ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа №766/14999/17

н/п 1-кс/766/2913/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А. за участі секретаря Лисишиній В.І. слідчого Лахновського, адвоката Захарченко В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Захарченко В.В. який діє в інтересах приватної фірми Оптима про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В:

Захарченко В.В. який діє в інтересах ПП Оптіма звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту з майна приватної фірми Оптіма а саме з майна ПФ Оптіма ( код ЄДР 31221145) - саме цемент портландцемент ПЦ ІІ (АШ-500-Р-Н в кількості 1030 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/б-к-400 в кількості 1788 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 в кількості 1205 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Хайценберг в кількості 930 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Дікергоф (Ольшанка) в кількості 769 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ Б-Ш-400 в кількості 32 мішків (по 25 кг кожний), цемент ШПЦ ІІІ/А 400 в кількості 31 мішків (по 25 кг кожний), які було вилучено 19.09.17 у ході обшуку майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1.

На час розгляду клопотання слідчого та станом на 20.03.2018 рік не було отримано будь яких цивільних позовів щодо відшкодування коштів чи збитків від діяльності ПФ ОПТІМА . Як і відсутні скарги, щодо начебто неякісного товару ( цементу).

Основною підставою до відмови у скасуванні арешту майна слугував факт призначення експертизи та відсутність експертизи на момент розгляду клопотання.

Також зазначив, що на адресу адвоката Захарченка В.В. надійшла відповідь з ДП Орган сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ від 14.03.2018 року за вих.. №32/400 за підписом завідуючого випробувальної лабораторії ОСОБА_2

Відповідно до тексту вказаної відповіді зазначено наступне: Офіційно постанова старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про призначення товарознавчої експертизи від 22 вересня 2017 року на адресу ДП Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ не надходила. Зразки цементу отримані кур'єром нової пошти на реєстрацію не прийняті.

На даний час проведення експертизи зразків цементу неможливе із-за закінченням гарантійного терміну їх зберігання ( ДСТУ Б В.2.7.-46:2010 Будівельні матеріали Цементи загально будівельного призначення. Технічні умови, п. 10)

Таким чином на момент розгляду клопотань про скасування арешту та станом на теперішню дату, постанова слідчого про призначення експертизи - не надходила. Проведення експертизи не можливо у зв'язку із закінченням гарантійного терміну їх зберігання.

Вважав, що арешт накладений безпідставно, оскільки майно не підпадає під визначення критеріїв зазначених ст.ст. 167, 170 КПК України.

В судове засідання скаржник не з'явився, але надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити в повному обсязі пославшись на викладені у ньому обставини.

Слідчий також в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій зазначив, що при винесені рішення по справі він покладається на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог п.1 ч. 2, ч. 3ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата України ОСОБА_4 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПФ Оптіма (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ Парілайн (код ЄДРПОУ 33172257), ТОВ Солід Волнат (код ЄДРПОУ 368383379), ТОВ Саксонія (код ЄДРПОУ 38915800), ТОВ КПП (код ЄДРПОУ 40341949), ПП Банс (код ЄДРПОУ 32617959), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

28.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на майно ПФ Оптіма ( код ЄДР 31221145) - саме цемент портландцемент ПЦ ІІ (АШ-500-Р-Н в кількості 1030 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/б-к-400 в кількості 1788 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 в кількості 1205 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Хайценберг в кількості 930 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Дікергоф (Ольшанка) в кількості 769 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ Б-Ш-400 в кількості 32 мішків (по 25 кг кожний), цемент ШПЦ ІІІ/А 400 в кількості 31 мішків (по 25 кг кожний), які було вилучено 19.09.17 у ході обшуку майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1. Арешт на тимчасово вилучене майно був накладений з метою його збереження, так як воно є предметом кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання керівник підприємства по кримінальному провадженню не є підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Будь якої матеріальної шкоди діями ПФ Оптіма - не встановлено, цивільний позов до ПФ Оптіма - не заявлявся. У зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню так як на даний час відпала необхідність у арешті зазначеного майна.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 170,174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Заяву задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 28.09.2017 року на майно, а саме: цемент портландцемент ПЦ ІІ (АШ-500-Р-Н в кількості 1030 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/б-к-400 в кількості 1788 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 в кількості 1205 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Хайценберг в кількості 930 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Дікергоф (Ольшанка) в кількості 769 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ Б-Ш-400 в кількості 32 мішків (по 25 кг кожний), цемент ШПЦ ІІІ/А 400 в кількості 31 мішків (по 25 кг кожний), які було вилучено 19.09.17 у ході обшуку майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЯ. А. Мусулевський

Дата ухвалення рішення 26.03.2018
Зареєстровано 29.03.2018
Оприлюднено 29.03.2018

Судовий реєстр по справі 766/14999/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.08.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 01.08.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 30.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 26.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 23.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 16.07.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 18.06.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 26.03.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 26.03.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 19.02.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 13.02.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 13.02.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 23.01.2018 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 22.11.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 15.11.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 15.11.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне
Ухвала від 08.11.2017 Херсонський міський суд Херсонської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 766/14999/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону