ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

   ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А про залишення позовної заяви без руху 03 квітня 2018 року                                        м. Київ                              № 826/5252/18 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Маруліна Л.О., ознайомившись з позовною заявою    за позовом        Товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТОН ЛТД" до        Головного управління ДФС  у Сумській області        Державної фіскальної служби України про  визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 30.11.2017 року, В С Т А Н О В И В:           Товариство з обмеженою відповідальністю "БРАЙТОН ЛТД" звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Відповідач 1 - Головного управління ДФС у Сумській області, Відповідач 2 - Державної фіскальної служби України, в якому просить: 1.          Визнати протиправними та скасувати накази ДФС України у Сумській області №1261 від 21.08.2017 року, №1276 від 23.08.2017 року, №1652 від 30.10.17 року; 2.          Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення рішення Головного управління ДФС у Сумській області:           • Форми «Р» від 30.11.2017 року №0004531405 за платежем: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), код платежу 14010100 за податковим зобов'язанням на загальну суму 1 187 473 861,50 гри. в тому числі за податковим зобов'язанням +791 649 241 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 395 824 620,50 грн.; • Форми «ПН» від 30.11.2017 року №0004551405 за платежем: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), код платежу 14010100 на суму штрафу в розмірі 400 327 140, 10 грн.; • Форми «В4» від 30.11.2017 року №0004541405 за про зменшення від'ємного значення податку на додану вартість на суму завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в сумі 2 330 346 грн.; • Форми «П» від 30.11.2017 року №0004521405 за про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі суми завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 80 568 259 грн. • Форми «Р» від 30.11.2017 року №0004511405 за платежем: податок на прибуток приватних підприємств, код платежу 11021000 за податковим зобов'язанням на загальну суму 6 160 515,00 грн., в тому числі за податковим зобов'язанням +4 928 412 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 1 232 103 грн.; • Форми «В4» від 14.03.2018 року №0000911405 про зменшення від'ємного значення податку на додану вартість на суму завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в сумі 2 330 346 грн.; • Форми «ПН» від 14.03.2018 року №0000901405 за платежем: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), код платежу 14010100 на суму штрафу в розмірі 6 077 986,10 грн.; • Форми «Р» від 14.03.2018 року №0000891405 за платежем: податок на додану вартість, код платежу 14010100 за податковим зобов'язанням на загальну суму 1 985 409,00 грн., в тому числі за податковим зобов'язанням + 1 323 606 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 661 803 грн. 3.           Визнати протиправною бездіяльність Державної фіскальної служби України при винесенні Рішення від 23.02.2018 року №6911/6/99.99.11.01.01-25 щодо нездійснення перевірки фактів та відомостей, що можуть свідчити на користь TOB «БРАЙТОН ЛТД» та зобов'язати призначити додаткову податкову перевірку фінансово - господарських взаємовідносин TOB «БРАЙТОН ЛТД» з контрагентами за період з 16.02.2015 р. по 31.12.2016 р. Пунктом 3 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу. Частиною третьою статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Разом з тим, позивачем до позовної заяви не додано документа про сплату судового збору. Частиною першою статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано юридичною особою, ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Пунктом 1 частиною третьою статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано юридичною особою, ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Частиною третьої статті 6 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. Відповідно до абзацу 2 частини третьої статті 6 Закону України "Про судовий сбір" у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну з вимог немайнового характеру.  Таким чином, за подання до адміністративного суду позову, який містить кілька вимог немайнового характеру, судовий збір належить сплатити за кожну з вимог в розмірі 1 762,00 грн. Аналогічну позицію викладено в постанові Верховного Cуду України від 14.03.2017 р.  у справі №П/800/559/16. Судом встановлено, що заявлені в позовній заяві перша та третя позовні вимоги є вимогами немайнового характеру, а тому  за кожну з них позивач має сплатити 1762,00 грн., разом з тим друга позовна вимога має майновий характер, а отже за неї необхідно сплатити  судовий збір в розмірі 616 700,00 грн. З урахуванням розміру позовних вимог та встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, позивачеві за подання до суду даного позову необхідно сплатити 620 224,00 грн. судового збору. Відповідно до частини першої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Згідно з частиною другою статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити). Зазначені недоліки позовної заяви повинно бути усунено шляхом подання до суду доказу сплати судового збору в сумі 620 224,00 грн. на рахунок Окружного адміністративного суду міста Києва за наступними платіжними реквізитами: отримувач коштів - УДКСУ у Печерському районі міста Києва, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38004897, банк отримувача - ГУ ДКСУ у місті Києві, код банку отримувача (МФО) 820019, рахунок отримувача 31218206784007, код класифікації доходів бюджету 22030001, призначення платежу "Судовий збір, за позовом __ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Окружний адміністративний суд м. Києва". Виходячи з наведеного, суд вважає, що позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТОН ЛТД" слід залишити без руху, надавши строк для усунення вказаних недоліків протягом п'яти днів з моменту отримання ухвали. Згідно з частиною третьої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу. Керуючись статтями 160, 161, 169, 241, 243 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, – У Х В А Л И В: 1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТОН ЛТД" залишити без руху. 2. Встановити позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п'яти днів з моменту отримання ухвали. 3. Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху, передбачені пунктом 1 частини четвертої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України. Ухвала, відповідно до ч. 2 ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Суддя                                                                                                Л.О. Маруліна
Зареєстровано 08.04.2018
Оприлюднено 11.04.2018
Дата набрання законної сили 03.04.2018

Судовий реєстр по справі 826/5252/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.08.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 07.09.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 20.04.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.04.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону