Ухвала
від 25.04.2018 по справі 903/971/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

м. Суми

26.04.2018 Справа № 903/971/17

Господарський суд Сумської області у складі судді Коваленко О.В., розглянувши матеріали справи № 903/971/17

за позовом: Камінь - Каширської міської ради Волинської області (вул. Воля, буд. 2, м. Камінь-Каширський, Волинська область, 44500, код 34836909),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Арго (вул. Садова, буд. 7, с. Юр'єве, Путивльський район, Сумська область, 41550, код 25092641),

про усунення перешкод в користуванні земельними ділянками

за участю представників сторін:

від позивача: Заїка С.В., довіреність від 10.01.2018 №82/2.2-3 (в режимі відеоконференції);

від відповідача: не з'явився;

при секретарі судового засідання Молодецькій В.О.

ВСТАНОВИВ:

Суть спору: позивач просить суд усунути перешкоди у користуванні земельними ділянками шляхом зобов'язання відповідача прибрати з орендованих земельних ділянок в АДРЕСА_3 та вул. 1-го Травня, 1 б багатовантажний автомобіль.

Представник позивача взяв участь в режимі відеоконференії та підтримав позовні вимоги в повному обсязі. Подав суду докази надсилання копії позову та доданих до нього документів на адресу відповідача на виконання вимог суду, викладених в ухвалі від 27.03.2018.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, на адресу суду повернувся поштовий конверт разом з ухвалою господарського суду Сумської області про призначення справи №903/971/17 до розгляду на 26.04.2018 з відміткою про те, що ТОВ Арго за адресою: вул. Садова, с. Юр'єве, буд.7, Путивльський район, Сумська область не функціонує .

Представник позивача повідомив про те, що поштова кореспонденція, яка надсилалась відповідачу на зазначену адресу, також поверталась відправнику з аналогічною відміткою.

Згідно п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Таким чином, суд приходить до висновку про можливість здійснювати розгляд справи за відсутності відповідача за наявними у справі матеріалами, оскільки відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи належним чином.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Згідно зі ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Від ФОП Колошук Ф.М. і ФОП Богач В.Ю. надійшло клопотання від 13.04.2018 про залучення їх до участі в розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, яке вони мотивують тим, що вони є землекористувачами спірної земельної ділянки.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 ГПК України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору оренди землі від 05.12.2007, укладеного між Камінь-Каширською міською радою Волинської області і ФОП Колошуком Федором Миколайовичем, позивачем передано в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 80 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно договору оренди землі від 13.12.2007, укладеного між Камінь-Каширською міською радою Волинської області і ФОП Богач Вікторією Юріївною, позивачем передано в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 151 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про те, що рішення в даній справі може вплинути на права та обов'язки ФОП Колошука Федора Миколайовича (АДРЕСА_2, код НОМЕР_1) і ФОП Богач Вікторії Юріївни (АДРЕСА_1, код НОМЕР_2), у зв'язку з чим вважає за доцільне залучити їх до участі в розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача .

Господарським судом Сумської області було зроблено запит до Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області про надання інформації, за ким зареєстроване право власності на причіп д.н.з. НОМЕР_3 (із зазначенням адреси реєстрації та ідентифікаційного коду власника), від якого надійшла відповідь №31/18-884 від 04.04.2018 про те, що станом на 30.03.2018 зазначений причіп на території Сумської області та з 01.01.2013 на території України не реєструвався.

Судом також було зроблено повторний запит до Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, яким повідомлено про те, що згідно регіональної бази даних Волинської області РІІС транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_3 знято з обліку 18.03.2009, згідно ЄДР МВС станом на 13.04.2018 інформація про реєстраційні операції ТЗ з державним номерним знаком НОМЕР_3 - відсутня.

В межах підготовчого провадження судом встановлено, що предметом розгляду даної справи є усунення перешкод в користуванні земельними ділянками, які розташовані за адресами: Волинська область, АДРЕСА_3 та вул. 1-го Травня, 1 б .

Згідно п. 1.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 № 6 Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин у вирішенні спорів, що виникають у зв'язку з укладенням, зміною, розірванням, виконанням, припиненням договорів оренди земельних ділянок, інших договорів щодо користування земельними ділянками, у тому числі про стягнення заборгованості з орендної плати за договорами користування земельною ділянкою, господарським судам слід виходити з правил виключної підсудності, встановлених Господарським процесуальним кодексом України.

Частиною 3 ст. 30 ГПК України передбачено, що спори, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов'язані між собою позовні вимоги пред'явлені одночасно щодо декількох об'єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об'єкта, вартість якого є найвищою.

Беручи до уваги те, що визначальний принцип господарського судочинства полягає у змагальності сторін, суд, який розглянув справу щодо захисту прав, що виникають із земельних відносин, не віднесену до його юрисдикції, не може вважатися судом, встановленим законом у розумінні частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. Аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду України №21-544а14 від 16.12.2014.

Оскільки предметом розгляду даної справи є усунення перешкод в користуванні земельними ділянками, які розташовані за адресами: Волинська область, АДРЕСА_3 та вул. 1-го Травня, 1 б , справа підлягає розгляду господарським судом Волинської області за правилами виключної підсудності згідно ч.3 ст. 30 ГПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 31 ГПК України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо, зокрема, справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Частиною 3 цієї ж статті передбачено, що передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п'яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги не пізніше п'яти днів після залишення її без задоволення. Спори між судами щодо підсудності не допускаються (ч.6 ст. 31 ГПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст. 30, 31, 50, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ФОП Колошука Федора Миколайовича і ФОП Богач Вікторії Юріївни від 13.04.2018 про залучення до участі в розгляді справи в якості третіх осіб задовольнити.

2. Залучити до участі в розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: ФОП Колошука Федора Миколайовича (АДРЕСА_2, код НОМЕР_1) і ФОП Богач Вікторію Юріївну (АДРЕСА_1, код НОМЕР_2).

3. Зобов'язати позивача надіслати на адресу третіх осіб копію позову та доданих до нього документів, докази такого надсилання подати суду.

4. Справу № 903/971/17 передати на розгляд до Господарського суду Волинської області (43010, м. Луцьк, пр. Волі, 54а).

5. Копію ухвали направити сторонам у справі.

Ухвала набирає законної сили в день її винесення та може бути оскаржена в апеляційному порядку, встановленому статтями 255-257 ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 02.05.2018

Суддя О.В. Коваленко

Дата ухвалення рішення25.04.2018
Оприлюднено01.05.2018

Судовий реєстр по справі —903/971/17

Ухвала від 01.05.2018

Господарське

Господарський суд Сумської області

Коваленко Олександр Вікторович

Ухвала від 10.04.2018

Господарське

Господарський суд Сумської області

Коваленко Олександр Вікторович

Ухвала від 26.03.2018

Господарське

Господарський суд Сумської області

Коваленко Олександр Вікторович

Ухвала від 13.03.2018

Господарське

Господарський суд Волинської області

Костюк Софія Василівна

Ухвала від 22.02.2018

Господарське

Господарський суд Волинської області

Костюк Софія Василівна

Ухвала від 27.01.2018

Господарське

Господарський суд Волинської області

Костюк Софія Василівна

Ухвала від 26.12.2017

Господарське

Господарський суд Волинської області

Костюк Софія Василівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні