ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

10 квітня 2018 року м. Київ№ 826/5581/18 Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Амельохіна В.В., ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Паллет" (03164, м. Київ, вул. Булаховського, 28, кв. 56) доГоловного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (м. Київ, 04116, вул. Шолуденка, 33/19) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 20.10.2017р. №0054211409 та від 19.10.2017р. №8412615141 та №8402615141 , визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі, дійшов висновку щодо розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Керуючись статтями 133, 159-168, 171 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Амельохіним В.В. в порядку загального позовного провадження.

2. Призначити справу до розгляду в підготовче засідання на 17 травня 2018 року об 10:45 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 36.

3. Явку повноважних представників сторін у судове засідання визнати обов'язковою.

4. Позивачу надати власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

5. Відповідачу у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше ніж за сім днів до дати, призначеної для розгляду справи в судовому засіданні надати відзив на позовну заяву.

6. Роз'яснити відповідачу, що в разі ненадання ним відзиву на позовну заяву справа буде вирішена на підставі наявних в ній доказів.

7. Повідомити відповідача про можливість отримання безпосередньо в суді позовної заяви та доданих до неї матеріалів.

8. Повідомити позивача про його право надати відповідь на відзив відповідача протягом п'яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву, а відповідача - надати заперечення.

9. Витребувати від ТОВ "КВАНТ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39723630), ТОВ "Халкбуд" (40018301), ТОВ "Меридіус" (40109215), ТОВ "Айлен Альянс" (40105645), ТОВ "Адвентум-Корп" (39939670), ТОВ "Бонпассаж" (39926939), ТОВ "Скай Сіті Інжиніринг" (40770922), ТОВ "Крайслін" (40166582), ТОВ "Астікс" (40211089), ТОВ "Олмофо" (39930086), ТОВ "Профбуд-2015" (39669448), ТОВ "Дженерал Трейдінг Компані Лімітед" (40104824), ТОВ "Стрендж Сістем" (40030858), ТОВ "Аеро Констракт Інжинірінг" (40036561), ТОВ "Ной Трейд" (40651774), ТОВ "Фрайм Консалт" (40816094), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (39123362) за період з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. належним чином засвідчені копії документів щодо взаємовідносин з позивачем, що підтверджують: наявність на підприємстві трудових ресурсів та основних засобів виробництва, укладання та виконання договорів з третіми особами щодо реалізації своїх зобов'язань на користь позивача, виконання таких зобов'язань особисто.

10. Зобов'язати ТОВ "КВАНТ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39723630), ТОВ "Халкбуд" (40018301), ТОВ "Меридіус" (40109215), ТОВ "Айлен Альянс" (40105645), ТОВ "Адвентум-Корп" (39939670), ТОВ "Бонпассаж" (39926939), ТОВ "Скай Сіті Інжиніринг" (40770922), ТОВ "Крайслін" (40166582), ТОВ "Астікс" (40211089), ТОВ "Олмофо" (39930086), ТОВ "Профбуд-2015" (39669448), ТОВ "Дженерал Трейдінг Компані Лімітед" (40104824), ТОВ "Стрендж Сістем" (40030858), ТОВ "Аеро Констракт Інжинірінг" (40036561), ТОВ "Ной Трейд" (40651774), ТОВ "Фрайм Консалт" (40816094), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (39123362) надати витребувані судом документи на адресу суду протягом п'яти днів, з дня отримання даної ухвали суду.

11. Повідомити сторін, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет http://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Амельохін

Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Дата ухвалення рішення 10.04.2018
Оприлюднено 16.04.2018

Судовий реєстр по справі 826/5581/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.11.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 31.08.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 31.08.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.06.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.05.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.02.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.01.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.06.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 10.04.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/5581/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону