ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/1314/18

Провадження № 1-кс/761/1210/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембач А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Гошовським Р.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540, адреса головного офісу: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), всій його філій та відділень, з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22017000000000388 від 19.10.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року службові особи ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) вчинили заволодіння грошовими коштами ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) шляхом зловживання своїм службовим становищем в сумі понад 6 500 000 грн. Так, у 2017 році службові особи ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) уклали договори із ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426), на підставі яких із рахунку ДП ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ (код ЄДРПОУ 41596374) № 26003924430614, відкритому у АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) перераховані грошові кошти в сумі понад 6 500 000 грн. на рахунки ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426). Допитана як свідок директор та головних бухгалтер ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) ОСОБА_4 дала показання, що ніколи не працювала у ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) на жодній посаді та не відкривала рахунки для зазначеного товариства. Їй не відомо чому вона значиться директором та головним бухгалтером ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426). При цьому, встановлено, що ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та ТОВ ЄВРОУКРСІТІ-ІНТЕР (код ЄДРПОУ 40170426) відсутні за місцями реєстрацій та використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються. Тому, формально великим платникам ПДВ збільшуються витрати та незаконно формується податковий кредит. ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) має відкриті рахунки у ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540) №№ 26001001008004, 26000002008004, 26056001008004, які використані для вчинення вказаного злочину. Тому, з метою перевірки усіх обставин вчинення зазначеного злочину, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських виписок по рахунках ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) у ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540) №№ 26001001008004, 26000002008004, 26056001008004, юридичних, депозитних та кредитних справ ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), а також до документів, на підставі яких кошти перераховувались по із та на рахунки ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540, адреса головного офісу: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22017000000000388 від 19.10.2017 розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540, адреса головного офісу: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540, адреса головного офісу: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540, адреса головного офісу: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6), з можливістю зробити копії, а саме:

- банківських виписок по рахунках ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) №№ 26001001008004, 26000002008004, 26056001008004, а також по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2017 до 07.12.2017, відкритих ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) у банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі блокнот та у форматі таблиць Excel ) вигляді;

-копію юридичної справи ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438);

-копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта - ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) в системі клієнт-банк ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК (МФО 322540),

-копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

-копії документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта;

-копії документів щодо здійснення ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

-копії депозитних та кредитних справ ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави;

-копії документів, які надавались ТОВ АНІРОЛ-УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 34669438) при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 25.01.2018
Зареєстровано 14.03.2018
Оприлюднено 14.03.2018

Судовий реєстр по справі 761/1314/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.01.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.01.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/1314/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону