ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/7400/18

Провадження № 1-кс/761/5140/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, Парахін Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Д.В.Краковецькою, у кримінальному провадженні № 12017100100013687 внесеного до ЄРДР 17.12.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Парахін Н.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Д.В.Краковецькою, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ ВЕКТОР БАНК (м. Київ, вул..Тарасівська, 9, МФО 339038).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового провадження №12017100100013687 відносно ТОВ Фінансова компанія Смарт Груп (код 39013724) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205КК України. До СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві за підслідністю надійшли матеріали СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві щодо невстановлених осіб, які використовуючи документи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили офіційну реєстрацію ТОВ Фінансова компанія Смарт Груп (код за ЄДРПОУ 39013724), за допомогою внесення відомостей нотаріусом.

В ході досудового розслідування проведено допит ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що не має жодного відношення до реєстрації на його ім'я та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ Фінансова компанія Смарт Груп (код за ЄДРПОУ 39013724). ОСОБА_4 також повідомив, що не надавав довіреностей на здійснення будь-яких дій пов'язаних з реєстрацією/перереєстрацією юридичних осіб на своє ім'я третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки ТОВ Фінансова компанія Смарт Груп (код за ЄДРПОУ 39013724) можуть використовуватися невстановленими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності та в подальшому перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств з метою подальшого їх обготівкування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення руху коштів та проведення незаконної діяльності при здійсненні фінансово-господарських операцій, а також причетних до цього осіб, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаної юридичної особи, відкритих в ПАТ ВЕКТОР БАНК , МФО 339038.

Разом з тим, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню неможливо. Крім того встановлено, що вказані документи можуть бути приховані.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ ВЕКТОР БАНК , МФО 339038, м. Київ, вул. Тарасівська, 9, що стосуються обслуговування рахунку №2600501010057 (980, українська гривня), який належить ТОВ Фінансова компанія Смарт Груп (код за ЄДРПОУ 39013724), а саме: анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнтів з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи Товариства, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів по рахунках підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, який належить Товариству, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ ВЕКТОР БАНК (м. Київ, вул..Тарасівська, 9, МФО 339038) надати слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Нікіті В'ячеславовичу, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які містять інформацію щодо обслуговування рахунку №2600501010057, який належіть ТОВ Фінансова компанія Смарт Груп (код за ЄДРПОУ 39013724), а саме: роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку №2600501010057 (980, українська гривня), який належить ТОВ Фінансова компанія Смарт Груп (код за ЄДРПОУ 39013724) в паперовому та електронному вигляді; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт - банк , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.04.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ ВЕКТОР БАНК , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 26.03.2018
Оприлюднено 17.04.2018

Судовий реєстр по справі 761/7400/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.03.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.03.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 761/7400/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону