ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 26.03.2018Справа №  910/2477/18 Господарський суд міста Києва у складі судді Блажівської О.Є., розглянувши позовну заяву Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва (02217, м.Київ, вул.Закревського, буд.29, код ЄДРПОУ 04590234) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожнє підприємство «АЛЬКОР» (01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.52, офіс 623, код ЄДРПОУ 39507877) про стягнення 135     274,68 грн,-            ВСТАНОВИВ: Позивач - Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва,     2 березня 2018 року звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожнє підприємство «АЛЬКОР» про стягнення заборгованості в розмірі 135 274,68 грн. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 13.06.2016 року між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва (Виконавець) та  Товариством з обмеженою відповідальністю «Дорожнє підприємство «АЛЬКОР» (Замовник) було укладено договір №38 про надання послуг автотранспортом та механізмами, відповідно до п.1 якого Виконавець надає Замовнику послуги (роботу) автотранспортом, механізмами та спеціальною технікою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити зазначені послуги в порядку та в строки визначені Договором. На думку позивача, Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорожнє підприємство «АЛЬКОР» неналежно виконало умови Договору в частині оплати наданих послуг, в результаті чого, станом на день подання позовної заяви (02.03.2018) заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорожнє підприємство «АЛЬКОР» перед Комунальним підприємством  «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва складає 135     274,68 грн, з яких: 77     800,77 грн - основного боргу, 35     364,18 грн - пені, 3     811,17 грн – 3% річних та 18     298,56 грн  – інфляційних втрат. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 вищевказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків протягом десяти днів з дня вручення цієї ухвали. 19.03.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва надійшло клопотання про виправлення недоліків. Таким чином, позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, тому згідно з положеннями ст. 174 Господарського процесуального кодексу України вказана позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та підлягає прийняттю до розгляду в порядку, встановленому ст. 176 Господарського процесуального кодексу України. Розглянувши матеріали позовної заяви, Господарський суд міста Києва визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України в порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. Пунктом 1 частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки у справі №910/2477/18 ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і справа є не складною з огляду на наявні в ній матеріали суд, в силу ч.1 ст.247 Господарського процесуального кодексу України, приходить до висновку про можливість здійснення розгляду даної справи у порядку спрощеного позовного провадження. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 176, 234, 247, 250, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, - УХВАЛИВ: 1. Справу №910/2477/18 розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.                                                   2. Судове засідання у справі №910/2477/18 призначити на 23.04.2018 о 15:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького 44-Б, зал судових засідань №1. Явку повноважних представників сторін визнати обов'язковою. 3.  Позивачу надати суду:        -  оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду). 4. Встановити, у відповідності до      ст.251 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу      строк -      протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі – для подання суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення або визнання вимог позивача з посиланням на діюче законодавство та з дотриманням приписів статті 165 Господарського процесуального кодексу України; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч.5 ст.165 Господарського процесуального кодексу України). 5. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч.3, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України). 6. Встановити позивачу      строк - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) для подання      суду: відповіді на відзив на позов та      доказів направлення відповіді на відзив відповідачу, з дотриманням приписів статті 166 Господарського процесуального кодексу України. 7. Встановити відповідачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив для подання суду (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу, з дотриманням приписів статті 167 Господарського процесуального кодексу України.                 8. Запропонувати сторонам надати суду у строк до 16.04.2018:          - письмові пояснення щодо поданих позивачем заяв та клопотань;         - додаткові письмові пояснення з обґрунтуванням своїх правових позицій по суті спору (у разі їх наявності);          - додаткові докази на підтвердження своїх пояснень (у разі їх наявності);      - письмові позиції сторін щодо підтримки чи заперечення розгляду даної справи в порядку спрощеного провадження. 9. Зобов'язати сторін негайно повідомити суд у разі (часткової) сплати відповідачем заборгованості, яка є предметом даного спору. 10. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст.135 Господарського процесуального кодексу України. 11. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до 16.04.2018р. з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст.170 Господарського процесуального кодексу України. 12. Попередити позивача про те, що у разі ненадання Господарському суду без поважних причин документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п.4 ч.1 ст.226 ГПК України може бути залишений без розгляду. 13. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів. 14. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4  ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003). 15. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/. 16. Згідно ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. 17. Відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Суддя                                                                                                  О.Є. Блажівська Стаття 400-1 Кримінального кодексу України: Представництво в суді без повноважень 1. Завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а так само умисне невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, встановлених договором про надання правничої допомоги, - карається штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.       З урахуванням порядку допуску в приміщення Господарського суду міста Києва представникам рекомендується прибувати не пізніше 20 хвилин до початку судового засідання. Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці в приміщенні суду каб.35 за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.   Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді одночасно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно: 1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua. 2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.           Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/
Зареєстровано 27.03.2018
Оприлюднено 28.03.2018
Дата набрання законної сили 26.03.2018

Судовий реєстр по справі 910/2477/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.09.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.09.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.08.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.06.2018 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 12.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 16.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру