ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

04 червня 2018 року Справа № 913/1378/16

Провадження №12б/913/1378/16

За заявою боржника - ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» , м.Сєверодонецьк Луганської області,

про банкрутство

Суддя Господарського суду Луганської області Палей О.С.

Секретар судового засідання Бережна Л.В.

У засіданні брали участь:

від кредитора: ОСОБА_2 - представник за довіреністю б/н від 27.02.2018 (ТОВ «Асгард Фінанс» ;

від боржника: представник не прибув;

керуючий санацією : ОСОБА_3

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, процедура розпорядження майном боржника, вирішення питання щодо подальшої судової процедури стосовно боржника.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані документи, суд

в с т а н о в и в:

Ухвалою від 03.01.2017 господарським судом:

- порушено провадження у справі про банкрутство боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» , 93404, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Сметаніна, буд.7а, ідентифікаційний код 00292824 ;

- введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» ;

- введено процедуру розпорядження майном боржника ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» ;

- розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1132 від 12.07.2013.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет повідомлення про порушення справи про банкрутство боржника - ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» , здійснено 23.01.2017.

Встановлений ч.1 ст.23 Закону граничний строк для пред'явлення вимог кредиторами сплинув 23.02.2017.

За ухвалою від 05.07.2017 судом затверджено реєстр вимог кредиторів у складі вимог наступних кредиторів:

- Приватного підприємства «Донбас - Бізнес» , м.Сєвєродонецьк, в сумі 3032216,46 грн. основного боргу (четверта черга);

- Управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області в сумі 6923742,66 грн. (четверта черга);

- Державної податкової інспекції у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області в сумі 788850,12 грн., в тому числі - 784620,62 грн. (третя черга) та 4229,50 грн. (шоста черга);

- ОСОБА_1 акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» у загальному розмірі 49088338,95 грн. (четверта черга);

- забезпечені заставою вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» на суму 5000000,00 грн. і відомості про майно, яке знаходиться в заставі у Кредитора згідно Договору застави товарів в обороті №01.13/ТОВ від 21.05.2013, з додатковими угодами до нього, та Договору застави товарів в обороті №17.12/13/ТОВ від 21.05.2013, з додатковими угодами до нього.

03.11.2017 на адресу суду надійшов лист від 26.10.2017 №02-01/487, за яким розпорядник майна ОСОБА_3 надав суду реєстр вимог кредиторів станом на 26.10.2017.

Ухвалою від 29.11.2017 господарським судом:

- припинено процедуру розпорядження майном боржника та звільнено арбітражного керуючого ОСОБА_3 від виконання ним повноважень розпорядника майна ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» ;

- введено процедуру санації ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» , 93404, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Сметаніна, буд.7а, ідентифікаційний код 00292824 , строком на шість місяців до 29 травня 2018 року;

- призначено керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, свідоцтво №1132 від 12.07.2013, який мешкає за адресою: 93193, АДРЕСА_1;

- зобов'язано керуючого санацією протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника надати суду розроблений план санації відповідно до ч.1 ст.29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , попередньо розглянутий та схвалений комітетом кредиторів;

- з моменту винесення ухвали про введення процедури санації: керівника боржника звільнено з посади у порядку, визначеному законодавством; управління боржником перейшло до керуючого санацією; зупинені повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передано керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації;

- зобов'язано органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей;

- призначено розгляд справи у судовому засіданні на 29.01.2018.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет повідомлення про введення процедури санації боржника - ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» , здійснено 04.12.2017 .

05.03.2018 до відділу документального забезпечення суду керуючим санацією ОСОБА_3 за супровідним листом від 01.03.2018 №02-01/45 надані: копії повідомлень щодо засідання комітету кредиторів від 16.02.2018 з доказами направлення та отримання; копії та оригінал довіреностей кредиторів; копія листа ПАТ «Луганський ЛМЗ» від 03.01.2018; протокол №4 засідання комітету кредиторів ПАТ «Луганський ЛМЗ» від 01.03.2018; клопотання комітету кредиторів №01-03/18 від 01.03.2018 щодо продовження строку надання плану санації на затвердження на 3 місяця та поточний звіт керуючого санацією ПАТ «Луганський ЛМЗ» станом на 01.03.2018 №02-01/44 від 01.03.2018.

У листі ПАТ «Луганський ЛМЗ» від 03.01.2018 повідомляється, що генеральному директору ПАТ «Луганський ЛМЗ» ОСОБА_4 заробітна плата впродовж 12 місяців до введення процедури санації не нараховувалася та не виплачувалася.

Зі змісту поточного звіту керуючого санацією ПАТ «Луганський ЛМЗ» станом на 01.03.2018 вбачається, що керуючий санацією наказом №1 від 29.11.2017 прийняв управління боржником та наказав протягом 3-х днів генеральному директору ОСОБА_4 передати печатки і штампи керуючому санацією ПАТ «Луганський ЛМЗ» ОСОБА_3, матеріальні та інші цінності передати по завершенню інвентаризації майна. Наказом №2 від 29.11.2017 звільнено з посади генерального директора ОСОБА_4 з 29.11.2017; прийнято ОСОБА_4 з 30.11.2017 на посаду виконавчого директора на час проведення процедури санації з виконанням своїх обов'язків згідно з посадовою інструкцією. За актом приймання-передавання від 01.12.2017 генеральний директор ОСОБА_4 передав круглу печатку підприємства.

Керуючий санацією ОСОБА_3 повідомив, що отримано заяви УПФ України у м.Сєвєродонецьку Луганської області про визнання поточних грошових вимог №21618/07-21 від 26.12.2017 на суму 87314,32 грн та №21619/07-21 від 26.12.2017 на суму 34419,82 грн. Керуючим санацією направлено відзиви на ці заяви, в яких поточні грошові вимоги УПФ України м.Сєвєродонецьку Луганської області визнано у повному обсязі.

Для проведення процедури санації вирішено використати, як санаційний, розрахунковий рахунок №26009054007901, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» , МФО 335429.

У ПАТ «Луганський ЛМЗ» відсутня заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками.

Згідно з наказом №3 від 30.11.2017 проводиться інвентаризація активів ПАТ «Луганський ЛМЗ» . Головою інвентаризаційної комісії призначено керуючого санацією ОСОБА_3, членами комісії - виконавчого директора ОСОБА_4, головного бухгалтера ОСОБА_5 Строк проведення інвентаризації визначено до 31.01.2018. На підприємстві обліковуються 2 штатних працівника, які і є членами інвентаризаційної комісії.

Керуючий санацією ОСОБА_3 повідомив, що у зв'язку з великим обсягом майна, відсутністю первинної документації (знищена в результаті пожежі, яка сталася 21.08.2014 внаслідок артилерійського обстрілу території ПАТ «Луганський ЛМЗ» ), необхідністю оформлення актів вибуття, замалої кількості членів інвентаризаційної комісії, було видано наказ №3/1 від 31.01.2018 про продовження строків проведення інвентаризації. Строк продовжено до 30.03.2018.

Керуючий санацією ОСОБА_3 зазначив, що інші потенційні інвестори заяви на участь у санації на дату надання звіту, в строк встановлений судом, не надавали. High guality industries s.r.o. також не надала керуючому санацією свої пропозиції щодо санації боржника.

Враховуючи зазначене, керуючий санацією зазначив, що на дату надання звіту не є можливим розробити план санації ПАТ «Луганський ЛМЗ» та надати на схвалення комітету кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 05.03.2018 розгляд справи призначено на 04.06.2018. Зобов'язано керуючого санацією ОСОБА_3 надати суду розроблений план санації попередньо розглянутий та схвалений комітетом кредиторів.

04.06.2018 керуючим санацією надано копії повідомлень щодо засідання комітету кредиторів, копії довіреностей, копія листа High guality industries s.r.o., протокол засідання комітету кредиторів №5 від 30.05.2018 про звернення до суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, клопотання комітету кредиторів, поточний звіт керуючого санацією.

Представник працівників боржника, виконавчий директор ОСОБА_4 клопотанням б/н від 01.06.2018 просив припинити провадження у справі на підставі п.1 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, п.9 ч.1 ст.83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» .

В обґрунтування вказаного клопотання представник працівників боржника зазначив, що передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника в порядку ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є дотримання вимог цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи. Боржник не надав суду безспірних доказів стосовно свого майнового та фінансового стану, надані матеріали не містять достовірної інформації, що у будь-якому випадку призведе до прийняття судом рішення, у разі задоволення заяви, яке буде ґрунтуватися на припущеннях, що суперечить положенням Господарського процесуального кодексу України. У даному випадку є підстави вважати, що заявником не доведено наявності підстав для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, з огляду на що справа не підлягає розгляду судом, однак суд не звернув на вказані обставини уваги і помилково відкрив провадження у справі.

Відносно вказаного клопотання суд зазначає наступне.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

Пунктом 9 ч.1 ст.83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо згідно із законом справа не підлягає розгляду в господарських судах України.

Ухвалою господарського суду від 21.12.2016 у справі №913/1378/16 визнано, що заява боржника - ОСОБА_1 акціонерного товариства «Луганський ливарно-механічний завод» , про порушення справи про банкрутство подана із дотриманням вимог чинного законодавства, та керуючись ст.ст.2, 4-1, 12, 15, 86 ГПК України та ст.ст.1, 2, 11, 12, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції Закону України від 22.12.2011 №4212-VІ, який набрав чинності з 19.01.2013, прийнято заяву до розгляду та відкрито провадження у справі про банкрутство.

Згідно з п.2 ч.1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній на момент відкриття провадження у справі про банкрутство) господарським судам підвідомчі справи про банкрутство.

Таким чином, суд вважає вказане клопотання необґрунтованим та відхиляє його.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

Керуючись ст.ст.28, 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 18.06.2018 о 12 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м.Харків, проспект Науки, 5, каб.109.

2. Зобов'язати керуючого санацією ОСОБА_3 в строк до 17.06.2018 надати суду: всі відомості щодо інвентаризації майна боржника (окрім вже доданих до матеріалів справи); баланс на останню звітну дату; перелік рухомого та нерухомого майна боржника із зазначенням його залишкової вартості та місцезнаходження; належні докази перевищення пасиву над активами боржника.

3. Дану ухвалу надіслати:

- УПФУ в м. Сєвєродонецьку (93404, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Шевченко, 9);

- ТОВ «АСГАРД ФІНАНС» (02160, м.Київ, проспект Соборності, б.15/17, офіс 318-3);

- представнику ТОВ «АСГАРД ФІНАНС» ОСОБА_2 (04123, АДРЕСА_2);

- Приватному підприємству «Донбас-Бізнес» (93404, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Сметаніна, буд. 7а);

- Державній податковій інспекції в м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області (93400, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Енергетиків, 72);

- боржнику - ПАТ «Луганський ливарно-механічний завод» (93404, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Сметаніна, буд.7а);

- арбітражному керуючому ОСОБА_3 (за двома адресами: 93193, АДРЕСА_3, та 93003, м.Рубіжне Луганської області, вул.Померанчука, буд.15а);

- ДПІ в м. Сєверодонецьку ГУ ДФС у Луганській області (93400, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Енергетиків, 72);

- Державному реєстратору виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради (93400, м.Сєвєродонецьк Луганської області, бульвар Дружби Народів, буд.32);

- Центру надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку (93400, м.Сєвєродонецьк Луганської області, бульвар Дружби Народів, б.32-а);

- Сєвєродонецькому міському відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області (93400, м.Сєвєродонецьк Луганської області, пр.Хіміків, 68);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м.Сєвєродонецьк Луганської області, вул.Єгорова, 22).

Явка у судове засідання представників комітету кредиторів та керуючого санацією обов'язкова.

Нез'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Суд доводить до відома сторін, що Тимчасовим регламентом надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 07.11.2016 №227, передбачена можливість надсилання саме судом копій процесуальних документів сторонам.

Водночас, можливість сторін сповіщати суд та надавати документи на електронну адресу суду вказаним Регламентом не передбачена.

Будь-які відомості, отриманні на електронну адресу суду щодо конкретної справи до матеріалів справи не долучаються та судом до уваги не беруться.

Суд доводить до відома учасників судового процесу, що вони можуть отримувати інформацію по справі, що розглядається за офіційною веб - адресою сторінки на офіційному веб - порталі судової влади України - https://court.gov.ua/fair/

Суддя О.С. Палей

Дата ухвалення рішення 04.06.2018
Зареєстровано 06.06.2018
Оприлюднено 06.06.2018

Судовий реєстр по справі 913/1378/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.11.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.10.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 05.09.2018 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 05.09.2018 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.08.2018 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.07.2018 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.07.2018 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.06.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 04.06.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 05.03.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 29.01.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 29.11.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.10.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.10.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 02.08.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 29.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 19.04.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 20.03.2017 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону