ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2018Справа № 910/2319/18

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К.І., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження господарську справу

за позовною заявою Державного підприємства "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут Укрдорпроект"

про стягнення 80 290,01 грн.

без повідомлення учасників справи

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду міста Києва звернулось Державне підприємство "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості" (далі - ДП "Південдіпрондіавіапром") з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут Укрдорпроект" (далі - ТОВ "Інститут Укрдорпроект") про стягнення заборгованості в сумі 80 290,01 грн.

Позов мотивовано тим, що відповідач порушив умови договору на розробку проектної документації № 23-13 від 16.09.2013 р. в частині оплати вартості виконаних робіт з розбробки робочого проекту блоку УВД з аеродромно-диспетчерською вишкою у аеропорту міста Дашогуз (Туркменістан), внаслідок чого у відповідача виникла заборгованість.

У позові ДП "Південдіпрондіавіапром" просить суд стягнути з відповідача вартість виконаних позивачем робіт у сумі 80 290,01 грн.

Провадження за вказаними вимогами було відкрито ухвалою господарського суду міста Києва від 19.03.2018 р., розгляд справи в суді вирішено здійснювати у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін відповідно до правил, визначених ст.ст. 12, 247, 252 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Цією ж ухвалою сторонам надано строк, передбачений законом, для реалізації ними своїх процесуальних прав та обов'язків.

Представник відповідача через канцелярію суду подав відзив на позов, у якому проти позову заперечив, зазначив, що заборгованість за договором підряду виникла не з його вини. Просив відмовити у задоволенні позову.

Отже, розглянувши позовні вимоги та дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 16.09.2013 р. між ДП "Південдіпрондіавіапром" (субсубпідрядник) та ТОВ "Інститут Укрдорпроект" (субпідрядник) був укладений договір на розробку проектної документації № 23-13 (далі - договір), відповідно до якого субпідрядник доручає, а субсубпідрядник зобов'язується виконати роботи з розробки частини проектної документації для будівництва об'єкта, а саме - розробити робочий проект блока УВД з аеродромно-диспетчерською вишкою у аеропорту міста Дашогуз, відповідно до норм законодавства Туркменістан, а субпідрядник зобов'язується прийняти вказані роботи та оплатити їх вартість (п. 2.1 договору).

Работи виконуються поетапно, етапи робіт визначаються календарним планом (п.п. 3.1, 3.2 договору).

Вартість робіт визначається відповідно до протоколу та складає 4 744 487,83 грн. (п. 4.1 договору, в редакції додаткової угоди № 7 від 06.07.2015 р.).

Оплата виконаних робіт здійснюється субпідрядником на підставі акту приймання-передачі виконаного етапу робіт, кінцевий розрахунок за виконаний етап роботи здійснюється субпідрядником на підставі акту приймання-передачі виконаного етапу робіт шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок субсубпідрядника впродовж 15 календарних днів з дати підписання сторонами акту здачі-приймання виконаного етапу робіт (п. 4.4 договору, в редакції додаткової угоди № 5 від 16.02.2015 р.).

Відповідно до п. 5.6 договору після завершення робіт по окремому етапу та отримання позитивного висновку експертизи субсубпідрядник передає субпідряднику рахунок на оплату та акт здачі-приймання виконаних робіт, який підписується останнім.

Пунктом 6.3.1 договору встановлений обов'язок субпідрядника оплатити виконані роботи у порядку та строки, встановлені цим договором.

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання своїх зобов'язань сторонами (п. 11.1 договору).

Додатком № 1 до договору (в редакції додаткової угоди № 6 від 06.07.2015 р.) сторони погодили календарний план робіт та їх вартість за кожним етапом.

У судовому засіданні встановлено, що позивач умови договору виконав у повному обсязі, з вересня 2013 р. по березень 2017 р. виконав підрядні роботи за договором на загальну суму 4 694 487,83 грн., що підтверджується актами виконаних робіт № 1 від 30.09.2013 р., № 2 від 30.12.2013 р., № 3 від 06.05.2014 р., № 5 від 12.05.2014 р., № 5 28.07.2014 р., № 6 від 24.10.2014 р., № 7 від 10.12.2014 р., № 8 від 10.12.2014 р., № 9 від 27.02.2015 р., № 10 від 27.02.2015 р., № 11 від 30.05.2015 р., № 12 від 22.04.2015 р., № 13 від 29.07.2015 р., № 14 від 29.09.2015 р., № 15 від 05.10.2015 р., № 16 від 30.03.2017 р., підписаним відповідачем без зауважень.

Разом з тим, відповідач свої договірні зобов'язання виконав неналежним чином, виконані роботи оплатив частково - на загальну суму 4 614 197,82 грн., що підтверджується банківськими виписками з рахунку позивача. Отже, у відповідача виникла заборгованість за виконані, але не оплачені роботи, у сумі 80 290,01 грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2017 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч. 1 ст. 853 ЦК України замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Відповідно до ч. 4 ст. 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Як зазначалось вище, акти приймання-передачі виконаних робіт у період з вересня 2013 р. по березень 2017 р. відповідач підписав без заперечень та зауважень, а, отже, суд вважає, що у відповідача виник обов'язок по сплаті їх вартості у повному обсязі.

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Договір є обов'язковим для виконання сторонами згідно ст. 629 ЦК України.

Відповідно до ст. ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 202 ГК України передбачено, що господарське зобов'язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Доводи відповідача про те, що порушення договірних зобов'язань виникло не з його вини, а через дії замовника цих робіт - Державної національної служби Туркменховаеллари імені Великого Сапармурата Туркменбаши, суд до уваги не приймає, оскільки взаємні господарські зобов'язання за договором підряду № 23-13 від 16.09.2013 р. виникли між ДП "Південдіпрондіавіапром" та ТОВ "Інститут Укрдорпроект", тобто між сторонами спору, та їх належне виконання не було обумовлене діями третіх осіб, яких відповідач зазначив у своєму відзиві.

Отже, оскільки відповідач не надав належних доказів оплати заборгованості за виконані роботи, а його доводи не спростовують обов'язку виконати зобов'язання належним чином, суд вважає, що позовні вимоги про стягнення 80 290,01 грн. боргу за договором підряду № 23-13 від 16.09.2013 р. підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору у разі задоволення позову покладаються відповідача.

Керуючись ст.ст. 73-79, 129, 236-238, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Державного підприємства "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут Укрдорпроект" про стягнення 80 290,01 грн. задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут Укрдорпроект" (02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 29А, ідентифікаційний код 37355642) на користь Державного підприємства "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості" (61023, м. Харків, вул. Сумська, буд. 130-А, ідентифікаційний код 14307759) заборгованість у сумі 80 290 (вісімдесят тисяч двісті дев'яносто) грн. 01 коп., витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.

Повне судове рішення складено 29 травня 2018 року.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 20-денний строк з дня складення повного судового рішення.

Суддя Головіна К.І.

Зареєстровано 05.06.2018
Оприлюднено 05.06.2018
Дата набрання законної сили 29.05.2018

Судовий реєстр по справі 910/2319/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 29.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону