ворохта, с. Татарів, с. Микуличин, с. Яблуниця, м. Яремче, землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_14 , землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_15 , землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_16 , землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_10 , землі запасу ІНФОРМАЦІЯ_17 , для проведення всіх необхідних судових експертиз.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 квітня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення05.03.2018
Оприлюднено28.02.2023

Судовий реєстр по справі —344/2834/18

Ухвала від 06.03.2018

Кримінальне

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Пастернак І. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні