РУЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 291/1200/17

2/291/66/18

У К Р А Ї Н А

Ружинський районний суд Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

29 травня 2018 року

Ружинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого - судді Грека М. М.,

при секретарі - Кащук Л.С.,

позивачки - ОСОБА_1,

представника позивачки - ОСОБА_2,

представника відповідача- Руденка А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Ружин справу за позовом ОСОБА_1 до Ружинської районної Державної адміністрації, Ягнятинської сільської ради, Ружинського району, Житомирської області, співвідповідача Житомирської обласної державної адмінстрації про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю,

В С Т А Н О В И В:

Позивачка ОСОБА_1 звернулась до Ружинського районного суду Житомирської області з позовом до Ружинської районної Державної адміністрації, Ягнятинської сільської ради, Ружинського району, Житомирської області, співвідповідача Житомирської обласної державної адмінстрації про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю.

Позивачка позовні вимоги мотивує наступним чином, що у 1990 році її разом з сім єю, виконавчий комітет Житомирської обласної ради народних депутатів направив до Ружинського району для працевлаштування та забезпечення житлом як потерпілу внаслідок аварії на ЧАЕС. До того часу позивачка з сім єю проживала в ІНФОРМАЦІЯ_1, яке було забруднене внаслідок аварії на ЧАЕС.

27.04.1990 року комісією Ружинського райвиконкому для сім ї позивачки було куплено житловий будинок в с. Ягнятин, вул. Шевченка 1, Ружинського району, Житомирської області. Дана обставина підтверджується копією акта оцінки домоволодіння від 27.03.1990 року, рішенням райвиконкому Ружинської районної ради народних депутатів від 27.04.1990 року. З моменту купівлі житлового будинку і по даний час позивачка з сім єю проживає в житловому будинку. Постійно сплачує комунальні послуги. Утримує даний житловий будинок, робить в ньому поточний та капітальний ремонти, оскільки завжди проживала та провиває в ньому. Будь- якого спору з приводу встановлення позивачою права власності на даний житловий будинок не виникає.

Позивачка та представник позивачки в судове засідання з'явилися, позовні вимоги підтримали, просили суд задовольнити їх в повному обсязі.

Представник Ягнятинської сільської ради Ружинського району Житомирської області в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без участі представника сільської ради..

В судове засідання представник Ружинської РДА зявився просив рішення винести на розсуд суду.

Представник Житомирської обласної державної адміністрації в судове засідання не зявився просять розгляд справи здійснювати без його участі за наявними матеріалами в справі.

Суд, заслухавши позивачку, представника позивачки, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позовних вимог виходячи з наступного.

В ході судового розгляду справи встановлено, що право власності на житловий будинок з по господарськими будівлями в якому проживає позивачка в с. Ягнятин, вул. Шевченка №1, Ружинського району, Житомисрької області ніким не оформлене.

Відповідно до направлення № 3987 від 20 березня 1990 року виконавчого комітету Житомирської обласної ради народних депутатів вбачається, що гр.. ОСОБА_3 та члени його сім ї: дружина - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, дочка- Семенчук ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_3, яких переселяються з с. Малі Кліщі, Народницького району, Житомирської області в зв'язку з радіоактивним забрудненням цього населеного пункту внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідно до договору купівлі - продажу від 27.04.1990 року с. Ягнятин, Ружинського району, Житомирської області, вбачається, що гр. ОСОБА_5 Юрієвич с. Ягнятин, Ружинського району продав, а УКБ облвиконкому в особі тов. ОСОБА_6 купив належний житловий будинок, що знаходиться в с. Ягнятин Ружинського району Житомирської області і розташований на присадибній ділянці 0.01 га.

Відповідно відповіді КП Бердичівське міжміське Бюро технічної Інвентаризації Житомирської обласної ради від 22 травня за № 233 повідомляється, що станом на 31.12.2012 року, згідно наявних паперових носіїв, право власності на будинок за адресою: Житомирська область, Ружинський район,с. Янятин, вул. Шевченка 1, в КП Бердичівське МБТІ зареєстровано не було.

Відповідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об єктів нерухомого майна щодо об єкта нерухомого майна за вказанами параметрами запиту відомості відсутні.

Згідно ст. 344 ЦК України особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації.

Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери набувається за рішенням суду.

Згідно Постанови пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 № 5 Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав відповідно до частини першої статті 344 ЦК особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено ЦК.

При вирішенні спорів, пов'язаних із набуттям права власності за набувальною давністю, суди повинні враховувати, зокрема, таке:

- володіння є добросовісним, якщо особа при заволодінні чужим майном не знала і не могла знати про відсутність у неї підстав для набуття права власності;

- володіння визнається відкритим, якщо особа не приховувала факт знаходження майна в її володінні. Вжиття звичайних заходів щодо забезпечення охорони майна не свідчить про приховування цього майна;

- володіння визнається безперервним, якщо воно не переривалось протягом всього строку набувальної давності. У разі втрати не із своєї волі майна його давнісним володільцем та повернення цього майна протягом одного року або пред'явлення протягом цього строку позову про його витребування набувальна давність не переривається (частина третястатті 344 ЦК). Не переривається набувальна давність, якщо особа, яка заявляє про давність володіння, є сингулярним чи універсальним правонаступником, оскільки в цьому разі вона може приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є (частина другастатті 344 ЦК). (п. 9 Постанови)

Враховуючи положення статей 335 і 344 ЦК, право власності за набувальною давністю може бути набуто на майно, яке належить на праві власності іншій особі (а не особі, яка заявляє про давність володіння), а також на безхазяйну річ. Отже, встановлення власника майна або безхазяйності речі є однією з обставин, що має юридичне значення, і підлягає доведенню під час ухвалення рішення суду (стаття 214 ЦПК).

Враховуючи положення пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень ЦК про те, що правила статті 344 ЦК про набувальну давність поширюються також на випадки, коли володіння майном почалося за три роки до набрання чинності цим Кодексом, та беручи до уваги, що ЦК набрав чинності з 1 січня 2004 року, положення статті 344 ЦК поширюються на правовідносини, що виникли з 1 січня 2001 року. Отже, визнання судом права власності на нерухоме майно за набувальною давністю може мати місце не раніше 1 січня 2011 року.

При цьому суди мають виходити з того, що коли строк давнісного володіння почався раніше 1 січня 2001 року, то до строку, який дає право на набуття права власності за набувальною давністю, зараховується лише строк з 1 січня 2001 року. Разом із тим, якщо перебіг строку володіння за давністю почався після цієї дати, то до строку набувальної давності цей період зараховується повністю. (п. 11 Постанови).

Можливість пред'явлення до суду позову про визнання права власності за набувальною давністю випливає з положень статей 15,16 ЦК, а також частини четвертої статті 344 ЦК, згідно з якими захист цивільних прав здійснюється судом шляхом визнання права. У зв'язку з цим особа, яка заявляє про давність володіння і вважає, що у неї є всі законні підстави бути визнаною власником майна за набувальною давністю, має право звернутися до суду з позовом про визнання за нею права власності.

Відповідачем за позовом про визнання права власності за набувальною давністю є попередній власник майна або його правонаступник. У разі якщо попередній власник нерухомого майна не був і не міг бути відомим давнісному володільцю, то відповідачем є орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади. (п. 13 Постанови)

Виходячи зі змісту частини першої статті 344 ЦК, відсутність державної реєстрації права власності на нерухоме майно не є перешкодою для визнання права власності на це майно у зв'язку зі спливом строку набувальної давності, оскільки така державна реєстрація може бути здійснена після визнання права власності за набувальною давністю.

Рішення суду, що набрало законної сили, про задоволення позову про визнання права власності за набувальною давністю є підставою для реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (пункт 5 частини першої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"). (п. 14 Постанови)

Отже, враховуючи, що позивач добросовісно заволодів чужим майном і понад 10 років продовжує відкрито, безперервно володіти житловим будинком разом із господарськими будівлями та спорудами, розташованих за адресою: с. Ягнятин, вул. Шевченка 1, Ружинського району, Житомирської області, суд вважає за можливе визнати право власності за набувальною давністю.

Керуючись ст.ст. 15, 16, 335, 344 ЦК України, ст.ст. 4, 12, 13, 81, 141, 259, 263, 264, 265, 266, 280-284 ЦПК України, суд,-

вирішив:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Ружинської районної Державної адміністрації, Ягнятинської сільської ради, Ружинського району, Житомирської області, співвідповідача Житомирської обласної державної адмінстрації про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю - задовільнити.

Визнати за ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженкою ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний код НОМЕР_1 право власності за набувальною давністю на житловий будинок з погосподарськими спорудами, який розташований за адресою: с. Ягнятин, вул. Шевченка №1, Ружинського району, Житомирської області.

Стягнути з Ружинської районної державної адміністрації, смт. Ружин, вул. Бірюкова 2, ідентифікаційний код 02896213 на користь держави в особі Державної судової адміністрації судовий збір в сумі 1389.00 грн. ( одна тисяча триста вісімдесят девять гривень 00 коп.).

Стягнути з Ягнятинської сільської ради, Ружинського району, Житомирської області, 13631,с. Ягнятин, вул. Центральна 71-А, код ЄДРПОУ 04344920 на користь держави в особі Державної судової адміністрації судовий збір в сумі 1389.00 грн. ( одна тисяча триста вісімдесят девять гривень 00 коп. ).

Стягнути з Житомирської обласної державної адмінстрації, 10014, майдан імені ОСОБА_7 1, м. Житомир, код ЄДРПОУ 00022489 на користь держави в особі Державної судової адміністрації судовий збір в сумі 1389.00 грн. ( одна тисяча триста вісімдесят девять гривень 00 коп.).

Повний текст рішення суду виготовлено 01.06.2018 року.

Сторони по справі:

Позивачка:ОСОБА_1, адреса: 13631, с. Ягнятин, віл. Шевченка 1, ружинського району, Житомирської області.

Відповідач: Ружинська РДА, адреса: 13600, смт. Ружин, вул. Бірюкова буд.2, житомирської області.

Співвідповідача:Житомирська обласна державна адміністрація:10014, майдан імені ОСОБА_7 1, м. Житомир.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Житомирської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Ружинський районний суд Житомирської області. Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання ) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту рішення.

Суддя М. М. Грек.

Дата ухвалення рішення 29.05.2018
Оприлюднено 02.06.2018

Судовий реєстр по справі 291/1200/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.07.2018 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне
Рішення від 29.05.2018 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне
Рішення від 29.05.2018 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 03.05.2018 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 03.05.2018 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 27.03.2018 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 23.02.2018 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 13.10.2017 Ружинський районний суд Житомирської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 291/1200/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону