ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

  ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі 20 квітня 2018 року м. Київ№ 826/5252/18 Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Маруліної Л.О., ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами за позовом   Товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТОН ЛТД" до Головного управління ДФС у Сумській області  Державна фіскальна служба України про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 30.11.2017 року , ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю "БРАЙТОН ЛТД" звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Відповідач 1: Головного управління ДФС у Сумській області, Відповідач 2: Державної фіскальної служби України, в якому просить:            1.          Визнати протиправними та скасувати накази ДФС України у Сумській області №1261 від 21.08.2017 року, №1276 від 23.08.2017 року, №1652 від 30.10.17 року;            2.          Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення рішення Головного управління ДФС у Сумській області: • Форми «Р» від 30.11.2017 року №0004531405 за платежем: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), код платежу 14010100 за податковим зобов'язанням на загальну суму 1 187 473 861,50 гри. в тому числі за податковим зобов'язанням +791 649 241 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 395 824 620,50 грн.; • Форми «ПН» від 30.11.2017 року №0004551405 за платежем: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), код платежу 14010100 на суму штрафу в розмірі 400 327 140, 10 грн.; • Форми «В4» від 30.11.2017 року №0004541405 за про зменшення від'ємного значення податку на додану вартість на суму завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в сумі 2 330 346 грн.; • Форми «П» від 30.11.2017 року №0004521405 за про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі суми завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 80 568 259 грн. • Форми «Р» від 30.11.2017 року №0004511405 за платежем: податок на прибуток приватних підприємств, код платежу 11021000 за податковим зобов'язанням на загальну суму 6 160 515,00 грн., в тому числі за податковим зобов'язанням +4 928 412 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 1 232 103 грн.; • Форми «В4» від 14.03.2018 року №0000911405 про зменшення від'ємного значення податку на додану вартість на суму завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в сумі 2 330 346 грн.; • Форми «ПН» від 14.03.2018 року №0000901405 за платежем: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), код платежу 14010100 на суму штрафу в розмірі 6 077 986,10 грн.; • Форми «Р» від 14.03.2018 року №0000891405 за платежем: податок на додану вартість, код платежу 14010100 за податковим зобов'язанням на загальну суму 1 985 409,00 грн., в тому числі за податковим зобов'язанням + 1 323 606 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 661 803 грн.            3. Визнати протиправною бездіяльність Державної фіскальної служби України при винесенні Рішення від 23.02.2018 року №6911/6/99.99.11.01.01-25 щодо нездійснення перевірки фактів та відомостей, що можуть свідчити на користь TOB «БРАЙТОН ЛТД» та зобов'язати призначити додаткову податкову перевірку фінансово - господарських взаємовідносин TOB «БРАЙТОН ЛТД» з контрагентами за період з 16.02.2015 р. по 31.12.2016 р.           Підстави позову: порушення відповідачем вимог Податкового кодексу України. Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03 квітня 2018 року позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БРАЙТОН ЛТД" залишено без руху, у зв'язку з тим що позивачем до позовної заяви не додано документа про сплату судового збору та встановлено строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п'яти  днів з дня отримання ухвали. Позивач у встановлений строк недоліки позовної заяви усунув, тому суд визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі. Згідно зі статтями 12, 19, 20, 26 Кодексу адміністративного судочинства України зазначений спір відноситься до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства у формі загального позовного провадження. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі. Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Враховуючи викладене, а також те, що судом в порядку підготовки справи до судового розгляду проводяться необхідні процесуальні дії, передбачені ст. 180 Кодексу адміністративного судочинства України, для забезпечення всебічного, об'єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку судом прийнято рішення про проведення підготовчого засідання. Керуючись вимогами ст.ст. 171, 173-176, 180, 248 Кодексу адміністративного судочинства  України, Окружний адміністративний суд міста  Києва УХВАЛИВ: 1. Відкрити провадження в адміністративній справі. 2. Здійснити розгляд справи за правилами загального позовного провадження. 3. В порядку підготовки справи до розгляду: 1)  надіслати копії ухвали про відкриття провадження особам, які беруть участь у справі; 2) повідомити відповідача про можливість отримання примірника матеріалів позовної заяви з додатками лише безпосередньо у суді (відповідно до пункту дванадцятого частини  дев'ятої статті 171 КАС України). 4. Призначити справу до розгляду в підготовчому засіданні на  21 травня 2018 року об  09:10 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, блок “А”, зал судових засідань №6. 5. Зобов'язати відповідачів подати до суду відзив відповідно до статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України. 6. Встановити: відповідачам – п'ятнадцять днів з дня вручення (отримання) цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача; позивачу – десять днів, з дня наступного за днем отримання відзиву, для подання відповіді на відзив; відповідачам - десять днів, з дня наступного за днем отримання відповіді на відзив, для подання заперечень. 7. Запропонувати сторонам подати до суду усі наявні заяви клопотання до закінчення підготовчого провадження. Ухвала набирає законної сили відповідно до частини першої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України.           Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у порядку та строки, встановлені статтями 293-295 Кодексу адміністративного судочинства України. Суддя                                                                                           Л.О. Маруліна Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади  України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/ Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі. Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.           Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.
Зареєстровано 24.04.2018
Оприлюднено 26.04.2018
Дата набрання законної сили 20.04.2018

Судовий реєстр по справі 826/5252/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.08.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 07.09.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 20.04.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.04.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону