ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"07" червня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2294/17

Господарський суд Одеської області у складі судді Д'яченко Т.Г.

при секретарі судового засідання Воровіній Т.О.

розглядаючи справу №916/22947/17

За позовом : ОСОБА_1

До відповідача : Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"

За участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2, ОСОБА_3

про стягнення заборгованості з виплат засновнику, який вийшов з товариства

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_4, ордер

від відповідача: Ящук Ю.Ю., ордер

від 3-х осіб: не з'явилися

Встановив: ОСОБА_1 звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою від 20.09.2017р. вх. № ГСОО 2417/17 до Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС", у якій просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС" заборгованість зі сплати ринкової вартості частини майна Товариства, пропорційно частці ОСОБА_1, що підлягала до сплати при його виході зі складі Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС".

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22.09.2017р. порушено провадження у справі №916/2294/17, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_3 та призначено розгляд справи у судовому засіданні.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.11.2017р. призначено у справі №916/2294/17 судову економічну експертизу., проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.11.2017р. провадження у справі зупинено та матеріали справи №916/2294/17 скеровано до експертної установи.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.02.2018р. справу №916/2294/17 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Поновлено провадження у справі №916/2294/17. Підготовче засідання у справі №916/2294/17 призначено до розгляду.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.03.2018р. за результатами розгляду клопотання експерта ОСОБА_6 ОНДІСЕ від 13.02.2018р. вх. №ГСОО 3247/18 визначено назву експертного дослідження , призначеного ухвалою господарського суду Одеської області від 17.11.2017р. у справі №916/2294/17, а саме: судова комплексна експертиза (судова економічна, судова товарознавча та судова автотоварознавча ).

Провадження у справі №916/2294/17 зупинено та матеріали справи №916/2294/17 скеровано до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення експертного дослідження по питанням згідно ухвали господарського суду Одеської області від 17.11.2017р.

15.05.2018р. до господарського суду Одеської області надійшов лист директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з клопотанням старшого наукового співробітника товарознавчих та фінансово банківських досліджень ОНДІСЕ ОСОБА_7 від 07.05.2018р. про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання товарознавчої експертизи.

У вище значеному листі директор ОНДІСЕ зазначав суду, що скеровує клопотання експерта та просить суд його задовольнити для проведення дорученої інституту експертизи №17-5872/32 та зазначав, що до отримання матеріалів експертиза призупинена, а також, що при непредставленні матеріалів в строк 45 календарних днів на адресу експертної установи, на адресу суду буде надіслано повідомлення про неможливість проведення експертизи.

У клопотанні про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання товарознавчої експертизи від 07.05.2018р. старшим науковим співробітником товарознавчих та фінансово банківських досліджень ОНДІСЕ ОСОБА_7 зазначено, що питання поставлені у викладеній судом редакції не належать до завдань товарознавчої експертизи та зазначено, що питання необхідно викласти у відповідності до „Науково-методичних рекомендацій з питань призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", які будуть поставлені перед експретом-товарознавцем .

Також, у клопотанні про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання товарознавчої експертизи від 07.05.2018р. були перелічені документи, які слід надати для вирішення питань по визначенню ринкової вартості майна .

Також зазначалось, що після надання додаткових матеріалів буде виставлено рахунок за проведення судово-товарознавчої експертизи.

Листом господарського суду Одеської області від 16.05.2018р. було зобов'язано експертну установу скерувати до господарського суду Одеської області матеріали господарської справи №916/2294/17 задля розгляду клопотання від 07.05.2018р. за експертизою №17-5872/32, яке надійшло до суду 15.05.2018р. за вх. № ГСОО 2-2461/18.

24.05.2018р. до господарського суду Одеської області від Одеського науково-дослідного інституту повернулись матеріали справи №916/2294/17.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.05.2018р. поновлено провадження у справі №916/2294/17. Підготовче засідання у справі №916/2294/17 призначено до розгляду в засіданні суду та учасників справи зобов'язано ознайомитись з матеріалами справи №916/2294/17, з урахуванням клопотання від 07.05.2018р. та надати до суду відповідні письмові пояснення та наявні документи.

31.05.2018р. до господарського суду Одеської області надійшов лист директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з клопотанням експерта ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи від 04.05.2018р.

У вище значеному листі директор ОНДІСЕ зазначає суду, що скеровує клопотання експерта та вказує суду, що клопотання слід задовольнити протягом 45 календарних днів.

У клопотанні про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи від 04.05.2018р., експертом ОНДІСЕ ОСОБА_6 зазначено, що відповідно до ст. 31 ГПК України щодо проведення судово-економічної експертизи, суду слід звернути увагу, що ухвалою господарського суду Одеської області від 23.03.2018р. змінено вид експертизи та по суті призначено комплексну економічну, товарознавчу, автотоварознавчу судову експертизу, проте по питанням, зазначеним ухвалою господарського суду Одеської області від 17.11.2017р.

Як зазначає експерт, згідно ухвали господарського суду Одеської області від 17.11.2017р. оцінці підлягають нематеріальні та оборотні активи, тобто питання суду містить оцінку усього майна, яке проводиться суб'єктами оціночної діяльності, які мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом держаного майна України відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ від 12.07.2001р. та в ОНДІСЕ відсутні .

Також, було зазначено, що суду слід конкретизувати питання відповідно до ухвали суду від 23.03.2018р. та пояснено, що у разі не проведення коригування питань, експертизу буде проведено в межах компетенції експертів за видами досліджень, які зазначені в ухвалі суду від 23.03.2018р.

Крім того повідомлено, що у період дослідження не виключна можливість витребування додаткових документів.

31.05.2018р. до господарського суду Одеської області надійшов лист директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з рахунком вартості проведення в частині економічної експертизи, а саме рахунок №17-5771/5772/31 від 16.05.2017р. на суму 11668,80 грн.

05.06.2018р. до господарського суду Одеської області представником відповідача - Товариством з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС" заявлено відвід експерту на підставі п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України, у якому відповідач просить суд відвести від проведення призначеної комплексної економічної, товарознавчої та автотоварознавчої судової експертизи експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та експертам ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Ґрунтуючи заявлений відвід на підставі п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України, відповідачем було зазначено суду, що після призначення експертизи вже декілька разів експерти даної установи ставили під сумнів визначення призначених судом судових експертиз та намагалися змінити коло визначених питань. Зазначили про відсутність серед фахівців експертної установи експертів, які мають відповідні сертифікати суб'єктів оціночної діяльності.

За поясненнями відповідача, дана поведінка фахівців експертної установи викликає сумніви у неупередженості та об'єктивісті проведення призначеної судом експертизи.

Також, за твердженнями відповідача, своїми діями експерти затягують проведення експертного дослідження.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 ГПК України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

Згідно до ст. 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Відповідно до ст. 36 ГПК України суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження в справі.

Суддя, який брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, не може брати участі в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної або першої інстанцій, а також у новому розгляді справи після скасування постанови суду апеляційної інстанції.

Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої чи апеляційної інстанцій, а також у новому її розгляді після скасування постанови суду касаційної інстанції.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасоване судом вищої інстанції, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду у цій справі.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з виключними обставинами у цій справі.

Положеннями ст. 37 ГПК України визначено, що секретарю судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у статті 35 цього Кодексу. Експерт, спеціаліст, перекладач не може брати участі у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

Згідно ч. 10 ст. 39 ГПК України, питання про відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішується складом суду, що розглядає справу. Суд, який розглядає заяву про відвід, заслуховує особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає надати пояснення, а також думку учасників справи. Неявка особи, якій заявлено відвід, у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.

Судові експерти Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮУ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для розгляду відводу, який заявлено Товариством з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС", судом не викликались.

Розглянувши підстави, які визначені у статтях 35, 36 та 37 Господарського кодексу України, проаналізувавши доводи, викладені відповідачем в поданому відводі, суд приходить до висновку щодо відсутності наразі підтверджених заявником підстав за для задоволення відводу від проведення призначеної комплексної економічної, товарознавчої та автотоварознавчої судової експертизи експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та експертам ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який було заявлено Товариством з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС" на підставі п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України, у зв'язку з чим заявлений відвід на підставі п. 5 ч. 1 ст. 35 ГПК України від 05.06.2018р. залишається судом без задоволення.

Керуючись ст. 39, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Відвід експерту, поданий Товариством з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС" від 05.06.2018р. вх. № ГСОО 2-2801/18 від проведення призначеної комплексної економічної, товарознавчої та автотоварознавчої судової експертизи експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та експертів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Повний текст ухвали складено та підписано 07.06.2018р.

Ухвала набрала чинності 07.06.2018 року та оскарженню не підлягає.

Копію ухвали суду направити на адресу:

- ОСОБА_1: 65026, АДРЕСА_1; АДРЕСА_3;

- Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС": 65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5;

- ОСОБА_2: АДРЕСА_4;

- ОСОБА_3: 65086, АДРЕСА_2.

- ОНДІСЕ МЮУ (експертам ОСОБА_6 та ОСОБА_7): АДРЕСА_5.

Суддя Т.Г. Д'яченко

Зареєстровано 08.06.2018
Оприлюднено 13.06.2018
Дата набрання законної сили 07.06.2018

Судовий реєстр по справі 916/2294/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.06.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.06.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.06.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.05.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.02.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону