КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 628/555/18

Провадження № 2/628/509/18

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

в складі: головуючого - судді Волчек О.О.

за участю секретаря Дюкової Г.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку спрощеного позовного провадження в м. Куп'янську цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1, представника позивача ОСОБА_2, до ОСОБА_3, третя особа: Курилівська сільська рада Куп'янського району Харківської області про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням,

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним вище позовом посилаючись на те що, вона зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1. Дана квартира не приватизована. У 2004 році після смерті її батька на неї був переоформлений особовий рахунок та з нею, як з основним квартиронаймачем, укладений договір найму жилого приміщення. У 2007 році відповідач звернувся до неї з проханням зареєструвати його тимчасово в зазначеній квартирі. З 2015 року відповідач вибув з квартири, у зв'язку з розпадом сім'ї та відповідно до рішення Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від 15.02.2016 року шлюб з ним було розірвано, при цьому, відповідач жодного разу не приймав участі в ремонті квартири та її утриманні як і до теперішнього часу. У зв'язку з чим вона змушена звернутися з даним позовом до суду.

Відомостей про звернення ОСОБА_3 до суду з аналогічним позовом немає.

23.02.2018 року суддею направлявся запит щодо підтвердження місця реєстрації відповідача. Отримавши відповідь 14.03.2018 року, ухвалою судді від 15.03.2018 року провадження по справі було відкрито та призначено судове засідання на 16.04.2018 року.

16.04.2018 року судове засідання було відкладене до 03.05.2018 року через неявку відповідача.

Позивач ОСОБА_1 до суду надала заяву про розгляд даної справи у її відсутності та за участю представника - адвоката ОСОБА_2 Позов підтримала у повному обсязі і просила задовольнити у повному обсязі ( а.с.28,29).

Представник позивача - адвокат ОСОБА_2 також надала суду заяву про розгляд справи без її часті, позовні вимоги в інтересах ОСОБА_1 підтримала і просила суд задовольнити.

Представник 3-ї особи - Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області - заступник Курилівського сільського голови ОСОБА_4 до суду надав заяву про розгляд справи у відсутності представника сільради, позов підтримують у повному обсязі.

Відповідач до суду не з'явився, хоча повідомлявся про час і місце проведення судових засідань, про що свідчать поштові конверти, які повернулися до суду з відмітками за закінченням терміну зберігання , інші причини , так як адресат не проживає за в ІНФОРМАЦІЯ_2.

Частина ч.7 ст. 128 ЦПК України передбачає, що у разі ненадання учасниками справи іншої адреси судова повістка надсилається фізичній особі, яка не має статусу підприємця, за адресою місця її проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. Згідно вимог ч.1 ст. 131 ЦПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не значиться.

За таких обставин, виходячи з вищевказаних вимог закону, відповідач вважається повідомленим про судові засідання.

Враховуючі неявку у судове засідання всіх учасників справи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксація судового процесу технічними засобами не проводилася.

На підставі викладеного, з письмової згоди представника позивача, суд вважає можливим провести заочний розгляд справи на підставі наявних доказів, що відповідає положенням ст. ст. 280, 281 ЦПК України.

З'ясувавши позиції учасників справи та перевіривши матеріали справи, судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно з ст. 76, ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У ході розгляду справи судом встановлено, що 09.01.1979 року на ім'я батька позивачки ОСОБА_5 був виданий ордер за № 4495 на право зайняття родиною з 3 осіб двокімнатної квартири №5 у будинку № 10 с. Новоосинове Куп'янського району Харківської області (а.с.4). ОСОБА_5 08.02.2004 року помер (а.с.5).

Позивач зареєстрована за вказаною вище адресою та на теперішній час особові рахунки оформлені на її ім'я, оскільки вона є головним квартиронаймачем після смерті батька ОСОБА_5, що підтверджується, зокрема, довідкою КП Новоосинівське виробниче управління житлово-комунального господарства Куп'янського району Харківської області (а.с.12,13). 12.03.2012 року з ОСОБА_1, як головним квартиронаймачем помешкання за адресою: АДРЕСА_1, був укладений договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за № 251 (а.с.6-8).

15.02.2016 року шлюб між сторонами був розірваний, що вбачається з копії рішення Куп'янського міськрайонного суду Харківської області, яке 26.02.2016 року набрало законної сили (а.с.11).

Згідно довідки Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області від 29.01.2018 року за № 174 у зазначеній вище квартирі, яка не приватизована, значаться зареєстрованими: ОСОБА_6, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 5,9), який там фактично не проживає з листопада місяця 2015 року, що вбачається з комісійного акту б/н від 29.01.2018 року (а.с.10).

Відповідно до вимог ст. 72 ЖК України особа може бути визнана у судовому порядку такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності понад строки, встановлені ст. 71 ЖК України (у випадку тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї протягом 6 місяців) та ст. 405 ЦК України (щодо членів сім'ї власника житла - понад рік).

У даному випадку, відповідач не є членом сім'ї позивачки, яка є основним квартиронаймачем помешкання, та будь-яких відомостей про існування підстав збереження за ним житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, суду наведено не було.

Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських організацій.

Наявні у справі докази свідчать, що відомості про можливі перепони для проживання відповідача у квартирі позивачки відсутні, він добровільно виїхав і там не проживає з листопада місяця 2015 року, про що свідчить акт, але з реєстраційного обліку до теперішнього часу у добровільному порядку не знімається, а також відсутні підстави для збереження за ним житла. У зв'язку з чим, суд вважає, що права позивачки підлягають захисту, оскільки вона має право користуватись нерухомістю, однак реєстрація місця проживання відповідача у квартирі перешкоджає цьому, що призводить до порушення її прав. На підставі цього, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених ОСОБА_1 вимог та можливість задоволення її позовної заяви.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні , зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі остаточного рішення суду про позбавлення права користування житловим приміщенням.

Керуючись ст. ст. 81, 90, 259, 264, 265, 280-284, 354 ЦПК України, ст. 72 ЖК України, суд,

У Х В А Л И В:

Позовну заяву ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків і паспорт особи відсутні, третя особа: Курилівська сільська рада Куп'янського району Харківської області, код ЄДРПОУ04399170, розташована за адресою: Харківська область Куп'янський район с. Курилівка, вул. Лозова, 1, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням - задовольнити.

Визнати ОСОБА_3таким, що втратив право користування житловим приміщенням - квартирою № 5 в будинку № 12 по вул. Молодіжній с. Новоосинове Куп'янського району Харківської області, та зняти його з реєстраційного обліку за цією адресою.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Харківської області через Куп'янський міськрайонний суд Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 30-ти денний строк з дня проголошення рішення (п. 15, п.п. 15.5 Розділу ХІІІ Перехідні положення ЦПК України).

У відповідності до ч.1 ст. 354 ЦПК України якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений вище строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

Повний текст рішення суду виготовлений 07.05.2018 року.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30-ти днів з дня проголошення рішення.

На виконання вимог ч. 10 ст. 272 ЦПК України суд повідомляє учасникам справи веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою вони можуть отримати інформацію по даній справі: http://kpm.hr.court.gov.ua/sud2023/gromadyanam/csz/ .

Головуючий О.О.Волчек

Дата ухвалення рішення 03.05.2018
Оприлюднено 08.05.2018

Судовий реєстр по справі 628/555/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.05.2018 Куп'янський міськрайонний суд Харківської області Цивільне
Рішення від 03.05.2018 Куп'янський міськрайонний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 15.03.2018 Куп'янський міськрайонний суд Харківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 628/555/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону